info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Вправа при виченні теми «Культура Русі-України в другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.» для використання на уроці історії

Вправа при вивченні теми  "Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст." для використання на уроці історії у 7 класі є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 7-8 класів.

Авторка: Волох Леся Володимирівна, учителька історії, правознавства та географії Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Чорнобаївської селищної ради Золотоніського району Черкаської області. 

Мета вправи/заняття:

 1. Розвиток навичок критичного та креативного мислення.
 2. Розвиток ключових компетентностей:

інформаційно-цифрової: розвиток медіаграмотності,   уміння  використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, створювати мультимедійні продукти;

уміння вчитися впродовж життя: визначати власні навчальні цілі, аналізувати процес власного навчання, опрацьовувати джерела соціальної та історичної інформації, аргументувати власну точку зору;

соціальної та громадянської компетентності: уміти бути активною й відповідальною особистістю та вміти приймати зважені рішення, працювати в команді.

 1. Формувати предметні компетентності:

Аналізувати медіатекст, виділяти основні проблеми, підняті автором медіатворі. Розвивати зацікавленість учнів до екранних медіа, творчу уяву, аналітичне і критичне мислення, художній смак. 

 1. Виховувати духовно-етичну особистість, яка вміє співчувати, поважати, піклуватися про інших та є відповідальною, виховувати в учнів взаємоповагу і творче співробітництво у процесі групової роботи.

Короткий опис вправи, анотація:

Вправа побудована на моделі 5 Е (Engage-залучення, Explore-дослідження, Explain-пояснення, Elaborate-розширення, Evaluate- оцінювання), яка виробляє навички 4К (креативність, критичне мислення, комунікація та комунікативні рішення). Здобувачі освіти рандомно об’єднуються у 5 груп  за допомогою карток (Освіта, Наука, Література, Архітектура, Мистецтво)  та зорієнтована на формування  аналітичного мислення, як ключових навичок в сучасному освітньому середовищі, забезпечення соціального розвитку особистості, формування в неї відповідальної поведінки, імунітету до можливих негативних впливів соціального та медіа оточення.

Час необхідний на виконання вправи: 40 хвилин

Застосування вправи: урок формування предметної компетентності (набуття практичного вміння аналізувати інформацію), ключової компетентності «вміння навчатися впродовж життя» (самооцінювати та оцінювати результати навчальної діяльності), реалізації змістової лінії «Здоров’я і безпека» (формування безпечного життєвого середовища) і також формування основ медіаграмотності (уміння аналізувати інформаційні повідомлення візуалізованому  вигляді логіко-смислової моделі).

Необхідне обладнання/матеріали: роздруковані ілюстрації для практичних вправ для кожного учня, де з зворотнього боку є інтернет-посилання, смартфон, доступ до мережі Інтернет, програма https://www.mindmeister.com/, телевізор або комп’ютер, або ноутбук, колонки, WI FIабо підключення до мережі інтернет.

Форма/метод роботи:  колективна робота, ігрова навчальна діяльність,

інтерактивна групова форма роботи з застосуванням технології розвитку критичного мислення,,перегляд та аналіз відео; робота з художнім та науковим текстом. Дослідницько-пошукова модель 5Е, метод аналізу та синтезу інформації 4К, ілюстративний, розповідь, обговорення проблемних питань.

Детальний опис вправи (будь ласка, в цей пункт помістіть основний текст та інші матеріали вправи): Вправа побудована на моделі 5 Е, тому складається з 5 етапів:

Етап. Engage - залучення, його ще можна назвати мотиваційний.

Перегляд медіа ресурсу, перед цим оголосити завдання: дати назву відео та сформулювати головний меседж до переглянутого медіа джерела. Після чого ми побачимо інтерес та загальні знання  учнів до даного питання, на  етапі залучення розвивається критичне мислення.

2 Етап. Explore-дослідження, його ще можна назвати організаційний, на якому педагог пропонує учням попрацювати у міні-групах. Рандомне об’єднання учнів у групи по 4-5 учасників за допомогою карток. Учні обирають одну із заздалегідь підготовлених карток  (Освіта, Наука, Література, Архітектура, Мистецтво). Таким чином, формують команди  та здійснюють віртуальну подорож в ХІ-ХІІ  ст. по обраних темах, використовуючи інтерактивний плакат  https://www.thinglink.com/scene/1546088076114132994

На  етапі дослідження здобувачі освіти, опрацьовуючи посилання на картках,  правильно використовують додаткові джерела інформації, критично мислять, співпрацюють та проявляють емпатію.

3 Етап. Explain - пояснення на якому створюють свою частину логіко-смислової моделі «Культура Русі-України в ХІ-ХІІІ століття» за допомогою додатку https://www.mindmeister.com/.

Для того, щоб працювати з додатком необхідно зареєструватись (це зробити заздалегідь). Для реєстрації  необхідно мати акаунт Google. Перед тим, як працювати з додатком можна переглянути відео (пояснення англійською мовою, але є зрозумілим для учнів).  Здобувачі освіти  пояснюють, проговорюють, наводять приклади, аргументи, спираючись на набутий досвід на попередньому етапі та створюють свою частину логіко-смислової моделі. Вчитель працює як ментор: підказує, якщо здобувачі освіти відходять від теми своєї групи, але не надає правильні відповіді.  На етапі пояснення у здобувачів освіти виробляється креативність та вміння приймати правильні  комунікативні рішення.

4 Етап. Elaborate - розширення, його ще можна назвати інтерактивний, на якому учні разом з педагогом створюють інфопродукт - логіко-смислову модель «Культура Русі-України в ХІ-ХІІІ століття» за допомогою додатку https://www.mindmeister.com/. Кожна група представляє свої частинки в  модель, вибудовуючи єдиний логічний ланцюжок. На цьому етапі учні аналізують отриману інформацію та виділяють головне від другорядного.

5 Етап. Evaluate - оцінювання, його ще можна назвати підсумковий, на якому учні переосмислюють, відповідають на відкриті питання до кожної групи:

- Як Ви можете це пояснити?

Дискусія з іншими групами і доповнення створеної  загальної логіко-смислової моделі «Культура Русі-України в ХІ-ХІІІ століття» .  

Або можлива наступна інтерпретація завдання:

 • вчитель попередньо створює логіко-смислову модель з теми, допускаючи навмисні помилки, а учніопрацювавши матеріал, виправляють їх, спираючись на свою логіко-смислову модель.

На останньому етапі здобувачі освіти закріплюють навички та вміння аргументувати власну думку, дискутувати, робити висновки, систематизує та поглиблює свої знання з теми.

https://mm.tt/map/2168578183?t=PFznMuD0OZ

Очікувані результати: За короткий час діти навчаються працювати з великим обсягом матеріалу, здійснювати аналіз відео, текстів і користуватися додатковими ресурсами Інтернет-джерел; семикласники. створюють логіко-смислову модель через зазначений додаток. Вправа виконується в групах, де учні вибудують ефективні комунікації зі своєю командою.

У результаті виконання вправи діти  зможуть шукати інформацію за допомогою Інтернет-ресурсів, опрацьовувати та аналізувати знайдену інформацію, структурувати, застосовувати та фіксувати процес та результати роботи, поширювати інформацію та висловлювати свою точку зору.

Інфомедійна грамотність:

 • розвиток навичок критичного мислення, уваги, спостережливості;
 • критичне ставлення до інформації з різних джерел;
 • використання різних видів сприймання медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;
 • здатність перетворювати інформацію з медіатексту в різні форми повідомлень;
 • уміння аналізувати та інтерпретувати медіатекст;
 • потреба в критичному сприйнятті інформації.

Головним «продуктом» виконання вправи стає логіко-смислова модель «Культура Русі-України в ХІ-ХІІІ століття».

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:учні оволоділи методом самоаналізу та критичного підходу до отриманої інформації, основними пошуковими та інформаційними методами,  а також набули достатню кількість навичок та знань для створення власної моделі. 

Рефлексія «3 2 1»

Учні виконують такі варіанти завдань:

три речі, які ви дізналися, два цікаві факти, одне питання, що залишилося;

три ключові слова, дві відмінності між ними, один вплив на літературу, освіту, мистецтво, культуру, науку;

три важливі факти, дві цікаві ідеї, одне уявлення про себе як учня;

три нові терміни, дві нові ідеї, одна річ, яку потрібно обдумати.

Учні обговорюють результати та процес роботи, діляться своїми враженнями, оцінюють власний внесок у загальну роботу й  вміння залучати в свій інформаційний простір інші точки зору.

Запропонувати доповнити логіко смислову модель ілюстраціями.

Використані джерела:

 1. https://youtu.be/j2Oy9WIy13I
 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Anna_Vsevolodna.jpg
 3. https://ukrlit.net/user/80s4z.html
 4. http://www.etica.in.ua/volodimir-monomah/
 5. http://znoukrlitteratura.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
 6. https://library.udau.edu.ua/novini/slovo-o-polku-igorevim.html
 7. https://tureligious.com.ua/ostromyrove-yevanheliie/
 8. http://www.ukrartstory.com.ua/tekst-statti/izbornyk.html
 9.  http://kyiv-pravosl.info/2017/08/15/obrazy-kyevo-pecherskoho-2
 10. https://oldchernihiv.com/pyatnitska-tserkva
 11. https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2027_st-mykhailo-cathedral.htm
 12. https://lavra.ua/uk/shrine/uspenskij-sobor/
 13. https://uahistory.co/zno/ukraine-history-zno-architecture-painting-2013/9.php
 14. http://blyzhchedoboga.com.ua/alipij-pecherskyj-ikonopysets/
 15. https://ugcc.church/blog/vyshhorodska-ikona-bohorodytsi
 16. http://blyzhchedoboga.com.ua/svenska-pecherska-ikona-bozhoyi-materi/
 17. https://ua.waykun.com/articles/tehnika-peregorodchastoi-emali-v-drevnoi-rusi.php

Шановні освітяни, якщо ви скористаєтеся вправою для проведення заняття і заповнять коротку анкету-апробацію, отримають електронний сертифікат  щодо підвищення кваліфікації.

Ще більше вправ ви зможете знайти у тулбоксі з уроками та вправами , в які інтегровані елементи медіа грамотності АУП. Ці вправи легко застосувати в уже існуючі шкільні та позакласні заняття.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram