Вправа для використання на уроці біології у 6 класі при вивченні теми «Руйнівники біологічних міфів (Рослини)»

Вправа для використання на уроці біології у 6 класі при вивченні теми «Руйнівники біологічних міфів (Рослини)» є вправою-переможницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Автор: Левків Сергій Петрович, директор школи, учитель біології, екології та інформатики Чуднівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Чуднівської міської ради Житомирської області. 

Мета вправи/заняття: сформувати у дітей вміння працювати в групі, аналізувати, критично мислити та оцінювати інформацію природничого змісту, збирати і фіксувати дані у вигляді електронних презентацій, навчити використовувати факти для формулювання висновків, розвивати у школярів допитливість, пізнавальний інтерес до вивчення біології.

Короткий опис вправи, анотація: учні класу розділяються на дослідницькі групи. Кожна група отримує завдання спростувати або підтвердити один із біологічних міфів, які представляють собою відомі чи маловідомі чутки, легенди, перекази, неперевірену, або здавалося б на перший погляд неймовірну інформацію про рослини. Діти мають зібрати інформацію з мережі Інтернет у вигляді фактів, достовірних даних та оформити результати медіа дослідження у вигляді електронної презентації, з подальшим публічним виступом по темі дослідження.

Час необхідний на виконання вправи: довготривалий варіант 90 хв. (короткотривалий варіант 45 хв.)

Застосування вправи: вказана вправа може бути застосована при вивченні та узагальненні навчального матеріалу на різних уроках по розділах програми «Рослини», «Різноманітність рослин» з предмета «Біологія».

Необхідне обладнання/матеріали: комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, мультимедійний проектор

Форма/метод роботи: групова форма роботи, медіа дослідження

Детальний опис вправи: дана вправа з медіаграмотності створена за мотивами американської науково-популярної телепередачі «Руйнівники міфів», що транслюється на каналі Discovery Channel, а також неодноразово показувалася на українських телеканалах. Ведучими передачі є дослідники, які використовують свої навички і досвід для експериментальної перевірки різних байок, чуток, легенд тощо. 

В ході виконання вправи з медіа грамотності «Руйнівники біологічних міфів» (Рослини) в ролі дослідників виступають діти. Вчитель є неупередженим ведучим (фасилітатором), що не втручається в процес дослідження. Клас розділяється на групи по 4-5 учнів. Кожна із груп отримує завдання спростувати або підтвердити один із біологічних міфів, які представляють собою відомі чи маловідомі чутки, легенди, перекази, неперевірену, або здавалося б на перший погляд неймовірну інформацію про рослини. Для цього учні мають зібрати достовірну інформацію з Інтернету. Кожна група має обрати капітана, який буде проводити розподіл завдань між дітьми та контролювати процес дослідження. Для роботи груп потрібні комп’ютери та підключення до мережі Інтернет. Дослідницький проект може бути реалізований у вигляді короткотривалого або довготривалого варіантів.

Довготривалий варіант розрахований на два уроки. Робота дослідницької групи включає три етапи. Перший етап (перший урок) – збір необхідної інформації. Кожна група виходячи з міфу, який їм дістався має визначити ключові слова, які будуть застосовуватися для пошуку необхідної інформації за допомогою пошукової системи браузера. Далі здійснюється безпосередній пошук інформації за напрямами: а) історія або легенда пов’язана з походженням міфу (за наявності); б) фотографії, малюнки, схеми, що дають візуальне уявлення про досліджуваний об’єкт, процес, явище; в) наукові факти, що можуть бути застосовані в якості доказів при підтвердженні, або спростуванні міфу; г) додаткова (цікава) інформація по відповідній темі. При цьому слід звернути увагу дітей на те, що при пошуку інформації необхідно звертатися до перевірений джерел: наукових статей, підручників, офіційних сайтів авторитетних установ, організацій, електронних енциклопедій тощо. Ще однією умовою пошуку інформації є перевірка достовірності зібраних даних за різними джерелами шляхом порівняння. Тобто, для того, щоб пересвідчитися у достовірності інформації потрібно використати, як мінімум, 4-5 джерел. Це дає змогу формувати у дітей навички пошуку правдивої інформації, критичне мислення та здоровий скептицизм, адже велика кількість інформації в мережі є недостовірною.

Другий етап (групове домашнє завдання) – аналіз, узагальнення інформації, формування висновків та оформлення результатів дослідження. В ході цього етапу діти набувають досвіду, як працювати з інформацією, вирізняти головне та формувати висновки в яких обґрунтовано доводити, що даний міф спростовано, або підтверджено.