info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку географії у 8 класі "Механічний рух населення. Міграційна політика держав. Українська діаспора"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Географія)


Тема: Механічний рух населення. Міграційна політика держав. Українська діаспора.

Мета: формувати в учнів систему знань про причини і види міграцій; визначити основні напрямки міграційних потоків у світі та в Україні; розкрити особливості розселення українців у світі; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками; виховувати повагу та почуття духовної єдності українців з українськими діаспорами, толерантне ставлення до іммігрантів.

Обладнання: атлас, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України, економічний словник.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

 • пояснювати причини і види міграції;
 • розуміти поняття «еміграції», «імміграції», «сальдо міграції», «українська діаспора»;
 • визначити показники міграційного руху населення;
 • визначити країни з найчисельнішою українською діаспорою.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Клас розбивається на дві групи. Буде використовуватись як фронтальна робота, так і групова.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Методичний прийом «Продовж речення»

 • Різниця між народжуваністю і смертністю…

(природний приріст);

 • Зміна чисельності населення в результаті народжуваності і смертності.

(природний рух);

 • Наука про закони народонаселення.

                  (демографія);

 • Комплекс заходів, спрямованих на регулювання динаміки кількості населення.

   (демографічна політика).

Методичний прийом «Міні - дискусія»

Питання 1 групі:

Що вам відомо з приводу проведення і реалізації демографічної політики в нашій державі?

Учень: за кожну народжену дитину сім’я отримує одноразову виплату у сумі 11 тис. Мати дитини може знаходитися в оплачуваній декретній відпустці до 3 років, та отримувати щомісячну виплату - 860 грн. Багатодітним сім’ям, а це 3 дітей та більше, надаються різноманітні пільги.

Демографічна політика в Україні направлена на збільшення народжуваності та приросту населення.

Питання 2 групі:

 А як ви вважаєте, чи вдало проводиться ця політика в Україні?

Учень: Не зовсім, приріст населення в Україні у 2008 році склав 5,3%, а у 2017 р. - (-3,9 %), хоча здвиги є, але приріст населення залишається від’ємним. Бачу причини у наступному:

 • не має у людей впевненості у завтрашньому дні;
 • у країні економічна криза;
 • низький рівень добробуту населення;
 • низький рівень медичного обслуговування;
 • зона АТО на Донеччині та Луганщині.

Вчитель: Так, я згодна, хочу доповнити що, в країні існує проблема працевлаштування, та політична криза в державі, процвітає корупція.

Методичний прийом «Визнач країну»

За даними в таблиці народжуваності, смертності визначте країну: Україна, США, Нігер.

Країна Народжуваність, % Смертність, %
Нігер 50 11
Україна 11 15
США 13 8

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Розвиток людства завжди супроводжується процесами переміщення населення. У пошуках кращих умов життя громадяни змінюють місця проживання. Міграції істотно впливають на загальну картину населення як всієї планети, так і України. Завдяки міграціям українці розселилися по багатьох країнах світу.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Методичний прийом «Note bene»

 (замітка на полях)

Вчитель: Міграції - це переміщення населення зі зміною місця проживання.

Тема уроку: Міграції. Українська діаспора.

Перше питання нашого уроку - це міграції.

Поглянемо на схему «Види міграцій»

Звернемося до економічного словника та з’ясуємо, що таке «еміграція», «імміграція», «сальдо міграції».

А зараз невеличкий інформ-дайджест учнів по поділу міграцій за причинами (випереджальні завдання).

І група - розкриває міграції за економічними та політичними причинами:

 • Політичні причини міграцій: це війни, революції, зміни державних кордонів. На сучасному етапі загострилася проблема незаконного в’їзду біженців із Сирії до країн Європи.
 • Економічні причини викликані пошуком роботи. Емігранти з України спрямовані до країн Західної Європи, Північної Америки.

ІІ група – розкриває релігійні, національні, екологічні причини міграції:

 • Релігійні причини міграцій виникають на основі конфліктів різних релігій. В 1947 році Пакистан, де мусульманство, відділився від Індії, де індуїзм.
 • Національні причини – в 1948 році на окупованій території Палестини виникла держава Ізраїль (де зібралися євреї з усього світу).
 • Екологічна причина – люди залишають райони екологічних катастроф, так в 1986 році люди покинули зону Чорнобильської АЕС.

Методичний прийом «Визнач види міграцій»

Учні по групам на основі наведених фактів визначають види міграцій.

І група:

У 2010 році у ВНЗ нашої країни навчалися 38166 іноземців (тимчасова, легальна, зовнішня, добровольча).

ІІ група:

У 2014 році за незаконне перетинання кордону України затримано 227 громадян Афганістану (зовнішня, нелегальна).

І група:

Із зони АТО загальна кількість переміщених осіб по території України становила 630 тис. осіб (внутрішня, політична).

ІІ група:

Шестикласника Андрія відвезли на літні канікули до бабусі у Херсонську обл. (внутрішня, сезонна).

І група:

Родина Шварцбаумів переселилася до Ізраїлю (зовнішня, постійна).

ІІ група:

Щодня Іван Петренко їздить на роботу із села Лозуватка до м. Кривого Рогу (внутрішня).

Методичний прийом «Робота з картою»

І група – називає області України з додатнім сальдо міграцій.

ІІ група – називає області України з від’ємним сальдо міграцій.

Методичний прийом «Рішення задач»

Приклад завдання:

За 2013 рік – кількість прибулих людей в Україну становила 542506 осіб, кількість вибулих – 519914 осіб. Населення складало – 42831000 осіб.

Обчисліть коефіцієнт міграційного приросту.

Вчитель: Друге питання нашого уроку – це українська діаспора. Знову звертаємося до економічного словника. Що таке українська діаспора?

Учень: Українська діаспора – це перебування українців поза етнічною територією в результаті добровільної чи вимушеної еміграції.

Вчитель: У долі будь-якої країни велику роль відіграє ментальність. Звернемося до словника.

Учень: Ментальність - образ мислення, характер народу. Українці відзначаються терпимістю до інших народів, відсутністю агресивності (ніколи не загарбували землі інших країн), лагідністю, гумором, працелюбністю, акуратністю тощо.

Вчитель: Українська діаспора складає до 16-20 млн. чоловік.

Переглянемо чотири хвилі еміграції:

І група – пояснює причини І та ІІ хвилі еміграції.

ІІ група – пояснює причини ІІІ та IV хвилі еміграції.

І група учнів: І хвиля (до 1914): Переважно із Галичини, Буковини, Закарпаття, що належали до складу Австро-Угорщини, до інших провінцій цієї імперії та за океан виїхали до 10% населення. Причини – соціально-економічні.

ІІ хвиля (1914-1941): Соціально-економічні причини доповнилися політичними. Примусове населення спрямували на освоєння віддалених територій, не менше 1 млн розкуркулених селян були вислані в період колективізації.

ІІ група учнів: ІІІ хвиля (1945-1985): У західному напрямку була майже винятково політичною. У східному – складалася з наступних компонентів: вимушена евакуація та біженство воєнних часів, репресивні депортації.  Організоване спрямування робочої сили на освоєння цілинних земель, природних ресурсів Сибіру й Далекого Сходу Росії.

IV хвиля (після 1985): Має передусім соціально-економічний характер.

     Вчитель: Українську діаспору ділять на Східну та Західну.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Переглянути карту «Українці в світі». На контурну карту кожна з груп наносе по 3 країни з українською діаспорою: І група із східною, ІІ група із західною.

Методичний прийом «Міні-кейс» (міні-дослідження)

Вчитель: Проблема: Кількість осіб українського походження, які проживають за межами України дорівнює приблизно 16-20 млн, тобто за кордоном проживає третина нашої нації.

Ситуація: За останні п’ять років, за різними оцінками, за кордон виїхало до 7 млн. українських представників- мігрантів, а також збільшилася еміграція українців за кордон до країн Європи – Польщі, Італії, Чехії, а також Росії.

Довідка: з 2014р. загострилася політична ситуація в Україні: виникла зона АТО, відбулася анексія Криму, зросла інфляція.

Вчитель:  кожна група отримує кейси із завданнями.

 І група завдання:

 • Які позитиви має країна, в яку в’їжджають емігранти?
 • Що потрібно знати, щоб емігрувати?

ІІ група завдання:

 • Які негативи має країна, з якої виїжджають емігранти?
 • Що потрібно зробити, щоб зменшити зовнішню міграцію українців?

Учні І групи:

Якщо у вас виникла шалена думка про еміграцію, скажімо, до Канади, то непогано було б знати про те, що..

 • В обов’язковому порядку до одного з батьків повинна бути перерахована сума не меньше 4,000$ на одну людину. На родину з двома дітьми – 12,000$.  У цьому випадку діє одне правило: чим більше, тим краще. Тому що на новій «Батьківщині» не потрібні нужденні громадяни.
 • Схвалюється тільки абсолютно благодійне минуле і співбесіда у посольстві – неформальний захід, а для декого – камінь спотикання;
 • Обов’язкове знання англійської мови(зрозуміло, не в межах шкільного курсу);
 • Диплом про вищу освіту необхідно підтверджувати іспитами, причому дуже серйозними. Наприклад, медичний диплом не визнають зовсім.
 • Найголовніше – це наявність потрібної (для суспільства) професії, навичок, умінь.

Ми патріоти своє Батьківщини і вважаємо, що наше покоління може побудувати нову Україну.

Учні ІІ групи:

Що потрібно зробити, щоб зменшити зовнішню міграцію українців?

Пропонуємо такі заходи:

 • Підняти рівень розвитку економіки;
 • Цим збільшувати робочі місця;
 • Зробити українську продукцію конкурентоспроможною на світовому ринку;
 • Покращити медичне обслуговування, ввести медичне страхування;
 • Покращити відносини між країнами-сусідами, ліквідувати зону АТО;
 • Підвищити рівень добробуту населення. У людей буде впевненість у завтрашньому дні та відпаде бажання покидати свою неньку-Батьківщину.

Вчитель:

Дякую. Дійсно, хто, як не ви зміните ситуацію на краще. Саме ви, підростаюче покоління своєю працею, знаннями, талантом зможете зробити Україну – процвітаючою державою, і ми зможемо пишатися своєю Батьківщиною, країною, де немає корупції, де є свобода слова, демократія, забезпечене життя.

Закріплення вивченого матеріалу:

Методичний прийом «бесіда»

 • Перелічіть нові терміни, з якими ознайомилися на уроці. Дайте визначення цим термінам;
 • Поясніть, чим різняться між собою маятникова та сезонна міграції;
 • Поясніть причини міграцій в Україні;

Метод прийом «Оберіть зайве»

Методичний прийом «Знайти помилку»

Методичний прийом «Так» - «Ні»

 • Найбільша у світі українська діаспора в США (Ні)
 • Австралія відноситься до Західної української діаспори (Так)
 • В Україна позитивне «сальдо» міграцій (Ні)
 • Коефіцієнт міграційного приросту вимірюється в проміле (Так)

Домашнє завдання:

 • 49 вивчити, підготувати повідомлення (презентацію) «Українські символи за кордоном).

Наприклад: Троїцький монастир в Тюмені, пам’ятники Т. Г. Шевченка, пам’ятники Пилипа Орлика у  м. Бендер у Молдові і т.д.

Економічний словник

 • Демографія – наука про закони народонаселення;
 • Природній рух – зміна чисельності населення в результаті народжуваності й смертності;
 • Природний приріст – це перевищення рівня народжуваності над рівнем смертності;
 • Міграція або механічний рух – це переміщення населення зі зміною місця проживання;
 • Еміграція – виїзд громадян із своєї країни в іншу;
 • Імміграція – в’їзд іноземців у будь-яку країну на постійне або тимчасове проживання;
 • Сальдо міграцій – різниця між імміграцією та еміграцією.
 • Депопуляція населення – зменшення кількості населення;
 • Українська діаспора – перебування українців поза етнічною територією в результаті добровільної чи вимушеної еміграції;
 • Ментальність (образ мислення, характер) її народу. Українці відзначаються терпимістю до інших народів, відсутності агресивності (ніколи не загарбували землі інших країн), лагідністю, гумором, працелюбністю, акуратністю тощо;
 • Демографічна політика держави – це комплекс заходів, спрямованих на регулювання динаміки кількості населення.

І група «Міні-кейс»

Проблема: Кількість осіб українського походження, які проживають за межами України дорівнює приблизно 16-20 млн, тобто за кордоном третина нашої нації.

Ситуація: За останні п’ять років, за різними оцінками, за кордон виїхало до 7 млн. українських представників- мігрантів, а також збільшилася еміграція українців за кордон: країни Європи – Польща, Італія, Чехія, а також Росія.

Довідка: з 2014р. загострилася політична ситуація в Україні: виникла зона АТО, відбулася анексія Криму, зросла інфляція.

І група завдання:

 • Які позитиви має країна, в яку в’їжджають емігранти?
 • Що потрібно знати, щоб емігрувати?

ІІ група «Міні-кейс»

Проблема: Кількість осіб українського походження, які проживають за межами України дорівнює приблизно 16-20 млн, тобто за кордоном третина нашої нації.

Ситуація: За останні п’ять років, за різними оцінками, за кордон виїхало до 7 млн. українських представників- мігрантів, а також збільшилася еміграція українців за кордон: країни Європи – Польща, Італія, Чехія, а також Росія.

Довідка: з 2014р. загострилася політична ситуація в Україні: виникла зона АТО, відбулася анексія Криму, зросла інфляція.

 ІІ група завдання:

 • Які негативи має країна, з якої виїжджають емігранти?
 • Що потрібно зробити, щоб зменшити зовнішню міграцію українців?

Презентація до уроку>>>


Підготувала: Іноземцева Тетяна Володимирівна, вчитель географії  КЗШ І-ІІІ ступенів №126 міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram