info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку географії у 8 класі "Ландшафти України. Ландшафт як просторово – цілісна система. Карта «Ландшафти України»"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Географія)


Тема уроку. Ландшафти України. Ландшафт як просторово – цілісна система. Карта «Ландшафти України».

Навчальний заклад, посада: КЗ «Верхньотерсянська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Воздвижівської сільської ради, село Верхня Терса, Гуляйпільський район, Запорізької області; вчитель географії

Клас: 8

Назва навчальної програми, автори програми: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів України + опис ключових змін 5-9 класи. І. М. Вітенко, Л. М. Булава, Г. Г. Гільберг, Р. В. Гладковський. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 88с. (Наказ МОН № 52 від 13 січня 2017 рік № 201 від 10 лютого 2017 р.)

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань.

Компетенції учнів на уроці

 • загально навчальні: основні компетентності у природничих науках і технологіях, соціальна та громадянська компетентність, екологічна грамотність і здорове життя;
 • предметні: картознавча, країнознавча, краєзнавча;
 • соціальні, інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Мета уроку:

 • навчальна: ознайомити з основними поняттями теми, чинниками формування ПТК – ландшафтів, їх класифікацією, особливостями взаємодії компонентів природи;
 • розвивальна: удосконалювати навички роботи з тематичними картами на прикладі ландшафтів та вміння пояснювати особливості взаємодії компонентів природи, розвивати аналітичне мислення, навички систематизувати та узагальнювати;
 • виховна: виховувати бережне відношення до природи, відповідальне ставлення до природного розмаїття.

Очікувані результати

У кінці уроку учні повинні:

 • тлумачити поняття теми, називати чинники формування природних ландшафтів та їх класифікацію;
 • на основі роботи з картою, пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті;
 • встановлювати співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості; висловлювати судження щодо бережного відношення до природних компонентів.

Поняття теми: природний комплекс, природний ландшафт, чинник формування ландшафту, «антропогенний ландшафт».

Обладнання: комп’ютери з підключеним Інтернетом; мультимедійна дошка, дошка; підручник географії Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник, атлас, фізична карта України, авторська мультимедійна презентація «Ландшафти України», авторська відеоробота «Мій рідний край».

Перелік онлайн сервісів, які використані на уроці

Онлайн кросворди http://cross. highcat.org/ru_RU/

Карти знань http://bubbl.us/

Комп’ютерні програми

Програма Power Point;

Програма  My Test

Програма Movie  Maker

Хід уроку

І. Організаційний момент: створення психолого-педагогічної обстановки, сприятливої для роботи.

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

 1. Прийом «Асоціація». Демонстрація мультимедійної презентації «Ландшафти України» . (Презентація) Слайд №4.
 2. Відповіді на запитання.

З якою географічною інформацією у Вас асоціюється поняття ПТК?

Що називають природним комплексом?

 1. Наведіть приклади природних комплексів Землі від дуже маленького до найбільшого.
 2. Робота із схемами:

 А) встановити складові природного комплексу: Карти знань http://bubbl.us/; Додаток 1

Б): встановити пари взаємодії компонентів природного комплексу: клімат, рельєф, ґрунти, води, рослини, тварини.

Додаток 2. Схема «Взаємодія природних компонентів ландшафту»

Додаток 3 ОІС до теми «Ландшафти»

 1. Встановити відповідність між впливом людини на природу і наслідками негативного впливу людини на природний комплекс. Карти знань http://bubbl.us/; Додаток 4

Картка для самоперевірки

Вплив людини на природу

Наслідки впливу на природу

1.     Розорювання степів Знищення природного комплексу степів, перетворення його на сільськогосподарський ландшафт.
2.     Вирубування та випалювання насаджених лісосмуг. Виникнення водної та вітрової ерозії ґрунтів, повернення пилових бур
3.     Недосконалі технології використання хімічних добрив та засобів боротьби з шкідниками. Порушення хімічного балансу в ґрунтах, збільшення концентрації хімічних речовин у рослинах, отруєння тварин та людей.
4.     Випасання, витоптування рослинності свійськими тваринами. Зміна і зникнення природної рослинності
5.     Випалювання сухостою біля ставків. Втрата органічної речовини, загроза життю живих організмів, зниження вмісту гумусу внаслідок зменшення  надходження в нього рослинної маси.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності учнів. (Презентація) Слайд №5.

 1. Евристична бесіда

     «В усьому є частина всього» - так говорили у стародавньому світі.

А. Яке значення літосфери? Чи присутні речовини літосфери в повітрі? У воді? У живих організмах?

Б. Яке значення атмосфери? Чи присутнє повітря в літосфері? У воді? У живих організмах?

В. Яке значення гідросфери? Чи присутня вода в повітрі? У літосфері? У живих організмах?

 1. Колективне формулювання висновку. І справді, у природі все взаємопов’язане. Жодний з компонентів природи не залишається «самотнім». Жодна з оболонок Землі не існує ізольовано від інших. Уся природа є найскладнішою системою безлічі сплетених, мов павутиння, природних зв’язків. Вони здебільшого непомітні для ока звичайної людини. Проте вчені давно їх вивчають. Деякі з природних зв’язків добре відомі, про інші ми поки що мало знаємо. Однак саме завдяки зв’язкам між природними компонентами утворилися природні комплекси – стійки в просторі і часі сукупності природних компонентів, що розвиваються як єдине ціле. Саме природні комплекси і є об’єктом вивчення на сьогоднішньому уроці.

ІV. Сприйняття і первинні усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відношень в об’єктах вивченого.

 1. Поняття про ландшафти. Розповідь учителя. Демонстрація мультимедійної презентації. Слайди № 6 - 7.

Прийом «Словничок»

А) Ландшафти – це територіальні комплекси, що являють собою порівняно однорідні ділянки (сегменти) географічної оболонки. Вони є результатом складної й тривалої взаємодії природних компонентів. Зазвичай ландшафт включає ділянку земної кори зі своїми гірськими породами та рельєфом, поверхневі й підземні води, що належать до нього, повітря приземного шару атмосфери, ґрунти та угруповання організмів (рослини та тварини).  Існують і дрібні форми ландшафтів. Це можуть бути яр, балка, річкова тераса, горб і навіть їхні частини (дно яру, один зі схилів балки тощо).

Б) Чинник формування - поняття, похідне від поняття «чинити», «діяти», «здійснювати певний вчинок, дію», тобто «те, що чинить, здійснює вплив, діюче». Серед синонімів цього поняття — поняття «фактор», яке походить від латинського слова «facere» («діяти», «виробляти», «примножувати»).

 1. Діалог учителя про чинники розвитку ландшафтів на основі змісту презентації. (Демонстрація мультимедійної презентації. Слайд №8)

А) Практичне завдання. Використовуючи схему, визначте види чинників, які формують ландшафти.

Внутрішню будову кожного ландшафту визначають процеси обміну речовиною та енергією, де головною рушійною силою є сонячна енергія, що надходить на Землю у вигляді тепла й світла.

Б) Практичне завдання.  Встановити складові зональних і азональних факторів впливу на ландшафти.

Разом із кругообігом речовин відбувається й кругообіг енергії. За його допомогою енергія Сонця ланцюгом передається іншим учасникам кругообігу, забезпечуючи його постійне повторювання, а також перетворюється на енергію повітряних і водних потоків.

Свою роль відіграє і внутрішня енергія Землі. Вона обумовлює зміни форм рельєфу, у тому числі планетарних – материків та океанічних западин, а також утворення й подальше перетворення гірських порід (у поєднанні із зовнішніми чинниками).

Кругообіги є циклічними та взаємозалежними, а тому утворюють на Землі загальний глобальний кругообіг речовин та енергії, що формує ландшафтну (географічну) оболонку, забезпечує її існування та розвиток.

В) Колективне формування висновку у формі складання схеми школярами.  Отже, основними природними чинниками розвитку ландшафтів є сонячна енергія, внутрішня енергія Землі, а також процеси обміну речовиною та енергією.

 1. Природні та антропогенні ландшафти. Демонстрація мультимедійної презентації. Слайди №9 - 11.

А) Пояснення вчителя. Усі ландшафти поділяють на природні та антропогенні. Природні ландшафти утворюють гірські породи, повітря, вода, ґрунти, рослинність та тваринний світ, що взаємодіють між собою і формуються під впливом природних процесів – ландшафтотвірних чинників.

Антропогенний ландшафт утворюється природними та зміненими людиною компонентами, що взаємодіють між собою. Вони характерні для районів, давно заселених людьми. Тут мало зберігся природний рослинний покрив, майже немає диких тварин, є свої кліматичні особливості.

Антропогенні ландшафти можна поділяти на культурні та акультурні. Для захисту та збереження культурних ландшафтів міжнародна організація ЮНЕСКО зарахувала найбільш унікальні з них до об’єктів Світової спадщини (мал.3 підручника).

У запровадженні напрямків раціонального природокористування велика роль належить Україні, яка забезпечує державну стратегію використання й охорони природних комплексів. Одним із пріоритетних напрямків державної природоохоронної політики є подальший процес інтеграції України до ЄС у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (додаток №5 Конституція України)

 1. Завдання. З'ясуйте, на основі перегляду відео про наш край, які види господарської діяльності людини впливають на стан ландшафтів, розташованих у нашій місцевості. Дослідіть антропогенні ландшафти своєї місцевості на основі географічних фактів презентації. (Прийом «Практичність ідей». Слайд №12.; відео).

Висновки. Антропогенні ландшафти своєї місцевості – сільськогосподарські угіддя, лісосмуги, ставки, населені пункти, транспортні системи (шосе, залізниця). Види господарської діяльності, під впливом якої змінився природний ландшафт – сільськогосподарська, лісогосподарська, водогосподарська, природоохоронна діяльність.

 1. Робота з підручником над проблемою «Класифікація ландшафтів. Демонстрація мультимедійної презентації. Слайд №12.

Прийом «Географічна лабораторія».

Завдання. Користуючись схемою «Класифікація ландшафтів України», визначити які існують системи одиниць для класифікації ландшафтів та чинники, що їх формують. Заповнити таблицю. Додаток №6

Класифікація ландшафтів України

Одиниці класифікації Критерії виділення                  Групи ландшафтів
 1. Робота з картою «Ландшафти України».

 А) Прийом «Словничок» слайд №14.

Завдання для колективного дослідження: встановити зміст легенди карти, ландшафтну структуру України (розташування класів, типів та видів).

Б) випереджальне індивідуальне завдання учня.

Додаткова інформація.  При її укладанні використано принцип, за яким у формуванні ландшафтів головна роль відводиться тектонічній будові, рельєфу, клімату, водам, ґрунтам, рослинності й тваринному світу, які перебувають у постійній взаємодії. Із карти видно, що переважаючим класом ландшафтної структури України є рівнинні ландшафти, які займають близько 94% території України, для решти характерні гірські ландшафти.

В) висновок про особливості ландшафтної структури України.

V. Узагальнення і систематизація знань, застосування їх в ситуаціях.

 1. Дослідження специфіки типів ландшафтів.

Прийом «Творча лабораторія» слайд №15.

Завдання для груп. Користуючись текстом підручника, ландшафтною картою, працюючи малими творчими групами, необхідно скласти коротку характеристику основних типів ландшафтів, що поширені в Україні. Характеристика має містити інформацію про географічне положення ландшафту, особливості клімату, особливості ґрунту, рослинного світу.

1 група – мішано–лісові ландшафти;

2 група – широколисто–лісові ландшафти;

3 група – лісостепові ландшафти;

4 група – степові ландшафти.

 1. Презентація висновків груп за завданнями таблиці (модель відповіді)

Мішано–лісові ландшафти

Географічне положення Північна частина України
Особливості клімату Середня температура повітря в липні, °С +18°(на заході), +19°(на сході); кількість опадів за рік – 650 мм (зах.) – 550 мм (сх.); коефіцієнт зволоження – 1,2 – 0,9; вологі помірно – теплі; прохолодне літо, прохолодна зима
Особливості ґрунту Дерново–підзолисті, дернові, болотні
Рослинний світ Рослини: сосна (перший ярус), дуб (другий ярус), розвинений трав'янисто–чагарниковий ярус

Презентація висновків груп за завданнями таблиці

Степові ландшафти

Географічне положення Південна і східна частини України
Особливості клімату Середня температура повітря в липні, °С +21°(на півночі), +23°(на півдні); кількість опадів за рік – 500 мм (пн.) – 300 мм (пд.); коефіцієнт зволоження – 0,6 – 0,3; на півночі – посушливі теплі; на півдні – дуже посушливі жаркі, з м'якою зимою
Особливості ґрунту Чорноземи звичайні і південні; темно – каштанові
Рослинний світ Різнотравно–злакові, злакові, полинно–злакові степи, солонці
 1. Розв'язування кросворду.

Додаток 7 ̶ 8

 1. Виконання тестів для перевірки усвідомлення вивченого матеріалу з використанням програми My Test.

Завдання. Виберіть одну правильну відповідь.

1. Що таке ландшафт (природний комплекс)?

А. Сукупність компонентів живої природи на певній території.

Б. Сукупність компонентів неживої природи на певній території.

В. Поєднання взаємопов’язаних компонентів природи на певній території.

Г. Сукупність однорідних компонентів природи на певній території.

2. Що належить до провідних ландшафтотвірних чинників?

А. Робота вітру.  Б. Вулканізм.   В. Вивітрювання.   Г. Сонячна енергія.

3. Визначте повний набір компонентів, з яких складаються природні комплекси:

А. Води, гірські породи, ґрунти, рослинність, споруди, повітря.

Б. Рослинність, штучні водосховища, болота, тварини, гірські породи.

В. Гірські породи, повітря, води, ґрунти, рослинність і тварини.

Г. Тварини, рослинність, води, ґрунти, канали, музеї природи.

4. Назвіть найбільший природний комплекс Землі.

А. Материки та океани.  Б. Географічні пояси.  В. Природні зони.

Г. Географічна оболонка.

5. Виберіть зональний ландшафт України.

А. Східнокарпатський гірський лучно–степовий.

Б. Кримські гірські.

В. Східноєвропейський рівнинний.

Г. Степовий.

6. Виберіть азональний природний комплекс України.

А. Мішанолісовий.  Б. Степовий.  В. Лісостеповий.  Г. Кримський гірський.

7. Яка з природних зон України поділяється на три підзони?

А. Мішані Ліси.   Б. Широколистяні Ліси.   В. Лісостепи.   Г. Степи.

VІ. Підсумок уроку.

 1. Інтерактивна вправа. Слайд № 16

Основними природними чинниками розвитку ландшафтів є …..

В межах території України розрізняють класи ландшафтів …..

В межах класів ландшафтів виділяються …..

Особливості ландшафтної структури України можна визначити за …..

 1. Вправа «Сенкан». Слайд № 17.

Ландшафт.

Рівнинний, культурний.

Формується, змінюється, розподіляється.

Між природними компонентами існують стійкі, тривалі взаємозв’язки.

Природний комплекс.

 1. Рефлексія. Прийом «5 речень». Слайд №18.

Сформулюйте основні навчальні здобутки за урок.

VІІ.   Домашнє завдання. Слайд №19.

- прочитати текст підручника параграф 30;

- рубрика «Поміркуйте» с. 156 підручника опрацювати усно.

Література

 1. Конституція України [Електронний режим]. - Режим доступу: https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option...
 2. Булава Л. М. Фізична географія України. 8 клас. Дидактичні матеріали для формування предметної компетентності учнів. ІІ частина. Харків Видавнича група «Основа» 2009.
 3. Довгань Г. Д., Стадник О. Г. Географія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Харків Видавництво «Ранок» 2016.
 4. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія України (8 – 9 клас) в опорних схемах. Навчально – методичний посібник для учнів, абітурієнтів, студентів та вчителів Київ – 1998 ПП «Компанія «Актуальна освіта».
 5. Стадник О. Г. Географія. Методичний посібник для вчителя. 8 клас. – Харків «Видавнича група «Основа»» 2008.
 6. Інтернет - ресурси:

Сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/  

http://static.freepik.com/free-photo/3d-globe-vector-icon-earth-globe-vector-ai-adobe-photoshop-illustrator-globe-ai-design-blue-marbel-vector-ai-illustrator_11-37534.jpg

земной шар

 http://static.freepik.com/free-photo/blue-map-shading_35-35938.jpg

фон

 1. Програми: Microsoft Office Power Point; My Test.

Додатки до уроку>>>

Презентація до уроку>>>


Підготувала: Федоренко Тетяна Василівна, вчитель географії комунальний заклад «Верхньотерсянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Воздвижівської сільської ради с. Верхня  Терса Гуляйпільський район Запорізька область

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram