info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Вправи для використання на уроці історії у 6 класі при вивченні теми «Виникнення людини. Теорії походження людини»

Вправи для використання на уроці історії у 6 класі при вивченні теми «Виникнення людини. Теорії походження людини» є вправами-учасницями Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Лазарева Антоніна Анатоліївна, вчителька історії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

Мета вправи/заняття:
Учень має знати – теорії походження людини. 
Учень має розуміти – терміни й поняття "антропогенез", "дріопітек", "австралопітек", "пітекантроп", "неандерталець", "кроманьйонець".

Учень має вміти – визначати основні особливості й етапи антропогенезу та характеризувати процес появи людини.Короткий опис вправи, анотація:

Вправа 1: (мотивація) «Малюнок на спині»+ «Перевернуте слово»

«Малюнок на спині»: вправа дає можливість учням зрозуміти як спотворюється інформація від адресата до адресанта.

«Перевернуте слово»: вправа дає потужний запуск мозкової діяльності, експрес-запам’ятовування нової інформації.

Вправа 2: (засвоєння основного матеріалу) «Аналіз інтернет-видань»

Вправа дає можливість на практиці засвоїти різницю між фактами та судженнями, поняття субєктивної авторської позиції та можливістю маніпулювати цими поняттями.

Вправа 3: (рефлексія) «Факт чи судження»

Вправа дає можливість отримання зворотного зв’язку та підвищення результатів підсумків.

Час необхідний на виконання вправи:

Вправа 1: до 7 хв

Вправа 2: до 20 хв

Вправа 3: до 7 хв

Застосування вправи:

Вправа 1: вміння оцінювати й інтерпретувати події, аналізувати візуальні ряди

Вправа 2: вміння систематизувати інформацію, висувати гіпотези та працювати з інтернет-інформацією

Вправа 3: обґрунтовувати власну позицію та ухвалювати свідоме рішення

Необхідне обладнання/матеріали:

Вправа 1: маркери, аркуші А4, роздруковані аркуші з перевернутими словами+ілюстрації (Додаток 1)

Вправа 2: роздруковані аркуші із уривками інтернетвидань+запитання до уривків (Додаток 2)

Вправа 3: роздруковані аркуші із завданнями «Факт чи судження»

Форма/метод роботи:

Вправа 1: колективна робота

Вправа 2: групова робота

Вправа 3: індивідуальна робота

Детальний опис вправи:

Вправа 1: Додаток 1

Вправа 2: Додаток 2

Вправа 3: Додаток 3

Очікувані результати:

Учені будуть знати теорії походження людини; розуміти терміни і поняття «антропогенез», «дріопітек», «австралопітек», «пітекантроп», «неандерталець», «кроманьйонець»; визначати основні особливості й етапи антропогенезу та характеризувати процес появи людини.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Після виконання вправ(а саме 3х) учні зможуть висловлювати власні судження, щодо теорій походження людини опираючись на факти здобуті під час роботи на уроці.

Використані джерела:

  1. http://istoryk.in.ua/pohodzhennya-lyudini/
  2. https://infogram.com/teoriyi-pohodzhennya-lyudini-1g0gmjzoxgx3p1q
  3. https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/27326/
  4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Концепції_походження_життя_на_Землі
  5. https://uk.wikipedia.org/wiki/Антропогенез
  6. Збірник «Вправи які розвивають навички інфомедійної грамотності» проекту «Вивчай та розрізняй».
  7. Власні напрацювання.
Додаток  1.
Вправа 1: (мотивація) «Малюнок на спині» + «Перевернуте слово»

Опис: Учні виконують вправу «Малюнок на спині» об’єднуючись у 3 команди. Діти стають один за одним і кожна команда малює на аркуші паперу малюнок який заданий їхній команді(рука, яблуко, телефон). Коли черга доходе до останнього учні демонструють свої припущення, щодо малюнків. Далі вчитель демонструє на дошці ілюстрацій задаючи питання до кожної з них. Після вчитель пропонує висловити власні думки учнів, щодо можливих теорій походження людини(варіанти відповідей краще записувати на дошці) і потім прикріплює надписи до ілюстрацій(учні виконують вправу «Перевернуте слово»). Правильні варіанти можна записати до схеми 1.

Примітка: вправу «Малюнок на спині» учні повинні виконувати в тиші для досягнення результату перевернутої інформації. Тобто, прийти до висновку, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти з першоджерел.

Додаток 2. 

Вправа 2: (засвоєння основного матеріалу) «Аналіз інтернет-видань»

Опис: Учні виконують вправу «Аналіз інтернет-видань» об’єднуючись у команди (кількість команд залежить від кількості учнів класу та кількості уривків для аналізу). Учні отримують друковані аркуші із уривками інтернет-видань. Для аналізу уривків пропонуються питання, на які учні дають відповіді усно або письмово.

Примітка: вправу «Аналіз інтернет-видань» учні повинні виконувати прочитавши питання до уривків перед початком читання та після його закінчення. Тобто, прийти до висновку, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти з першоджерел, аналізуючи її достовірність.

Антропогене́з  — процес походження і розвиток усіх видів роду люди, розглянуті в біологічному, психічному і соціокультурному плані.

Теорія Панспермії. Космічна.

Теорія панспермії стверджує, що життя могло виникнути один або декілька разів в різний час в різних частинах Галактики або Всесвіту. Для обґрунтування цієї теорії використовуються багаторазові появи НЛО, на скельні зображення предметів, схожих на ракети і «космонавтів», а також повідомлення про нібито зустрічі з інопланетянами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Концепції_походження_життя_на_Землі

Теорія позаземного життя.

За теорією Позаземного Втручання: людство – це або нащадки інопланетян, що прилетіли дуже давно на Землю, або люди це продукт інопланетної генної інженерії та ін. Суть дуже проста – людина стала людиною лише за допомогою Позаземного втручання.

https://infogram.com/teoriyi-pohodzhennya-lyudini-1g0gmjzoxgx3p1q

1. Які факти і судження наведені в уривках? (відповіді запишіть у нотатках)

2. Чи вважаєте ви дану теорію дійсною? (наведіть факти на підтвердження)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Теорія Еволюції.

На сьогодні – це єдино обґрунтована наукова теорія. Як уже зазначалося вперше її обґрунтував англійський вчений Чарльз Дарвін (1809-1882) у своїй роботі «Походження видів». Чарльз Дарвін на основі багаторічних досліджень  та наукового досвіду в геології, біології та інших науках який був накопичений на середину XIX ст., дійшов висновку,  що людина є далеким нащадком людиноподібних мавп, які в процесів еволюції розвинулися у сучасну людину, рушійними силам цього процесу є природній відбір та невизначену мінливість.

http://istoryk.in.ua/pohodzhennya-lyudini/

Теорія Еволюції

Потім, після гігантського пробілу, була представлена інша людиноподібна істота. Про неї казалося, що вона жила приблизно 14млн. років тому, і називали іі рамапітеком. Її викопні залишки були знайдені в Індії десь біля півтора століття тому. По цім залишкам було відображено мавпоподібну, двоногу, прямоходібну істоту. Хоча цими викопними залишками були лише залишки верхньої та нижньої щелепи плюс декілька зубів. Але потім було виявлено, що рамапітек дуже схожий на представників сучасних людиноподібних мавп. Пізніше було знайдено австралопітека, чиї залишки були знайдені в південній Африці. Він мав маленьку черепну коробку та міцні щелепи. Його теж було поставлено як пращура людей. Але в кінці кінців було виявлено, що "череп австралопітека більше схожий на мавпячий, і відрізняється від людського не лише за об`ємом мозку". Згодом були знайдені рештки пітекантропа, неандертальця і кроманьйонця.

https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/27326/ 

1. Які факти і судження наведені в уривках? (відповіді запишіть у нотатках)

2. Чи вважаєте ви дану теорію дійсною?(наведіть факти на підтвердження)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Божественна теорія. Релігійна.

Або Креаціонізм (Теорія Розумного Створення або Розумного Замислу). Ця група теорій містить дуже багато інтерпретацій, зупинимося лише на самих основних. Прихильники Ортодоксального Креаціонізму вважають, що описання творення людини повністю відповідає тексту Святих Писань – Біблії, Корану, Танаху та інших. Теорія Розумного Замислу говорить, що людину та світ створив Бог, але Святі Писання не є підручниками з історії, і тому творення людини описане там потрібно сприймати алегорично. Цікаво, що ще Отці Церкви IV – VIII ст. не відносились до подій описаних в книзі Буття буквально, так само пояснювали Тору рабини та мусульманські богослови Коран. Божественна теорія походження не є науковою, вона більше належить до царини богослов’я та філософії.

http://istoryk.in.ua/pohodzhennya-lyudini/

«Походження людини від тотему»

В Месопотамії вірили, що існує багато різних богів, але людину створила богиня-матір (Ару-ру, Мамі, Нунтуд, Нинсурсаг) або іноді бог Еа, вона створила людину з глини з домішкою божественної крові, тобто людина мала божественний початок, для того, щоб це творіння задовольняло усі примхи і потреби богів. А вони тим часом жили безтурботним життям. Боги були добрими, справедливими та страшними, людина мала прислуговувати і коритися богам, а вони за це могли виконати деякі бажаннялюдини.

https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/27326/

1. Які факти і судження наведені в уривках? (відповіді запишіть у нотатках)

2. Чи вважаєте ви дану теорію дійсною?(наведіть факти на підтвердження)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Додаток 3.

Вправа 3: (рефлексія) «Факт чи судження»

Опис: Учні виконують вправу «Факт чи судження» індивідуально. Учні отримують друковані аркуші із опитуванням в якому повинні поставити відмітку у відповідному рядку.

Примітка: вправу «Факт чи судження» учні повинні виконувати самостійно. Для того щоб систематизувати отримані знання під час уроку. Даний опитувальник можна зарахувати, як кількість балів зароблену учнем під час уроку.

№пп Твердження Факт Судження
1 Існує три основних теорії походження людини.
2 За теорією еволюції спочатку були знайдені рештки «дріопітека» потім «австралопітека», «пітекантропа», «неандертальця», «кроманьйонця».
3 В Месопотамії вірили, що існує багато різних богів, але людину створила богиня-матір (Ару-ру, Мамі, Нунтуд, Нинсурсаг)
4 Бог Еа, створила людину з глини з домішкою божественної крові.
5 Прихильники Ортодоксального Креаціонізму вважають, що описання творення людини повністю відповідає тексту Святих Писань – Біблії, Корану, Танаху та інших.
6 Людиноподібну істоту, що жила приблизно 14млн. років тому, називали рамапітеком.
7 Теорію еволюції вперше обґрунтував англійський вчений Чарльз Дарвін  у своїй роботі «Походження видів».
8 Роки життя Чарльза Дарвіна, 1809-1882.
9 Чарльз Дарвін на основі багаторічних досліджень  та наукового досвіду в геології, біології та інших науках який був накопичений на середину XIX ст., дійшов висновку, що людина є далеким нащадком людиноподібних мавп.
10 Людина стала людиною лише за допомогою Позаземного втручання.
11 Теорія панспермії стверджує, що життя могло виникнути один або декілька разів в різний час в різних частинах Галактики або Всесвіту.
12 Антропогене́з  — процес походження і розвиток усіх видів роду люди, розглянуті в біологічному, психічному і соціокультурному плані.
tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram