info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Вправа для використання на уроці англійської мови у 6 класі при вивченні теми «Покупки. Пакування продуктів»

Вправа для використання на уроці англійської мови у 6 класі при вивченні теми «Покупки. Пакування продуктів» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Шевченко Марія Миколаївна, вчителька англійської мови Комунального закладу "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 Маріупольської міської ради Донецької області". 

Мета вправи/заняття: ознайомити учнів з техніками переконання, які часто використовуються в рекламі; вчити розуміти зміст елементів візуального меседжу (кольору, образів); дати поняття важливості «цільової аудиторії»; набути навичок використання візуальних меседжів; розвивати соціальну компетентність, вміння працювати в команді, брати участь у співпраці та прийнятті спільних рішень при роботі в малих групах; удосконалювати аудитативні навички, вміння виокремлювати основну інформацію, аналізувати її та застосовувати на практиці; розвивати навички усного мовлення, обґрунтовано доводити свою точку зору.
Короткий опис вправи, анотація: під час виконання вправи передбачено групову роботу із створення пакування для товарів. Учні ознайомляться з основними тенденціями використання кольорів та образів  при створенні пакувань. Спробують створити своє власне пакування для окремих продуктів, беручи до уваги різну цільову аудиторію. Кожна група репрезентує свою роботу, обґрунтовуючи вибір засобів.
Час, необхідний на виконання вправи: слово вчителя та мозковий штурм – 5 хвилин; аудіювання тексту та робота з ним – 10 хвилин; обговорення теми спілкування та робота в групах – до 30 хвилин.
Застосування вправи: використання вправи в рамках вивчення теми «Shopping» на уроках англійської мови в 6 класі.
Необхідне обладнання/матеріали: аудіозапис тексту (або друкований текст для відтворення вчителем), картки із зображенням товарів (або самі товари), картонні невеликі коробки білі та кольорові, малюнки, кольоровий папір, фарби, фломастери.
Форма/метод роботи: пояснювально-ілюстративний, інформаційно-розвивальний, частково-пошуковий  (евристичний) методи; фронтальна та групова форма роботи; прийом «Приріст знань та досягнень».
Детальний опис вправи:

Слово вчителя: Shopping is an opportunity to buy everything what we need, from food to clothes. When we do theshopping we get to know a lot of information about different goods, their prices, quality. Today we will learn to choose products. How can we get the necessary information? What hints are hidden in the packaging?   (Покупки - це можливість придбати все, що нам потрібно, від їжі до одягу. Коли ми робимо покупки, ми дізнаємось багато інформації про різні товари, їх ціни, якість. Ми вчимося вибирати продукти. Як ми можемо отримати необхідну інформацію? Які підказки приховані в упаковці)

Now let’s think over what goods can be in these boxes of different colors? (Мозковий штурм - учням пропонується вгадати, які товари можуть знаходиться в коробках різного кольору).

Учні називають перелік можливих товарів в кожному з пакувань. 

Аудіювання тексту. We will listen to the text. The experts will tell us how the color of packaging play tricks with us.  After listening match, please, a product and the color of packaging which is suitable to it.

(Ми послухаємо текст. Експерти розкажуть нам, як колір упаковки з нами хитрує. Після прослуховування тексту з’єднайте товар та колір пакування, який йому притаманний).

TEXT.

Shopping is not as simple as you may think! There are a lot of tricks. They make us to choose products.

Colors of packages change according to what the producers are trying to sell. Most cosmetics are in pink boxes. Health food come in green, yellow or brown color because we think that these colors are healthy. Ice cream packets are often blue because we think that blue is a cold color; and expensive chocolates are often gold or silver. The package of washing powder is orange because it is warm and comfortable color for us. We will choose chocolates in red packaging more often because we think they give us energy. Yellow packaging is more often bought in winter. People associate yellow color with the sun and warmness.

When they sold a medicine (a pain killer), it was found out that pastel colors didn’t attract customers because they thought the product look weak and  not effective. Then, this medicine came on the market in a dark blue and white package – blue because we associate it with safety, and white for calmness.

The most successful producers know that it’s not enough to have a good product. It is very important to make the most successful packaging.

1  face cream             А   orange

2  chocolate               B  blue

3  washing powder    C  gold

4  sweets                    D pink

5  coffee                    E red

6  ice-cream               F yellow

Key: 1D, 2C, 3A, 4E, 5F, 6B

Let’s check the answers. (Учні відкривають пакування та дістають з них малюнки).

Слово вчителя: Very often when packaging and advertising of goods are created different characters are used.

  • What characters attract customers of different ages?

(Дуже часто при створенні пакування та реклами  товарів  використовують різних персонажів. Які персонажі  привертають увагу  покупців різного віку?)

Different groups of customers are different target audiences. (Різні групи покупців – це різні цільові аудиторії).

Відповіді учнів: For children this is  cartoon characters, superheroes, characters from comics. For adults images of doctors, housewives, masters are used more often. (Учні відповідають: для дітей – мультиплікаційні герої, супергерої, персонажі коміксів. Для дорослих – образи лікарів, домогосподарок, майстрів.)

Вчитель: What are these pictures associated with? (З чим асоціюються  ці малюнки?)

Відповіді учнів: When I see cartoon characters, superheroes, comic book characters I want to like them, to be the best, look like my favorite character.

 Images of doctors, housewives, masters show that products are healthy, convenient, reliable.

(Коли я бачу мультиплікаційних  героїв, супергероїв, персонажів коміксів, я хочу бути схожим на них, бути найкращим, виглядати як улюблений персонаж.  Образи  лікарів, домогосподарок, майстрів показують, що продукти здорові, зручні, надійні).

Вчитель: Explain, what message is hidden in this packing? What do the producers try to tell the customers? What is the target audience for these products?  (Поясніть, яке послання заховане в цих пакуваннях? Що намагалися виробники сказати покупцям? Яка цільова аудиторія для цих товарів?)

Робота в группах. Клас поділяється на 3-4 групи від 3 до  учнів.

Учні, використовуючи  картонні невеликі білі коробки, малюнки, кольоровий папір, фарби, фломастери,  створюють пакування для шоколаду, мінеральної води, чаю для дітей та дорослих.

Після закінчення роботи учням необхідно обґрунтувати  вибір кольору пакування,  малюнків.

(Інший варіант завдання: кожна група презентує своє пакування, не називаючи цільової аудиторії; інші учні мають вгадати, на кого розрахований даний вид пакування, пояснити, на чому базуються їх висновки).

Очікуванні результати: учні опанують зміст елементів візуального меседжу (кольору, образів); учні навчаться використовувати візуальні меседжі; учні володітимуть навичками працювати в команді, брати участь у співпраці та прийнятті спільних рішень при роботі в малих групах; учні удосконалять свої аудитативні навички, вміння виокремлювати основну інформацію, аналізувати її та застосовувати на практиці; учні розвиватимуть вміння висловлювати свою власну думку та доводити її.
Підсумок/рефлексія за результатами проведення вправи: підсумок виконання вправи можна здійснити за рахунок упровадження прийому «Приріст знань та досягнень», таке завдання наприкінці заняття дозволяє учням миттєво підсумувати знання, здобуті впродовж уроку. Принцип виконання: запропонувати учням наприкінці заняття по черзі за принципом прийому «Мікрофон» назвати 2 факти, продовживши відповідні фрази, – «Я не знав (I didn’know …), «Тепер я знаю…» (Now I know …).
Використані джерела: 
  1. Медіаграмотність. Практичні навички. https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA102+2018_T3/about
  2. Стаття «Влияние цвета упаковки на потребителя. Психология продаж». https://koloro.ua/blog/dizain/vliyanie-cveta-upakovki-na-potrebitelya.html
tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram