info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії у 9 класі "Отруйність етанолу, його згубна дія на організм людини"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


Пізнавально-розвиваючий урок для учнів 9 класу з елементами медіаграмотності

                                                                              Треба вчити не думок, а думати.

(І. Кант)

Отруйність етанолу, його згубна дія на організм людини.

Цілі уроку:

 • освітні: сформувати поняття про отруйність спиртів та згубну дію алкоголю на організм  людини;
 • розвиваючі: розвивати навички критичного мислення: уміння аналізувати, виділяти головне, порівнювати, систематизувати, доводити, пояснювати, ставити і вирішувати проблеми; залучити школярів в учбову взаємодію; спонукати до аналізу медіапродуктів;
 • виховні: виховувати соціальну активність; показати вплив інформації на  людину; формувати навички усвідомленої взаємодії з інформаційним середовищем і гармонійного перебування в ньому.

Обладнання: медіапроектор, екран, дошка, плакати:

Ми можемо відкрити новий для себе світ, коли навчимося ставити правильні запитання.

К. Еріксон

Часто і по-різному запитувати – це і означає набувати точних знань.

Платон

Думати — це ставити перед собою запитання і після цього знаходити відповіді на ці запитання.

Єжи Лєц

Здоров'я — це не все, та навіть усе — це є ні­чого, коли немає здоров'я...

А. Шопенгауер

Хід уроку.

І.Організаційний етап.

(Взаємні вітання вчителя і учнів, фіксація відсутніх. Повідомлення теми і задач уроку).

Інтерактивний прийом «Я ві­таю»:

Я вітаю тих, хто має гарний на­стрій; добре виспався; виконав домашнє завдання; знайомий із темою «Одноатомні спирти»; в доброму гуморі; хотів би дізнатися про дію спиртів на організм людини; хоче спілкуватися; хто мислить критично, хто медіаграмотний. (Після кожної фрази учні, які вважають, що фраза стосується їх, підводяться).

Пропоную обговорити епіграф уроку: «Здоров'я — це не все, та навіть усе — це є нічого, коли немає здоров'я...» (А. Шопенгауер), викладіть власні думки щодо цього висловлювання.

(учні відповідають)

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

(Учням видаються індивідуальні завдання у вигляді тестів).

Тест для перевірки домашнього завдання

з теми «Насичені одноатомні спирти» (метод «Незавершене речення»)

__________________________________________________

(ПІБ учня)

 1. Похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу –ОН називаються …
 2. Спирти, що містять одне групу –ОН називаються …
 3. Етанол горить на повітрі ледь помітним синім полум’ям, продуктами реакції повного окиснення спиртів є …
 4. Спирт, призначений для використання в техніці, містить невеликі домішки метанолу і бензену, цю суміш називають …
 5. Під час нагрівання деревини без доступу повітря утворюється …
 6. Спирт ефективно вбиває бактерії, це дає змогу тривалий час зберігати різні анатомічні та зоологічні препарати в музеях. Такі антибактеріальні препарати називають …
 7. Міжмолекулярний в'язок, обумовлений взаємодією атома Гідрогену, сполученого з електронегативним атомом (Оксигену, Нітрогену, Флуору), однієї молекули зі значно електронегативним атомом іншої молекули) називають …
 8. Якщо порівняти температуру кипіння етанолу з температурою кипіння відповідного йому алкану (етану), то завдяки наявності водневого зв’язку, вона буде набагато …
 9. Найпоширеніший у природі спирт, що набув найбільшого застосування в побуті і техніці серед усіх спиртів є …
 10. У назвах спиртів наявність гідроксогрупи –ОН позначають суфіксом …
 11. Метанол, етанол, пропанол, бутанол, пентанол – це насичені одноатомні спирти, які відрізняються один від одного на гомологічну різницю. Такі сполуки мають назву …
 12. CnH2n+1OH це загальна формула …

(Після збирання індивідуальних тестових завдань, розбираємо відповіді на питання колективно для коригування і закріплення набутих знань).

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

Прийом «Експерти проти журналістів» (на розвиток критичного мислення):

Зараз ви об’єднаєтесь у дві групи — "експертів", що відповідатимуть на запитання, та "журналістів", що будуть ставити запитання.

ІV. Засвоєння нових знань.

Ознайомтеся із текстом 31 параграфа підручника за допомогою прийому «Читання з маркуванням тексту». (Цей методичний прийом можна ще назвати «читанням із позначками». Позначки такі: знак «+» – що вже відомо; знаком «–» – що невідомо/суперечить нашим уявленням; знаком «!» – що цікаво/неочікувано; знаком «?» – що незрозуміло або про що б ми хотіли дізнатися більше). Учні об’єднуються у дві групи, наприклад, за гендерною ознакою, роблять олівцем позначки у тексті, "журналісти" формулюють питання, "експерти"готуються відповідати на питання «журналістів».

Орієнтовний перелік запитань для "журналістів":

 • Що таке алкоголі?
 • Що є основним компонентом алкогольних напоїв?
 • Що розуміють під наркотичною дією алкоголю?
 • Яка кількість алкоголю може спричинити смерть?
 • Яка група людей є найбільш вразливою до дії алкоголю? … тощо)

 Починаємо діалог між двома медійними групами.

А тепер пригадайте відеоінформацію, яку ви бачили про алкоголь в різноманітних медіа. Скажіть, якого спрямування вона була?

(Учні розповідають)

Наше медіасуспільство є візуальним суспільством, у якому картинка варта тисячі слів. Візуалізація – це потужний емоційний ресурс. Саме цим користуються люди, які створюють відео контент, у тому числі і про алкоголь. Під впливом сильних емоцій ми здатні на імпульсивні рішення, моментальні реакції/дії, усвідомлення яких приходить пізніше.

Пропоную переглянути два відео сюжети діаметрально протилежних за своїм змістом.

(перегляд відео: «Водка «Козацька Рада» - козак є в кожному» (30с) чи «Вермут «Marengo»- 2018» (30с) та «Соціальний ролик» (48с))

Для правильного розуміння меседжів, укріплення особистого медіаполя, для власного захисту застосуємо критичне мислення відповівши на такі запитання:

- Хто створив цей відеоролик?

- З якою метою?

- Яка лексика цього медіапродукту?

- Яка цільова аудиторія?

- Хто міг за це заплатити?

- Хто може отримати від цього медіапродукту користь?

- Кому він може нашкодити?

- Про що немає ні слова в цьому тексті, а це треба було б знати?

Розуміння  того,  що  інформацію  створюють зацікавлені особи, має спонукати нас до аналізу не лише конкретного меседжу, а й умов, мотивів та інших важливих чинників створення інформаційного продукту.

V. Закріплення нового матеріалу.

Прийом «Складання сенканів» («синквейнів»)

Сенкан (синквейн) — це вірш, який синтезує інформацію й факти у стисле висловлювання, що описує чи відбиває тему.

Нагадую пра­вила складання:

1 рядок - тема синквейна – «Алкоголь» чи «Етанол»

2 рядок - два прикметники.

3 рядок - три дієслова.

4 рядок - фраза, що несе певний зміст.

5 рядок - висновок, одне слово (може бути два), іменник

(Діти складають і потім, за бажанням, зачитують сенкани, наприклад:

 1. Етанол.
 2. Наркотичний, легкозаймистий.
 3. Розчинює, горить, пахне.
 4. Багато вина – мало розуму!
 5. Отрута.)

VІ. Домашнє завдання. Параграф 31- прочитати, відповісти на запитання 373, 374; створити агітаційну листівку з функціональним і привабливим контентом, щоб найкращим чином передати своє повідомлення щодо вживання алкоголю молодшим школярам.

На наступний урок учні принесли такі листівки:

VІІ. Підведення підсумків. Рефлексія.

Оцінювання роботи класу та окремих учнів, зауваження та пропозиції. Учні по черзі висловлюються одним реченням, вибираючи початок фрази з екрану рефлексії на дошці:

 • сьогодні я взнав
 • було цікаво
 • було важко
 • я зрозумів, що
 • тепер я можу
 • я придбав
 • я навчився
 • у мене вийшло
 • я зміг
 • я спробую
 • мене здивувало
 • мені захотілося…

Список використаної літератури:

 1. Хімія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Григорович. —  Харків: Ранок, 2017. — 256 с.: іл.
 2. Кроуфорд Алан. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд Алан, Саул Венді, Метьюз Самюель, Макінстер Джеймс. – Київ: ТОВ Видавництво Плеяди, 2006. — 211 с.
 3. Основи критичного мислення : [навчальний посібник] / [Пометун О. І., Пилипчатіна Л. М., Сущенко І. М., Баранова І. О.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2010. — 216 с.
 4. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів / За загал. ред. В. Ф. Іванова. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. — 100 с.

Використані Інтернет-ресурси:

 1. Українська ТВ Реклама. Водка «Козацька Рада» - козак є в кожному. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=3mUEHr9jIAA&list=PL9pns6-9kKCtEny-iv0zFRpyr7HZUAV71&index=36
 2. Українська ТВ Реклама. Українська реклама вермута «Marengo» 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Kyf5dqbSHBQ&list=PL9pns6-9kKCtEny-iv0zFRpyr7HZUAV71&index=7
 3. Старовойтов Стас. Социальный ролик - Антиалкоголь. [Електронний ресурс] / Стас Старовойтов. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1jCQNaskyr4

Підготувала: Сивочуб Світлана Вікторівна, учитель хімії і природознавства (І категорія, старший учитель),  Краматорської ЗОШ № 8

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram