info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку географії в 6 класі "Льодовики та багаторічна мерзлота"

План-конспект уроку є переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Географія)


Тема: ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

Адаптивно-перетворюючий міні-модуль (2х30)

Мета: формування знань,  компетенцій; практичне використання теоретичних знань.

Задачі: формування знань про льодовики та їх різновиди;   сприяння розумінню процесів утворення льодовиків і багаторічної мерзлоти, значення льодовиків у формуванні клімату планети, продовження розвитку вмінь працювати з картами атласу, працювати за алгоритмом, розвивати дослідницьку діяльність і розвиток самостійного мислення, вміння порівнювати, аналізувати, логічно мислити, створювати опорні схеми; уміння представляти себе і свої досягнення; виховувати екологічне мислення, комунікативні навички, творчі здібності, інтерес до географії.

Реквізит: настінна карта “Фізична карта півкуль ”, підручники В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова Географія 6, - Київ «Генеза», 2014; географічний атлас “Загальна географія. 6 клас”, ПрАТ «Інститут передових технологій», 2016; аркуші міні-підручника для учнів; електронна презентація до уроку, відеоматеріали; папір, маркери.

Структура модульного заняття:

І Організаційний момент                                                                                                               

Слайд 1

ІІ Мотивація

Для того, щоб ми змогли виконати задачі нашого заняття та провести його успішно, нагадайте основні поняття, що ви вже знаєте з теми модуля «Гідросфера» та які вже отримані вами знання, вміння нам сьогодні стануть у пригоді:

 Знати:

 Вміти:

 Цінувати:

ІІІ  Пам’ятка для учня щодо його соціально-педагогічних функцій та завдань на адаптивно-перетворюючому етапі навчання.

 • Думай самостійно.
 • Роби та дій наполегливо.
 • Проведи аналогію та адаптуй свої ідеї до практики.
 • Будь упевнений у своїх здібностях, проаналізуй свою здібність нормувати знання через особовий досвід.
 • Поважай думки інших учнів.
 • Експериментуй та виправляй невдалі спроби.
 • Здобувай важливі соціальні компетенції.

ІV Рефлексія

Прорефлексуйте, будь ласка, свою готовність формувати вміння та навички, застосовувати на практиці знання та власний досвід.

V Актуалізація опорних знань учнів у ході перевірки домашнього завдання

 1. Робота з картками (письмово, на аркушах паперу) - “Четвертий зайвий” –   3 учні  - 2 бали за кожний ряд.

Знайдіть у кожному рядку зайве слово (термін, географічний об’єкт). Поясніть логіку його виключення.

Амазонка, Ніл, Танганьїка, Янцзи.

Паводок, повінь, межень, водоспад.

Каспійське море, Берингове море, Аравійське море, Чорне море.

Волга, Дніпро, Дунай, Міссісіпі.

Затока, протока, озеро, океан.

Водосховище, ставок, річка, канал.

 1. Розминка. “Рекорди гідросфери” – робота біля настінної карти - формування вміння працювати з настінною картою та синтезувати опорні знання.

Завдання. На настінній карті показати об’єкти гідросфери, що  є рекордами в різних номінаціях, та скласти одне речення про цей об’єкт, починаючи словом з префіксом “Най…”.

     3. “Вірю - не вірю”.                                                                                                                         

Слайд 2

Озеро – це природна заглибина на суходолі, заповнена водою.                       (так)

Найменше озеро на Землі – Каспійське.                                                              (ні)

Найглибше озеро нашої планети – Байкал.                                                      (так)

Заглибини, в яких знаходяться озера називають озерними улоговинами.   (так)

У результаті руху земної кори утворюються залишкові озера.                      (ні)

Озера, з яких витікають річки називають безстічними.                                 (ні)

Безстічні озера – Каспійське та Аральське моря-озера.                                 (так)

Перевірка усно роботи з картками -  “Четвертий зайвий”                                               

Слайд 3

 1. Прийом «Бліц – опитування».
 • Що таке гідросфера?
 • В яких агрегатних станах може перебувати вода?
 • Назвіть умови переходу води з рідкого стану у твердий.
 • Де на Землі найбільш сприятливі умови для накопичення снігу?

VІ  Прийом “Дивуй! ”        

Чи знаєте ви, що основні запаси прісних вод на Землі, знаходяться, не в річках, не в озерах, а в льодовиках , які на сьогодні  займають 11% суші.

Слайд 4

 • У льодовиковий період покриви льоду займали майже 1/3 суходолу.
 • У сучасних льодовиках – 70% всіх запасів прісних вод на Землі.
 • Об’єм води льодовиків дорівнює сумі атмосферних опадів, що випадають на Землі протягом 50 років.
 • Якщо всі льодовики на Землі розтануть, рівень Світового океану підніметься на 6,5 м.

Вода в льодовиках ніби «законсервована» на випадок зміни кліматичних умов. Настало похолодання — площа льодовиків збільшилась. Унаслідок потепління, наприклад,  сьогодні, площа льодовиків скорочується.

Що ж являють собою льодовики?  Які процеси регулюють зміну їх площі?

Відповісти на ці запитання ви зможете сьогодні на занятті.

VІІ Формування вмінь: формулювати визначення, порівнювати, використовувати власний досвід.

 1. “Словничок”

Питання до учнів

 • У розподілі води між частинами гідросфери який відсоток приходиться на льодовики? (робота з атласом ст. 19)
 • Що таке льодовик?

Слайд 5

 • Як він утворюється?

Слайд 6

Снігова лінія – межа, вище  якої снігу випадає більше, ніж встигає розтанути. Її висота – робота з підручником - малюнок 16.  Висота снігової лінії на різних  широтах  (у метрах),  ст. 187.

Види льодовиків.                                                                                                                                 Слайд 7

VІІІ Формування вмінь: самостійно опрацьовувати матеріал підручника; узагальнювати його в схеми; розвивати дослідницьку діяльність; розвивати соціальні компетенції під час роботи в групах та презентації результатів праці.

 1. Прийом «Творча лабораторія». (Робота у групах по 4 учні з підручником, схемами, картами атласу)

Завдання.  Знайдіть та прочитайте  уривок  тексту  підручника (ст. 186-190), що відповідає вашому завданню та намалюйте опорну схему, підготуйте  розповідь, знайдіть на картах атласу, покажіть  на настінній карті, сформулюйте одне питання до учнів класу.

                                                                                                (10 хв. на підготовку)

Картка 1

Розкажіть та зобразіть на схематичному малюнку умови утворення льодовика. Покажіть на карті території  їхнього  утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

      Слайд 6

Картка 2

Розкажіть про утворення гірського льодовика та схематично зобразіть його на малюнку.

Покажіть на карті території їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

                                                                                                                                                               Слайд 8; 9

Відео    https://www.youtube.com/watch?v=hdLOGcvp_P0      «Гірський  льодовик»

Картка 3

Розкажіть про утворення покривного льодовика та схематично зобразіть його на малюнку.

Покажіть на карті території  їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

                                                                                                                                                                 Слайд 10

Відео    https://www.youtube.com/watch?v=VSIY8Z5Cvpg      «Льодовики співають».

Картка 4

Розкажіть про утворення айсбергів та схематично зобразіть його на малюнку.

Покажіть на карті території  їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

                                                                                                                                                        Слайд 11 – 13

Картка 5

Розкажіть про роботу, яку виконує льодовик, та покажіть цей процес на схематичному малюнку.

Покажіть на карті території, де можна побачити роботу льодовика.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

                                                                                                                                                                Слайд  14

Картка 6

Розкажіть про багаторічну мерзлоту та на схематичному малюнку зобразіть її.

Покажіть на карті території її утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

                                                                                                                                                                Слайд  15

Слайди змінюються  під час презентації роботи груп.

ІХ  Формування вмінь синтезувати знання, робити висновки, проводити логічну роботу із знаннями.

 1. Рішення проблемних завдань.
 • Порівняйте покривні та гірські льодовики, назвіть риси схожості та відмінності.
 • Чи можливі в горах України льодовики? Поясніть свою думку.
 • Порівняйте льодовик та багаторічну мерзлоту. Назвіть риси схожості та відмінності.
 • Порівняйте гірський та покривний льодовик. Назвіть риси схожості та відмінності.
 1. “Цікава наука ”

Найбільшу кількість води «доливають» у Світовий океан льодовики Арктики й Антарктики — 250 км3. Відбувається це внаслідок потепління клімату нашої планети, що спостерігається останнім часом.

Журнал National Geographic змоделював карту світу у випадку, якщо розтануть усі льодовики на планеті.

Слайд 16

Вони пишуть, звісно, про Лондон і Венецію - але видно, що Україна втратить в абсолютних показниках чи не найбільше території в Європі (не рахуючи європейської частини Росії).

Маленькі ж північноєвропейські країни - Нідерланди, Данія, Естонія - можуть зникнути практично зовсім.

Середземноморські країни якраз постраждають менше, бо вони більш гірські одразу від моря.

Відео  https://www.youtube.com/watch?v=mzk7YAWQQdk   Що як увесь лід на Землі розтане?

Х Рефлексія  

Оцініть свої практичні вміння, що були відпрацьовані на адаптивно-перетворюючому міні-модулі.

ХІ  Підсумки        “П’ять речень ”

Сформулюйте  п’ятьма  реченнями  інформацію  про

 • Льодовики Землі,
 • води суходолу,
 • гідросферу.

ХІІ Домашнє завдання:                                                                                    

повторити §43 - §52, підготуватись до системно-узагальнюючого міні-модуля за темою «Гідросфера».

                                                                                                                                                                 Слайд 17

                                                                                                                                                                 Слайд 18

Аркуш міні-підручника

Тема: ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

Адаптивно-перетворюючий міні-модуль

Мотивація.

    Знати:                                  Вміти:                                    Цінувати:

Пам’ятка.

 • Думай самостійно.
 • Роби та дій наполегливо.
 • Проведи аналогію та адаптуй свої ідеї до практики.
 • Будь упевнений у своїх здібностях, проаналізуй свою здібність нормувати знання через особовий досвід.
 • Поважай думки інших учнів.
 • Експериментуй та виправляй невдалі спроби.
 • Здобувай важливі соціальні компетенції.

 Рефлексія.

Прорефлексуйте, будь ласка, свою готовність формувати вміння та навички, застосовувати на практиці знання та власний досвід.

Прийом «Творча лабораторія».

Знайдіть та прочитайте  уривок  тексту  підручника (ст. 186-190), що відповідає вашому завданню та намалюйте опорну схему, підготуйте  розповідь, знайдіть на картах атласу, покажіть  на настінній карті, сформулюйте одне питання до учнів класу.

Картка 1

Розкажіть та зобразіть на схематичному малюнку умови утворення льодовика. Покажіть на карті території  їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

Картка 2

Розкажіть про утворення гірського льодовика та схематично зобразіть його на малюнку.

Покажіть на карті території  їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

Картка 3

Розкажіть про утворення покривного льодовика та схематично зобразіть його на малюнку.

Покажіть на карті території  їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

Картка 4

Розкажіть про утворення айсбергів та схематично зобразіть його на малюнку.

Покажіть на карті території  їхнього утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

Картка 5

Розкажіть про роботу, яку виконує льодовик, та покажіть цей процес на схематичному малюнку.

Покажіть на карті території, де можна побачити роботу льодовика.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

Картка 6

Розкажіть про багаторічну мерзлоту та на схематичному малюнку зобразіть її. Покажіть на карті території  її утворення.

Складіть  одне запитання до свого малюнку, яке б починалося  словом «чому».

Рефлексія.  

Оцініть свої практичні вміння, що були відпрацьовані на адаптивно-перетворюючому міні-модулі.

Підсумки        “П’ять речень ”

Сформулюйте  п’ятьма  реченнями  інформацію  про

 • Льодовики Землі,
 • води суходолу,
 • гідросферу.

Домашнє завдання: 

повторити §43 - §52, підготуватись до системно-узагальнюючого міні-модуля за темою «Гідросфера».

Додатковий матеріал до уроку

 • В океані можна зустріти айсберги незвичайних кольорів:

Коричневі смуги на айсбергу утворені пилом і вулканічним попелом. Такі айсберги виходять при таненні льодовикових шапок, що покривають вулкани. Під час спуску з гарячої вершини льодовик тане і обертається, що додає візерункам неповторний вигляд.

Блакитні смуги утворюються через замерзлу прісну воду, що заповнює тріщини в айсбергах.

Зелені утворюються через морську воду, яка накопичується в крижаних ущелинах. І коли за тією чи іншою причиною, лід розколюється, виходять назовні ці незвичайні айсберги, схожі на м'ятні льодяники.

 • Загальна маса айсбергів, що відокремлюються від шельфових льодовиків Антарктиди, становить 1,5 трлн т, а тих, що утворюються в Арктиці,— 250 млрд т. Загалом, за підрахунками вчених, маса айсбергів, які плавають у водах Світового океану, становить колосальну цифру — 7 трлн 650 млрд т.
 • Найбільший з айсбергів, який був зафіксований у 1956 р., мав приблизно 385 км у довжину та 111 км у ширину, а площу — 31 тис. км2. Середня тривалість існування айсбергів — близько чотирьох років.
 • Гірські льодовики рухаються значно швидше, ніж покривні. Кавказькі льодовики спускаються за добу в середньому на 5–10 см, альпійські — на 10–40 см, памірські — на 60–80 см. «Найбільш швидкохідними» є льодовики Тянь-Шаню: вони просуваються на метр за добу.
 • На Памірі знаходиться величезний льодовик Федченка. Його довжина перевищує 70 км, а ширина дорівнює 1700–3100 м. Якби льодовик раптом розтанув, то в Центральній Азії розлилося б море, за величиною, як Аральське. На льодовику багато років працюють зимівники-дослідники. Відважні спостерігачі щоденно стежать за тим, що відбувається на цій найбільшій річці гірського льоду. Їх робота дуже важлива: льодовики — гігантські «кухні погоди», що впливають на клімат значних за площею областей. Науково-дослідні станції працюють на багатьох льодовиках планети.
 • Море́на (рос. морена, англ. moraine, till, glacial drift; нім. Моräne f) — скупчення несортованого уламкового матеріалу, який переноситься і відкладається льодовиками. У міру переміщення льоду вниз (течії) і одночасного танення, уламки гірських порід, що містяться в льоду, накопичуються перед краєм льодовика, формуючи кінцеву морену.
 • https://www.youtube.com/watch?v=JFml-c9ABow Кліматична загроза: льодовики та рівень моря – science : 25 березня 2016 р.
 • https://www.youtube.com/watch?v=_knxMSijXEw Знамениті льодовики Гренландії припинили танути - вчені НАСА  Опубліковано 26 березня 2019 р.
 • https://www.youtube.com/watch?v=VSIY8Z5Cvpg  Льодовики співають 18 жовтня  2018 р.
 • https://www.youtube.com/watch?v=hdLOGcvp_P0  Горный ледник
 • https://www.youtube.com/watch?v=mzk7YAWQQdk Що як увесь лід на Землі розтане?

Презентація до уроку >>>


Підготувала: Глушко Тетяна Леонідівна,  учитель  географії вищої  кваліфікаційної  категорії, старший  учитель Куп’янської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  №11 Куп’янської  міської  ради Харківської  області

 

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram