info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку географії "Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Практична робота № 11. Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Географія)


Тема. Кількість населення в світі  та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції.

Практична робота № 11. Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

Мета. Знаннєвий компонент. Поглибити знання про кількість населення у світі і Україні, найбільші країни за кількістю населення; Сформувати знання про причини зміни кількості населення; поняття «природний та механічний рух», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика». Ознайомити з дослідженнями П. Чубинського. Пояснити демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України.

Діяльнісний компонент. Визначити показники  народжуваності, смертності, природного й механічного руху; показувати на карті і називати регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом. Знаходити інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей; характеризувати демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів.

Ціннісний компонент. Оцінювати важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу Розвивати пам'ять, ло­гічне мислення, вміння аналізувати та порівнювати статистичні дані таб­лиць, робити обчислення, працювати з підручником, тематичними картами та іншими джерелами знань. Виховувати почуття патріотизму.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання. Атлас. Україна у світі: природа, населення. 8 клас/  ТОВ «Українська картографічна група», 2017, Географія: підручник  для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ В. М. Бойко, І. Л. Дітчук. Л. Б. Заставецька. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016., сайт Головного управління статистики у Миколаївській області - http://mk.ukrstat.gov.ua/, сайт «Население Земли – счетчик населения мира»  -https://countrymeters.info/ru/World, презентація до уроку.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні вам пропонується  дуже цікава тема, бо вона стосується кожного з нас. Населення… За цим простим, маловиразним словом криються долі багатьох мільйонів людей, що жили тисячі років тому, живуть зараз і будуть жити в майбутньому.

Історично і соціально-економічно обумовлений процес

постійного і безперервного поновлення людських поколінь -

  відтворення населення

Прийом «Дивуй»

Дітям пропонується скористатись сайтом «Население Земли – счетчик населения мира»  - https://countrymeters.info/ru/World і дізнатись про сьогоднішню чисельність населення планети.

Так, сьогодні на планеті проживає майже 7.7 млрд осіб. Числа швидко змінюються. Сайт в режимі онлайн дає розгорнуту характеристику населенню світу і кожної країни окремо. Можна проводити аналогію і порівнювати показники і країни. Населення Землі в 5000 році до н.е. становило 5 млн. чоловік Люди жили мало, раніше народжували і раніше вмирали. А середня тривалість життя була 45-50 років. Середня тривалість життя сучасної людини становить 70-75 років. Щохвилини народжується близько 150 чоловік. Цікавим фактом є, приміром, і той момент, що перший свій мільярдний рубіж людство переступило в 1800 році. А за 127 років ця цифра була збільшена вдвічі.

Прийом «Дослідницька лабораторія»

Задайте на сайті у пошуку країни Китай і Індію та визначте їхні чисельності. Порівняйте із даними, що надаються у підручнику. Отже, за чотири роки Китай «зріс» майже на 31 млн осіб, а Індія – більше ніж 60 млн осіб. Ви легко скажете, що темпи росту населення в Індії вдвічі вищі, ніж у Китаї. І якщо різниця у чисельності цих двох країн у 2015 році складала  58 млн осіб, то сьогодні вона зменшилась до 28 млн осіб. Порівняйте, якою була чисельність на планеті у різні історичні часи (підручник, табл. «Зміна кількості населення Землі»). Чому відбуваються постійні зміни у характеристиках населення, до чого вони призводять, для чого вони потрібні і яка наука займається їх вивченням?

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення теми

Нині в цивілізованих країнах переконані, що найбільша цінність – людина. Країна може бути багатою і розвиненою коли вона має інтелектуально розвинених і творчих людей, які є головний ресурсом країни. Знання про кількість населення, його склад, закономірності його розміщення необхідні будь-якій державі. І відомості розповідають про процеси, що відбуваються в країні, дозволяють прогнозувати кількість  трудових ресурсів і аналізувати зміни в структурі населення, а також використовуються під час розміщення різних виробництв. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про кількість населення в світі  та Україні, чинники, що впливають на неї: природний рух, міграції. На наступних уроках ми вивчимо статеву і вікову структури, розселення, етнічний і релігійний склад, а також зайнятість населення.

Прийом «Подорож у слово»

Демографія (з грецьк. народоопис) – наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку.

Населення – сукупність людей, які постійно проживають на певній території.

Проблемне запитання уроку

До чого призводить невпинне збільшення населення у світі і стрімке зменшення населення в Україні?

 Прийом «Дослідницька лабораторія»

Прошу повернутися до сайту «Население Земли – счетчик населения мира», вибрати нашу країну і дізнатися про її чисельність.

Порівняйте останні дані сайту і інформацію підручника (Мал. 190. Зміна кількості населення України у ХХ-ХХІ ст.). Яка спостерігається картина? З 1897 р. до 1993 р. від 28.8 млн осіб до 52.2 млн осіб. А вже від 1993 р. до 2014 р. чисельність населення зменшилась майже на 7 млн осіб.

Які ж чинники впливають на кількість населення?

Прийом «Подорож у слово»

Природній рух населення – зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

Природний приріст – різниця між показниками народжуваності і смертності.

Відтворення населення – безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть.

Механічний рух – переселення населення між територіями.

Демографічний вибух – різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

Старіння населення – зростання частки людей похилого віку у віковій структурі населення.

Депопуляція – зменшення кількості населення внаслідок від’ємного природного приросту.

Прийом «Картографічний практикум» Робота в парах по рядам

І ряд. На карті «Природний рух населення. Україна» визначте всі характеристики населення. Чи допомагають вони схарактеризувати чисельність населення?

ІІ ряд. Порівняйте показники народжуваності, смертності та природного приросту в різних областях України. Чи є розходження між західними і східними областями? Які причини зумовлюють такі розходження?

III ряд. Користуючись картою «Природний рух населення. Світ» порівняйте показники народжуваності, смертності та природного приросту в різних країнах.

Точну  інформацію  про кількість населення дозволяє нам отримати перепис населення. У 1874 році під керівництвом П. Чубинського було здійснено перший перепис населення у Києві.  Останній Всеукраїнський перепис населення проведено в 2001 році. Його результати - 48 млн 923 тис. осіб. Але це застарілі дані. На 1 січня 2019 р. ця цифра становила 42 млн 153 тис. 656 осіб. Наступний перепис населення очікується у 2020 р. Але щороку здійснюється поточний облік населення, хоча у ньому не враховують багатьох показників. Ним займаються декілька організацій. Ось деякі з них.

Інститут демографії та соціальних   досліджень імені М. В. Птухи

Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine

Інститут демографії та соціальних досліджень

Державний комітет статистики України

Прийом «Робота з підручником»

Учні аналізують інформацію щодо причин зменшення населення України (с. 240). Намагаються дати відповіді на проблемні питання уроку.

Прийом «Проблемне запитання»

До чого призводить невпинне збільшення населення у світі?

 • До збільшення чисельності голодуючих. Вперше з 1970 року кількість людей у світі, які голодують, перевищила один мільярд. За даними ООН, до цього призвела світова економічна криза та труднощі національних економік країн, що розвиваються. Щоб прогодувати таку кількість людей, на думку експертів, у найближчі 40 років необхідно подвоїти, а то й потроїти обсяг виробництва продовольчих товарів.
 • Висока щільність населення веде до руйнування середовища проживання та виснаження природних ресурсів.
 • Також, за оцінками експертів, на планеті намічається певне суперництво за лідерство між країнами. За неофіційними даними, Індія, яка мріє про статус великої держави і суперничає з Китаєм, має намір відстоювати право на "корону".

До чого призводить стрімке зменшення населення в Україні?

 • До погіршення демографічних характеристик працездатного населення і показників демографічного розвитку і як результат – зменшення величини сукупного національного доходу.
 • До старіння населення, збільшення «навантаження» на працездатну його частину; скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок; погіршення здоров’я нації; інтенсифікації міграційних процесів, вплив яких на демографічні та соціально-економічні показники суперечливий і нерідко негативний.
 • До зростання кількості бідних та зменшення споживчого попиту, а механічна рухливість та інтенсивний відплив осіб молодого віку зумовлюють деформацію вікової структури працездатних.

Прийом  «Інформаційна палітра» (випереджаючі завдання учнів)

 1. Україна входить до 5 держав світу за скороченням населення відповідно до рейтингу на підставі даних ООН. Гірші показники лише в Болгарії, Латвії, Молдови й Хорватії. За прогнозом ООН, до 2050 року населення України скоротиться на 18%.
 2. В абсолютних цифрах найбільше людей, які потерпають від голоду, живуть в Азії - 520 мільйонів. Проте частка таких людей є найвищою в Африці, де від голоду потерпають 20 відсотків населення або 243 мільйони осіб. У Східній Африці частка людей, які потерпають від голоду, сягає майже 34 відсотків. Серед людей, які страждають від голоду переважна більшість - жінки. Найбільш несприятлива економічна ситуація склалася в Сомалі, Афганістані, Ефіопії, Іраку, Еритреї, Судані, Гаїті, Бурунді, Демократичній республіці Конго, Ліберії, Анголі, Монголії, Північній Кореї, Уганді, Таджикистані та Грузії.
 3. За даними ООН Україна посідає « першість» за рівнем смертності та останнє місце серед країн Європейської спільноти за індексом тривалості життя.
 4. Якщо в подальшому народжуваність не підвищиться, то кількість літніх людей набагато перевищить питому вагу працездатних у структурі населення, рівень демографічного навантаження досягне одиниці.
 5. Найвищий коефіцієнт сумарної народжуваності у африканської країни Нігер (6,62), а найнижчий у азіатської держави Сінгапур (0,82).
 6. Епіцентр світового демографічного "вибуху" сьогодні - це Африка.
 7. Щохвилини населення Землі збільшується на 154 дитини.

ІІІ. Закріплення навчального матеріалу

Виконання практичної роботи

Учням пропонується заповнити таблицю «Демографічні процеси у різних частинах України» у практикумі.  Вони записують формули і роблять обчислення, а також аналізують поняття про природний та механічний рух населення та їх вплив на зміну чисельності, на основі статистичний даних досліджують особливості прояву демографічних процесів у різних частинах України.

Потім учні порівнюють результати, що вийшли у практикумі з даними сайту «Население Земли – счетчик населения мира» і приходять висновку про зменшення чисельності населення в Україні на 447 тис. 786 осіб. І це за неповні три роки. Майже в усіх областях  природний приріст від’ємний, окрім Києва і Закарпатської області. Щодо чисельності Миколаївської області, треба скористатися сайтом Головного управління статистики у Миколаївській області.

  За три роки Миколаївська область чисельно майже  не зменшилась. У чому ж причина?

Для області характерне додатнє сальдо міграції, що приблизно дорівнює 0.6‰, або 644 особи на рік, яке має хоча і незначний ,проте позитивний вплив на формування показника чисельності населення.

ІV. Підбиття  підсумків уроку

Прийом «Ключові слова»

Учні пригадують всі нові та вже відомі раніше поняття, що використовувались на цьому уроці. І як підтвердження цього здійснюють пошук  в інтернет-ресурсах міських і обласних виданнях новин, що стосуються нової теми.

V. Домашнє завдання

 1. Опрацювати §49, вміти читати діаграми, схеми, таблиці, прочитати додаткові рубрики «Україна дивовижна», «Рекорди України».
 2. Попрацювати із сайтами Головного управління статистики у Миколаївській області - http://mk.ukrstat.gov.ua/ і сайт «Население Земли – счетчик населения мира» - https://countrymeters.info/ru/World. Використовуючі згадані сайти (за бажанням) створити власний медіапродукт з будь-якої запропонованої чи іншої теми:
 • темпи зростання чисельності світу, чи України (за хвилину, за годину);
 • можна обчислити за зразком народжуваність чи смертність світу і України;
 1. Вивчити всі нові поняття.
 2. Скласти три різнорівневі цифрові тести за новим матеріалом.

Підготувала: Джураєва Оксана Віталіївна, учитель географії  Першої української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області (м. Миколаїв)

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram