info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку фізики в 8 класі "Навчальний проект з теми «Електричні явища». Узагальнення і систематизація знань"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Фізика»)


Конспект уроку з фізики  у 8 класі

Тема уроку: Навчальний проект з теми «Електричні явища». Узагальнення і систематизація знань.

Мета уроку: поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми; розвивати дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики; ознайомити з жанрами ток-шоу та журналістське розслідування; формувати навики пошуку та обробки інформації; побудова стратегії  передачі інформації, створити  власний медіапродукт та оцінити його.

Очікувані результати: знаннєвий компонент: учні володіють знаннями з теми «Електричні явища. Електричний струм»; діяльнісний компонент: створюють власні медіапродукти, працюють індивідуально та в команді, оцінюють роботу однокласників;  ціннісний компонент: застосовують набуті знання з електрики в реальних життєвих ситуаціях, володіють навичками критичного мислення та аналізують медіаповідомлення; уміють досягати власних цілей, застосовуючи медіа.

Ключові компетентності, що формуються на уроці: основні компетентності у природничих науках і технологіях; математична компетентність; соціальна та громадянська компетентності; інформаційно-цифрова компетентність; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя (визначення мети, планування роботи, пошук, збирання, обробка інформації та презентація результатів роботи).

Обладнання:

Хід уроку

І Мотивація навчальної діяльності:

Притча про сліпого

Одного разу сліпий чоловік сидів на сходинках однієї будівлі з капелюхом біля його ніг була табличка з написом: «Я сліпий, будь ласка, допоможіть».

Один чоловік проходив повз і зупинився. Він побачив інваліда, у якого було всього лише кілька монет у його капелюсі. Чоловік кинув йому пару монет і без його дозволу написав нові слова на табличці. Він залишив її сліпому і пішов.

До кінця дня він повернувся і побачив, що капелюх наповнений монетами. Сліпий упізнав його по кроках і запитав, чи не він був той чоловік, що переписав табличку. Сліпий дуже хотів довідатися, що саме він написав. Той відповів:
- Нічого такого, що було б неправдою. Я просто написав її трохи по-іншому.
Він посміхнувся і пішов.

Новий напис на табличці був такий: «Зараз весна, але я не можу її побачити».

Мораль: навчайтесь ефективно формулювати речення! Тобто будьте медіаграмотними!

Обговорення умінь  медіаграмотної людини:

 • Пошук інформації;
 • Аналіз, узагальнення, вибір інформації;
 • Перевірка інформації;
 • Впізнавати маніпуляції;
 • Критично мислити.

ІІ Формулювання теми,  цілепокладання:

Оголошення теми уроку.

Визначення цілей  учнями (повторити знання, застосувати їх на практиці, формувати уміння бути медіаграмртним, …)

Додаткове завдання від учителя: ознайомитися із жанрами ток-шоу та журналістське розслідування.

У цих жанрах висвітлюються різні часто протилежні думки про вибрану проблему. Ми попрактикуємося висвітлювати такі думки, що покращить нашу медіаграмотність.

ІІІ Надання необхідної інформації:

Заповнимо табличку:

Назвіть які телевізійні ток-шоу ви знаєте? Які особливості цього жанру телепередач?

Які характерні особливості журналістського розслідування?

Назва жанру Характерні особливості
Ток-шоу жанр телепередачі, телевізійної дискусії, обговорення питань загального інтересу, різних точок зору. Зазвичай присутні: головний герой, ведучий, експерти, бажано якась відома людина (зірка), гості. Відбувається дискусія.
Журналістське розслідування Містить інтерв’ю з різними особами, які підтверджують або спростовують озвучені журналістом факти про досліджувану проблему. На завершення журналіст робить власні висновки.

Табличка залишається на дошці, щоб учні могли скористатися при потребі.

ІV Актуалізація опорних знань:

Гра «продовжи речення»

 1. Електриза́ція — процес надання тілу …
 2. Є три способи електризації тіл …
 3. Навколо заряджених тіл існує …
 4. Впорядкований рух заряджених частинок називають …
 5. Закон Ома каже…
 6. Діелектриками (або ізоляторами) називаються речовини …
 7. Прикладами хороших діелектриків є …
 8. Провідниками називають речовини й матеріали …
 9. Прикладами речовин провідників є …

V Обговорення домашніх завдань

На домашнє завдання було знайти інформацію про  поняття електросмог та громовідвід.

Обговорення 1.Що таке електросмог?   Вплив електросмогу на людину.

Загроза електросмогу реальність чи вигадки? Які взаємопротилежні думки про вплив електросмогу ви зустріли під час виконання домашніх завдань?

Обговорення 2. Синонім до слова громовідвід? Що таке громовідвід? З яких елементів складається громовідвід? Хто винайшов громовідвід? Які взаємопротилежні думки про винайдення блискавковідводу ви зустріли під час виконання домашніх завдань?

VІ Перевірка рівня осмислення знань і їх узагальнення:

Робота в групах

Об’єднання в групи:

Прохання вибрати кому яке обговорення більш близьке та об’єднатися в групи:

група 1 буде працювати над темою «Електросмог»,

група 2 – «Громовідвід»

Якщо комусь складно визначитися - сигналізуйте і вчитель допоможе.

Завдання для роботи в групах:

Складіть сценарій медіапродукту

          Група 1:  у жанрі ток-шоу на тему «Ми і електросмог»

          Група 2:  у жанрі журналістське розслідування на тему «Громовідводу 266 років?»

Час роботи 10 хв.

Інструкції щодо групової роботи:

 1. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.
 2. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне — не перебивайте один одного.
 3. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.
 4. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.
 5. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.
 6. Дотримуйтеся визначеного часу.
 7. Скористайтеся інструктивною карткою.

Інструктивна картка :

 1. Складіть стратегію подачі інформації відповідно до теми та жанру.
 2. Визначтесь які «герої» будуть подавати інформацію. (Наприклад: Ведучий, Герой, Перехожий, експерт з певної галузі (науковець, медичний представник чи електрик…) тощо.
 3. Розділіть ролі між собою та кожен актор нехай запропонує свою версію тексту.
 4. Обговоріть готовий сценарій, внесіть корективи та правки.
 5. Пам’ятаймо:
 • Повна інформація, де чітко зрозуміло: КОЛИ?; ХТО? був учасником подій; ДЕ? це сталося; ЩО? відбувалося; ЧОМУ? це сталося; ЯК? це відбувалося. Неповна інформація: залишає без відповіді, принаймні, одне з ключових запитань. Зрозуміло, що без відповідей на всі ці запитання інформація не може бути якісною.
 • Існує поняття стандарт балансу думок. Який вважається дотриманим, коли в публікації представлені, як мінімум, два погляди на події, зазвичай – протилежні; Стандарт не дотримано: ми читаємо, бачимо чи чуємо позицію лише однієї сторони, або погляди іншої сторони подані у меншому обсязі чи формально. Це дуже важливо, бо якщо медіа дають у публікацію погляд лише однієї із сторін, позбавляючи іншу можливості висловитися – це дуже небезпечно для суспільства. Кажучи простою мовою, не даючи слова іншій стороні, медіа буквально «закривають рота» тим, хто має іншу думку.
 • Потрібно вірити в те, що презентуєте. Прості та чіткі висловлювання переконують оточуючих у вашій правдивості.
 1. Презентуйте сценарій, програючи його за ролями.

Презентація наробок груп:

Готовий медіа продукт програється за ролями.

Наробки груп представлено в додатку 1.

VІІ Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Обговорення представлених медіапродуктів.

Оцінка учнями власної діяльності.

Повернутися до цілей уроку та проаналізувати.

Додаток 1

Сценарій медіапроекту на тему: «Ми і електросмог»

Жанр - ток-шоу

Ведучий:  Доброго дня. Раді вітати вас у студії ток-шоу «Стосується кожного».  Сьогодні тема програми: «Електросмог навколо нас: правда чи вигадка?». Знайомтесь з нашим героєм. В студії присутні експерти та гості.

Герой: Я довгий час потерпав від головного болю, часто виникала безпричинна тривога і дратівливість, виникали перепади артеріального тиску. Досліджував різні причини і зрозумів, що головна причина – електросмог навколо нас.

Присутні гості: Вау!!?

Ведучий:  Запитаємо експертів,  що таке електросмог?

Експерт-науковець: Електросмог - явище забруднення простору електромагнітними хвилями. Телефони, телевізори і комп'ютери в століття електроніки стали звичним атрибутами нашого життя. У таких умовах дуже гостро постає питання про наслідки впливу на організм людини всіх цих «благ цивілізації». Сьогодні все частіше і тривожніше звучать висловлювання фахівців про небезпеку куди більш глибокого впливу електромагнітного забруднення приміщень на здоров'я людини, ніж це передбачалося раніше.

Ведучий:  Кажуть: «Ознака розвиненої цивілізації – це коли в будинку не вистачає розеток». Але ж правда, в наших будинках знаходиться стільки електроприладів, що при появі нового виникає проблема – куди ввімкнути заповітну вилку. До речі, підраховано, що за 2017 рік українці 220 мільярдів гривень витратили на електротехніку.

Герой : Потрібно негайно висмикувати вилки і нести на смітник усі електроприлади.

Експерт науковець: Спокійно! Вчені розділилися на 2 табори: на тих, хто вважає, що небезпеки немає, а тим, хто страждає від електромагнітних хвиль, потрібно звернутися до психіатра, та тих, хто бачить величезну загрозу в безконтрольному зростанні числа бездротових  приладів.

Ведучий:  Але ж є вчені, які стурбовані і б’ють на сполох. Давайте запитаємо в експерта з медицини, як впливає електросмог на організм людини.

Експерт з медицини: Організм людини сам по собі являє складну електромагнітну систему, де все ґрунтується на електромагнітних імпульсах і вібраціях. Постійне грубе втручання в цю внутрішню гармонію стороннього електромагнітного впливу призводить спочатку до функціонального розладу органів і систем організму, а потім до виникнення стійких патологій, які серйозно порушують всю роботу організму. Характерні симптоми: втома, головний біль, порушення концентрації уваги, погіршення пам'яті, слабкість, нудота, порушення сну, стан спустошеності і повного знесилення. Однак цей вплив не обмежується неврологічними симптомами, виявляються також ознаки погіршення діяльності серцево-судинної системи, що проявляється спочатку в підвищенні артеріального тиску і порушення ритму серця.

Присутні гості:  шум в аудиторії.

Ведучий: Лячно? Запитаємо присутніх гостей, чи потрібно користуватися мобільним телефоном, знаючи, що він є джерелом електросмогу?

(Голосування піднятими руками)

Присутні гості:  так 58% ні 42%

Ведучий: Так як же нам бути? Що робити, щоб захистити себе і своїх дітей в цьому електронному світі? Запитаємо експерта-науковця.

Експерт-науковець: У приміщеннях бажано використовувати проводку в екранованій оплітці і розетки із заземленням. Максимально скоротити кількість електроприладів у спальні та дитячій кімнаті. Після закінчення роботи вимикати електроприлади з розетки. Потрібно мати на увазі, що комп'ютеру і телефону не місце в спальні або кімнаті дитини. Спальне місце повинне бути розташоване не  менш ніж  за десять сантиметрів від стіни. Можна зменшити вплив хвиль через використання тканинних і паперових шпалер.

Не потрібно чекати, поки вдарить грім, ігноруючи ці поради. Не варто забувати, що щаслива людина - це здорова людина.  Усе залежить від нас!

Експерт з медицини: Для підвищення стійкості до електросмогу рекомендують приймати вітаміни С і Е, які захищають клітини організму від мутацій, зміцнюють імунну систему. Корисні овочеві салати (вітамін С) з рослинним маслом (вітамін Е) – соняшниковою або оливковою олією .

Ведучий:  І останнє, сприймайте все позитивно. Подумайте, чи не так уже ми й погано живемо, якщо в нашій квартирі стільки електроприладів. Є чому радіти! А як відомо, гарний настрій – кращі ліки від усіх хвороб.

Сценарій медіапроекту на тему: «Громовідводу 266 років?»

Жанр – журналістське розслідування

Ведучий: Доброго дня, я Алла Мазур. Сьогодні ми проведемо журналістське розслідування і з’ясуємо чи справді громовідводу 266 років? Дізнаємося яка людина «вирвала у неба блискавку і скіпетр у тиранів»; особливості роботи громовідводу. Наш кореспондент знаходиться в Бостоні, Массачусетс, США

Кореспондент 1: Доброго дня, Алло, я перебуваю в Бостоні, місті, де народився  Бенджамін Франклін - один із засновників СШАполітичний діячдипломат, вчений, письменникжурналіст, видавець, масон. Лідер борців за незалежність США. Один із розробників дизайну Великої Державної Печатки США (Великої печатки). А весь світ вдячний йому ще й за винайдення громовідводу в 1752 році. Що ж про громовідвід знають випадкові респонденти?

Перехожий 1: Громовідвід захищає будинок від ударів блискавки. Його встановлюють на найвищій точці будинку.

Кореспондент 1: А, чому саме на найвищій точці будинку?

Перехожий 1: Тому, що блискавка потрапляє у найвищу точку відносно землі.

Кореспондент 1: Дякую за вашу відповідь. Чи ви знаєте, хто винайшов громовідвід?

Перехожий 2:  Так, це був Бенджамін Франклін. Недавно я дізнався, що коли Бенджамін Франклін уперше ввійшов у Паризьку Академію, то французький математик і філософ Д’Аламбер вітав його як людину, яка «вирвала у неба блискавку і скіпетр у тиранів». Я вважаю, що він був найславетнішим американським ученим.

Кореспондент 1: Дякую вам. Отже, Бенджамін Франклін своїм відкриттям громовідводу врятував багатьох людей від загибелі. Алло!

Алла: У нас на зв’язку другий кореспондент, який готовий сперечатися з тим, що Бенджамін Франклін першим винайшов громовідвід.

Кореспондент 2: Привіт із Єгипту, вхід в єгипетські храми зазвичай являє собою великі ворота з високими кріпосними вежами з боків. Усередині кожної із цих веж знаходився жолоб, в який поміщено високі щогли. Їх висота, наприклад, в храмі Едфу, сягала 30 метрів. Про призначення цих щогл говорить один з написів, зроблений ще в III столітті до н.е. «Ось високий пілон бога Едфу … пара щогл стоїть на своєму місці, щоб розрізати грозу в небесній височині». Якщо вірити іншим написам, то деякі обеліски, покриті чистою або позолоченою міддю, також служили громовідводами. Також ще в Стародавній Греції моряки на кораблях на вершину щогли  встановлювали меч, своєрідний громовідвід, до нього прив'язували канат, а його кінець опускали у воду. Отже, Бенджамін Франклін не є першовідкривачем громовідводу.

Алла: Як правильно захищати оселю громовідводом, розповість нам третій кореспондент.

Кореспондент 3: Щоб зрозуміти, як правильно встановити громовідвід, котрий називають ще блискавковідводом, запитаємо електрика.

Електрик:  Незалежно від типу (стрижневий чи тросовий), блискавковідвід завжди складається з наступних елементів: приймач блискавки,  струмовідвід,  заземлювач.  Блискавкоприймач має бути найвищою частиною захисної конструкції, щоб збільшити зону захисту споруди. Ця зона являє собою конус із кутом при вершині 450. При влучанні блискавки основний удар припадає на приймач, який виготовляють з міді, оскільки вона є хорошим провідником. Струмовідвід прикріплюється до приймача і заземлювача, це найчастіше досить товстий дріт із міді або алюмінію. Заземлювач – це  кілька стрижнів, з'єднаних між собою за допомогою зварювання або спеціальних кріплень матеріалом, здатним проводити електричний струм.  Значна частина заземлювача  розташовується під землею.

Кореспондент 3: Тепер ви знаєте особливості конструкції та принцип роботи громовідводу.

Алла:  І справді, корисна інформація. Цікаво, то кого ж вважати людиною, яка «вирвала у неба блискавку і скіпетр у тиранів»? Нехай кожен з нас зробить свій висновок. Дякую всім за увагу!

За  сценарієм ток-шоу було знято відео:

 https://www.youtube.com/watch?v=mH287xoggLE&list=UUC0oAN8duTd-5lcHdX2HOJA&index=19


Автор: Сорока Ірина Анатоліївна, вчитель фізики Рівненського НВК №14 Рівненської міської ради

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram