info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку біології в 6 класі "Клітина"

План-конспект уроку є дипломантом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Біологія).


Тема: Контрольна робота по темі: «Клітина»

(урок, 6 клас)

Мета:
Освітня:
узагальнити та систематизувати компетентність учнів з вивченої теми.

Розвиваюча: розвивати уміння працювати з різнорівневими завданнями, комп’ютером та QR-кодами; уміння порівнювати, виділяти головне та робити висновки.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, яке тісно переплітається із різноманітними інноваційними новинками комп’ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

Міжпредметні зв’язки: природознавство, хімія, інформатика.

(дані посилання скопіювати та вставити в адресну стрічку)

Матеріали та обладнання:  для виконання І-ІІ рівня - комп’ютери із встановленою програмою MyTestX (посилання для завантаження програми: https://drive.google.com/open?id=11TNfk1DjcrDwUA-SrBMwN5wQG6ksGEN4), (посилання запитань для завантаження в програму MyTestX: https://drive.google.com/open?id=1AvlbXkOhgT5_1CSlQdjBKUAYuMJPhGo6), зразок запитань (Додаток А);

для виконання ІІІ рівня - картки із завданнями (Додаток Б), ручки, клей;

для виконання ІV рівня – зашифровані на дану тему запитання у QR-коди (Додаток В), мобільний гаджет із наявністю програми для зчитування QR-коду (посилання для завантаження програми: https://drive.google.com/open?id=17DkBU0DSmit8_JH1zcZ0x_u32JwufSJC), аркуші паперу для письмової відповіді.

Для виконання контрольної роботи потрібно підготувати три робочі поверхні (зони):

 1. Виконання тестів на комп’ютері І-ІІ-го рівня;
 2. Поверхня для виконання завдань ІІІ-го рівня;
 3. Поверхня, де розміщені QR-коди з гаджетом, ІV-й рівень.

Структура уроку

№ п/п Етап уроку Час хв.
І Організаційний етап  
ІІ Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів  
ІІІ Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів  
ІV     Відтворення здобутих знань  
V Узагальнення та систематизація знань  
VI Підведення підсумків уроку  
VIІ Повідомлення та пояснення домашнього завдання  

І. Організаційний етап

Привітання. Вхід у програму MyTestX.

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Питання для обговорення (усне опитування)

Клітина – це …?

Органели – це …?

Який учений вперше дослідив Клітину?

За формою клітини поділяються на …?

Прокаріоти – це…?

Які існують методи дослідження клітин?

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Цікаві факти про клітину

 • 10% вашої ваги тіла складається з бактерій;
 • Якщо Ви розтягнете кров’яні судини в одну нитку – вийде до 161 000 кілометрів, а це 4 оберти навколо екватора землі;
 • 7-8% ваги нашого тіла складається з крові, а в середньому людське тіло має 5 літрів крові;
 • Кров складається з 25 трильйонів клітин;
 • Проста крапля крові людини має у собі 250 мільйонів клітин;
 • Червоні клітини крові становлять тільки 40-50%;
 • Червоні людські клітини живуть лише 120 днів, за які вони проходять 480 км по вашому тілу;
 • Кожну секунду 3 мільйони клітин вмирають і народжуються одночасно.

Повідомлення теми та мети уроку!

ІV. Відтворення здобутих знань

Контрольна робота

складається із ІV-ох рівнів, які поділені на ІІІ етапи, де учні поступово набирають бали, а саме:

 • І етап контрольної роботи включає в себе І-ІІ рівень, де учні виконують тести на комп’ютерах за допомогою програми MyTestX (Макс.бал - 6).

Посилання завдань (для завантаження у програму):

І варіант:  https://drive.google.com/open?id=1Vq8_uVZghveuNNw-qL1CfHcFRv5eFW-m

ІІ варіант: https://drive.google.com/open?id=1ovueluu2NxG4agaK4d8lVCRkn1ZxUPyi

Зразки завдань розміщені у Додатку А.

Виконавши І етап контрольної роботи (І-ІІ рівень) учні переходять до наступної робочої поверхні, де розміщенні запитання ІІ-го етапу контрольної роботи, який включає в себе ІІІ рівень (Макс. бал-3). Тут їм представлені індивідуальні картки з двома завданнями: на встановлення відповідності термінів і визначень та заповнення таблиці (приклад складених карток знаходиться у Додатку Б).

(терміни надруковані, а визначення учні приклеюють навпроти терміну, як на фото нижче).

 • Виконавши попередні два етапи завдань (І-ІІ та ІІІ рівень), учні переходять до наступного ІІІ етапу уроку (ІV рівня завдань) і до іншої робочої поверхні (Макс. бал-3).

Тут учням представленні завдання, зашифровані у QR-коди (їх зразки розміщені у Додатку В), та лежить гаджет із відкритою програмою для зчитування цих кодів. Учень вибирає будь-який QR-код і зчитує його за допомогою гаджета.

Розшифроване завдання учень записує на аркуші паперу і дає на нього розгорнуту відповідь.

Зашифровані QR-коди знаходяться у Додатку В.

V. Узагальнення та систематизація знань

Учні обговорюють питання, які вони не змогли виконати на контрольній роботі.

VI. Підведення підсумків уроку

Аналіз контрольної роботи

VIІ. Повідомлення та пояснення домашнього завдання

Повторити  §                ст..

Використані джерела

1.     підручник з біології  https://pidruchnyk.com.ua/531-bologya-kostkov-6-klas.html

2.     цікаві факти про клітину https://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-klitini/

3.     https://cikavo-znaty.com/744-32-ckav-fakti-pro-nash-organzm-html/

4.     https://www.qr-code.com.ua/  генератор QR кода

5.     https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-biologi-i-semestr-6-klas-20457.html

Додаток А

Зразок запитань І-ІІ-го рівня які потрібно відкрити на компютері за допомогою програми MyTestX

І варіант

                   І рівень (1 - 3 бали)

 1. До об'єктів, які вивчає біологія, належать:

          а) зорі і планети;           б) бактерії;

          в) мінерали;                    г) країни й народи.

 1. Основною структурною одиницею рослинного організму є:

          а) клітина;                     б) тканина;

          в) орган;                        г) стебло.

 1. Біологія вивчає:

          а) Сонячну систему;               б) хімічні елементи;

          в) живі організми;                  г) гірські породи.

 1. За допомогою якого приладу можна побачити клітину:

          а) телескоп;                   б) бінокль;

          в) мікроскоп;                 г) фонендоскоп.

 1. Який учений відкрив клітину:

          а) Р. Гук;                        б) Т. Шван;

          в) Р. Броун;                   г) М. Шлейден.

 1. Згідно з клітинною теорією, з клітин складаються:

          а) усі живі організми;   б) тільки тварини;

          в) тільки рослини;          г) бактерії та віруси.

                   ІІ рівень (4 - 6 бала)

 1. Укажіть назви частин клітини, що позначені на малюнку цифрами (одна назва зайва):

          а) ядро;

          б) цитоплазма;

          в) вакуоля;

          г) клітинна оболонка;

 1. Позначте правильні твердження знаком «+», а неправильні – знаком «-».

         а) Цитоплазма складається з води, а також із розчинених в ній мінеральних та органічних речовин.

          б) М. Шлейден і Т. Шван – учені, які відкрили живу клітину.

          в) Для живих організмів характерна взаємодія з навколишнім середовище.

ІІ варіант

                   І рівень (1 - 3 бали)

 1. Наука, що вивчає клітину, має назву:

          а) цитологія;                б) анатомія;

          в) біохімія;                    г)морфологія.

 1. Розділ біології, що вивчає рослини, називають:

          а) ботанікою;                          б) флористикою;

          в) біологією;                           г) зоологією.

 1. Які об’оєкти НЕ належать до живої природи:

          а) рослини;                    б) бактерії;

          в) віруси;                       г) мінерали.

 1. Проміжне місце між живою та неживою природою займають:

          а) рослини;                    б) бактерії;

          в) віруси;                       г) мінерали.

 1. Основною структурною одиницею всіх живих організмів є:

          а) клітина;                     б) молекула;

          в) орган;                        г) атом.

 1. Напіврідкий внутрішній уміст клітини називають:

          а) цитоплазмою;           б) хромосомою;

          в) ядром;                          г) органелою.

                   ІІ рівень (4 – 6 бала)

 1. Укажіть назви частин клітини, що позначені на малюнку цифрами (одна назва зайва):

          а) ядро;

          б) вакуоля ;

          в) хлоропласт;

          г) цитоплазма;

 1. Позначте правильні твердження знаком «+», а неправильні – знаком «-».

          а) Фотосинтез здійснюється в хлоропластах.

          б) Р. Броун – автор клітинної теорії.

          в) Кристали, здатні до росту, є живими організмами.

Додаток Б

Виконав(ла)        ____________________________

Виконав(ла)        ____________________________

 

Додаток В

Клітини які потрібно позначити відповідно до QR-коду завдання 1, завдання 2.


Розробив: Пашко Микола Ярославович, вчитель біології Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Мар’янівка, Теофіпольський р-н., Хмельницька  область

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram