info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку фізики у 9 класі "Звукові хвилі"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Фізика»)


Конспект уроку

Клас: 9

Предмет: фізика

Тема: «Звукові хвилі»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Мета уроку:

освітня: сформувати поняття про звукову хвилю, умови її виникнення, поширення і прийому; ввести об'єктивні (довжина і частота) і суб'єктивні (гучність, висота тону, тембр) характеристики звуку, показати їх відповідність;

виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу до предмета; підтримувати позитивну мотивацію в навчанні; пробудження громадянських і патріотичних почуттів;

методична: обмін досвідом проведення уроку з елементами дослідження, проектної діяльності та інтеграції знань для активізації пізнавальної діяльності учнів.

Обладнання: картки – інструкції, картки з QR – кодами, затягнута плівкою ємність, свічка, лінійка, камертон, молоточок, легкий предмет, підвішений на нитці, штатив, класна дошка, інтерактивна дошка, персональний комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація

Література:

Основна:

 1. Фізика 9 / (В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна); під ред. В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий.  — X. : Ранок, 2017. — 276 с.

Додаткова:

 1. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. / Джигирей В. С. — К.: Знання, 2006. – 319 с.
 2. Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / [За ред. В. Д. Шарко]. – Херсон, 2000. – 207 с.
 3. Інтерактивні технології навчання / [Уклад. О. Пометун, Л. Пироженко]. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.
 4. Крохіна Н. П. Екологічне виховання на уроках фізики / Крохіна Н. П.// Фізика в школах України. – 2010. – №№ 9, 10. – С. 2–6, 2–8.
 5. Проектна діяльність у школі / [упоряд. М. Голубенко]. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
 6. Савош В. О. Як організувати самостійну діяльність учнів на уроках фізики / Савош В. О. – Х.: Вид. група «Основа». 2009. – 112 с.
 7. Степанець П. Екологічне навчання і виховання учнів та його значення / Степанець П. // Фізика та астрономія в шк. – 2008. – № 1. – С. 37–40, 55.
 8. Шаромова В. Фізика та астрономія у школі: українознавчий аспект. Позакласні заходи. Частина перша / Шаромова В. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 224 с.

Електронні ресурси:

 1. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 2. http://letopisi.org/index.php/Учебный_проект_-_Организация_учебного_исследования_характеристик_звука
 3. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43555
 4. http://about-ukraine.com/vishivanka/#more-521
 5. http://zool.in.ua/musical-literature/sound-properties-timbre/
 6. http://metodportal.net/node/50510
 7. http://metodportal.net/node/50510
 8. http://www.uamodna.com/articles/taemnychi-kody-predkiv-12-golovnyh-symvoliv-ukrayinsjkoyi-vyshyvky/
 9. https://www.plickers.com
 10. https://sites.google.com/site/ucitelamatematikismatoki/storinka-proektu-geometricni-peretvorenna-v-ukraienskomu-ornamenti/cumvolistu

Хід уроку

 1. Організаційна частина уроку.

Вітання, перевірка присутніх і готовності учнів до уроку.

 1. Актуалізація опорних знань.

Людина цілісна у своїй двоїстості. У кожному з нас – чоловічий і жіночий початок. Слайд 1. Батьківська енергія – енергія Сонця. Материнська – енергія води.

Талановитий український народ здавна славився умінням створювати унікальні рукотворні пам'ятки про історію рідної землі. Для української вишивки і розпису дуже характерне використання орнаментів, що символізують саме Сонце і Воду.

Зверніть увагу на екран. Слайд 2. Перед вами елементи орнаменту вишивки і розпису у вигляді хвилястих ліній. Хвилі – символ води і вічності. Вважається, що цей знак може вберегти від злого погляду.

А що в курсі фізики ми вкладаємо в поняття хвиля?

(Хвиля – процес поширення коливань з часом)

Що таке механічна хвиля?

(Процес поширення коливань часток пружного середовища (твердого, рідкого або газоподібного) з часом)

Умови виникнення механічної хвилі?

(Наявність джерела коливань; тіла, що коливається. Наявність пружного середовища, тобто середовища, в якому під час деформації виникають сили, що протидіють цій деформації.)

Основні види хвиль? Слайд 3.

(Поздовжні – шари середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі; поперечні – шари середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі)

В якому середовищі розповсюджуються поперечні хвилі?

(В твердих тілах)

А поздовжні?

(В твердих тілах, рідких і газоподібних)

Чи є механічна хвиля переносником енергії? А речовини?

(Механічна хвиля переносить енергію, але не переносить речовину)

З перерахованих термінів виберіть ті, які можна віднести до характеристик механічних хвиль: частота, вологість, період, амплітуда, головний фокус, заряд, магнітна індукція, потенціал, площа, довжина хвилі, густина. Слайди 4-5.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Знання про основні властивості механічних хвиль дозволяють нам перейти до розгляду звукових хвиль. Розділ фізики, що вивчає звук, його властивості і звукові явища називається акустика (від грецьк. akustikos – звуковий). Слайд 6.

Звуки – одні з головних джерел інформації про навколишній світ. З перших хвилин життя людина потрапляє у світ звуків. Перший крик – це, по суті, звуковий сигнал, який повідомляє маму: «Я прийшов»! Перший звук, перше «агу» і ніжна, і така ласкава мамина колискова. Слайд 7.

 1. Повідомлення теми, мети і основних задач уроку, домашнього завдання

Що таке звук: відчуття слухача чи фізичне явище? Тема уроку «Звукові хвилі». Домашнє завдання: §18, продовжити роботу над навчальними проектами. Слайд 8.

 1. Вивчення нового матеріалу

Прислів'я свідчить:  «Якщо не вдарити у барабан, він не видасть ані звуку». Поясніть його сенс.

Дійсно, для того, щоб барабан зазвучав, необхідно в нього ударити, тобто змусити його коливатися.

Демонстрація. Коливання математичного маятника. Проблемне питання: спостерігаємо коливання, а звук не чутно. Тобто не всякі пружні хвилі викликають у людини відчуття звуку. Чому? Що потрібно для того, щоб людина почула звук?

 1. Джерело звукової хвилі (тіло, що коливається (голосові зв'язки, мембрани навушників, струни музичних інструментів); явища, що викликають коливання тиску в навколишньому середовищі (вибухи, політ куль, завивання вітру, гуркіт грому)). Слайд 9.
 2. Між джерелом і приймачем має бути середовище, що випробовує коливання, тобто що періодично деформується (стискування, розтягування) в результаті дії сили пружності. Слайд 9.

Давайте проведемо дослід, який доводить, що звук –  це обурення середовища.

Демонстрація. Затягнута плівкою ємність, свічка, що горить. Присунути ємність до свічки, що горить приблизно на 3 см. Кінчиками пальців різко стукнути по плівці, свічка гасне. Це доводить, що звукові хвилі є обуренням середовища, в даному випадку, повітря.

Якщо звук поширюється в повітрі, то звукова хвиля – це поздовжня хвиля.

У разі демонстрації коливань маятника звук є, але ми його не чуємо, оскільки частота коливань дуже маленька. Дослідження показали, що людина сприймає коливання пружного середовища як звук при певній частоті.

 1. Частота коливань повинна лежати в межах від 16 до 20 000 Гц. Але вказані межі діапазону дещо умовні, оскільки залежать від індивідуальних особливостей слухового апарату, від віку людини. Зазвичай з віком верхня частотна межа звуків, що сприймаються значно знижується – деякі літні люди можуть чути звуки з частотами, що не перевищують 6000 Гц. Діти ж, навпаки, можуть сприймати звуки, частота яких дещо більша 20000 Гц. Слайд 9.
 2. Звук повинен мати потужність, достатню для сприйняття. Слайд 9.

Таким чином, звук – це фізичне явище, що являє собою поздовжню механічну хвилю частотою від 16 до 20 000 Гц. При поширенні звукової хвилі, як і будь – якої механічної хвилі, відбувається перенесення енергії, але не речовини. Слайд 10.

Звуки поділяються на музичні тони і шуми. Слайд 11. Музичний тон – звук певної частоти, створюється тілом, що періодично коливається. Коливання струн, камертонів мають такий характер. Коливання потягів, гілок дерев (і тому подібне) відбуваються через нерівномірні проміжки часу, тому, звуки, які утворюються,  являють собою тільки шум.

Звукові хвилі за частотою коливань класифікуються таким чином. Слайд 12.

Таблиця 1

Класифікація звукових хвиль

Частота, Гц Назва Що породжує Сприйняття
Від 16 і нижче Інфразвук

Шум атмосфери, моря,

струсу земної кори

Людина не чує
16 – 20000 Звук Тіла, що коливаються Чутні
2∙10 – 10 Ультразвук Тіла, що коливаються з великою частотою Людина не чує; тварини сприймають (коні, дельфіни, кити, собаки)
10 –10 Гіперзвук Надвисокочастотні коливання тіл Людина не чує

Механічні коливання, частота яких перевищує 20000 Гц, називаються ультразвуковими. Собаки, наприклад, можуть чути звуки частотою до 60000Гц, кажани – до 150000Гц, а дельфіни – до 200000Гц.

Механічні коливання з частотами менше 20 Гц називаються інфразвуковими. Деякі комахи мають слуховий апарат, чутливий до інфразвуку. Наприклад, коники сприймають частоти від 10 Гц, а цвіркуни – від 2 Гц.

Існують три суб'єктивні оцінки звуку – гучність, висота тону, тембр. Так як звук – механічна хвиля, то до об'єктивних характеристик ми віднесемо вже відомі нам: амплітуду, частоту, довжину хвилі. З'ясуємо, які об'єктивні характеристики відповідають цим оцінкам. Для цього ми заздалегідь розділилися на групи для виконання наступних завдань, вказаних в картках – інструкціях:

 1. Витяг інформації з незнайомого тексту (зміст тексту для усіх груп однаковий) (Додаток 1).
 2. Застосування інформації з тексту.
 3. Повідомлення представників груп про виконану роботу. Висновки.

Робота з картками – інструкціями

Завдання. Вивчення гучності звуку (Додаток 2). Слайд 13.

Питання для групи: великий дощ можна відрізнити від дрібного за звуком, що виникає при ударах крапель. На чому ґрунтується така можливість?

(Великі краплі вдаряють з більшою силою і збуджують коливання більшої амплітуди. Тому від них прослуховується гучніший звук).

Загальний висновок до роботи І групи: гучність – суб'єктивна оцінка інтенсивності звуку, визначається амплітудою звукової хвилі, вимірюється в децибелах.

Зверніть увагу на шкалу гучності. Слайд 14. Увесь діапазон звукових хвиль, що сприймаються вухом, відповідає гучності від 0 до 130 дБ. Мінімальна інтенсивність звуку, що сприймається вухом, називається порогом чутності.

А що відбувається при впливі на слуховий апарат людини звуку гучністю 130 дБ? Вухо діє за принципом приймача: зовнішнє вухо сприймає звукові коливання, середнє – посилює їх, а внутрішнє – передає імпульси у мозок. Слайд 15. Звукова хвиля проходить через слуховий канал, потрапляє на барабанну перетинку (тонку мембрану, натягнуту упоперек вушного каналу). При дуже великій інтенсивності хвилі, вона перестає сприйматися вухом як звук і викликає відчуття болю, що давить. Ця максимальна інтенсивність називається порогом больового відчуття. При 180 дБ може навіть статися розрив барабанної перетинки. Як бачите, гучний звук несприятливо відбивається на здоров'ї. Вже, починаючи з рівня гучності близько 90 дБ, у деяких людей можуть виникнути симптоми шумової хвороби: підвищена нервова збудливість, швидка стомлюваність, підвищення артеріального тиску.

Презентація проекту 

«Шумове забруднення» (Додаток 3) Слайди 16-23

За офіційною статистикою в Україні близько 60 тисяч чоловік страждають вадами слуху, за неофіційною – чверть мільйона. Вони створюють сім'ї, виховують дітей, навіть слухають музику і відвідують мультисенсорні дискотеки (коливається підлога). Історія деяких захоплює і вселяє надію в людей, що не мають слуху, а також в людей, що втратили із слухом не лише надію, але і віру. Віру в те, що кожна людина з будь – якими здібностями, своїм прикладом може зробити щось неймовірне як у своєму житті, так і в житті ближнього. Ганна Литвиненко, триразова чемпіонка дефлімпийських ігор, Галина Інгула, відомий український живописець, Аліна Нашивочникова, дизайнер, фотограф. Слайд 24.

Фізкультхвилинка

Комплекс вправ для збереження і покращення слуху.

Завдання. Вивчення висоти тону (Додаток 5). Слайд 25.

Питання для групи: хто частіше змахує крильцями під час польоту джміль або метелик? (Дзижчання джмеля ми виразно чуємо, а звуки, які видає метелик, ні. Звук вищий – частота більша, частота помахів більша. Джміль: 190 – 240 разів в секунду, метелики 8 – 40.)

Загальний висновок до роботи ІІ групи: тон – суб'єктивна оцінка звуку, що визначається  частотою коливань; у музиці звук, що має певну висоту. Слайд 25.

Презентація проекту «Співаючі келихи» (Додаток 6) Слайди 26-27

Завдання. Вивчення тембру (Додаток 7). Слайд 28.

Питання для групи: уважно прислухайтеся до тембру інструментів. Слайд 29.  Пропонується фрагмент спільного концерту ONUKA (українська електронна музична група, що використовує національні мотиви і народні інструменти) і НАОНІ (Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України) – двох колективів, яким є що сказати один одному мовою музики. Більше 50 музикантів на сцені, від відомих широкій аудиторії цимбалів, кобз, бандур до раритетных, маловідомих інструментів. Унікальний сплав сучасної електроніки і української музичної традиції народної музики, етніки і фольклору. Якими б епітетами ви охарактеризували тембр інструментів?

(Густий, глибокий, мужній, суворий, буркотливий, оксамитовий, насичений, прозорий)

Загальний висновок до роботи ІІІ групи: тембр – суб'єктивна оцінка звуку, забарвлення,  звуку залежить від основної частоти і набору додаткових частот – обертонів: чим більше обертонів містить звук, тим він багатший.

Загальний висновок до роботи в групах, відповідність об'єктивних  характеристик звуку суб'єктивним оцінкам: гучність – частота, амплітуда;

висота тону – частота; тембр – основна частота, обертони. Слайд 30.

 1. Первинне осмислення і використання вивченого матеріалу

Методичний прийом «Вірно – невірно» (завдання з вибором однієї правильної відповіді: робота з соціальною платформою Plickers https://www.plickers.com) (Додаток 8).

 1. Джерелом звуку є тіло, що коливається в пружному середовищі (Так);
 2. Звукова хвиля є поперечною (Ні);
 3. Звукова хвиля поширюється у будь-якому середовищі, окрім вакууму (Так);
 4. Людина чує  інфра і ультразвуки (Ні);
 5. Гучність звуку визначається амплітудою звукової хвилі (Так);
 6. Комар махає крильцями повільніше за муху (Ні);
 7. Гучність звуку, при якій людське вухо починає відчувати хворобливий стан, називається больовим порогом (Так);
 8. Висота звуку залежить від амплітуди коливань (Ні);
 9. У спільному звучанні основний тон і обертони створюють тембр звуку (Так);
 10. Тембр звуку визначається амплітудою звукової хвилі (Ні).

7. Підбиття підсумків уроку

Відповідь на проблемне питання. Слайд 31. Оцінка проектів (Додаток 9), діяльності дослідницьких груп, відображення (у %) на екрані відповідей на питання завдання «Вірно – невірно».

Побажання до свята Святого Миколая, музичне привітання від українського гурту «Шпилясті кобзарі». Слайд 32.

Додаток 1

Текст до дослідницького завдання

Людське вухо сприймає як звук механічні хвилі, що мають частоти в межах приблизно від 16 Гц до 20 кГц (для кожної людини індивідуально). Звук має декілька основних характеристик. Амплітуда звукової хвилі однозначно пов'язана з інтенсивністю звуку. Частота ж звукової хвилі визначає висоту його тону. Тому звуки, що мають одну, цілком визначену, частоту, називаються тональними.

Якщо звук є сумою декількох хвиль з різними частотами (обертонами), то вухо може сприймати такий звук як тональний, але при цьому він матиме своєрідне «забарвлення», яке прийнято називати тембром. Тембр залежить від набору частот тих хвиль, які є присутніми в звуці (обертонів), а також від співвідношення інтенсивностей цих хвиль. Зазвичай вухо сприймає в якості основного тону звукову хвилю, що має найбільшу інтенсивність. Наприклад, одна і та ж нота, відтворена за допомогою різних музичних інструментів (наприклад, рояля, тромбона і органа), сприйматиметься вухом як звуки одного і того ж тону, але з різним тембром, що і дозволяє відрізняти «на слух» один музичний інструмент від іншого.

Ще одна важлива характеристика звуку – гучність. Ця характеристика є суб'єктивною, тобто визначається на основі слухового відчуття. Досвід показує, що гучність залежить як від інтенсивності звуку, так і від його частоти, тобто при різних частотах звуки однакової інтенсивності можуть сприйматися вухом як звуки різної гучності (а можуть і як звуки однакової гучності!). Встановлено, що вухо людини при сприйнятті звуку поводиться як нелінійний прилад: при збільшенні інтенсивності звуку в 10 разів гучність зростає всього в 2 рази. Тому вухо може сприймати звуки, що відрізняються один від одного інтенсивністю більш ніж в 100 тисяч разів!

Додаток 2

Завдання. Вивчення гучності звуку.

 1. Прочитайте текст
 2. Якими фізичними величинами з’ясовується гучність звуку?
 3. Проведіть дослід, маючи необхідне устаткування (камертон з молоточком, легкий предмет на нитці). Розташуйте камертон на столі, а поруч предмет, підвішений на нитці. Зробіть удар по камертону гумовим молоточком.  Спостерігайте за поведінкою предмета на нитці. Повторіть дослід, ударивши сильніше. Як змінюється положення предмета. Яка характеристика коливань змінюється при цьому.

*Камертон (від нім. kammer – «кімната», а ton – це «звук») – інструмент у формі U– образної вилки, виготовленої зі сталі. Винайдений в 1711 році для налаштування музичних інструментів. При ударі видає ясний довгий звук, який поступово слабшає, але не змінює своєї частоти – 440 Гц це нота «ля» першої октави.

 1. Підготуйте усну відповідь про те, як виконувався дослід.
 2. Зробіть висновок і заповніть пропуски в тексті: Гучність звуку залежить від ... коливань: чим ... амплітуда коливань, тим ... звук.

Додаток 3

Анотація навчального проекту «Шумове забруднення»

Постійний шум, який супроводжує нас протягом дня, впливає на організм, навіть якщо ми цього не помічаємо. За мірою шкідливості дії шуму належить друге місце після хімічного забруднення. Найбільше від постійного шуму страждають нервова система, органи слуху, поступово знижується загальна стійкість організму, розвиваються захворювання серцево-судинної системи – виникає шумова хвороба. Досліджувана проблема важлива, актуальна. А головне, багато людей, особливо діти, не надають значення проблемі шуму. Шкільний шум на перерві за  інтенсивністю іноді рівносильний шуму потягу, і ніхто з учнів не замислюється, що цей шум згубно позначається на здоров'ї і успішності.

Мета проекту: виявити рівень шумового забруднення усередині школи, його вплив на працездатність учнів і учителів.

Об’єкт дослідження: внутрішня частина будівлі школи.

Вид діяльності: дослідницька.

Характер контактів: внутрішній.

Кількість учасників: індивідуальна.

Підготовчий етап:

 1. Вивчила інформацію з питання «шум» і «шумове забруднення».
 2. Склала план роботи.
 3. Встановила на смартфон програму «Шумомір» і навчилася в ній працювати.
 4. Розробила анкету «Вплив шкільного шуму на самопочуття і працездатність учнів і учителів» (Додаток 4).

Основний етап (практичний):

 1. Провела заміри в різних приміщеннях, дані порівняла і проаналізувала.
 2. Провела анкетування серед учнів і учителів нашої школи про вплив шуму на їх здоров'я і працездатність.
 3. Зробила висновки.

Заключний етап: презентація роботи

Таблиця 2

Акустична ситуація в школі

Приміщення, що досліджується Діапазон виміру Норма, вище норми
Рекреація першого поверху 74дБ Вище норми
Рекреація другого поверху (перерва) 72дБ Вище норми
Кабінет (урок історії) 50дБ Норма
Спортивний зал (урок фізкультури) 78дБ Вище норми
Їдальня (перерва, сніданок) 76дБ Вище норми

Опитування вчителів та учнів нашої школи

В анкетуванні прийняли участь 33 учня і 10 учителів.

Мої пропозиції: створити продукти проекту – соціальну рекламу «Ми проти шуму!», плакат про шкоду навушників. На перерві відпочивати із друзями  розмовляти впівголосу. Не слухати музику дуже великої гучності (понад 90-100 дБ) тривалий час. Якщо ви знаходитеся в полі високого звукового тиску (понад 90–100 дБ), намагайтеся давати вухам відпочинок хоча б 10–15 хв. за годину.

Рефлексивний етап: питання про шумове забруднення зацікавило мене. Хотіла б продовжити вивчати питання у зв'язку з проблемами, які виникають у слабочуючих і глухих людей, які шляхи рішення можна знайти.

Додаток 4

Анкета «Вплив шкільного шуму на самопочуття і працездатність учнів та вчителів»

Прочитайте уважно питання і оберіть один варіант відповіді.

 1. На вашу думку, шум шкідливий для здоров'я?

а) так; б) ні; в) не знаю.

 1. Як ви думаєте, де на території школи підвищено шумове забруднення?

а) 1 поверх; б) 2 поверх; в) спортивний зал; г) їдальня; д) навчальні кабінети.

 1. Чи вважаєте ви шум причиною неуважності, абстрагованості учнів на уроці?

а) так; б) ні; в) не знаю.

 1. Як впливає шум на Ваше самопочуття?

а) дратує; б) втомлює; в) болить голова; г) допомагає працювати; д) не впливає.

 1. Чи можна боротися з шумом у школі?

а) можна і необхідно; як саме? б) це неминуче, треба змиритися.

Додаток  5

Завдання. Вивчення висоти тону.

 1. Прочитайте текст.
 2. Якою фізичною величиною визначається висота тону?
 3. Проведіть дослід, маючи необхідне обладнання (лінійка). Візьміть лінійку, покладіть на столі так, щоб приблизно четверта частина лінійки опинилася на столі, добре затисніть її рукою. Виведіть частину, що звисає із столу, з положення стійкої рівноваги і відпустіть, послухайте, як звучить лінійка. Подивіться, як часто вона коливається. Потім зменшіть вільну частину лінійки і повторіть досвід і спостереження.
 4. Підготуйте усну відповідь про те, як виконувався дослід.
 5. Зробіть висновок і заповніть пропуски в тексті:
  Висота тону залежить від ... коливань: чим ... частота коливань, тим ... звук.

Додаток 6

Анотація навчального проекту «Музичні келихи»

У будь – якій квартирі можна знайти досить предметів, з яких може вийти музичний інструмент. Наприклад, із звичайної каструлі може вийти відмінний барабан. Але воістину цікавий музичний інструмент виходить з келихів, склянок. Подібний інструмент давно вже використовується і професійними музикантами, правда келихи і склянки заздалегідь обточують. Перепади висоти звуку досягаються завдяки різній товщині стінок. Але в домашніх умовах спеціальне обточування можна замінити звичайною водою. У роботі представлений алгоритм побудови інструменту з клавішами на одну октаву, але якщо ви бажаєте спорудити серйозніший інструмент –кількість келихів має бути більша. Так само встановлена залежність висоти тону звучання скляних келихів від міри наповнення келиха.

Мета проекту: отримати алгоритм побудови інструменту з клавішами на одну октаву; дослідити залежність висоти тону звучання скляних келихів від міри наповнення келиха.

Об'єкт дослідження: процес виникнення і поширення звукових коливань в різних середовищах і на межах середовищ.

Вид діяльності: дослідницький.

Характер контактів: внутрішній.

Кількість учасників: індивідуальна.

Тривалість проведення: короткочасна.

Підготовчий етап:

 1. Аналіз літератури та інтернету– ресурсів про витягання звуків, у тому числі зі скляних предметів, про історію створення скляних музичних інструментів, щоб пояснити з наукової точки зору принцип утворення звуку в келиху;
 2. Підготовка келихів (бажано брати тонкостінні);
 3. Перевірка келихів (порожні келихи повинні видавати однаковий звук)

Основний етап (практичний):

 1. Підготував 8 келихів з тонкого скла. Основним тоном прийняв звук порожньої склянки. Визначив який саме звук видає порожня склянка за допомогою синтезатора.
 2. Поступово наповнював склянки водою. Висота звуку регулюється кількістю води в склянці.
 3. Фіксація необхідної кількості води для кожної склянки (скористався мірним посудом, записав необхідну кількість води для отримання відповідного тону).
До Ре Мі Фа Соль Ля Сі До
16,5 см 15,5 см 14 см 13,5 см 13 см 8,5 см 6 см 12   м
 1. Розставив склянки вряд, відповідно до хроматичної гамми. Таким чином, крайньою ліворуч стоїть склянка, що видає найнижчий звук (Такий порядок налаштування не є обов'язковим, можна налаштувати тільки ті звуки, які потрібні для відтворення певної мелодії. Розташовувати клавіші теж можна на власний розсуд).
 2. Граємо на отриманому «інструменті» як на ксилофоні, використовуючи ложку для кави.

Заключний етап:

 1. Отримав алгоритм побудови інструменту з клавішами на одну октаву.
 2. Встановив залежність висоти тону звучання скляних келихів від міри наповнення келиха: чим нижче рівень води в келиху, тим вище тон.
 3. Звернув увагу на те, що силу удару треба контролювати, келихи крихкі; при ударі звучання стає голоснішим.

Рефлексивний етап: працюючи над проектом, я зумів отримати екологічно безпечний і економічний витяг звукових хвиль з поверхні скляних келихів. Підібрав два музичні твори («Ой на горі два дубки» і «Несе Галя воду»), в яких звук келихів зробив звучання цікавим і незвичайним. Отримав масу позитивних емоцій при прослуховуванні.

Додаток 7

Завдання. Вивчення тембру.

 1. Прочитайте текст.
 2. Якою фізичною величиною визначається тембр?
 3. Проведіть дослід, маючи необхідне устаткування (ноутбук). Відкрийте на робочому столі ноутбука теку «Звуки». Прослухайте аудіофайли. Вгадайте, чиї голоси ви чули? За якою ознакою ви ідентифікували звуки?
 4. Підготуйте усну відповідь про те, як готувався дослід.
 5. Зробіть висновок і заповніть пропуски в тексті:
  Тембр (забарвлення) звуку залежить від основної ... і набору...: чим більше обертонів містить звук, тим ....

 Додаток 8

Print Screen особистих сторінок учителя (приклад використання соціальної платформи Plickers)

Додаток 9

Таблиця 3

Критерії оцінювання учнівських проектів

 Критерії оцінювання Максимальний бал за питання
1.Відповідність змісту проекту  заданій темі? 1 бал
2.Чи була досягнута мета завдання? 2 бали
3.Чи пов’язані всі елементи  дослідів з темою проектів? 2 бали
4.Чи в цікавій формі було подано матеріал? 1 бал
5.Чи прозвучали  висновки дослідження? 2 бали
Разом  

 


Підготувала: Дяченко Лариса Петрівна, вчитель Біловодського опорного закладу загальної середньої освіти, смт Біловодськ, Біловодський район, Луганська обл.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram