info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії у 8 класі "Солі, їх склад і назва, фізичні властивості, поширення в природі та практичне застосування"

План-конспект уроку є дипломантом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


Тема. Солі, їх склад і назва, фізичні властивості, поширення в природі та практичне застосування.

Мета. Ознайомити учнів зі складом солей, їх назвами; вивчити алгоритм складання назв солей;  з’ясувати, яке значення мають солі в житті людини; вивчити фізичні властивості солей, поширення в природі та практичне застосування. Розвивати вміння орієнтуватися в медійному просторі та інформаційних потоках, вміння формувати у вербальну інформацію візуальну і навпаки, сприймати інформацію з різних джерел, логічне мислення, пам’ять, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;  творчі здібності, критичне мислення. Виховувати колективізм, відповідальність, спостережливість, допитливість.

Очікувані результати:

Учень (учениця):

називає: середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади середніх солей;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули cередніх солей;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

висловлює судження вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини, вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: Таблиці, проектор, комп’ютер, роздатковий матеріал, мобільний телефон.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Вправа : "Психологічна настанова" - "До успіху"

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі, як епіграф уроку:

ЕПІГРАФ:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

ІІ. Актуалізація почуттєвого досвіду й опорних знань учнів.

 • Бліц-опитування: (прийом «Світлофор»)
 1. Які класи складних неорганічних сполук ви знаєте?
 2. Що таке Оксиди?
 3. За кількістю атомів Гідрогену кислоти бувають
 4. Оксиди поділяються на…
 5. Розчинні у воді основи називаються...
 6. Що таке кислоти?
 • Самостійна робота в картках

Завдання: скласти формули за назвами речовин:

 1.  Барій оксид -  ;
 2. Сульфатна кислота  -
 3. Фосфор (V) оксид -  ;
 4. Магній гідроксид -
 • «Мереживо»

Завдання: намалювати «хімічне» мереживо з використанням умовних позначок.

Формули речовин: H2S, CaO, HBr, NaOH, HNO3, Cu(OH)2, HF, Fe2O3, H3PO4, Fe(OH)3, H2SiO3, KOH, H2CO3, SO3, HI.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Загадка «Що знаходить в коробці?»

У ній знаходиться надзвичайна речовина. Колись її вважали милістю богів, символом миру у східних країнах. Та не така вона вже і мирна! Через неї навіть море може стати мертвим. Обійтися без неї неможливо. Металургія, кераміка, шкіряне взуття, с/г, медицина…                (Сіль)

 • Перегляд ролику «Це наше і це твоє. Сіль»
 1. з youtube каналу (посилання https://www.youtube.com/watch?v=8YXdnNU5Llc)
 • Питання:
 1. Про яку сіль йдеться в даному відео? (кухонна сіль).
 2. А чи тільки одна сіль зустрічається на нашій планеті? (Ні)

Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося про склад солей, фізичні властивості, поширення їх в природі, практичне застосування.

ІV . Повідомлення теми, мети уроку

 • Вправа «Зашумлена тема»

Солі,їх склад і назва, фізичні властивості, поширення в природі та практичне застосування.

(запис теми в зошит)

 • Колективне формування мети та завдань уроку.

V. Сприйняття й первинне усвідомлення учнями нового матеріалу.

План уроку

 (запис на дошці)

1. Поняття «солі», їх приклади;

2. Алгоритм складання формули солі;

3. Склад та назви солей;

4. Види солей;

5. Фізичні властивості солей;

6. Поширення і застосування солей в природі та житті людини.

 • Індивідуальна робота з підручником та карткою №1

Завдання: скласти поняття «солі» на картці, використовуючи підручник ст. 136 (П. П. Попель, Л. С. Крикля)

Картка №1

Солі – це ___________ , до складу яких входять катіони ______________елементів та аніони  кислотних  ______________.

 • демонстрація відео «Солі. Зразки солей»

(посилання https://www.youtube.com/watch?v=zly98HH5Vfo)

 • Пояснення вчителя:

Складаючи формулу солі, треба на першому місці ставити хім. символ металу, а потім – кислотний залишок (підручник парагр. 26, ст. 137).

 • Самостійна робота з контролем на дошці.

Завдання: скласти формули солей

 • Колективна робота з таблицею, обговорення (виведена на екран)

 • Повідомлення вчителя «Види солей», (запис класифікації в зошит)

Середні - якщо є надлишок лугу.

Кислі – якщо є надлишок кислоти.

Основні – якщо є повне заміщення гідроксильних груп на кислотні залишки.

 • Робота в парах.

 • Випереджаюче завдання: повідомлення учня «Фізичні властивості солей», з мультимедійною презентацією.
 • Колективна робота з віршем «Взаємодія солей з водою», виведеним на екран

Завдання: добрати  риму

Кристалиночки тверді,

Світлі, аж іскряться,

Народились у _________,

А води бояться.

Добули їх із ____________

Білосніжної, твердої,

Знову ж кинули туди –

Вмить зробилися ________.

(воді, води, водою)

 • Індивідуальна самостійна робота, перегляд відео «Поширення солей в природі»

https://www.youtube.com/watch?v=29P88BaNM20,
Maxym Simpson
, опубліковано 22 груд. 2015 р.

Завдання: переглядаючи відео, занотувати основну інформацію  у зошит для виступу перед однокласниками.

VІ. Узагальнення й систематизація знань

(Запис радіогазети «Цікавий урок хімії» на диктофон телефону.)

Запис 1: Сьогодні ми, учні 8 класу вивчали Солі, їх склад і назва, фізичні властивості, поширення в природі та практичне застосування, дізналися, що солі – це …)

 • Вправа «Ланцюжок».

Завдання: визначення поняття «Солі»

(Хто найкраще проговорить визначення терміну, того учня записуємо на диктофон – запис 2).

Запис 3: щоб скласти формулу солі треба спочатку поставити метал та додати кислотний залишок.

 • Самостійна робота з картками №2, контролем біля дошки.

Завдання: скласти формули солей

Картка №2

Na,  Ca,      K,   Mg.

Cl,  SO3, PO4, SO4.

Запис 4: правильні формули солей.

Запис 5: класифікація солей.

 • Вправа «Блискавка» по ланцюжку

Завдання: на екран проектуються формули солей, учні швидко називають вид солі.

 • Вправа «Редактор»

Завдання: виправити помилки в тексті (включаючи орфографічні)

ТЕКС: Солі мають немолекулярну будову, тому всі солі, за звичайних умов, рідкі кристалічні речовини з низькими температурами плавлення. Солі можуть мати різний колір. Багато з них добре розчині у воді, але багато і таких, що у воді практично не розчиняються. Щоб дізнатися про розчинність тієї чи іншої солі у воді, можна скористатися таблицею розчинності.

 • Гра «Хто перший»
 1. Назвіть сіль, що складається з алюмінію та кислотного залишку сульфатної кислоти.
 2. У воді родиться і води боїться.
 3. Солі якої кислоти всі розчиняються у воді?
 4. Тривіальна назва натрій хлориду.
 5. Солі карбонатної кислоти — це…
 6. Що за чиж на чорнім полі креслить носом білий слід?
 7. Водний розчин цієї солі має красиве рожево фіолетове забарвлення та допомагає в багатьох випадках — у разі ангін і стоматитів, харчових отруєнь, для обробки виразок та опіків. Назвіть цю сіль.
 8. Хліб із… не свариться.
 9. Чоловік без друга — що їжа без…
 • Самостійна робота: розв’язання задачі.

Задача. Науковці підрахували, що за добу людина споживає 12–15 г солі. Виходячи з цих відомостей, обчисліть, скільки солі ви з’їли за все своє життя.

VIІ.Підведення підсумків уроку

 • Рефлексія - методика «Рофт» (СМС товаришу)

-Про що ми вчили на сьогоднішньому уроці?

-Чи досягли ми очікуваних результатів?

-Що сподобалось на уроці?

- Що не сподобалося?

VIIІ. Повідомлення домашнього завдання

 • Вивчити параграф № 26 ст. 136-140
 • Виконати №198, 204
 • Додаткове завдання:
 1. Учню (учениці), який займався записом радіогазети дописати рубрики «фізичні властивості солей»- запис 6, «поширення солей та їх використання» - запис 7, змонтувати запис, організувати прослуховування радіо в школі.
 2. Пошукова робота: за допомогою інтернет-ресурсів підготувати творчу роботу «Українські прислів’я та народна мудрість про сіль »
 3. Скласти рекламу солі.

Підготувала: Блажко Оксана Миколаївна, учитель Майської філії І-ІІ ступенів КОЗО «Кислянська ЗШ І-ІІІ ст.», с. Майське, Синельниківський район, Дніпропетровська область

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram