info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Вправа для використання на уроці географії у 6 класі при вивченні теми «Уявлення про Землю в давнину та сучасність»

Вправа для використання на уроці географії у 6 класі при вивченні теми «Уявлення про Землю в давнину та сучасність» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Гребеніченко Юлія Михайлівна, методист відділу моніторингу якості освіти, викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів". 

Мета вправи/заняття: розвиток навичок медіаграмотності, здатності аналізувати отриману інформацію, відокремлювати факти від суджень. 

Короткий опис вправи, анотація: вправа «Info-гриБи», розроблена для учнів 6 класу в межах вивчення Розділу «Розвиток географічних знань про Землю» предмета «Географія, спрямована на формування навичок медіаграмотності у здобувачів освіти, зокрема критичного мислення, здатності відокремлювати факти від суджень.

Час необхідний на виконання вправи: 10 хв.

Застосування вправи: на початку уроку перед вивченням теми.

Необхідне обладнання/матеріали: картки «Гриби», підручник, гаджети, доступ до мережі «Інтернет».

Форма/метод роботи: ігрова навчальна діяльність.

Детальний опис вправи: педагог пропонує учням картки у вигляді грибів, де на звороті подані факти та судження. Він пояснює учням, поняття факт та судження. Учні об’єднуються  у три  групи, які отримують по дві картки кожна. Основне завдання учнівства розрізнити де є факт, а де судження та довести свою думку. Учні упродовж 3-х хвилин працюють в групах. Далі педагог надає слово учасникам груп, відбувається обговорення результатів гри.

Очікувані результати: учні вчаться аналізувати отриману інформацію, критично мислити, знаходити правильні рішення, відокремлювати факти від суджень.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи: педагог пропонує учням дати відповіді на запитання «Чим факт відрізняється від судження?».

Використані джерела:  

  1. Інформаційні ресурси підручників: В.Ю. Пестушко, Г.Ш Уварова: Географія, підручн. Для 6-го класу К: Генеза, 2014. – 256 с.
  2. Природознавство. 5 кл. :   підруч.     для   закл.    заг. се-ред. освіти / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за  заг. ред. О.Г. Яро шен ко.- 2-ге вид., доопрац. Київ :  Генеза, 2018. - 192 с.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram