info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Формування інфомедійної компетентності студентів вищих навчальних закладів

Автор статті: Ірена Сніховська - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка У статті окреслено актуальність проблеми медійної та інформаційної грамотності у вищій освіті в сучасних умовах із застосуванням потенціалу сучасних медіаінструментів. Наголошено на важливості формування на розвитку медіакомпетентності студентів університету в контексті медіаосвіти. На основі анкетування студентів […]
Детальніше ...

Медіаграмотність у структурі професійно-методичної компетентності вчителя біології

Автори статті: Наталія Міщук - доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Галина Жирська - доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Алла Степанюк - професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, Тернопільський національний педагогічний […]
Детальніше ...

Андрагогічний підхід до формування медіаграмотності у майбутніх магістрів освіти засобами онлайн-сервісів

Автори статті: Світлана Ізбаш - доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Олена Пачина - здобувачка другого ступеня вищої освіти «магістр», спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки У статті доведено важливість формування медіаграмотності у майбутніх магістрів освіти засобами онлайн-сервісів. Визначено найбільш популярні онлайн-сервіси, які успішно застосовуються у навчанні медіаграмотності […]
Детальніше ...

Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних предметів до втілення медіаграмотності

Автор статті: Оксана Кравченко - аспірантка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова У статті визначено можливості втілення медіаграмотності у майбутніх вчителів суспільних предметів у процесі їх професійної підготовки.Проаналізовані зміни у професійній підготовці майбутніх вчителів суспільних предметів, розвиток медіаграмотності та доцільність її впровадження в навчальний процес закладів вищої освіти Виявлені пріоритетні форми навчання, основні компетентності […]
Детальніше ...

Медіаграмотність педагогів гірських шкіл регіону українських Карпат у контексті викликів сьогодення

Автор статті: Інна Червінська - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат», Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». У статті на підставі вивчення передового педагогічного досвіду освітньої діяльності педагогів гірських шкіл регіону Українських Карпат та опрацювання наукової літератури з предмета дослідження, розкриваються […]
Детальніше ...

Медіакомпетентність як складова професійної компетентності вчителя

Автор статті: Володимир Чуприна - учитель хімії та біології Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області. Автор в статті піднімає питання про необхідність та особливості медіаосвіти в Україні. У статті розглянуто умови та принципи формування медіакомпетентності як складової професійної компетентності вчителя. Виокремлено навички, які характеризують медіакомпетентного педагога. Ключові слова. Медіакомпетентність, медіаграмотність, професійна […]
Детальніше ...

Медіаосвіта в Україні як чинник на шляху становлення інформаційного суспільства

Автор статті: М. Герасимович. Стаття присвячена проблемі становлення і розвитку медіаосвіти в Україні як об’єктивної необхідності важливої складової становлення інформаційного суспільства. Ключові слова: медіаосвіта, світовий освітній простір, інформаційна революція, медіакомпетентність. Актуальність дослідження зумовлена тим, що інтеграція Української держави в європейський та світовий простір освіти диктує необхідність узгодження напрямів медіаграмотності із загальноприйнятними тенденціями розвитку сучасної освіти […]
Детальніше ...

Критичне мислення і медіакреативність як передумови формування гармонійного медіадосвіду особистості

Автор статті: Юлія Доброносова - доцент кафедри філософії та педагогіки, Національний транспортний університет. Автор стверджує, що медіаосвітні ініціативи у вищій школі забезпечують розвиток гармонійного медіадосвіду особистості. У центрі уваги дослідження — розвиток комунікативного критичного мислення і медіакреативності під час викладання філософських дисциплін студентам закладів вищої освіти. Ключові слова: медіарозмаїття, медіаграмотність, медіакомпетентність, комунікативне критичне мислення, медіакреативність. […]
Детальніше ...

Медіаграмотність як складова циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у закладах вищої освіти: методичні аспекти

Автори статті: Галина Єрко - викладач кафедри суспільних дисциплін, викладач-методист, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; Тетяна Жалко - доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна». У статті розглянуто необхідність впровадження медіаграмотності в освітній процес циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у […]
Детальніше ...
tagclockmagnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram