info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії в 10 класі "Вуглеводи. Класифікація вуглеводів"

План-конспект уроку є переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


УРОК №32

Тема програми: Оксигеновмісні органічні сполуки.

Тема уроку: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Навчальний проект «Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення і біологічне значення».

Мета уроку:

Знаннєвий компонент: розширити знання про вуглеводи, ознайомити із їх класифікацією; навести приклади вуглеводів і їхніх тривіальних назв, показати поширення вуглеводів у природі і харчових продуктах;

Діяльнісний компонент: формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями і застосуванням вуглеводів; класифікувати вуглеводи за здатністю до гідролізу, критично ставитись до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі, розвивати хімічну мову, екологічне мислення.

Ціннісний компонент: сприяти усвідомленню взаємозв’язку складу, будови, властивостей і застосування вуглеводів, висловлюванню суджень щодо впливу продуктів харчування на здоров’я людини; спонукати до розв’язання проблеми власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи; розуміння біологічного значення вуглеводів для харчування людини; формувати уміння приймати обґрунтоване рішення щодо їхнього безпечного використання, дотримуватися здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: урок-подорож.

Методи та методичні прийоми: прийоми «Девіз творчих і винахідливих», «Хвилинка для ґаджетів», «Рюкзак знань», «Знайомство», «Мозковий штурм», «Синтез рівняння», «Пригадай!», «Приклад хіміка-знавця», «Пояснити твердження», «Як і де?», «Античними мовами», «Невідоме про відоме», «Медіасторінками», «Так чи ні» та «Мікрофон», метод «Прес», візуальна перевірка домашнього завдання, евристична бесіда за запитаннями, розповідь викладача, повідомлення учня, складання схеми, заповнення таблиці, пояснення викладача.

Засоби навчання: презентація викладача, ґаджети, медійні і друковані джерела інформації, роздатковий матеріал (додатки №№1-9), учнівська презентація «Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення і біологічне значення», підручники.

Ключові компетентності:

 1. Спілкування державною мовою: уміння використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене запитання.
 2. Екологічна грамотність і здорове життя: уміння усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії для людини.
 3. Інформаційно-цифрова компетентність: уміння критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів.
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях: уміння пояснювати природні явища, процеси в живих організмах на основі хімічних знань; виконувати проекти, використовуючи знання з біології; використовуючи міжпредметні контекстні завдання.
 5. Уміння вчитись впродовж життя: уміння організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту.
 6. Ініціативність: виявляти здатність до роботи в команді, бути ініціативним, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під час виконання хімічного навчального проекту.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

 • дають визначення терміну «вуглеводи»;
 • класифікують вуглеводи за їх властивостями;
 • наводять приклади вуглеводів та їх поширення у природі і харчових продуктах;
 • встановлюють та усвідомлюють причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями і застосуванням вуглеводів;
 • висловлюють судження щодо впливу продуктів харчування на здоров’я людини;
 • розуміють біологічне значення вуглеводів для харчування людини;
 • формулюють відповіді на поставлені запитання;
 • презентують результати реалізації навчального проекту «Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення і біологічне значення».
 • критично співставляють і оцінюють хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів;
 • використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля.

«Жири горять у вогні вуглеводів…»

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання викладача, перевірка присутніх та готовності учнів до уроку, створення робочої атмосфери.

Прийом «Девіз творчих і винахідливих» (позитивне налаштування)

Ну що ж, починаємо урок, а на уроці ми…

Уважні!

Розумні!

Організовані!

Кмітливі!

Викладач. Доброго дня! Учні, сьогодні у нас незвичайний урок, а урок-подорож. Подорожувати ми з вами будемо країною «Вуглеводи». Ваші відповіді на уроці будуть оцінюватися цукерками. Чому саме ними, ви зможете сказати пізніше. Правильна, повна відповідь – 3 бали (шоколадна цукерка), неповна відповідь – 2 бали (льодяники), коротка відповідь, неточна відповідь – 1 бал (еклерчик). Бали заносите в оцінювальний лист, який знаходиться у кожного на робочому місці (додаток 2).

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Візуальна перевірка домашнього завдання

 • Чергові учні перевіряють наявність виконання домашнього завдання в зошитах (сприяє стимулюванню до самостійності учнів у прийнятті рішень).

Прийом «Хвилинка для ґаджетів»

 • Швидке тестування за допомогою вправ на LearningApps.org (додаток 3 або використати посилання за QR-кодом: зісканувати код мобільним пристроєм і перейти до вправи).
 • Учні за допомогою ґаджетів виконують вправи на заповнення пропусків у реченні, на встановлення відповідності та складання пазлу.
Вправа «Незакінчене речення» на тему «Жири» Вправа «Знайти пару» на тему «Жирні кислоти»

Вправа «Пазл»  на тему

«Класифікація жирів»

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Евристична бесіда за запитаннями:

 1. Як ви думаєте, що дає енергію нашим м’язам і нашому мозку? (Очікувана відповідь учнів: глюкоза). Правильно! Це – глюкоза. По простому кажучи, цукор, вуглевод. І сьогодні у нас енергетична тема «Вуглеводи».
 2. Що ви знаєте про вуглеводи?

(Очікувана відповідь учнів: цукор, солодощі, солодка вода, картопля, макарони тощо).

 1. Відомо, що плоди та фрукти мають солодкий смак. Як ви вважаєте, чому?

(Очікувана відповідь учнів: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак).

Викладач. Оскільки до складу цукерок також входять солодкі на смак вуглеводи, тому саме з їх допомогою буду оцінювати ваші відповіді на уроці. З курсу біології ви знаєте, що у природі під дією сонячного світла у рослинах утворюються деякі органічні речовини, у тому числі і вуглеводи. Оскільки більше 80% сухої маси рослин та близько 20% організму тварин і людини складають вуглеводи, то можна зробити висновок, що вуглеводи відіграють важливу роль у житті рослин, тварин і людини. Тому сьогодні на уроці ми будемо розглядати даний клас органічних речовин.

Повідомлення теми, мети та плану уроку

Тема уроку: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів.

Завдання уроку: повторити поняття «вуглеводи», ознайомитись із класифікацією вуглеводів та їх поширенням у природі, значенням вуглеводів у процесах життєдіяльності людини та інших живих організмів, коротко розглянути застосування вуглеводів.

План уроку:

 1. Історія відкриття вуглеводів.
 2. Одержання вуглеводів.
 3. Визначення терміну «вуглеводи».
 4. Класифікація вуглеводів.
 5. Значення вуглеводів та їх поширення у природі.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Рюкзак знань»

Викладач. Урок ми проведемо у формі мандрівки. Підкажіть мені, а з чого зазвичай повинна починатися будь-яка подорож? Я вважаю, що подорож потрібно розпочати зі збору рюкзака – зібрати до нього необхідні речі. А в нашому випадку – це ваші знання. Від того, як ми його наповнимо, залежать успіх та результативність засвоєння знань на уроці.

Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему «Оксигеновмісні органічні сполуки» на прикладі вуглеводів та їх класифікації. Але перш ніж розпочати вивчення нового матеріалу, давайте пригадаємо.

 • На дошці розміщено зображення рюкзака (додаток 4), до якого поступово «надходять» відповіді учнів на питання.

Запитання:

 1. Який склад харчових продуктів з точки зору хімії?

(Очікувана відповідь учнів. Білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, вода та ін.).

 1. Які з перелічених речовин є органічними?

(Очікувана відповідь учнів. Білки, ліпіди, вуглеводи).

 1. З курсу біології пригадайте роль органічних речовин у живих організмах.

(Очікувана відповідь учнів. Білки є будівельним матеріалом для організму, здійснюють обробку та перетворення інформації, беруть участь у клітинних процесах; ліпіди – джерело води в організмі, форма запасання енергії; вуглеводи – забезпечення енергією, є компонентами клітинних мембран тощо).

Викладач. Із запитаннями ви впоралися, наповнивши рюкзак хімічними знаннями

 • (Розглянуті відповіді вкладаються у рюкзак)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь викладача

Викладач. Оскільки у нас урок-подорож країною «Вуглеводи», тож вирушаймо в дорогу. Кожна подорож передбачає нові зустрічі та знайомства.

Прийом «Знайомство»

 • Ознайомлення зі зразками вуглеводів. На столі розміщені зразки найбільш уживаних людиною вуглеводів (додаток 5)

Викладач. Скільки б подорож не тривала, але найкраще познайомитися з визначними місцями можна тільки під час зупинок.

І зупинка «Історична»

 1. Історія відкриття вуглеводів.

Повідомлення учня на тему «Історія відкриття вуглеводів».

Викладач. Молодець, добре підготувався! Цікаво, а з яких джерел взята інформація? Під час пошуку інформації в Інтернеті, чи звертав ти увагу на назву сайту, його оформлення, наявність автора статті? (Учень відповідає).

ІІ. Зупинка «Синтез»

 1. Одержання вуглеводів.

Прийом «Мозковий штурм»

Викладач. Рушаймо далі до наступної зупинки. Вуглеводи входять до складу усіх живих організмів. На уроках природознавства, хімії і біології ви вивчали процес, який відбувається в зелених листках рослин.

Запитання: Пригадайте, як називається даний процес, за яких умов він відбувається і які речовини утворюються?

(Очікувана відповідь учнів: процес, що відбувається в зелених листках рослин, називається фотосинтез та проходить у пігменті хлоропласта – хлорофілі – під дією сонячної енергії, у результаті якого утворюються вуглеводи та вода).

Викладач. Отже, схема цього процесу в рослинах:

вуглекислий газ + вода    вуглеводи + кисень

Прийом «Синтез рівняння»

Завдання: За наведеною схемою скласти хімічне рівняння реакції фотосинтезу як метод одержання вуглеводів, зокрема глюкози.

(Очікувана відповідь учнів: 6СО2 +6Н2О → С6Н12O6 +6О2).

ІІІ. Зупинка «Аналіз»

 1. Визначення терміну «вуглеводи».

Прийом «Пригадай!»

Викладач. З курсів хімії і біології ви дізналися про походження назви цієї величезної групи органічних речовин. Якісний і кількісний склад більшості вуглеводів описує загальна формула Cn(H2O)m (n і m мають значення 5 і більше).

Завдання: Проаналізуйте загальну формулу вуглеводів та поясніть походження назви «вуглеводи».

(Очікувана відповідь учнів. Загальна назва вуглеводів походить від слів «вуглець» та вода», які описують склад цих речовин. Раніше терміном «вуглець» називали хімічний елемент періодичної системи – Карбон).

Викладач. Отже, вуглеводице оксигеновмісні органічні сполуки, склад яких можна виразити загальною формулою Cn(H2O)m, але відомі також вуглеводи іншого складу.

Прийом «Приклад хіміка-знавця»

Завдання: Наведіть два приклади речовин, які ви вивчили на попередніх уроках хімії, що не є вуглеводами, хоча їхня молекулярна формула відповідає загальній формулі вуглеводів.

(Очікувана відповідь учнів. Оцтова кислота С2Н4О2 (карбонові кислоти), формальдегід СН2O (альдегіди)).

 1. Класифікація вуглеводів.

Пояснення викладача

Вуглеводи поділяють на моносахариди (не здатні до гідролізу; до них належать глюкоза, фруктоза та інші сполуки), дисахариди (утворюють під час гідролізу дві молекули моносахаридів; приклад – сахароза, або звичайний цукор) та полісахариди – високомолекулярні речовини (утворюють під час гідролізу n молекул моносахаридів; приклад – крохмаль, целюлоза). Як правило, для вуглеводів використовують тривіальні назви, більшість яких закінчується на -оза.

Складання схеми

Завдання: на основі вищесказаного та користуючись підручником, скласти схему «Класифікація вуглеводів» (додаток 6), вказавши класи вуглеводів, їх здатність до гідролізу та приклади (не менше трьох прикладів).

(Очікувана відповідь учнів.               Схема «Класифікація вуглеводів»)

Заповнення таблиці

Викладач. Серед моносахаридів виділяють альдози, що містять у своєму складі альдегідну групу, та кетози – мають кетонну групу. Залежно від кількості атомів Оксигену в молекулі виділяють тріоди, тетрози, пентози, гексози та ін.

Завдання: на основі складеної схеми та вже відомих даних давайте спробуємо разом заповнити таблицю «Класифікація вуглеводів» (додаток 7).

Вуглеводи

Моносахариди

Дисахариди

Полісахариди

Пентози Гексози
Приклади
Формула

(Очікувана відповідь учнів.    Таблиця «Класифікація вуглеводів»)

Вуглеводи

Моносахариди

Дисахариди

Полісахариди

Пентози Гексози
Приклади Рибоза Глюкоза Сахароза Крохмаль
Дезоксирибоза Фруктоза Мальтоза Целюлоза
Галактоза Лактоза Глікоген
Формула С5Н10О5(4) С6Н12О6 С12Н22О11 6Н10О5)n

IV зупинка «Значення і поширення»

 1. Значення вуглеводів та їх поширення у природі.

Прийом «Пояснити твердження»

Викладач. Значення вуглеводів описує одне містке твердження: «Без цих речовин життя на планеті Земля не було б таким солодким».

Завдання: Поясніть значення даного твердження.

(Очікувана відповідь учнів. Інша назва вуглеводів – цукри. Із повсякденного життя відомо, що цукор, точніше сахароза, є солодкими на смак білими кристалами.)

Прийом «Як і де?»

Завдання: Пригадайте, як і де використовують вуглеводи в побуті та на виробництві?

(Очікувана відповідь учнів. Вуглеводи споживають у їжу, використовують у кулінарії та харчовій промисловості (глюкоза, сахароза, крохмаль), їх вводять внутрішньовенно, додають у таблетки та лікувальні сиропи (глюкоза, сахароза), вони є джерелом енергії для клітин організму (глюкоза, сахароза), відіграють важливу роль у збереженні і відтворенні генетичної інформації (рибоза, дезоксирибоза),  є компонентом текстильної та целюлозної промисловості, виробництва метанолу і етанолу, клеїв, паперу (крохмаль, целюлоза)).

Прийом «Античними мовами»

Викладач. Від латинської мови saccharum – цукор, а fructus – плід, lactis – молоко, cellula – клітина; грецькою мовою γλυκύς означає солодкий, γέννόω – породжую, створюю, χιτών – одяг, шкіра, оболонка (додаток 8) (за матеріалами інтернет-енциклопедії Вікіпедія https://uk.wikipedia.org).

Запитання: Від чого походять назви вуглеводів?

(Очікувана відповідь учнів. Назви вуглеводів походять від тих органів рослин і тварин, продуктів харчування, в яких уперше були виявлені чи найбільше трапляються в природі, а також характеризують їх властивості).

Прийом «Невідоме про відоме»

Викладач. Вуглеводи є основним компонентом складу харчового раціону людини та більш ніж на 50 % забезпечують організм у добовій потребі калорій та енергії. Це енергетичний матеріал для будь-якої діяльності людини. Їх вживають у їжу у декілька разів більше, ніж жирів і білків. Протягом життя людина в середньому споживає близько 15 тонн вуглеводів, у тому числі більше 2,5 тонн моносахаридів, або простих цукрів. Тому, відповідно до чинної програми, учні підготували навчальний проект з даного питання.

Презентація навчального проекту №13 «Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення».

Викладач. Цікава та корисна інформація! Якими джерелами ви користувались, готуючи виступ? Чи вважаєте їх надійними?

Метод «Прес»

Викладач. «Ми те, що ми їмо», – казав давньогрецький лікар, «батько сучасної медицини» Гіппократ.

Запитання: Як ви розумієте дане твердження? Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точку зору. Почніть так «Я вважаю, що …» (Учні відповідають).

Викладач. На жаль, у теперішній час не кожен, особливо учні та студенти, які навчаються далеко від рідного дому, замислюється про те, які продукти входять до щоденного раціону.

Запитання: Які наслідки можуть бути через неправильне і незбалансоване харчування? Наведіть факти, будь-які дані, які аргументують і доводять вашу правоту.

(Очікувана відповідь. Найчастіше виникають проблеми зі здоров’ям: надмірна вага, захворювання шлунково-кишкового тракту тощо.)

Викладач. Більшість із нас намагається в найкоротші терміни виправити «скрутне» становище.

Запитання: Який найпростіший шлях боротьби із зайвою вагою?

(Очікувана відповідь учнів. Шляхом дуже жорстких дієт.)

Запитання: Який найпоширеніший спосіб дізнатися дієтичне меню?

(Очікувана відповідь учнів. Інтернет, газети, журнали, радіо- і телебачення тощо.)

Викладач. Отже, все це можна об’єднати одним терміном «медіа».

 • Що таке дієта?
 • Які ви знаєте дієти? Навести приклади.
 • Які наслідки таких дієт?
 • Чи ці дієти дієві і довгострокові?

Викладач. У багатьох засобах масової інформації можна знайти цілу низку статей та відеороликів про білкові дієти, які насьогодні є дуже популярними. Згідно із ними, такі дієти сприяють «сушці» тіла, спалюванню жирів та нарощуванню м’язів. Їхні автори стверджують, що тільки при дотриманні такої дієти можливий ідеальний прес з кубиками. Суть білкової дієти полягає в тому, щоб їсти більше білків та зменшити або повністю відмовитись від споживання вуглеводів та жирів.

Прийом «Медіасторінками»

Викладач. У сучасному світі інформації багато і вона різна. Для того, щоб захистити себе від негативного впливу масмедіа, потрібно виокремлювати, чи дійсно потрібна інформація, не вірити інформації від одного джерела, а перевіряти її з різних джерел та аналізувати.

Запитання: Як можна аналізувати інформацію, яка нас оточує?

Викладач. Наприклад, педагоги з Ithaka College (коледж у Нью-Йорку, США) підготували базову анкету – питання, які ви повинні собі задати, читаючи ту чи іншу новину (додаток 9).

Завдання: Проаналізуйте твердження різних джерел інформації про значення білків, жирів та вуглеводів як компонентів їжі, про білкові дієти, та дайте відповідь на запитання поданої анкети. Чи спробували б ви після цього дані дієти у своєму житті?

 • Учні об’єднуються у три групи та виконують завдання на картках.
 • Представлення учнями результатів виконання завдання.

Порада від викладача.

 1. Щоб привести тіло і душу в гармонію, не потрібно виснажувати себе жорсткими дієтами, потрібно просто дотримуватися принципів здорового харчування.
 2. Цікаво, що деякі «знаки брехні» дуже легко розпізнати, необхідно звертати на них увагу. Наприклад, якщо у тексту немає автора, заголовок надрукований великими літерами, надто багато різних знаків пунктуації або в заголовку написано, що «газети вам такого ніколи не розкажуть». Усе це вказує на те, що новина, швидше за все, фейкова або містить некоректні дані.

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Прийом «Так чи ні»

Завдання: За допомогою сигнальних карток зеленого кольору (символізують відповідь «Так») та червоного кольору (символізують відповідь «Ні») дати відповідь на запропоновані твердження (підняти картку відповідного кольору).

 1. Назва класу речовин «вуглеводи» походить від слів «вуглець» і «вода» (Так).
 2. Вуглеводи утворюються в результаті випаровування води в рослинах (Ні).
 3. Основним процесом утворення вуглеводів в природі є фотосинтез (Так).
 4. Загальна формула вуглеводів Cn(H2O)m (Так).
 5. Вуглеводи поділяються на два класи сахаридів (Ні).
 6. Моносахариди під час гідролізу утворюють дві молекули (Ні).
 7. До моносахаридів належать глюкоза, фруктоза, рибоза (Так).
 8. Дисахариди під час гідролізу утворюють дві молекули моносахаридів (Так).
 9. Сахароза, лактоза, мальтоза – дисахариди (Так).
 10. Під час гідролізу дисахаридів утворюються три і більше молекул моносахаридів (Так).
 11. До полісахаридів належать крохмаль, глюкоза, сахароза (Ні).
 12. Вуглеводи є основним джерелом енергії в організмі (Так).

VІІ.ПІДСУМОК УРОКУ

Прийом «Мікрофон»

 • За допомогою уявного мікрофона учні роблять висновки.
 • Вуглеводи – це оксигеновмісні органічні сполуки, склад яких можна виразити загальною формулою Cn(H2O)m.
 • Вони поділяються на моносахариди (фруктоза, глюкоза, рибоза, дезоксирибоза та ін.), дисахариди (сахароза, лактоза, мальтоза та ін.) та полісахариди (крохмаль, целюлоза, глікоген, хітин).
 • Ди- і полісахариди піддаються гідролізу з утворенням моносахаридів.
 • Для вуглеводів використовують тривіальні назви, більшість мають закінчення -оза.
 • Вуглеводи споживають у їжу, використовують у кулінарії та харчовій промисловості, у лікуванні та фармакологічній промисловості, вони є джерелом енергії для організму, відіграють важливу роль у збереженні і відтворенні генетичної інформації, є компонентом текстильної та целюлозної промисловості.

VІIІ. ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

 • За підсумком отриманих балів оціночного листа.

IX. ІНСТРУКТАЖ З ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Початковий рівень: опрацювати конспект та підручник Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Г. А. Лашевська, А. А Лашевська, С. Р. Ющенко. – К. : Генеза, 2018, §23 с. 105-106.

Середній рівень: дати відповідь на запитання §23, №№ 1-5 (с. 109).

Достатній рівень: скласти рівняння реакції утворення глюкози.

Високий рівень: використовуючи газети, журнали, інтернет-ресурси чи інші медіа джерела, підготувати повідомлення (презентацію) на тему «Вуглеводи – продукти харчування. Корисність і шкідливість вуглеводів».

Додаток 3

Вправи для перевірки домашнього завдання

Вправа «Незакінчене речення» на тему «Жири»

Завдання: вставити слова у пропуски.

Посилання: https://learningapps.org/display?v=pxjnmebrj19

QR-код: зіскануйте цей код мобільним пристроєм і перейдіть до вправи на LearningApps.org.

Відповідь. -1- естери; -2- гліцерину; -3- вищих; -4- етерифікації; -5- насичених; -6- нена-сичених; -7- риб’ячого; -8- кокосового; -9- пальмового;    -10- воді; -11- бензині; -12- мило.

Вправа «Знайти пару» на тему «Жирні кислоти»

Завдання: знайти пару між формулою жирної кислоти та її назвою

Посилання: https://learningapps.org/display?v=pjj900w8n19

QR-код: зіскануйте цей код мобільним пристроєм і перейдіть до вправи на LearningApps.org.

Відповідь. С17Н35СООН – стеаринова кислота; С15Н31СООН – пальмітинова кислота; С3Н7СООН – масляна кислота; С17Н33СООН – олеїнова кислота; С17Н31СООН – лінолева кислота; С17Н29СООН – ліноленова кислота.

Вправа «Пазл» на тему «Класифікація жирів»

Завдання: за зображеннями прикладів жирів класифікувати їх за походженням на рослинні та тваринні.

Посилання: https://learningapps.org/display?v=phbfv764c19

QR-код: зіскануйте цей код моюільним пристроєм і перейдіть до вправи на LearningApps.org.

Відповідь.

Додаток 4

«Рюкзак знань»

Додаток 5

Зразки вуглеводів

Додаток 6

Схема «Класифікація вуглеводів»

Додаток 7

Завдання: заповнити таблицю.

Таблиця «Класифікація вуглеводів»

Вуглеводи Моносахариди Дисахариди Полісахариди
Пентози Гексози
Приклади
Формула

Відповідь.

Вуглеводи Моносахариди Дисахариди Полісахариди
Пентози Гексози
Приклади Рибоза Глюкоза Сахароза Крохмаль
Дезоксирибоза Фруктоза Мальтоза Целюлоза
Галактоза Лактоза Глікоген
Формула С5Н10О5(4) С6Н12О6 С12Н22О11 6Н10О5)n

Додаток 8

Походження назв вуглеводів

Назва вуглеводу Походження назви
Мова Назва Переклад
Сахароза лат. saccharum цукор
Фруктоза лат. fructus плід
Лактоза лат. lactis молоко
Целюлоза лат. cellula клітина
Глюкоза грец. γλυκύς солодкий
Глікоген грец. γλυκύς і γέννόω солодкий і породжую, створюю
Хітин грец. χιτών одяг, шкіра, оболонка

Додаток 9

Група 1. «Жіночий Інтернет журнал «Ліза»

Завдання: Проаналізуйте інформацію із журналу про значення білків, жирів та вуглеводів як компонентів їжі, про білкові дієти, та дайте відповідь на запитання поданої анкети. Чи спробували б ви після цього дані дієти у своєму житті?

«Білкова дієта для спалювання жиру допоможе тобі зробити фігуру підтягнутою. Вона прибирає жир у важкодоступних місцях: на животі, стегнах та сідницях. За місяць на ній можна скинути 6-9 кг, які вже ніколи не повернуться! Білки – будівельний матеріал для гормонів та ферментів, що беруть участь в обміні речовин. А це означає, що розщеплення жирів буде йти з максимальною швидкістю»

Жіночий Інтернет журнал «Ліза»; посилання https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/bilkova-diyeta-dlya-spalyuvannya-zhiru-minus-10-kg-ta-pidtyanutiy-zhivit/

Анкета педагогів з Ithaka College (коледж у Нью-Йорку, США):

 • Хто це опублікував? _________________________________________________________________________________________________
 • Хто на цій новині заробив? _________________________________________________________________________________________________
 • Хто може виграти або понести збитки від цієї інформації? _________________________________________________________________________________________________
 • Що в тексті може бути важливим? _________________________________________________________________________________________________
 • Як вам здається, це надійна інформація? _________________________________________________________________________________________________

Висновок

 • Ви вважаєте подану інформацію достовірною? Відповідь обґрунтуйте.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 • Чи спробували б ви дану чи інші дієти для корекції зовнішності. Чому?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Група 2. «Інтернет портал про здоров’я «UkrHealth»

Завдання: Проаналізуйте інформацію з Інтернет-порталу про значення білків, жирів та вуглеводів як компонентів їжі, про білкові дієти, та дайте відповідь на запитання поданої анкети. Чи спробували б ви після цього дані дієти у своєму житті?

«Основний компонент білкової дієти, як неважко здогадатися з назви, – продукти з великим вмістом білка. При білковій дієті дозволяється вживання деяких овочів і фруктів, але дієтичне меню практично не містить вуглеводів і жирів. Без припливу вуглеводів ззовні організм починає користуватися власними їх запасами. Коли запаси вуглеводів закінчуються, з білків і жирів починає синтезуватися глюкоза. Білки для виробництва глюкози надходять з їжею, а жири організм витрачає з власних запасів. Починається процес схуднення»

Інтернет портал про здоров’я «UkrHealth»; посилання https://ukrhealth.net/bilkova-diyeta/

Анкета педагогів з Ithaka College (коледж у Нью-Йорку, США):

 • Хто це опублікував? _________________________________________________________________________________________________
 • Хто на цій новині заробив? _________________________________________________________________________________________________
 • Хто може виграти або понести збитки від цієї інформації? _________________________________________________________________________________________________
 • Що в тексті може бути важливим? _________________________________________________________________________________________________
 • Як вам здається, це надійна інформація? _________________________________________________________________________________________________

Висновок

 • Ви вважаєте подану інформацію достовірною? Відповідь обґрунтуйте.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 • Чи спробували б ви дану чи інші дієти для корекції зовнішності. Чому?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Група 3. «Інтернет портал «Сьогодні Lifestyle»»

Завдання: Проаналізуйте інформацію з Інтернет-порталу про значення білків, жирів та вуглеводів як компонентів їжі, про білкові дієти, та дайте відповідь на запитання поданої анкети. Чи спробували б ви після цього дані дієти у своєму житті?

«… вуглеводи – це основне джерело енергії … Вони насичують наш організм, дозволяють надовго прибрати відчуття голоду і дарують великий заряд енергії. Негативною ж славою в питанні зайвих кілограмів обзавелися швидкі вуглеводи. Їх так назвали, тому що вони фактично миттєво переробляють глюкозу. Так, вони дарують швидкий приплив сил і енергії, проте ненадовго»

Інтернет портал «Сьогодні Lifestyle»; посилання https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/dietologi-rasskazali-pochemu-nelzya-otkazyvatsya-ot-uglevodov-653703.html

Анкета педагогів з Ithaka College (коледж у Нью-Йорку, США):

 • Хто це опублікував? _________________________________________________________________________________________________
 • Хто на цій новині заробив? _________________________________________________________________________________________________
 • Хто може виграти або понести збитки від цієї інформації? _________________________________________________________________________________________________
 • Що в тексті може бути важливим? _________________________________________________________________________________________________
 • Як вам здається, це надійна інформація? _________________________________________________________________________________________________

Висновок

 • Ви вважаєте подану інформацію достовірною? Відповідь обґрунтуйте.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 • Чи спробували б ви дану чи інші дієти для корекції зовнішності. Чому?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________


Розробила: Іщенко Ольга Василівна, викладач хімії і біології у Регіональному центрі професійної освіти ім. О. С. Єгорова м. Кропивницький Кіровоградська область

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram