info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії у 7 класі "Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


План-конспект уроку хімії  в 7 класі  з елементами медіаграмотності.

Мета:

- сформувати поняття про хімічний елемент; уявлення про поширення хімічних елементів у природі;

- поглибити знання про атом та його будову;

- ознайомити з назвами, символами хімічних елементів за сучасною номенклатурою, історією їх виникнення; з Періодичною системою хімічних елементів, її структурою і принципами розміщення хімічних елементів в ній;

- навчити користуватися періодичною системою як довідковою для характеристики хімічних елементів;

- розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати  причинно-наслідкові  зв’язки, самостійно шукати інформацію;

- виховувати пізнавальний інтерес до хімії, бажання творчо працювати.

Базові поняття і терміни: хімічний елемент, атом, заряд ядра, Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, період, ряд, група, порядковий номер.

Обладнання: мультимедійне обладнання (комп’ютер, інтерактивна дошка, мобільні пристрої учнів), підручник «Хімія 7 клас», Григорович О. В., 2015, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований урок з елементами медіаграмотності.

Форми та прийоми роботи: евристична бесіда, робота з мультимедійним обладнанням, підручником, роздатковим матеріалом, робота в групах; «мозковий штурм», «хмара слів», «маркування тексту», демонстрація відеоролику, інтерактивні вправи LearningApps.org, «працюємо з інформацією».

Структура уроку

 1. Організаційний етап                                                                      1 хв
 2. Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності.             7 хв
 3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку                                    1 хв
 4. Етап засвоєння нових знань                                                         17 хв
 5. Узагальнення і систематизація знань                                         15 хв
 6. Домашнє завдання                                                                         1 хв
 7. Рефлексія                                                                                          2 хв
 8. Підсумок уроку                                                                                 1 хв

Хід уроку

І. Організаційний етап (1 хв.)

Привітання. Позитивне налаштування на роботу: посміхніться сусіду за партою, зробіть комплемент один одному та побажайте гарного продовження дня.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Вправа «Хмара слів»  

(Скануйте QR-код  та перейдіть за посиланням https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33ef5a15d55f )

До хмари слів увійшли найважливіші поняття попередніх  уроків та сьогоднішнього.

Завдання:

 1. Скласти спочатку картинку – пазл  (на інтерактивній дошці два учні складають картинку у вигляді  «Хмари слів», інші працюють у групах на місцях з мобільними пристроями, за відсутності - за роздрукованими картинками - пазлами);
 2. Визначте поняття та розташуйте їх у ланцюжок послідовності.

(тіло → речовина  → молекула → атом → будова атома)

 1. Дайте визначення кожному поняттю.
 2. Скільки електронів входить до складу атома, якщо заряд його ядра +8?
 3. Який заряд буде у частинки, якщо вона має ядро із зарядом +26 та 23 електрона; ядро із зарядом +9 та 10 електронів?

ІІІ.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку                                   

Яке місце займає хімічний елемент? Кожна речовина виявляє свої хімічні властивості і щоб знати, як вона вплине на вас, природу, треба знати «хімічну мову». Тому, перш за все, треба вивчити назви і символи хімічних елементів. Головне поняття сьогоднішнього уроку «хімічний елемент». Запишіть тему уроку «Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів»

ІV. Засвоєння нових знань

Атоми різних видів відрізняються за масою, розміром, будовою та зарядом атомних ядер. Атоми одного виду однакові за розмірами, мають приблизно однакову масу та подібну будову, але обов’язково однаковий заряд ядра. Атоми певного виду називають хімічним елементом.

Хімічний елемент — це вид атомів із певним зарядом ядра.

Усього на Землі та в космічному просторі виявлено 89 різних видів атомів, ще 29 видів добуто вченими штучно.

 1. Назви та символи хімічних елементів

Усі хімічні елементи мають назви й умовні позначення — хімічні символи. Це своєрідна «хімічна абетка». У 1814р. шведський хімік Я. Берцеліус запропонував літерну систему знаків. За основу назв елементів узяті їхні латинські назви.  Кожний символ хімічного елемента — це перша або перші 2 літери його латинської назви (Оксиген – Oxygenium – О; Гідроген - Hydrogenium - H). Назви хімічних елементів записують з великої літери.

Попрацюємо з підручником с. 61.

Завдання: виберіть з табл.1 елементи, назви яких починаються на букву  «А», «С», «К». прочитайте вголос їх назви та як вони  вимовляються, запишіть їх символи.

 1. Походження назв хімічних елементів.

Назви мають різне походження:  багато які з елементів називалися з  урахуванням їхніх властивостей або властивостей речовин, які вони утворювали: Оксиген — від оксос— кислий і ген — народжувати, тобто «той, що народжує кислоти», Гідроген — від гідро — вода і ген — народжую, тобто «той, що народжує воду», походження деяких невідоме, оскільки вони виникли дуже давно.

Пропоную перегляд фрагменту відео «Історія виникнення назв хімічних елементів» (2хв. 36сек), створеного ученицею 10-А класу Терентьєвою Марією (https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fzvwhycxMks ).

Після перегляду дайте відповідь на питання:

З ким або з чим пов’язане походження назв хімічних елементів?

(Відповіді: хімічні елементи названі  на честь країн і частин світу; за назвою сполук, утворених елементами; за назвою небесних тіл Сонячної системи; за назвою мінералів, у яких відкриті елементи; за ім’ям відомих учених; за кольором простих речовин, утворених елементами; за іменами богів і героїв легенд; за властивостями простих речовин, утворених елементами).

Завдання: Перша група називає 3 приклади хімічних елементів, що названі на честь богів і героїв легенд. Друга група – 3 приклади хімічних елементів, що названі на честь небесних тіл Сонячної системи. А третя група – 3 приклади хімічних елементів, що названі на честь географічних об’єктів.

 1. Поширення хімічних елементів у природі.

Продовження перегляду відеофільму (1хв. 86сек).

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fzvwhycxMks)

Завдання: переглянувши фрагмент відео, поставте позначки:

«+» - нова інформація;

«-» - стара;

«?» - сумнівна;

 «!» - хотілося довідатися більше.

Далі відбувається обговорення.

 1. Які елементи найпоширеніші в земній корі? Відповідь: О, Sі.
 2. Які елементи найпоширеніші у Всесвіті? Відповідь: Н, Не.
 3. На які елементи багата земна кора Дніпропетровської області? Відповідь: Fe, C, Mn.
 4. 4. Скільки елементів міститься в людському організмі? Відповідь: близько 50. Це Оксиген, Гідроген, Нітроген, Ферум, Кальцій та інші.

Цікавий факт: маса Оксигену в організмі дорослої людини — 45 кг.

 1. Знайомство з періодичною системою Д. І. Менделєєва.

Періодична система елементів — це класифікація хімічних елементів, що ґрунтується на особливостях будови їх атомів. У Періодичній системі існує багато залежностей та закономірностей, і, якщо навчитися її правильно використовувати, вона може стати доброю помічницею на уроках і навіть шпаргалкою.

До Періодичної системи внесено 118 елементів. Вона поповнюється щойно відкритими елементами, і поки що вчені не можуть однозначно стверджувати, скільки всього елементів може існувати. На честь Д. І. Менделєєва хіміки називають Періодичну систему його ім’ям.

Елементи в таблиці розташовані в певному порядку — у міру збільшення маси їхніх атомів. Кожний елемент має свій порядковий номер, який вказує на заряд ядра атома, а також кількість електронів.

(Учні роблять відповідні записи в зошит і разом з учителем наводять приклади хімічних елементів)

У Періодичній системі всі елементи об’єднуються в періоди — горизонтальні ряди елементів, і групи — вертикальні стовпчики елементів. У довгому варіанті Періодичної системи елементи об’єднані в 7 періодів і 18 груп, а в короткому — також у 7 періодів, але у 8 груп.

Перші три періоди називають малими, оскільки їх становить невелике число елементів: у першому періоді міститься тільки 2 елементи (Гідроген і Гелій), а у другому і третьому — по 8 елементів. Решту періодів називають великими: у четвертому і п’ятому періодах міститься по 18 елементів, а у шостому і сьомому — по 32 елементи.

Групи об’єднують елементи з подібними властивостями. Деякі групи елементів мають назви, наприклад група лужних елементів або група інертних елементів.

Кожний елемент має свою «адресу» в Періодичній системі. Користуючись періодичною системою, можна отримати такі данні про хімічний елемент: символ, назву, визначити порядковий номер, заряд ядра, кількість електронів в атомі, номер періоду, номер групи.

На прикладі Алюмінію показую характеристику хімічного елемента за положенням в періодичній системі. Викликаю ще двох учнів для закріплення (Гідроген, Хлор)

Фізкультхвилинка «Настрій».

За допомогою ходи продемонструйте той настрій, який Вам пропонує герой відео  http://bsl122.blogspot.com/p/blog-page_15.html

V. Узагальнення та систематизація знань

Вправа «Знайди відповідність»

Знайдіть відповідність між символами хімічних елементів та їх назвами за сучасною номенклатурою (виконуємо на інтерактивній дошці за посиланням  https://learningapps.org/watch?v=puk6bh3nt19   або через мобільні пристрої, сканував QR-код)

Вправа «Працюємо з інформацією»

Рeriodic-table – інтерактивна періодична таблиця, яка має історію, відео та багато цікавої інформації про хімічні елементи. Працюючи з нею, можна швидко скласти «паспорт елемента» (додаток).

Робота онлайн в групах. Скануйте QR-код та перейдіть за посиланням http://www.rsc.org/periodic-table

Завдання: створити «паспорт елемента» (шаблон на столах), ознайомившись з інформацією: коли та ким відкрито,  цікаві факти щодо походження назви та візуального зображення, біологічну роль хімічних елементів з порядковими номерами №6,7,8,12,13,14,19,26 (кожній групі по одному порядковому номеру).

.    Домашнє завдання

Опрацювати §7,8; знайти в додаткових джерелах інформацію про історію відкриття та походження назви одного з елементів періодичної системи, який відповідає Вашому номеру за списком у журналі, цікаві факти про нього.  Представте у будь-якій зручній для Вас формі (казка, вірш, малюнок, схема і т. п.)

VІІ.   Рефлексія 

 • Сьогодні я дізнався про …
 • Мені сподобалося …
 • Мій настрій …

VІІІ.  Підсумок уроку

Самооцінка і оцінка роботи окремих учнів, оцінка роботи класу. Аргументація виставлених оцінок. Подяка учням за хорошу роботу на уроці.

Додаток

Паспорт елемента № ____


Розробила: Бондаренко Світлана Леонідівна, вчитель хімії НВК №122, м. Дніпро

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram