info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку географії у 8 класі "Україна у світі: природа, населення"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Географія)


Методична розробка уроку з курсу «Україна у світі: природа, населення» (8 клас)

Тема: Рудні та нерудні корисні копалини

Мета:

навчальна: поглибити і систематизувати знання про групи рудних та нерудних корисних копалин України, вдосконалити навички самостійної роботи із джерелами географічної інформації, картами атласу, підручником, додатковою літературою;

розвивальна: розвивати вміння формулювати свою точку зору та відстоювати її в ході дискусії, формувати уміння добирати аргументи щодо необхідності раціонального використання багатств надр України, розвивати образне й логічне мислення; пам'ять, увагу

виховна: виховувати бережливе ставлення до природних ресурсів та навколишнього середовища, доброзичливість, ввічливість, комунікабельність, тактовність учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атласи з географії, додаткові джерела інформації (інформаційні картки), роздаткові картки, колекція роздаткових корисних копалин, тектонічна карта України, фізична карта України, мультимедійна презентація, ноутбук, мультимедійний проектор.

Методи проведення: групова робота, евристичний (бесіда), проблемний, дослідницький, пошуковий, програмоване навчання, демонстрація наочних об'єктів, самостійне спостереження, виконання простих та складних комплексних робіт, самостійне виконання завдань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка присутніх та обладнання, об’єднання в групи шляхом жеребкування

1 група – чорні метали

2 група – кольорові метали

3 група – хімічна мінеральна сировина

4 група – будівельна сировина

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Перевірка домашнього завдання (параграф 20, ст. 103-107)

Гра «Пізнайко»

Група 1. Чому процес утворення такої корисної копалини як торф триває і нині?

Група 2. Чому Південний (Причорноморсько-Кримський) нафтогазоносний район є перспективним для освоєння?

Група 3. Чому ресурси Західного (Карпатського) нафтогазоносного району вже майже вичерпані?

Група 4. Чому вугілля Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну використовується здебільшого для місцевих потреб і не іде на експорт?

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Прийом «Кроссенс»

Учитель демонструє учням картки з умовними позначеннями, назвавши які учні формують тему уроку «Рудні і нерудні корисні копалини»

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

На мультимедійній презентації висвічується тема і план уроку

Тема: Рудні та нерудні корисні копалини України

План уроку

 1. Басейни та родовища руд чорних металів в Україні
 2. Найбільші родовища руд кольорових металів
 3. Нерудні корисні копалини
 4. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

V. Засвоєння нових знань

Розповідь учителя

У надрах України залягають мінерали і породи, що містять різні метали — від алюмінію і заліза, які є най­більш поширеними в земній корі, до рідкісних елементів, що трапляються лише зрідка або розсіяні в невеликій кіль­кості як домішки до інших мінералів. Запаси одних руд не мають промислового значення. Видобуток інших корисних копалин здійснюється у великих обсягах, наша держава за­безпечує свої потреби та продає їх іншим країнам, тому особливо актуальними будуть слова Ліни Костенко, які стануть девізом нашого уроку:

«А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

Прийом «Чи відомо тобі, що...» (відеоматеріал 1)

Прийом «Давайте познайомимося…»

Демонстрація колекції корисних копалин

 • Залізна руда
 • Боксит (алюміній)
 • Мідний колчедан
 • Мармур білий
 • Мармур червоний
 • Мармур сірий
 • Крейда
 • Ракушняк

А зараз я пропоную вам познайомитися, після чого цікаво представити свої корисні копалини (учні зачитують інформацію).

Розповідь учителя

Більшість родовищ руд пов'язана з породами Україн­ського щита, а також давньої (Донецької) і молодої (Кар­патської) складчастих областей.

Україна є унікальною країною світу за запасами й роз­міщенням покладів залізних і марганцевих руд, із яких виплавляють чорні метали (чавун, сталь). Надзвичайно вигідним для господарства країни є те, що найбільші родо­вища цих ресурсів розміщені поряд – у межах Дніпропетровської та сусідніх із нею областей.

За запасами залізної, марганцевої, титанової й уранової руди Україна посідає перше місце серед країн Європи, за запасами ртутної руди — друге місце після Іспанії.

Прийом «Географічний практикум»

За допомогою підручника та карт атласу відновіть інформацію в таблиці (розділи 1 і 2).

Найбільші родовища рудних і нерудних корисних копалин в Україні

Назва корисних копалин Родовища та басейни Тектонічні структури
1.                 Руди чорних металів
Залізо    
Марганець (манган)    
Хромові руди (хромітові)    

2.                 Руди кольорових металів

Титанові руди    
Ртутні руди    
Свинцево-цинкові руди    
Золото    
Уран    

3. Нерудні корисні копалини

3.1. Гірничохімічна сировина

Сірка

   
Калійні солі    
Кам’яні солі    
Фосфорити    

3.2. Будівельна сировина та інші нерудні копалини

Графіт    
Озокерит    
Мінеральні води    

Прийом «Чи відомо тобі, що...»

(Короткі, цікаві, змістовні, інформативні повідомлення учнів.)

Група 1. Чи відомо Вам, що Україна володіє від 10 до 16% роз­віданих світових запасів заліза та від 20 до 42% марганцю. Видобуток залізної руди в шахтах Криворізького басейну ведеться з глибини 850-1500 м.

Група 2. Чи відомо Вам, що в Україні є родовища руд рідкіс­них металів цирконію, гафнію, ніобію, літію, берилію, молібдену, стронцію. Ці метали та їх сплави використовуються у ядерній техніці, електротехніці, авіаційному й космічному ма­шинобудуванні. За розвіданими запасами деякі родовища належать до великих і навіть гігантських. Нині в Україні видобувають у великих обсягах цирконій і германій, а у менших — скандій і гафній.

Прийом «Мозковий штурм»

 • Гори Карпати складені здебільшого гірськими поро­дами осадового походження. Поясніть причини залягання в Карпатах руд кольорових металів магматичного походження.

Прийом «Поміркуй»

 • Знайдіть на карті України місто Марганець і пояс­ніть походження його назви.
 • Розшифруйте назву одного з українських міст — Дніпрорудне (Васильківський район Запорізької області).

Прийом «Чи відомо тобі, що...» (відеоматеріал 2)

Зробіть висновок, на які групи діляться нерудні корисні копалини

Розповідь учителя

Нерудні корисні копалини є найбільш поширеними в Україні як за кількістю видів, так і за кількістю відк­ритих й освоєних родовищ. Це пояснюється тим, що до них належать надзвичайно різноманітні за походженням породи й мінерали. Нерудні копалини мають дуже широке застосування. Вони слугують сировиною для галузей промисловості, безпосередньо використовуються в будів­ництві, науці й техніці, побуті та медицині.

Прийом «Чи відомо тобі, що...»

Група 3. Чи відомо тобі, що за запасами окремих нерудних корисних копалин (сірки, облицювального каміння, каоліну) Україна посідає провідне місце у Європі, а за запасами графіту — друге місце у світі (поступається лише Китаю).

Група 4. Чи відомо тобі, що каолін — це біла глина, яка називається від містечка Каолін у Китаї, де вперше була знайдена. Вона утворюється внаслідок вивітрювання гранітів та інших порід, тому най­більше її добувають у місцях виходу порід Українського кристалічного щита на поверхню. Каолін широко застосовується в гончарному виробництві та порцеляново-фаянсовій промисловості.

Прийом «Географічний крос»

На столі в кожної групи є умовні позначення нерудних корисних копалин. Опрацювавши матеріал підручника (ст.111) та за допомогою карт атласу, учні наклеюють на контурну карту України найбільші родовища (представник від групи).

1 група -  родовища сірки

2 група – родовища калійних солей

3 група – родовища кам’яної солі

4 група – родовища графіту та озокериту

Робота з підручником. Прийом «Інтелекткарта»

Опрацюйте текст параграфу на сторінці 115 і заповніть інтелекткарту.

VI. Закріплення знань

Прийом «Мікрофон»

 1. На які групи розподіляють усі корисні копалини? (рудні, нерудні, паливні)
 2. Наведіть приклади рудних корисних копалин. Що між ними спільного?
 3. Подумайте і поясніть, чому люди збирають металобрухт. Розкажіть, як удома члени вашої родини економлять корисні копалини.
 4. Для чого вам знадобляться знання, отримані на сьогоднішньому уроці. (Щоб берегти природні запаси.)

Розповідь учителя

Чим більше ми знаємо про те, що нас оточує, тим краще ми можемо використовувати це і оберігати.

VII. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Виставлення оцінок учням на уроці

Прийом «Сьогодні на уроці…»

Вчитель просить учнів встати і дати відповідь на запитання рухами. Якщо відповідь «ТАК» - учні піднімають великі пальці обох рук перед собою. Якщо відповідь «НІ» - ховають руки за спиною.

 1. Сьогодні на уроці мені було важко
 2. Сьогодні на уроці я дізнався багато нового і цікавого
 3. Сьогодні на уроці мені було складно заповнювати таблицю
 4. Сьогодні на уроці я захопився роботою з картою

VIII. Повідомлення домашнього завдання.

 • Параграфи 21-22 прочитати (по підручнику Бойко В. М.)
 • Заповнити таблицю (розділи 3.1 і 3.2)
 • Підготувати повідомлення

1 група – «Родовища корисних копалин в Чернівецькій області»

2 група – «Гоетермальні ресурси та будівельні матеріали, їх поширення в Україні»

3-4 групи – «Кліматичні рекорди та аномалії України»

Презентація до уроку>>>


Виконала: Петрушко Любов Володимирівна, вчитель географії Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, спеціаліст вищої категорії

 

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram