info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку фізики в 9 класі "Око як оптична система. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція"

План-конспект уроку є переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Фізика»)


Урок з фізики 9 класу в технології розвитку критичного мислення із елементами медіаграмотності

Тема: Око як оптична система. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція

Мета: на основі набутих знань з біології 8 класу повторити будову та  розглянути механізм роботи ока, як оптичної системи; розглянути вади зору та їх корекцію; звернути увагу на оптичні ілюзії та їх роль у житті людини; розвивати вміння застосовувати отримані знання у повсякденному житті; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я; продовжувати удосконалювати вміння працювати з візуальними, текстовими джерелами інформації, розробляти та захищати власний медіа-проект; продовжувати формувати навички медіаграмотності.

Компетенції учнів на уроці: критичне мислення, креативність, дизайн-мислення, вміти організовувати свою роботу; командна робота, вміти знаходити нові рішення; навчання протягом життя.

Тип уроку: комбінований з використанням знань та навичок медіаосвіти.

Основні методи та форми проведення уроку: евристична бесіда, виклик, пошукова ситуація, проектна технологія, діалог, групова робота, дизайн-мислення.

Обладнання: мультимедійний комплекс, Internet,  планшети чи ноутбуки для роботи груп над пошуком, обробкою інформації та створенням власного медіа-продукту, навушники, обладнання для проведення експериментального дослідження.

Дидактичні та методичні матеріали: інтерактивні вправи, медіа супровід, необхідні комп’ютерні програми.

План та хронометраж уроку:

Організація класу 2 хв

Вступне слово вчителя

Вправа на активізацію роботи мозку

Виклик,

або вступна частина уроку

2 хв

 

2 хв

2 хв

Перегляд анімаційного відео “ Зорова система людини”

Демонстрація “Отримання зображення полум’я свічки за допомогою збиральної лінзи”

Обговорення та формулювання виклику

Осмислення, або основна частина

 

2 хв

2 хв

15 хв

 

9 хв

Евристична бесіда

Відеоперегляд

Виконання завдань в групах над створенням медіа-проекту

Презентування медіа-проекту та його обговорення

Рефлексія, або підбиття підсумків 7 хв Створення стереограми з власним ім'ям та обговорення принципу роботи очей - розвиток критичного мислення
Домашнє завдання 2 хв Пояснення, формування завдання з урахуванням результатів рефлексії

Хід  уроку:

 1. Організаційний момент

Зір - він у тебе в свідомості

Рей Чарльз

Відчуття себе у світі є найважливішим відчуттям для людини. Які сенсорні системи ( аналізатори) дають нам таку можливість: смак, дотик, слух, нюх та зір?

Завдяки зору людина встановлює просторові відносини між предметами, оцінює відстань, напрямок, сприймає перспективу

Глибина і характер уражень зорового аналізатора позначаються на розвитку усієї сенсорної системи, визначають провідний шлях пізнання навколишнього середовища, точність і повноту сприймання образів зовнішнього світу.

Отже, очі - наш “живий фотоапарат”. І саме йому присвячений урок.

Вправа "Позитивне налаштування" на активацію роботи мозку, налаштування на роботу.

Два пальці з’єднати разом на обох руках. Покласти на горбки на чолі, трохи вище його середини, на лінії між бровами та лінією росту волосся. Цим ми сприяємо посиленню кровообігу, активізації лобових часток мозку. Може навіть з’явитися відчуття, що горбки на лобі пульсують, а ви — заспокоюєтесь.

 1. Виклик

Виклик є вступною частиною уроку з розвитку критичного мислення.

За час «виклику» відбувається актуалізація опорних знань, уявлень, умінь, пов’язаних з темою уроку, виявляються прогалини, формується контекст для сприйняття нових ідей; зацікавленість у процесі навчання.

Виклик  для учнів ставиться у вигляді:

Коло питань для обговорення:  Що спільного між оком та лінзою? Як людина пізнає навколишній світ? Що означає вислів “У страху очі великі”?

Для змістовного підтвердження результатів обговорення клас, що заздалегідь поділено на дві групи, отримує завдання.

Перша група: Пригадайте будову ока людини та складові зорової сенсорної системи ока.

Друга група: Пригадайте, що таке лінза, види лінз, види зображень у лінзах.

 1. Осмислення

Осмислення є основною частиною уроку, за яку учні «власноруч» отримують знання та навички, формують власне ставлення до питань, що розглядають. Досвід неодмінно повинен бути спочатку, лише потім обмін думками: формування дизайн-мислення.

3.1. Знайомство з поняттям зір і бачення

Евристична бесіда

Підсумовуючи роботу зроблену учнями, необхідно порівняти  оптичні властивості ока з фотоапаратом, а процеси, що відбуваються в сітківці — з фотолабораторією.

Підкреслити, що в оці світло проходить крізь рогівку, водянисту рідину, кришталик і склисте тіло, які по суті являють собою оптичну систему ока. Діючи як збиральна двоопукла лінза, оптична система ока заломлює світло, і на сітківці ока утворюється дійсне, зменшене, перевернуте зображення предметів.

Фокусною відстанню ока називається відстань від центра кришталика до сітківки. У більшості людей вона становить 17 мм. Тоді оптична сила ока: D = 59 дптр.

Світло, що утворює зображення, є подразником зорового нерва. За допомогою нервових волокон подразнення передаються в мозок. Мозок «перевертає» зображення, тому предмети сприймаються як прямі.

Людина може одночасно розглядати предмети за допомогою двох очей (бінокулярний зір). Тому ми бачимо предмети об’ємними, можемо оцінювати, які предмети розташовані далі, а які — ближче до нас.

Учням пропонується провести експериментальне дослідження для оцінки конусу зору, меж бачення, механізму отримання зображення обома очима. Для цього треба по черзі закривати кожне око та оцінювати картинку перед очима.

3.2. Робота в групах над розв’язанням завдань спрямованих на розвиток критичного мислення

Відеоролик Липки Оксани учениці КЗО “ Гімназія №3” ДМР               “ Оптичні іллюзії”

Учні класу діляться на групи. Критерії розподілу: в кожній групі 5 учнів. Кожна група отримує завдання спрямоване на розвиток критичного мислення. В залежності від рівня знань, умінь, навичок учні або самостійно розробляють план дій і пропонують готовий медіа-продукт. Для створення медіа-продукту групи використовують сучасні програми для  презентацій: Prezi.comGoogle Slides тощо. Презентації мають бути з обмеженою кількістю слайдів (до 5 слайдів- кожному учневі по слайду).

Перша група: глибше обґрунтувати поняття міраж, його види, де найкраще спостерігати міраж, сутність феномену Фата Моргана.

Друга група: розкрити причини вад зору, звернути увагу на їх корекцію.

Джерело інформації: Інтернет ресурси, електронні додатки на телефоні для узагальнення обробленої інформації.

Очікувані результати:

 • Провести мозковий штурм для оцінки напрямку роботи над медіа-проектом;
 • Оцінити об’єм роботи, сформувати скелет медіа-продукту;
 • Розбити на блоки здобування інформації, задіявши всіх учасників групи;
 • Формування продукту у вигляді інфографіки, блок-схем, GIF - зображень тощо.

Презентування медіа-проекту та обговорення результату дизайн-мислення в контексті командної роботи. На одну команду відводиться 1,5-2хв.

Мотиваційний медіа-продукт для І групи

Анімаційне відео Іванченко Людмили учениці КЗО “ Гімназія №3” ДМР “ Міраж та його види”

Мотиваційний медіа-продукт для ІІ групи

Скрайбінг Полосіної Олександри учениці КЗО “ Гімназія №3” ДМР             “ Астигматизм”

Перегляд мотиваційних відео можна здійснювати у зручному для учнів режимі: загальний перегляд по черзі для кожної з груп класу, перегляд групою чи індивідуальний, за допомогою навушників з мобільних телефонів та ноутбуків тощо.

Учитель виступає ментором і допомагає учням наблизитися до формування власного медіа-продукту, керуючись виключно їх досвідом.

 1. Рефлексія

Завдання для всього класу: побудова стереограми з власним ім'ям: як це працює?

Відеоролик по створенню стереограм Полосіної Олександри учениці КЗО  “ Гімназія №3” ДМР

Евристична бесіда

Принцип стереограми заснований на властивості людських очей оцінювати відстань до предметів. Стереозображення в людському мозку утворюється шляхом поєднання картинок, отриманих від обох очей, і кута, під яким сходяться лінії спостереження, що йдуть від очей до об'єкта. На підставі цих даних мозок і визначає ступінь видалення об'єкта від наглядача. Стереограма по суті обманює мозок, підставляючи йому для аналізу приховане зображення, складене з урахуванням особливостей людського сприйняття. Створюється таке стереозображення за допомогою двох картинок. Одна - це зображення глибини об'єкта, який повинен побачити глядач, а друга може бути фонової текстурою, бажано простою на вигляд.

 1. Домашнє завдання

Учням пропонується обрати домашнє завдання на власний розсуд, спираючись на власні бажання, технічні можливості:

 • Створити власноруч оптичну ілюзію: намалювати, зліпити, склеїти тощо. Презентувати роботу у відео з покроковим алгоритмом дій щодо її створення, враховуючи поняття композиції при зйомці. Час не повинен перевищувати 2 хв тобто 120с;
 • Створити 3D-проектор та отримати за допомогою нього голографічне зображення. Інструкція по створенню голограми;
 • Створити 3D зображення за допомогою найпростішої комп'ютерної програми Paint 3D. Приклади: Робота по створенню 3D малюнків.
 1. Список використаних джерел

з/п

Назва ресурсу
1. МОН: Навчальні програми для 5-9 класів
2. Концепція Нової Української Школи
3. Освітня платформа « Критичне мислення»
4. You-tube канал « Діти Науки»
5. Як розвивати критичне мислення в учнів, Олена Пометун, член-кореспондент НАПН України
6. Портал “ Медіаосвіта та медіаграмотність”
7. Сайт  Prezi.com  для створення презентацій
8. Створення презентацій за допомогою Google Slides

Автор: Довгаль Олена Сергіївна, учитель фізики Комунального закладу освіти «Гімназія №3» Дніпровської міської ради, вчитель вищої категорії, старший вчитель, місто Дніпро

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram