info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку фізики у 8 класі "Закон Джоуля-Ленца. Теплова дія струму"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Фізика»)


Пояснювальна записка

Освіта – одна з основних сфер людської діяльності, до якої впевнено залучають елементи медіаграмотності, що зумовило низку реформ в освіті, пов’язаних з появою освітніх мереж, нових форм і засобів навчання, з поширенням нових педагогічних технологій.

На сьогодні елементи медіаграмотності настільки інтегровані в життєдіяльність соціуму, що без них неможливо обійтися. Уже зараз ми живемо в інформаційному, цифровому суспільстві глобального виміру, що потребує обізнаності з інформаційними технологіями різного рівня. Такі засоби спрощені в користуванні, спрямовані на зберігання значних обсягів інформації, вони призначені для того, щоб людина якнайшвидше почала використовувати їх для власних навчальних та професійних потреб й організації дозвілля. Вони полегшують доступ людей до різноманітної інформації, уможливлюють здійснення прискореного й ефективного вдосконалення виробництва, навчання, фахового та особистісного розвитку.  Особливо важливим є вміння індивіда орієнтуватися в полі ІКТ, застосовувати їх згідно з потребами сьогодення, покращувати якість навчального процесу, розвивати інформаційно-комунікаційну компетентність (ІК-компетентності).

Актуальність. Проблема визначення способів, які допомагали б на відповідному рівні отримувати знання, уміння, навички застосування елементів медіаграмотності, в останнє десятиліття є надзвичайно актуальною для освітньої політики різних держав. Віртуальні спільноти, особливо освітнього напряму, – це саме такі осередки, які мають досить високий рівень мотивації щодо формування й розвитку ІК-компетентності, відповідної підготовки до життя в інформаційному суспільстві незалежно від віку, географічного розташування та підготовки.

В Україні в системі освіти відбуваються процеси розроблення та впровадження нових стандартів, навчальних програм, навчально-методичного забезпечення в галузі ІКТ.

Мета: підготувати учнів до життєдіяльності в соціумі, де домінують високі технології; навчити школярів набувати знання, користуватися наявною інформацією та розрізняти наукові факти, формувати вміння критично осмислювати набуті знання, створювати власні медіаповідомлення, досліджувати різні погляди та різноманітні джерела, аналізувати і декодувати медіамеседжі із царини природничих наук; зробити навчання цікавим, доступним, спрямованим на успіх; залучати учнів до навчання завдяки ігровим елементам: взаємодії, заохочення, змагання; зважати на індивідуальні особливості учнів (вік, інтереси, стиль навчання, IQ, фізичні можливості, таланти, наявні ресурси); формувати в учнів культуру спілкування, учити аргументувати власну думку, розрізняти причину і наслідок; змінити роль учителя (помічника, посередника між інформацією та учнем)  та учня (ініціативного дослідника, ініціатора самостійного навчання).

Очікувані результати: бажання учнів якнайшвидше опанувати електронні пристрої та новітні Інтернет-сервіси; підвищення рівня якості навчання, його відповідності сучасним вимогам; підготовка учнів до життєвої реалізації, самодостатності й роботи за фахом у сучасному суспільстві; формування життєвих компетентностей.

Вважаємо, що для ефективного застосування елементів  медіаграмотності у створенні сучасної освіти потрібні нові рішення щодо програмного й апаратного забезпечення (інтерактивні столи, дошки, поверхні, панелі, навчальні інтернет-ігри, інтерактивні плакати, QR-коди, хмарні технології, інтеграція шкільних предметів, цифрові лабораторії).

Отже, сучасні цифрові технології дозволяють зробити процес навчання мобільним, диференційованим, індивідуальним та найбільш зручним засобом викладання курсу фізики.

План-конспект уроку фізики

з елементами медіаграмотності (8 клас)

Тема. Закон Джоуля-Ленца. Теплова дія струму.

Мета.  Навчальна: вивчити закон Джоуля-Ленца. Стимулювати в учнів інтерес до предмету в цілому.

Розвивальна: розвивати критичне мислення; навички роботи з онлайн-сервісами з використанням смартфонів, створення власних медіаповідомлень; уміння застосовувати, формулювати та аргументувати власну думку, розрізняти причину і наслідок; розвивати самоосвітні та комунікативні навички учнів.

Виховна: виховувати інтерес до наукових знань, працелюбність, толерантне ставлення до думки та діяльності кожної людини, свідоме та відповідальне ставлення до виконуваної роботи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення матеріалу.

Міжпредметні зв’язки: інформатика.

Форми навчання: колективна, у парі (у парі один з учнів має здібності до вивчення фізики), індивідуальна.

Методи та прийоми навчання: ігрові прийоми («Запитай товариша», «Фізичний музей»); інтерактивні прийоми («Мікрофон», «Закінчи речення»).

Засоби навчання (наочні, технічні): комп’ютери, тестування за допомогою Інтернет-ресурсу LearningApps, онлайн дошка Padlet, смартфони, ноутбук, проектор, презентації (POWER POINT), скриншоти використаних інтерактивних вправ на уроці, підручники, мікрофон, таблиця «Закінчи речення», смайлики для рефлексії. Правила безпечної роботи та поведінки в комп'ютерному класі. Пам'ятки: «Безпека життєдіяльності», «Правила користування електроприладами».

Практична робота: тестування комп’ютером (онлайн тести); робота з онлайн дошкою Padlet «Дії електричного струму»; робота учнів із смартфонами; пошук навчальних відео на сайті YouTube (домашня робота); робота у програмі Power Point для створення презентації (домашня робота); пошук фото у сервісі Googlе (домашня робота).

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

Учитель. Доброго дня, шановні учні. Зараз у нас урок фізики.

Учитель. Скажіть, яку велику загальну тему ми вивчаємо впродовж декількох уроків. (Електричний струм).

Пам'ятка «Безпека життєдіяльності»

Користуватися справними електроприладами.

Після користування електроприлади слід вимикати.

Не гасити водою пожежу, що виникла від електроструму.

Пам'ятайте, що телевізор, плитку, праску вимикати вчасно слід.

Пам'ятай про це, будь-ласка, бо наробиш безліч бід.

Пам’ятка (закодована QR-кодом)

Робота учнів із смартфонами

QR-код доступу до сторінки

Учитель. Пам’ятайте, що з електроприладами треба поводитись обережно! Діти, електричний струм може бути шкідливим для здоров’я людей.

Зверніть увагу: у кожному класі є табличка: «Обережно, 220В».

Про що це говорить?

(220В – в окремих випадках може причинити навіть смерть).

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

 1. Робота над епіграфом до уроку (епіграф закодований QR-кодом)

Робота учнів із смартфонами

QR-код доступу до сторінки

Загадка

Що дім освітлює щоднини,

Без полум’я вечерю зварить,

Працює в електромашинах,

А необачних сильно вдарить.

Струм.

 1. Учитель дає індивідуальні завдання учням.

Онлайн тести

Робота учнів із смартфонами та з онлайн дошкою Padlet

№1

QR-код доступу до сторінки  №1

Скриншот сторінки онлайн тестів  №1

№2

QR-код доступу до сторінки №2

Скриншот сторінки онлайн тестів №2

Підсумок.

Учитель. Який важливий розділ фізики ми з вами вивчаємо. (Електричний струм).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати нову тему «Закон Джоуля-Ленца».

 1. Робота з онлайн дошкою Padlet «Дії електричного струму»

Скриншот сторінки онлайн дошки Padlet «Дії електричного струму»

Робота учнів зі смартфонами

QR-код доступу до сторінки

Висновок. Повторіть уголос тему нашого уроку.

Запишіть у зошит число та тему уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель. На минулому уроці у нас була лабораторна робота. Домашнім завданням було: скласти запитання до вивченої теми.

Гра має назву «Запитай товариша».

Учитель. Запрошуємо учня, який бажає відповідати на запитання. Завдання. Учень повинен відповісти на запитання.

Учитель. Скільки було запитань? Скільки балів ти отримав? На яке питання ти не зміг відповісти? До якої теми відносились питання?

Підсумок. Скільки було правильних відповідей? Який розділ фізики ми повторили?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Екскурсія до Фізичного музею.

Учитель. Зараз ми вас запрошуємо до фізичного музею. (За матеріалами домашнього завдання: пошук фото у сервісі Googlе). Готував учень-екскурсовод (самоосвітня робота).

Робота з онлайн дошкою Padlet «Фізичний музей» (фотоколаж)

Робота учнів із смартфонами.

QR-код доступу до сторінки

Учитель. Як називаються предмети, які ми бачимо? Для чого потрібні ці прилади? Яка дія електричного струму об’єднує всі ці прилади?

Підсумок. Як називається тема нашого уроку?

 1. Розповідь учителя. Презентація «Закон Джоуля-Ленца».

(Робота у програмі Power Point)

Скриншот онлайн дошки Padlet

Робота учнів із смартфонами

QR-код доступу до сторінки

Учитель. Незалежно один від одного вчені Еміль Ленц (російський учений) та Джеймс Джоуль (англійський фізик),  вивчали теплову дію електричного струму і дійшли висновку у визначенні кількості теплоти, що виділяється при проходженні струму через провідник (закон Джоуля-Ленца).

 1. Робота над укладанням таблиці (учитель пропонує формули).

Учитель. Прочитаємо ці формули. Яку фізичну величину ми будемо знаходити за допомогою кожної формули?

Учитель. Ця тема завжди актуальна: кожна людина користується електронагрівальними приладами і зобов’язана знати цей закон.

Фізхвилинка. Пошук відео на сайті YouTube.

Робота учнів із смартфонами

QR-код доступу до сторінки

Учитель. Які фізичні явища згадувались під час фізхвилинки?

Учитель. У нас є учні, які самостійно підготували міні-презентації для кращого та більш повнішого вивчення теми «Закон Джоуля-Ленца».

 1. Повідомлення №1. Дж. Джоуль та Еміль Ленц.

(Домашня робота: пошук навчального відео на сайті YouTube).

Підсумок. Чим ти користувалась для підготовки? Що вивчали ці вчені?

Слово вчителя. Кожного дня ми користуємося електроенергією. Хто виробляє електроенергію? Про це нам зголосилась розповісти...

 1. Повідомлення №2. Електростанції України. (Домашня робота: робота у програмі Power Point для створення презентації).

Підсумок. Чим ти користувалась для підготовки? Яка електростанція постачає струм до будинків нашого села? (Слов’янська ТЕЦ)? Яка електростанція найпотужніша в Україні? У Європі?

Слово вчителя. Ми повинні бути гордими, що на території України є така потужна електростанція.

Слово вчителя. Упродовж віків люди користувались для освітлення приміщень свічками, газовими лампами, каганцями. З винаходом електричної лампочки якість життя людей кардинально змінилась. Про сучасні лампочки вам розповість ...

 1. Повідомлення  №3. Види електричних лампочок.

(Домашня робота: пошук фото, інформації в пошуковій системі Google. Робота у програмі Power Point для створення презентації).

Підсумок. Чим ти користувалась для підготовки? Порадь, які лампочки слід використовувати нам у повсякденному житті?

 1. Екскурсія до фізичної лабораторії. (Домашня робота: пошук навчальних відео на сайті YouTube).

Робота учнів із смартфонами.

QR-код доступу до сторінки

Підсумок. Яка мета досліду? (Продемонструвати теплову дію електричного струму).

 • Як реагують провідники під час проходження через них електричного струму? У чому полягає Закон Джоуля-Ленца?
 1. Рішення задачі біля дошки.

Учень складає схему і визначає кількість теплоти, що виділяє лампочка.

Підсумок. Чи добре ви засвоїли вивчений матеріал?

V. Домашнє завдання. Параграф. Задача. (Опрацювання цифрового контенту запропоновано і для домашньої роботи).

Робота учнів із смартфонами. QR-код доступу до сторінки.

Повторити визначення, формули, які вивчали на уроці.

VІ. Підведення підсумків уроку. Яка була тема уроку? Який закон повторили?  Чому вчилися? Якими джерелами користувалися при підготовці до уроку-подорожі? Чи знадобляться у вашому житті знання, які ви отримали на уроці? Які електростанції є на території Україні?

VІІ. Рефлексія. Поєднання інтерактивних прийомів «Мікрофон» та «Закінчи речення». На уроці я дізнався….  Закон Джоуля-Ленца: … На уроці ми застосовували такі формули… Кількість теплоти вимірюють у …..

VІІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці та при підготовці їх до уроку.

ІX. Рефлексія (смайлики). Учитель. Наш урок закінчується. Мені б дуже хотілося, щоб ви самостійно оцінили свою роботу на уроці. І для цього використовували смайлики, складені із спеціальних знаків, що відображають певні відчуття або  настрій: радість, посмішка (ті, хто оцінює роботу на уроці на  «високий» рівень); підморгування ока (ті, хто оцінюють свою роботу на уроці на «достатній рівень»); смуток (ті, хто оцінюють свою роботу на уроці на  «середній» рівень, недостатньо зрозуміли тему і треба ще попрацювати над нею).

Учитель. Я приємно вражений, що всі учні так добре оцінили свою роботу.

Висновки

На сьогодні для формування інтересу дітей до навчання на  уроках фізики недостатньо лише особистісних якостей учителя. Основною метою української освіти є створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості, яка здатна мислити, удосконалювати набуті знання впродовж життя. Новітні цифрові технології – потужний засіб для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, підвищення інтересу до навчання, невід’ємна частина життєдіяльності сучасної людини.

Література

1. Гриневич Л. Зустрічі з Бетсі Девос [Електронний ресурс]  //  Facebook.  Режим  доступу:   https://www.facebook.com/liliya.grynevych/posts/1812150802162290. Назва з екрана. Дата публікації: 08.02.2018. Дата перегляду: 09.10.2018.

2. Макар Л.  М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 30. 2013. С.229-236

3. Матеріали Віртуального вернісажу новаторських практик «Сучасні тренди в освіті»: Дизайн нової української школи» / ІV серпневий Конгрес освітян Донеччини, 2018.

4. Наші найкращі уроки. Методичний посібник для вчителів-практиків, учнів загальноосвітніх шкіл та студентів фізико-математичного факультету / учителі фізики, математики та інформатики відділу освіти Черкаської селищної ради Слов`янського району Донецької області // Розглянуто і затверджено на засіданні науково-методичної ради відділу освіти Черкаської ОТГ (протокол від 28.05.2018 р. №3). 74с.

5. Проект концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / Портал «Освіта.ua»: [сайт]. Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

6. Сучасні тренди в освіті. Морзе Наталія, Київський університет імені Бориса Грінченка.

7. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: Посібник / О. В. Білоус, О.  О.  Гриценчук, І. В. Іванюк, О. Є. Кравчина, М. П. Лещенко, І. Д.  Малицька, Н. В. Морзе, О. В. Овчарук, Д. Б. Рождественська, Н. В. Сороко, Л. І. Тимчук, В. А. Ткаченко, М. А. Шиненко, А. В.  Яцишин; За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В.; НАПН України, Ін-т ін- форм. технол. і засобів навч. К.: Атіка, 2014. 212с.


Розробив: Панченко Павло Казимирович, учитель Прелесненської ЗОШ І-ІІІ ст., село Прелесне, Черкаська ОТГ, Слов'янський район, Донецька область.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram