info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку фізики у 7 класі "Розвиток критичного мислення у учнів на уроці інформатики та фізики під час вивчення тем: «Табличний процесор. Виконання обчислень за допомогою електронних таблиць.» та «Розв’язування експериментальних задач»"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Фізика»)


План-конспект уроків  природничих дисциплін із елементами медіаграмотності (1-11 класи) в закладах загальної середньої освіти.

     План – конспект бінарного уроку. Інформатика та Фізика, 7 клас

Тема. Розвиток критичного мислення у учнів на уроці інформатики та фізики  під час вивчення  тем: «Табличний процесор. Виконання обчислень  за допомогою електронних таблиць»  та «Розв’язування експериментальних  задач»

Мета уроку:

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, креативність; критичне мислення, самостійність, вміння застосовувати набуті знання до практичних завдань, створювати власні медіаповідомлення.

Виховна. Виховувати наполегливість, естетичність у оформленні, грамотно висловлювати свої думки, толерантне ставлення до однокласників під час роботи у групі, виховувати інформаційну культуру.

формувати предметні компетентності на уроці фізики: з’ясувати залежність тиску від сили тиску та площі опори, залежність тиску рідини від глибини на основі експерименту; вміння переводити одиниці вимірювання в систему СІ, використовувати формули для обчислення маси тіла, об’єму, тиску, площі, сили; використовувати середовище табличного процесора для розв’язування фізичних задач.

формувати предметні компетентності на уроці інформатики:сформувати вміння використовувати середовище табличного процесора для розв’язування фізичних задач; введення формул для обчислення.

Розвивати ключові компетентності:

 • математичну компетентність(уміння визначити функціональну залежність між аргументами та результатами задачі);
 • інформаційно- комунікаційну компетентність(уміння розв’язувати прикладні задачі, здійснювати обчислювальний експеримент із використанням електронних таблиць);
 • навчання впродовж життя(вміння користуватися пошуковою системою та іншими інтернет сервісами);
 • громадські та соціальні компетентності (вироблення критичного мислення при вивченні даного матеріалу,створювати власні медіаповідомлення);

Очікувані результати  уроку фізики: учні повинні переводити одиниці вимірювання, обчислювати об’єм тіла, масу тіла, силу тиску, тиск; робити правильні висновки на основі проведених експериментів.

Очікувані результати уроку інформатики: учні повинні заповнювати, редагувати таблиці, додавати й видаляти  поля таблиці, правильно користуватися формулою, виковувати копіювання формул.

Обладнання: Комп’ютери з встановленою програмою MS Excel, мережа Інтернет, локальна мережа, програма для створення тестів, матеріали для проведення експериментів: бруски, лінійка, стакани з водою; картки з тестами, картки з скелетом  риби, картки з змістом задач.

Тип уроку: застосування знань на практиці.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Вчитель інформатики. Доброго дня, шановні учні. Ми раді вітати вас на нашому бінарному уроці. Сьогодні фізика в гостях у інформатики. З вами на уроці буде працювати два вчителя. Звичайно я і ваш вчитель фізики Дахова Олена Іванівна.

Вчитель фізики. Доброго дня, шановні учні. Я бажаю вам успіху у виконанні завдань. «Найголовніша  формула успіху це знання  та мислення»

Теодор Рузвельт

Перевіримо готовність вашу до уроку. В класі присутні всі. Займаючи робочі місця в класі, ви утворили чотири групи по шість учнів в кожній, довільно. Перед кожним із вас стоїть цифра 1 або 2. Це означає, що ви у 1 або 2 команді. На столі набір матеріалів для трьох пар. Працювати будите в парі. Конверт з картками для кожного. Це зрозуміло?

Вчитель інформатики. На уроках інформатики ви ознайомилися з програмою табличного процесора MS Excel, її призначенням, поняттям комірки, адреса комірки, формулами, типами даних, типами посилань. І на кожному уроці ми ставили перед собою питання: «А це мені потрібно? Для чого ? Де ці знання я зможу застосувати?»

Вчитель фізики.

Уявіть собі, що ви знаходитесь у науковій фізичній лабораторії, працівники якої експериментально доводять справедливість (або ні) тих чи інших фізичних законів. Ви повинні довести експериментально, що тиск твердих тіл на деяку горизонтальну поверхню залежить від площі поверхні та від сили тиску. А якщо це рідина, то ви постарайтесь довести, що тиск в рідинах однакової густини  залежить від   глибини рідини. Приколіть бейджики.  Увага! Ті учні, які у 1-команді   «ІТ – працівники», учні які у 2-команді  - «Фізики-експериментатори».

Вчитель інформатики. Ці задачі ви зможете швидко розв’язати за допомогою програми табличного процесора Excel. Працюєте в парі: «ІТ- працівники»+ «Фізики – експериментатори». «Ф - експериментатори» виконують виміри згідно поставлених задач, одиниці довжини переводять в метри та передають дані «ІТ – працівникам», ті    заносять всі дані експерименту в електронну таблицю і за допомогою формул виконують  обчислення на основі яких спільно роблять  висновки.

Вчитель фізики.  Нагадуємо  правила роботи в групах:

 • Уважно читати завдання
 • Говорити по черзі, а не всі водночас
 • Не перебивати того,хто говорить
 • Поважати один одного
 • Дотримуватися визначеного часу

Вчитель інформатики. Нагадую, що під час роботи на комп’ютері ви повинні дотримуватися правил техніки безпеки та акуратного поводження з технікою.

ІІ. Активізація пізнавальної діяльності учнів.

 Проведемо тестування наших науковців.

Вчитель фізики. Шановні учні, я попрошу вас дістати Відомість із файла, внести своє прізвище і згідно плану 1-а команда( ІТ- працівники) займає місце за комп’ютером і  завантажує вказаний тест з фізики і приступає до роботи. Результат виконання тесту записати у відомість.

Друга команда дістає з файлу паперовий тест з інформатики читає і виконує. Через 3 хвилини команди міняються місцями.

Вчитель інформатики. В кожній групі - три пари. Поміняйтеся тестами з інформатики і за допомогою тест-контролю, перевірте правильність виконання тесту. Верніть перевірений тест. Виставте у Відомість оцінку за тест з інформатики.

Вчитель фізики. Для успішного розв’язання поставлених перед нами завдань використаємо метод «Фішбоун» (Риб’яча кістка)

Із файла  всі дістаньте діаграму Ішікави. І дійсно, в основі методики схематична діаграма у формі риб’ячого скелету. Така нестандартна та водночас проста схема дозволяє провести швидкий та точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини та наслідки. А потім потрібно лише зробити правильні висновки.

Вчитель інформатики. І так почали. Проблема - експериментальне доведення залежності тиску від площі поверхні та сили тиску в твердих тілах і залежність тиску рідини від глибини однорідної рідини за допомогою електронних таблиць. Записали проблему.

Вчитель фізики.

Обговорюємо основні поняття теми, та причини виникнення  проблеми.

Тиск створюють (учні відповідають) тверді тіла, рідини і гази.

Верхні кістки (або ті, що розміщені з правого боку при вертикальному положенні схеми) – основні поняття теми та причини виникнення проблеми;

Що є підтвердженням того, що одне і теж тверде тіло створює  різний тиск на горизонтальну поверхню? (формула тиску), що є підтвердженням того, що одна і та ж рідина оказує різний тиск при різній висоті рідинного стовпа. (формула) – запис на нижніх кістках.

Нижні кістки (або ті, що розміщені з лівого боку при вертикальному положенні схеми) – факти, що є підтвердженням певних причин чи понять, вказаних у схемі;

Хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки. Заповнюємо самостійно в кінці експерименту.
А хребет риби – це електронна таблиця.

ІІІ. Усвідомлення змісту. Знайомство з новою інформацією, аналіз, визначення особистого її розуміння.

Вчитель інформатики. Діаграма Ішікави – побудована. Приступаємо до експерименту.  «ІТ –працівники», займають місце за комп’ютером. За допомогою  локальної мережі учні заходять на комп’ютер 4 у Спільному доступі шукають  папку Бінарний урок_7. Відкивають папку, відкривають  файл-книгу  7_б_29_03.xslx знайомляться з завданням та електронною таблицею.

 В цей час «Фізики - експериментатори»  проводять виміри.

За допомогою лінійки потрібно виміряти довжину, ширину і висоту бруска та передати «ІТ – працівнику», для занесення в електронну таблицю.

 Положення бруска 1 – опора широка, висота бруска – мала. №1

Положення бруска 2  – опора вузька, довга, дивись малюнок №2

Положення  бруска 3 -  опора вузька, коротка, малюнок №3

Довжина, м Ширина, м Висота, м
1 0,04 0,02 0,008
2 0,04 0,008 0,02
3 0,02 0,008 0,04

«Ф – Експериментатор» записує дані вимірювань і передає їх «ІТ – працівнику», який працює за комп’ютером,  вводить продиктовані дані в електронну таблицю, вводить формулу  в комірку  Е10, для обчислення об’єму. Формула виглядає так:=В10*С10*D10 натиснути клавішу Enter, взятися за маркер та протягнути вниз. Подібні дії виконати самостійно. Швидко заповнюємо таблицю.

Працюємо – дотримуючись алгоритма на картці.

Обговорюємо результати – робимо висновки.(Тиск  бруска на стіл залежить від площі опори – обернено пропорціонально). Записати висновок  на діаграму.

Учні переходять до задачі 2.

Задача 2. Довести, що тиск тіла на поверхню стола залежить не тільки від площі опори, але і від самої сили тиску. Виконання завдання за інструкцією Додаток 2.

Висновок обговорити в парі. Записати на діаграму Ішікави ( у хвіст).

Задача 3. Дано по три склянки з водою для кожної пари. Висота води в склянках різна. Обчислити  тиск води на дно склянки.

Для цього:

 • виміряйте висоту води в склянці ;
 • розрахуйте тиск, який чинить вода на глибині h за формулою    p= r*g*h (r - воды в таблице,   g= 10 Н/кг)
 • виміряйте радіус дна склянки в метрах
 • Розрахуйте площу дна склянки S= pr2
 • розрахуйте  силу тиску   за формулою:  F=p*S

Обговорити висновок в парі та записати на діаграму Ішікави (у хвіст).

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Групи приходять до висновку про те, що експериментально доведено,  тиск твердих тіл  залежить від  сили тиску прямо пропорціонально та обернено пропорціонально площі опори. Обговорення діаграми Ішікави. Перевірка правильності  заповнення діаграми. На екран магнітом прикріпляємо ті діаграми, які заповнені без помилок.

Результат роботи групи – максимальна кількість діаграм на екрані.

Використання ІКТ дозволило зробити перевірку групового завдання швидко і яскраво. Для кожної групи на електронній дошці був готовий слайд з підсумком.

Підведення підсумків уроку.

І так, учні, Чому ви сьогодні навчилися на уроці і що узнали нового? (при підведенні підсумків уроку учні повинні прийти до наступного висновку:

 • ми відпрацювали навички розв’язування задач по темі "Розрахунок тиску в твердих тілах і рідинах",
 • відпрацювали навички складання таблиць в електронних таблицях Excel,
 • правила написання розрахункових формул.
 • А так само ми побачили, як перекликаються і пов'язані такі предмети як фізика, математика і інформатика).

Вчитель інформатики. А тепер оцініть свою активність та якість роботи на уроці.

V. "Оцініть свою роботу"

 1. На уроці я працював                               активно/пассивно
 2. Урок для мене здався                             коротким/довгим
 3. За урок я не                                               втомився/ втомився
 4. Мій настрій став                                      кращий/став гірше
 5. Матеріал уроку мені був                       зрозумілий/ не зрозумілий

                                                                              корисний/некорисний

                                                                              цікавий/нудний

6.Свою роботу на уроці я оцінюю на          відмінно/добре/ задовільно

VI. Домашнє завдання. Скласти повідомлення про проведення заняття для публікації на шкільному сайті.

Фізика. Робочий зошит с.23-23, завдання №141 – 147

Інформатика.

Таким чином, бінарна технологія уроку дозволяє перенести теорію в практику, а формування умінь і навичок підняти на рівень осмисленої, учбової діяльності. При цьому досягається єдиний підхід до розгляду виникаючих проблем і єдності вимог до учнів в процесі їх навчальної діяльності. Особливо це стосується шкільного курсу фізики, що має багатоаспектні зв'язки з математикою, хімією, біологією, інформатикою.

Додаток 1.

Правильні відповіді до тесту з інформатики

«Електронні таблиці. Табличний процесор»

 1. Для розв'язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, які називаються:
  • Табличними процесорами
 2. Чи можна сучасні табличні процесори використовувати на планшетах та мобільних телефонах?
  • Так
 3. Вкажіть програму, яка є табличним процесором:

 1. Укажіть розширення, які можуть мати файли, створені в Microsoft Excel:
  • xls або xlsx
 2. Електронна таблиця, створена за допомогою Microsoft Excel
  називається:

  • книгою
 3. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця F та рядка 12:
  • F12
 4. Вкажіть діапазон комірок, що виділено на малюнку:
  • B2:D4
 5. Які дані можуть зберігатись у клітинках електронної таблиці:
  • Текстові
  • Числові
  • Формули
 6. Встановіть відповідність між назвами програм та основним об'єктом їх опрацювання:
  • Microsoft Word - Текстовий документ
  • Microsoft PowerPoint - Мультимедійна презентація
  • Paint - Графічне зображення
  • Microsoft Excel - Електронна таблиця
 7. Встановіть відповідність між назвами професій та цілями використання табличного процесора:
  • Продавець - Складання таблиць замовлень товару
  • Бухгалтер - Складання таблиць розрахунку заробітної плати
  • Водій - Складання таблиць особистого графіку
 8. Запишіть адресу виділеної комірки
  • D5

Додаток 2.

Додаток 3.

Додаток 4.

Додаток 5.

                           Відомість успішності учня_(П. І.)____________________________
1.     Тест   з фізики  
2.     Тест з інформатики  
3.     Діаграма Ішікави  
4.     Задача 1  
5.     Задача 2  
6.     Задача 3  
7.  
Всього  

"Оцініть свою роботу"

 1. На уроці я працював                                   активно/пассивно
 2. Урок для мене здався                                 коротким/довгим
 3. За урок я                                                        не втомився/ втомився
 4. Мій настрій став                                          кращий/став гірше
 5. Матеріал уроку мені був                           зрозумілий/ не зрозумілий

                                                                                  корисний/некорисний

                                                                                  цікавий/нудний

6.Свою роботу на уроці я оцінюю на             відмінно/добре/ задовільно

Додаток 6.


Розробили: учитель фізики та астрономії Дахова Олена  Іванівна, учитель інформатики Герасимович Лариса Йосипівна, навчальний заклад: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, м. Краматорськ, Донецька область

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram