info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку біології "Особливості будови статевих клітин. Запліднення"

План-конспект уроку є дипломантом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Біологія).


План-конспект уроку

Особливості будови статевих клітин. Запліднення

Мета уроку: поглибити і розширити знання про будову статевих клітин і запліднення.

Навчально-освітня: сформувати поняття про будову і розвиток статевих клітин організму людини; порівняти будову сперматозоїда і яйцеклітини; охарактеризувати процес запліднення у людини.

Розвиваюча: розвивати вміння порівнювати, робити висновки.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до процесу життя організмів у природі.

Матеріали та обладнання: проектор, підручники, таблиці, презентація.

Базові поняття і терміни: гамети, сперматозоїд, яйцеклітина, запліднення, ембріогенез, постембріональний розвиток, етапи розвитку.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів:

1. Гра «Біологічний футбол»
Грають по черзі ряди.  Кожна правильна відповідь – «гол» - оцінюється в 1   бал.

 1. Які ви знаєте жіночі статеві органи?
 2. Яку функцію виконують жіночі статеві залози?
 3. Що належить до чоловічих статевих залоз?
 4. Яку функцію виконують чоловічі статеві залози?
 5. Де відбувається запліднення?
 6. Менструація – це процес руйнування фолікула і виходу з нього яйцеклітини?
 7. Що таке зигота?
 8. Де розвивається плід у жінки?

2. Метод «QR-код»

На дошці прикріплюються паперові картки з QR-кодами, у них  приховані терміни. Учні сканують код  і дають йому визначення.

 1. Клітинний цикл

 1. Мітоз.

 1. Мейоз.

 1. Профаза.

 1. Метафаза.

 1. Анафаза.

 1. Телофаза.

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Статевий процес – поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох статевих клітин різної статі: яйцеклітини і сперматозоїда.

Оскільки розміри статевих клітин дуже малі, тривалий час люди не могли знати про їхнє існування і тим більше будову. Навіть Гіппократ (близько 370 р. до н. е.) вважав, що зародок утворюється в результаті перемішування батьківської сперми і крові матері. Але вже Аристотель (384-322 р. до н. е.) вивчаючи курячий зародок і його розвиток, написав твір «Про виникнення тварин», де вказав про наявність клітин чоловічої і жіночої статі, які дають початок зародку. І тільки на початку XVII століття з появою мікроскопа Антоні ван Левенгук вперше побачив рухливі сперматозоїди морської свинки і зафіксував їх будову. Сьогодні на уроці ми з вами також дізнаємося всі таємниці статевих клітин.

IV. Повідомлення теми, постановка мети і завдань уроку:

«Особливості будови статевих клітин. Запліднення».

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу:

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

 1. Сперматозоїди плацентарних ссавців мають мікроскопічні розміри — 10-80 мкм. Сперматозоїд морської свинки має коротку головку, в якій міститься ядро та особлива органела — акросома. Вона допомагає розчиняти оболонку яйцеклітини, тому що містить спеціальні ферменти. За головкою розміщується шийка, яка плавно переходить в хвостик, або джгутик. Джгутик з мітохондріями забезпечує активний рух сперматозоїдів в насінній рідині. Всі частини сперматозоїда вкриті плазматичною мембраною. Така будова доводить клітинну природу чоловічих гамет. Акросома з ферментами відповідає комплексу Гольджі, а центріолі нагадують про поділ і дозрівання клітин. Головна функція сперматозоїдів — запліднення нерухомої яйцеклітини. Тому джгутик містить енергетичні запаси АТФ та глікогену, а ферменти допомагають розчиняти оболонки яйцеклітини.

Жіночі статеві клітини хребетних (яйцеклітини) нерухливі та, як правило, більш від сперматозоїдів. У більшості ссавців розміри яйцеклітин становлять 50-180 мкм. У людини діаметр яйцеклітини 90 мкм. Яйцеклітина має ядро  та цитоплазму. Зазвичай вони мають кулясту або овальну форму й різну будову оболонок. Характерною рисою яйцеклітини є наявність у ній запасних поживних речовину виді жовтка, необхідних для розвитку нового організму, наявність особливого поверхневого шару цитоплазми і спеціальних оболонок, що вкривають яйцеклітину. Яйцеклітина може мати до трьох оболонок. Розрізняють первинну, вторинну і третинну оболонки.

Процес утворення статевих клітин називають гетерогенезом.

(ВИВЕДЕННЯ СХЕМИ БУДОВИ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ТА ЯЙЦЕКЛІТИН НА ЕКРАН)

(ВИВЕДЕННЯ НА ЕКРАН СХЕМИ ОВО- ТА СПЕРМАТОГЕНЕЗУ)

Овогенез - процес утворення й дозрівання жіночих гамет.

Особливостями овогенезу є:

1) відбувається в три стадії: розмноження, ріст й дозрівання;

2) на стадії дозрівання з одного овоцита І порядку утворюються 4 неоднакові гаплоїдні клітини: одна велика яйцеклітина і три дрібні полярні тільця. Дозрівання яйцеклітини завершується вже після запліднення, а полярні тільця зникають. Розбіжності у формуванні сперматозоонів і яйцеклітин пояснюються їх функціями: сперматозоони забезпечують внесення в яйцеклітину гаплоїдного набору хромосом, а яйцеклітина крім своєї половини генетичного матеріалу містить запас поживних речовин, необхідних для розвитку зародка.

Отже, спермато- та овогенез мають ознаки подібності, що пояснюється спільним походженням вихідних клітин-попередників, та відмінності, що зумовлені функціями зрілих клітин.

 1. Запліднення. (Бесіда, розповідь вчителя, складання опорного конспекту).

Запліднення - процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин. Тільки в 1875 р. було доведено, що основою процесу запліднення є злиття ядер однієї жіночої і однієї чоловічої статевих клітин, і тим самим об’єднання їхніх хромосом.

 Який тип запліднення характерний для людини? (Внутрішнє)

Форма запліднення
Зовнішнє запліднення (злиття гамет відбувається поза організмом у воді) Внутрішнє запліднення (гамети зливаються в організмі, без участі води)

У тварин (ракоподібні, кісткові риби, земноводні)

У рослин (водорості, вищі спорові рослини)

У тварин (плоскі й круглі черви, павукоподібні, комахи, плазуни, птахи, ссавці)

У рослин (голо- й покритонасінні)

В яйцеклітину проникає головка сперматозоїда, а хвіст відкидається.

Після цього відбуваються фізико-хімічні зміни в поверхневому шарі цитоплазми яйцеклітини і утворюється непроникна оболонка запліднення. Тобто інші сперматозоїди в клітку потрапити не можуть. У заплідненої яйцеклітини відбувається злиття ядер і утворюється одноклітинний зародок - зигота з диплоїдним (подвійним) набором хромосом. Так настає вагітність.

Ембріональний розвиток тварин  після проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і злиття їх ядер утворюється одноклітинний зародок – зигота, яка починає ділитися. Ряд послідовних мітотичних поділів зиготи називають дробленням.

Період дроблення завершується формуванням бластули. Зародкові листки дають початок тканинам і органам ембріонів, що розвиваються. З ектодерми формуються зовнішній епітелій, шкірні залози, поверхневий шар зубів, рогових лусок, нервова система. Похідними ендодерми є епітелій середньої кишки, епітелій дихальної системи, травні залози. Клітини мезодерми розвиваються в м’язову і сполучну (зокрема, кісткову та хрящову) тканини, канали органів виділення, кровоносну і, частково, статеву системи. Процес формування органів з певних комплексів клітин ембріона називається органогенезом.

 • Чим яйцеклітина відрізняється від сперматозоїда?

Складання опорного конспекту

Від сперматозоїда яйцеклітина відрізняється:

 • нерухомістю;
 • характерною більш-менш кулястою формою;
 • наявністю різноманітних захисних оболонок - джерел поживних речовин;
 • відсутністю функціональних органел або утворень, властивих сперматозоїду: хвоста, спеціалізованого мітохондріального комплексу, акросоми тощо;
 • особливостями утворення і розвитку, тривалості життя;
 • значно меншою кількістю в організмі;
 • запасом поживних речовин для розвитку майбутнього зародка, локалізованих в цитоплазмі;
 • значно більшими розмірами (яйцеклітина жінки в 85 000 разів більше сперматозоїда).
  Використання Додатку 1 в презентації (відео за посиланням (розвиток ембріона, штучне запліднення)).

VI. Узагальнення і систематизація знань:

«Закінчи речення»

 • Сперматозоїд складається з ... (головки, шийки і хвоста).
 • У шийці розміщені ... (клітинний центр та мітохондрії).
 • Форма яйцеклітини ... (куляста).
 • Оболонки яйцеклітини ... (жовткова, прозора, зовнішня).
 • Яйцеклітина рухається за допомогою ... (війок маткової труби).
 • Акросома виробляє ... (фермент).
 • Він сприяє ... (проникненню сперматозоїда в яйцеклітину).
 • Хвіст забезпечує ... (рух сперматозоїда).
 • Процес дозрівання сперматозоїда триває ... (близько 64 днів).
 • Щодня у чоловіка дозріває сперматозоїдів ... (кілька мільйонів).
 • Процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин називається ... (заплідненням).
 • В результаті процесу запліднення утворюється ... (зигота).
 • Запліднення відбувається в ... (матковій трубі).
 • Кількість сперматозоїдів, які проникають в яйцеклітину ... (один).
 • Сперматозоїд проникає в яйцеклітину завдяки ... (ферменту акросоми).

VII. Підведення підсумків уроку і виставлення оцінок:

VIII. Надання та пояснення домашнього завдання:

 1. Опрацювати §_, вивчити терміни

Презентація до уроку>>>


Підготувала: Гордієнко Ю. В., учитель біології Запорізького НВК №60, Запорізька обл.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram