info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МЕДІАОСВІТИ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ

27.01.2017  

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

ПРОЕКТ

ПЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МЕДІАОСВІТИ
 ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ

(31.03-01.04.2017)

Інформаційний лист

П’ята міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» відбудеться 31 березня - 1 квітня 2017 року в м. Києві.

Аудиторія учасників – учителі загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічні працівники вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, співробітники бібліотек, науковці та працівники мас-медіа, представники органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства, активісти молодіжних організацій.

Фокус конференції: медіаосвіта і критичне мислення в початковій школі.

Основні напрями роботи конференції:

 • медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасному соціально-політичному та культурному полі України;
 • медіаосвіта і громадянське суспільство;
 • медіаосвіта і медіаграмотність: інтегровані практики;
 • педагогічні інструменти в часи інформаційних війн;
 • медіаосвіта і медіаграмотність в дошкільних навчальних закладах;
 •  медіаосвіта і медіаграмотність у загальноосвітніх навчальних закладах: практика проблеми, перспективи (початкова та загальна середня освіта);
 • медіаосвіта і медіаграмотність у післядипломній та вищій педагогічній освіті;
 • медіа- та інформаційна грамотність: функціонал сучасної бібліотеки;
 • медіаосвіта: моделі впровадження в позашкільних навчальних закладах.

Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

Організатори планують запросити за рахунок Оргкомітету, що випускників дев’яти Літніх шкіл медіаосвіти та медіаграмотності АУП, що відбулися протягом 2011-2016 років, які викладають медіаосвіту як окремий предмет чи інтегровано та учасників інших медіаосвітніх заходів АУП. Завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» та Програми У-Медіа Інтерньюс Нетворк стало можливим проведення цих заходів, що дозволило підготувати понад 200 вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів ОІППО та вищих навчальних педагогічних закладів до викладання медіаосвітніх дисциплін.

Для інших категорій учасників фінансові витрати (проїзд, проживання і харчування) покриваються за власний рахунок.

Заявки та тексти статей на участь у конференції приймаються до 10 березня 2017 року.

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА>>>

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ Є ВИСТУП ЧИ ПОДАННЯ СТАТТІ.

Вимоги до статей:

            Структура та зміст статті мають відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:

 1. Постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, які розкриває ця стаття.
 3.  Постановка завдань дослідження.
 4.  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
 6. Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

Вимоги до оформлення статей:

 1. У правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт напівжирний), у кінці – список використаної літератури. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською та англійською мовами.
 2. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.
 3. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.
 4. Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».
 5. Матеріали конференції подаються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.
 6. Статті подаються в електронному варіанті на адресу info@aup.com.ua. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.

Із питань участі в конференції звертатись до Оксани Волошенюк, менеджера медіаосвітніх програм АУП та Юлії Гузи, редактора порталу «Медіаосвіта і медіаграмотність».

Електронна пошта: oksana@aup.com.ua, info@aup.com.ua

Тел: (067) 504 98 02, (063) 142 09 61.

Веб-сторінка: www.aup.com.ua

Веб-портал: www.medialiteracy.org.ua

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету:

Іванов Валерій Феліксович, президент Академії української преси, доктор філологічних наук, професор.

Члени оргкомітету:

Ватковська Марина Григорівна, проректор Дніпровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук;

Волошенюк Оксана Валеріївна, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси;

Дегтярьова Галина Анатоліївна, завідувач кафедри методики навчання мов і літератури Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук;

Кононенко Юрій Григорович, директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Мокрогуз Олександр Петровичзавідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання  Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук;

Шуляр Василь Іванович, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук.

Проведення цього заходу, а також весь проект з впровадження медіаграмотності в Україні мали підтримку американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Інтерньюс. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Академії української преси та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Інтерньюс.

Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram