info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Бібліотека для дітей – територія інформаційної безпеки

Автор статті: Наталія Дзюба - заступник генерального директора з інформаційних технологій, Національна бібліотека України для дітей

У статті розкриваються питання формування медіаграмотності користувачів бібліотек для дітей: диференційовано дітей та організаторів дитячого читання; створення безпечного медіасередовища дитячої бібліотеки.

Ключові слова: бібліотеки для дітей; медіаграмотність; інформаційне представництво; бібліотечний медіапростір; професійний розвиток.


Сьогодні за один день ми отримуємо більше інформації, ніж люди в XV столітті впродовж усього життя. Сучасна лавина інформації «ллється» нестримним потоком. Тому так необхідно з дитинства вчитися жити в сучасному медіапросторі, розрізняти види інформації, вміти її аналізувати, сприймати та передавати.

Долучитись до формування медіаграмотного споживача і, таким чином, сформувати для себе нову компетентність та впливовий імідж серед аудиторії – такі завдання ставлять для себе і бібліотеки для дітей. Медіаосвіта в бібліотечній сфері виокремлює, як мінімум, два взаємозв’язаних напрями: медіаосвіта користувачів та медіаосвіта фахівців в структурі професійного розвитку. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та систем мас-медіа потребує цілеспрямованої підготовки бібліотекарів до вмілого і безпечного користування ними, позиціонування сучасної бібліотеки як навігатора в медіа-просторі.

Ефективно впровадити медіаосвітні технології в практику роботи бібліотек, розібратися в облаштуванні медіапростіру та шляхах взаємодії з ним; дізнатися, яку користь можна отримати від мас-медіа, як захиститися від шкоди, яку вони завдають дітям і дорослим, активно допомагають матеріали розроблені фахівцями Академії Української Преси (АУП), Лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, інших закладів, що працюють в напрямку медіапросвіти.

Медіаосвіта має певну специфіку та чітко окреслене коло користувачів, яким адресовані певні спектри інформаційних послуг та продуктів. Бібліотечна медіаосвіта гуртується навколо дитячого читання, книговидання для дітей, забезпечення ефективного діалогу між читачем, бібліотекарем, вчителем та батьками.

Для дітей початкової школи в Національній бібліотеці України для дітей реалізується програма «Я у медіапросторі». Сучасні діти вчать нас більше ніж ми – дорослі – їх. Вони не хочуть просто сидіти та слухати, а хочуть бути співавторами дійства пізнання, самовираження особистості. Разом з дітьми ініціативний та креативний дитячий бібліотекар також розвивається, творить та генерує нові ідеї. Пізнавальна інформація; знайомство з книгами; ігри та діалог, до якого залучені всі присутні; інтерактивні вправи; перегляд відеоматеріалів – помічники та путівники у нашому навчанні з медіаграмотності.

Упорядкувати знання щодо поняття інформації, вміння її знайти, розрізнити, сприйняти, систематизувати, критично оцінити, переробити, розповсюдити – це основні завдання нашого медіакурсу [8]. Разом з дітьми ми замислюємося про кількість інформації, яка щоденно виробляється і розповсюджується; перевіряємо дію ефекту інформаційного шуму; вчимося в інформаційному потоці почути, виокремити, розпізнати необхідну для кожному з нас інформацію, навчитися її аналізувати та використовувати. Граючись, ми пізнаємо види інформації, її особливості, джерела отримання та системи збереження. Ми знайомимось з історією розвитку та еволюцією засобів комунікації, їх функціонуванням, дізнаємося, яку користь можна отримати від мас-медіа і як захиститися від тієї шкоди, яку вони завдають дітям.

Звичайно, на заняттях ми говоримо і про сучасне всеохоплююче та «всезнаюче» джерело інформації – інтернет. Знайомимо з позитивним контентом, адресованим дітям; навчаємо володіти цифровими навичками та інструментами, необхідними для повноцінного та безпечного використання ресурсів; демонструємо переваги реального спілкування над віртуальним; розповідаємо про ризики та небезпеки у глобальній мережі. Безпечним інтернет-середовищем для пізнання є електронні ресурси Національної бібліотеки України для дітей та мережі спеціалізованих бібліотек України для дітей. Адже саме тут акумулюється пізнавальний, новинний, інтерактивний, творчий, навчальний, перевірений онлайн-контент, що забезпечує дитині простір для вивчення цифрового досвіду з мінімальним ризиком.

На заняттях ми допомагаємо маленьким користувачам оволодівати навичками цифрової грамотності за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій; зі слухачів та читачів поступово перетворюватися в авторів та поширювачів інформації; з пасивного розуміння роботи медіа вчитися їх ефективно використовувати.

Застосування на заняттях різних бібліотечних та освітніх методик спонукає дітей до зацікавленості, стимулює до саморозвитку, бажання продовжувати вивчати питання медіаграмотності. Наш медіакурс – це заняття, які вчать учити, вчитися та розвиватися.

Сучасні бібліотеки для дітей, щоб бути затребуваними користувачами, повинні постійно змінюватися, модернізуватися, надавати свої послуги на якісно новому рівні. Життєдіяльність бібліотеки змінюється за рахунок стрімкої появи нових технологій виробничих процесів і зростаючого масштабу видозмін бібліотечної діяльності. Долаючи цифровий розрив в інформаційному просторі, ця робота супроводжується появою нових ідей, розвитком інноваційних проектів, спрямованих на вільний та рівний доступ до інформації, кінцевою метою якого є більш високий та якісний рівень обслуговування користувачів різних вікових категорій. Для учнів 5-9 класів на сьогодні в НБУ для дітей використовуються розробки бібліотечних занять з формування інформаційної культури, які, в першу чергу, спрямовані на знайомство з бібліотечними ресурсами та послугами, їх активне використання в навчанні та дозвіллі [2, 4].

Останні десятиріччя дитячі бібліотеки розширили використання можливостей інформаційно-комунікативних технологій: створюють власні сайти, блоги та інтерактивні продукти, активно використовують можливості соціальних мереж, упроваджують корпоративні проекти, організовують навчальні Інтернет-центри, популяризують матеріали на допомогу навчальному процесу та самоосвіті. Може й панує думка, що робота бібліотек не сильно помітна в медіапросторі. Але нам є, що показати і про що розповісти.

Створити імідж бібліотеки в інформаційному просторі допомагає бібліотечний сайт. Інтернет потрібен бібліотекам, оскільки він цікавий і потрібний нашим читачам. Отримати інформацію про документи стає все простіше. Бази даних, електронні каталоги – це джерело перевіреної, виваженої, чіткої інформації за будь-якою темою. НБУ для дітей з 1993 року веде електронний каталог, доступний також у віддаленому доступі, який за рейтингом відвідуваності посідає 5-6 місце серед сторінок сайту Бібліотеки, адже ми вчимо дітей ефективно його використовувати. Перехід бібліотек на цифрові технології створює можливості формувати електронні бібліотеки. Звичайно, через складність урегулювання питання авторських прав на доступність творів в електронному форматі, «Електронна бібліотека» НБУ для дітей не може задовольнити всі літературні запити своїх користувачів, але намагається представити кращі зразки книг для дітей. Популярними серед дітей та їхніх батьків стали і аудіобібліотечки. На основі корпоративної співпраці на сайті НБУ для дітей постійно поповнюються електронна аудіоантологія творів для дітей «Почитайко», що популяризує художню літературу минулих років та «Аудіобібліотечка КЛЮЧа», що збирає звукозаписи власних творів сучасними авторами. Вже 10 років на сайті НБУ для дітей функціонує спільний ресурс мережі дитячих бібліотек «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей», де в більшості представлено вебпосилання для дітей 10-15 років. Він відкриває юним користувачам саме корисний інтернет, саме ті матеріали, що допомагають у самовдосконаленні та самореалізації дитини. Ресурс не є сталим, його підтримка – редагування, оновлення, перевірка посилань – це щоденна кропітка робота бібліотекарів. Бібліотека є не лише навігатором у пошуку потрібної інформації, але й вчить дітей формувати активну громадянську позицію. Доступ до публічної інформації має на меті навчити дітей отримувати та використовувати інформацію про адміністративні установи та їх діяльність, вчить пишатися Україною, знати свої громадянські права та обов’язки. То ж у систему соціальної інформаційної комунікації користувачів дитячих бібліотек увійшла «ІнфоТека для дітей». Якісних інтернет-ресурсів для дітей катастрофічно не вистачає, і бібліотеки для дітей активно займають цю нішу. Пам’ятаючи про специфіку сприйняття інформації своїми основними користувачами – дітьми, бібліотеки шукають можливості подати матеріал в ігровій формі змістовно і цікаво. Тож з’явилась низка інтерактивних електронних інформаційних продуктів, що популяризують книгу, читання, творчість митців. Бібліотеки створюють інтерактивні карти, довідники, путівники. На сайті НБУ для дітей у розділі «Інтерактивні ресурси» представлені посилання як на електронні ресурси НБУ для дітей так і інших дитячих бібліотек України.

З 2014 року НБУ для дітей є активним учасником проведення Дня безпечного Інтернету (Safer Internet Day). У 2020 році бібліотекою було презентовано новий онлайнресурс – ФайлоТека «Крокуємо безпечним інтернетом» [7], що об’єднав веброзробки спеціалізованих бібліотек для дітей. В ньому представлені ресурси бібліотек України для дітей – презентації, ігрові завдання, квести, інтерактивні ігри, розробки занять, які сприяють відкритому діалогу щодо безпечної поведінки в інтернеті та розвитку інформаційно-цифрової компетентності користувачів дітей та організаторів дитячого читання.

Дитяча бібліотека забезпечує своїм користувачам можливість використання сучасних інформаційних технологій та інструментів. З метою навчання комп’ютерної грамотності в НБУ для дітей працює читацьке об’єднання «ІТ-К@мпанія» – читацьке об’єднання альтернативного технічного дозвілля [3]. ІТ-К@мпаньйони мають змогу в інтерактивній пізнавальній формі дізнатися про складові та будову комп’ютера, отримати перші навички роботи з комп’ютерними програмами: текстовим, графічним, звуковим та відео – редакторами, створити свої перші презентації, дізнатися про ІТ-досягнення.

Старшокласники у 2017-2018 роках стали учасниками 5-тижневого масового онлайн-курсу «Англійська мова на допомогу медіаграмотності». Цей курс надав можливість краще зрозуміти роль засобів масової інформації в нашому житті, збагатити словниковий запас і напрацювати навички, необхідні для аналізу того, що ми читаємо і дивимося. Заняття проходили у групах з фасилітатором, які збиралися двічі на тиждень у центрі «Вікно в Америку», та учасники отримали Свідоцтво про проходження курсу, видане Університетом штату Пенсільванія або Сертифікат Coursera.

Сьогодні всесвітньою павутиною охоплені і діти, і дорослі. Бібліотека є ідеальною «територією» для співпраці бібліотекарів, учителів, батьків, щоб спільними зусиллями навчити дитину «добувати», переробляти, критично підходити до отриманої інформації, робити власні висновки. Електронні ресурси НБУ для дітей допомагають урізноманітнити навчання та дозвілля школярів, вдосконалити професійну майстерність. Інформація з питань медіаосвіти акумулюється на сайті у розділі «Інформаційна культура користувачів». З метою інформаційного забезпечення фахівців з 2014 року розпочато ведення інформаційного списку «Інформаційна культура користувача-дитини – основа самовизначення в глобальному інформаційному просторі» [5]. Кожного року до нього складається додаток, що включає нові матеріали щодо теоретичних аспектів інформаційної культури як галузі наукової, освітньої і бібліотечної діяльності, сучасні тенденції та досвід з практики роботи дитячих та шкільних бібліотек. Згуртуватися навколо дитячого читання, книговидання для дітей, забезпечити ефективний діалог між письменником, ілюстратором, видавцем, критиком і читачем допомагає електронний портал «КЛЮЧ» (Краща Література Юним Читачам), який успішно діє з 2010 року. Проєкт має на меті допомогти дітям і підліткам отримати інформацію про нові і призабуті книжки, видані в Україні, познайомити з письменниками і художниками-ілюстраторами, які присвятили свій талант дитячій літературі; дорослому зацікавленому читачеві – ознайомитися із літературознавчими та книгознавчими розвідками у галузі дитячої літератури, а також – при бажанні – взяти участь у дискусії про шляхи розвитку української дитячої книги і літератури, або залишити свої міркування стосовно того або іншого видання, яке рецензується на сторінках «КЛЮЧа».

Враховуючи багатий досвід медіаосвітньої діяльності в бібліотеках для дітей, АУП, як визнаний лідер у просуванні медіаосвітніх процесів в Україні, у 2019 році відкрила Літню школу медіаосвіти та медіаграмотності для дитячих бібліотекарів. Навчання організоване за підтримки USAID та Internews (Медійна програма). Перша Літня школа проходила з 26 по 29 серпня на Рівненщині та зібрала спеціалістів з дитячих книгозбірень: Національної бібліотеки України для дітей, Миколаївської, Житомирської, Полтавської, Херсонської і Черкаської ОДБ та ЦБС для дітей міст Миколаєва та Тернополя.

Спікерами Літньої школи були справжні експерти, які розповідали про журналістські стандарти, журналістську етику, маніпуляції, джинсу та фейки в ЗМІ; ділилися не лише теоретичними знаннями, але й проводили практичні вправи та ділові ігри. Один з медіатренерів, викладач Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, журналіст Андрій Юричко зазначив, що «статистика показує, що дорослих людей навчити медіаграмотності не можливо. Єдиний шлях – навчити дітей» [1].

Школа була наповнена новими ідеями, пропозиціями для подальшого професійного зростання. Вона стала для учасників відправною точкою подальшого саморозвитку та самовдосконалення, адже були надані ефективні інструменти для систематичної самостійної роботи, набуття корисних та необхідних навиків та вмінь і в професійній сфері, і в повсякденному житті.

Саме Школа стала поштовхом для проведення занять з медіаграмотності для фахівців бібліотеки. В НБУ для дітей у 2020 році розпочався цикл занять, що знайомить бібліотекарів з основними теоріями медіаграмотності та інтерактивними методами проведення занять [9]. Бібліотекарі активно долучилися до національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!», підтримавши проєкт Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта». З метою залучення батьків, вчителів, соціальних працівників, волонтерів, дітей до розробки Національної стратегії із захисту дітей в інтернеті у 2019 році в Інтернет-центрі НБУ для дітей було організовано доступ до анкетування щодо поведінки та ризиків дітей в інтернеті. То ж Бібліотека запрошує усіх бажаючих приєднатися до безкоштовного навчання з питань медіаосвітнього спрямування.

Бібліотеки для дітей трансформуються, перетворюючись на інформаційні центри, де дитина разом з сучасним бібліотекарем вирушає на пошук знань, зростає і творить. Адже бібліотекар сьогодні – це лідер думок і експерт в багатьох галузях знань. Тож слід цілеспрямовано формувати в собі медійно-інформаційну свідомість, щоб стати ключовою фігурою в системі медіаосвіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дзюба Н. Бібліотекар для дітей – компетентний медіакористувач: нові можливості діалогу [Електронний ресурс] : професійне спілкування // Бібліотека у форматі Д°. 2019. № 4. С. 9-10.

2. Дзюба Н., Кисельова С. Інформаційне середовище та дитяча бібліотека // Школа і бібліотека: інтеграція медіаосвітних практик. Херсон, 2019. С. 6-12.

3. Дзюба Н., Кувшинова Н. Світ комп’ютерних технологій – дітям! [Електронний ресурс] // Бібліотека у форматі Д°. 2018. № 4. С. 10-13.

4. Дитячі острови Сайтленду [Електронний ресурс] : мандрівка вебсайтом Національної бібліотеки України для дітей : [для учнів 4-7 класів] / уклад. Л. М. Ільченко // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8993 (дата звернення: 26.01.2020).

5. Інформаційна культура користувача-дитини — основа самовизначення в глобальному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : анотований інформаційний список для бібліотекарів / НБУ для дітей // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6694 (дата звернення: 30.01.2020).

6. Клан Клік-Клац. Виховання дітей у цифрову еру [Електронний ресурс] : презентація створена на основі навч. посіб. для батьків «Клан Клік-Клац. Виховання дітей у цифрову епоху» ; уклад. Л. В. Кутішенко // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. Режим доступу: https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-209566531?ref=http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=87 (дата звернення: 30.01.2020).

7. Крокуємо безпечним інтернетом [Електронний ресурс] : (ФайлоТека ресурсів, створених бібліотеками України для дітей) // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=9104 (дата звернення: 15.02.2020).

8. Медіаграмотність у початковій школі : посібник для вчителя / за ред. О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова. Київ : АУП, ЦВП, 2018. 234 с.

9. Практична медіаграмотність для бібліотек [Електронний ресурс] / за ред. О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова. Режим доступу: http://www.aup.com.ua/ praktichna-mediagramotnist-dlya-bibl/ (дата звернення: 22.01.2020).

The article addresses the issues of media literacy formation of library users for children: differentiated children and organizers of children’s reading; creating a safe media environment for the children’s library.

Keywords: libraries for children; media literacy; information representation; library media space; professional development.


Партнери конференції

Міністерство освіти і науки України головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Академія Deutsche Welle провідна організація Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації. За фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

«Медійна програма», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), покликана надати місцевим медіа засоби й можливості для того, щоб розширити доступ громадян до високоякісних новин та інформації. Ця програма, виконавцем якої є МГО Internews, працюватиме з 2018 до 2023 рр. та є найбільшим проектом із розвитку медіа в історії України. 

Організація IREX – міжнародна неприбуткова організація, заснована в 1968 році, яка створює справедливий, процвітаючий та інклюзивний світ шляхом розширення можливостей для молоді, культивації лідерів, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації.  З 2015 року в Україні  IREX впроваджує проєкти з медіаграмотності, а з лютого 2018 року організація реалізує масштабний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» для освітян середньої та вищої школи. Проєкт розрахований на 650 шкіл, 20 ІППО та 20 ЗВО, які в свою чергу нададуть навички критичного сприйняття інформації (КСІ) принаймні 45 000 учнів, 4000 вчителів та 2000 студентів-педагогів для усвідомлення ними цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.


Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту»>>>

Титульне фото: https://ru.freepik.com/vectors/school, School вектор создан(а) pch.vector - ru.freepik.com

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram