info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Вправа для використання на уроці української мови у 6 класі при вивченні теми «Метаграми на уроках української мови»

Вправа для використання на уроці української мови у 6 класі при вивченні теми «Метаграми на уроці української мови» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Воронцова Світлана Сергіївна, практичний психолог, вчителька основ медіаграмотності опорного закладу "Карлівський ліцей №4 Карлівської міської ради Полтавської області".

Мета вправи/заняття: тренування логіки, пам'яті, мислення, фонетичного слуху та мовного чуття. Візуального та аудіального сприйняття інформації. Визначення залежності змісту інформації від її написання ( як одна буква може докорінно змінити суть слова). Розвивати навички зв'язного монологічного мовлення; удосконалювати мовну культуру учнів; сприяти розвитку навичок роботи в групі.

Короткий опис вправи, анотація: Метаграми - це слова, що розрізняються однією буквою (звуком).  Щоб відгадати завдання під назвою «Метаграми», треба в першому слові замінити одну букву, в результаті вийде нове слово. Яку букву і на яку її слід замінити в завданні вказується, а слова треба вгадати самим. Тобто Метаграми - це завдання, засновані на послідовній зміні в слові однієї букви. Це найбільш легкий вид словесних завдань, так як досить просто за наведеними ознаками відгадати слово з однієї із зазначених букв, щоб легко було визначити і всі інші слова. У Метаграми може змінюватися не тільки перша, але і будь-яка інша буква, наприклад, остання.

Так, замінивши в слові «бот» букву «Т» буквою «Р», отримаємо слово «рот ».

Метаграми часто називають також головоломки, заснованими на зміні в слові однієї букви. У Метаграми прийнято загадувати не будь-які слова, а іменники в формі називного відмінка (допустимо використовувати власні назви).

Час необхідний на виконання вправи: 5-15 хв.

Застосування вправи: Вправу можна використовувати на будя-якому етапі уроку. Як для вивчення нової теми так і для закріплення вивченого матеріалу, актуалізації знань, психоемоційного розвантаження. Може використовуватися як в індивідуальній так і в груповій роботі, можна регулювати час та виконувати завдання на швидкість.

Необхідне обладнання/матеріали: Картки з метаграмами, пісочний годинник. Проектор, якщо завдання виконуватиметься з усіма учнями класу.

Форма/метод роботи: індивідуальна або групова робота.

Детальний опис вправи:  Вправу з метаграмами можна побудувати наступним чином: заздалегідь виготовити карти, на яких написані віршовані описи-загадки, і картки з відгадками; ведучий  дає кожному гравцеві по одному набору (карту із завданнями і  картки  з відповідями); той, хто покриє всю свою карту, здає її ведучому для перевірки і, якщо відповіді виявляться правильними, вважається виграв. Щоб карти не плуталися, їх треба зробити для кожного гравця різного кольору. Картки-відповіді можна забезпечити малюнками. Або використовуючи групову роботу виводити віршовані описи на проектор та відгадувати колективно. Щоб грати було цікавіше можна використовувати такі платформи як Kahoot чи  Mentimiter, де замість запитання виводити текст метаграми і використовуючи хмару слів діти будуть давати свої варіанти відповідей, а потім після обговорення вчитель виводитиме на екран правильні відповіді.

Авторські варіанти метаграм:

 1. З буквою «3» - воно блищить,
  У сейфах банківських лежить.
  З буквою «Б» - в’язке це місто,
  Там земля, неначе тісто.

Відповідь: (золото, болото)

 1. Я з «Б» це  стінка корабля.
  Але якщо букву «Б» на букву «Т» зміняю,
  кондитерський виріб позначаю.

Відповідь: (борт, торт)

 1. З « К» - брехню я позначаю

         З «С» - англійською обличчя маю.

Відповідь: фейк, фейс.

 1. З «К» - я вмить на сайт зайду

         А з «П» - музичну історію розкажу.

Відповідь: клік, кліп.

 1. З «Б» - цифрову інформацію бережу.

         А з «С»  -  сукупність сторінок покажу.

 1. З «Г» - її на гвинт накрутять,
  З «Л» -така собака є
  З «М» - одяг, але не гріє,
  З «Б» -повідаю віршовану оповідь.

Відповідь: (гайка, лайка, майка, байка)

 1. З мене пекар вироби ставить у пічку.
  Але замість «М» поставте «Щ»,
  І пірну я відразу в річку.

Відповідь: ( мука, щука)

 1. З «Р» для прийому їжі служу.

          З «Б» виконую автоматичні дії по часу.

 1. Я з «У» - далека планета,
  А з «І» - східна країна.

Відповідь: (Уран, Іран)

    10. З «Г» - я досягаю до тисячі метрів заввишки,
          З «Н» - ховаю я в собі мишку.

Відповідь: (гора, нора)

     11. Яка собачка
           Зовсім на таксі не схожа,
           Але ось спробуй,ну і ну! -
           зміни букву ти одну?

Відповідь: (таксі, такса)

      12. З буквою «Р» -
            Я задом задкую,
            А з буквою «М» -
            на клумбі квітую.

Відповідь: (рак, мак)

      13. З буквою «3» - я в роті жую,
            А з буквою «Д» - в лісі росту.

Відповідь: (зуб, дуб)

      14. З «Т» - я за тобою завжди йду,
            З «Л» - потрапиш зі мною в біду.

Відповідь: (тінь, лінь)

      15. Мене взимку їдять бобри.
            Але якщо «Т» то - майданчик для гри.

Відповідь:  (кора, корт)

      16. З «Ч» - його вранці ми п'ємо,
             З «Л» - від собаки чуємо,
             З «Р» - потрапити туди хочемо.

Відповідь:  (чай, лай, рай).

      17. Два однакових предмета
            Я з буквою «П» позначаю.
            З «Т» - упаковкой служу,
            З «Ф» - вночі шлях я освічу,
            А з «К» - за злочин покараю.

Відповідь: (пара, тара, фара, кара)

      18. З «О» я аж горю від морозу.
            А з «У» Мені спінінг - вічна загроза.

Відповідь:  (щока, щука).

      19. З буквою «Ч» -
            Я над морем літаю,
            З буквою «М» -
            Я хлопців одягаю.

Відповідь: (чайка, майка)

      20. Я звір лютий, хитрий, злий,
            Але справа в букві лише одній.
           Швидше змініть літеру цю,
           Я негайно перетворюся на планету.

Відповідь: (барс, Марс)

       21. Я не груша і не слива,

             Лікувати маю силу.
             Побажаю стать затокой,
             І відбудеться це:вмить
             Потрібно – лиш буковку змінить
             «А» поставить замість «О».

             Ось і все у нас пройшло.

Відповідь:  (лимон, лиман)

       22. З «В» потрібна для тепла,
             А часом і для лікаря.
             Якщо ж зміниш «В» на «X»,
             То збудується…..

Відповідь:  (вата, хата)

       23. Різниця між двома словами є,
              І ти зараз збагнеш це
              Коли я з «І», мене з’їси ,
              Коли я з «О», переступи!

Відповідь:  (пиріг, поріг)

        24. З літерою «Б» - я ознака хвороби,
              З буквою «С» - я для їжі приправа.
              З буквою «М» - я для шуби загроза.

Відповідь: біль, сіль, міль.

Очікувані результати: збагачення чуттєвого досвіду учня, розвиток його інтелектуальних можливостей (вміння порівнювати, робити висновки, узагальнювати, систематизувати об'єкти і явища навколишнього світу, висловлювати власні припущення), формування основних розумових операцій дитини. Розвиток критичного ставлення до інформації. Використання різних видів сприймання текстів для пошуку обробки, аналізу та відбору інформації.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:  Гра зі словом – це не тільки розвага, а й серйозна робота. Вона вимагає хорошого знання лінгвістики, вміння зіставляти, порівнювати мовні явища, враховувати мовні закони, на яких побудована мовна гра. Ігор зі словом існує велика кількість. Використання  метаграми тренують розум, розвивають мовну здогадку та логіку. Вправи з метаграмами які використовуються на уроці  у колективній роботі, містять елемент новизни, змагальний момент. Дана гра може виступати засобом діагностики отриманих школярем в ході уроку знань так як вимагає від дитини кмітливості, вигадки, розвиненого кругозору. А також уваги, яка акцентується на досліджуваному матеріалі з метою поповнення словникового запасу дітей, знайомства з лексичним значенням слова, розвитку слухової, а пізніше зорової пам'яті, вироблення орфографічної пильності. Процес відгадування тренує розумові сили дитини, привчає дітей до чіткої логіки, до міркування і доказу.

Використані джерела:

 1. Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / За загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с.
 2. Медіаграмотність: Підручник для вчителів / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу/ Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2017. — 319 с.
 3. Больц Н. Абетка медіа / За загал. ред. В. Ф. Іванов; Переклад з нім. В. Климченка. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. — 177 c.
 4. Методичні «родзинки» онлайн-тренінгу з медіаграмотності «Будь в тренді: МІГ в online!» : практичний посібник / Іванова Т., Ізбаш С. / за заг. ред. В. Іванова. К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 96 с.
 5. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі Навчально-методичний посібник / І. П. Старагіна / За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020 — 58 с.
tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram