info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Інформатика
Застосування: На уроці
Вік/клас: 7 клас, 8 клас
Методи: Критичне мисленння
Теми медіаграмотності: Інфобезпека, Критичне мислення, Цифрове здоров’я

Вправа "Споживай інформацію відповідально" для використання на уроці інформатики у 7-8 класі є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 7-8 класів.

Авторка: Безкороваєва Наталія Володимирівнаучителька інформатики Запорізького багатопрофільного ліцею №62 Запорізької міської ради Запорізької області. 

Мета вправи/заняття: ознайомити учасників освітнього процесу з теоретичними відомостями та базовими поняттями з інфомедійної грамотності, навчити критично мислити. Розвивати вміння ефективно шукати та систематизувати інформацію, толерантність, навички етично спілкування.

Короткий опис вправи, анотація: онлайн вправа дає змогу перевірити знання учнів та закріпити основні поняття інфомедійної грамотності. Інтерактивна сторінка містить 8 завдань: 1) «Основні терміни»; 2) пазл «Як зловити фейк?»; 3) «Факт чи судження?»; 4) ментальна карта «Соціальні медіа» (містить відеоролики та посилання на навчальну гру); 5) «Як потрібно правильно висловлюватись»;  6) онлайн-кросворд «Медіаграмотність»; 7) «Відгадай ребуси»; 8) інтерактивна дошка padlet для зворотнього зв’язку з учнями.

Час необхідний на виконання вправи: 1 година 30 хвилин

Застосування вправи: на уроках або в позаурочний час

Необхідне обладнання/матеріали: комп'ютер або планшет, під'єднані до мережі Інтернет

Форма/метод роботи: онлайн вправа

Детальний опис вправи:

Інтерактивна вправа «Споживай інформацію відповідально» – посилання на роботу

Особливу роль у процесі професійного самовдосконалення педагога відіграє його інноваційна діяльність. У зв’язку з цим становлення готовності педагога до неї є найважливішою умовою його професійного розвитку. Якщо педагогу, що працює в традиційній системі, достатньо володіти педагогічною технікою, то для переходу в інноваційний режим визначальною є готовність педагога до інновацій. Нововведення не обов’язково є чим-то новим, але обов’язково чим-то кращим і може бути продемонстровано саме по собі.

Відмінні риси інноваційної діяльності педагога: новизна в постановці цілей і завдань, глибока змістовність, оригінальність застосування раніше відомих і використання нових методів вирішення педагогічних завдань, розробка нових концепцій, змісту діяльності, педагогічних технологій на основі гуманізації та індивідуалізації освітнього процесу, здатність свідомо змінювати і розвивати себе, робити внесок у професію. Головна мета інноваційної діяльності – розвиток вчителя як творчої особистості, перемикання його з репродуктивного типу діяльності на самостійний пошук методичних рішень, перетворення педагога в розробника та автора інноваційних методик і засобів навчання, що їх реалізують.

Сучасні діти не такі, як були десять років тому, і вчитель повинен зацікавити учнів навчанням. Гра зараз є більш захопливим процесом, ніж читання підручників. На допомогу приходить інтерактивний цифровий контент, який перетворює навчання та цікавий та пізнавальний процес з використанням інформаційних технологій. В представленому досвіді висвітлено матеріал для роботи з учнями 7-8 класів для проведення занять з медіаграмотності у вигляді онлайн вправи. Змістовні завдання, що зроблені в сучасних онлайн сервісах, зацікавлять здобувачів освіти навчальним матеріалом, що сприятиме бажанню вчитись.

Представлена онлайн вправа дає змогу перевірити знання учнів та закріпити основні поняття інфомедійної грамотності. Вона створена у сервісі ThingLink. Це сервіс для роботи з  інтерактивним зображенням, який перетворює звичайні картинки в інтерактивні об’єкти за рахунок додавання у нього міток з текстовими підказками, посиланнями на відео, музику, зображення тощо.  Інтерактивна сторінка створена містить 8 завдань:

1) «Основні терміни» - створено у Wordwall;

2) пазл «Як зловити фейк?» - Jigsaw Puzzle;

3) «Факт чи судження?» - LearningApps;

4) ментальна карта «Соціальні медіа» (містить відеоролики та посилання на навчальну гру) - Coggle;

5) «Як потрібно правильно висловлюватись» - LearningApp;

6) онлайн-кросворд «Медіаграмотність» - CrosswordLabs.com;       

7) «Відгадай ребуси» - LearningApp rebus1;

8) інтерактивна дошка padlet для зворотнього зв’язку з учнями.

Представлені програмні продукти мотивують дітей до навчання через гру, формують інформаційно-цифрову компетентність, розширюють пізнання здобувачів освіти у просторі медіаграмотності, вчать оцінювати і осмислювати ситуацію. Інтерактивними продуктами можна користуватись як під час уроків під керівництвом вчителя, так і самостійно або разом з батьками.

Декілька слів про сервіси, що були використані та як працювати з цими онлайн-ресурсами.

Rebus1.com - це сервіс по створенню ребусів, пропонує створювати різнорівневі ребуси, тобто ребуси, розраховані на дітей, дорослих, причому можна згенерувати декілька варіантів російською і українською мовами.

Jigsaw Puzzle – сервіс для створення пазлів. Пазл  — гра-головоломка, що виглядає як мозаїка, яку потрібно скласти з безлічі фрагментів малюнка різної форми. Така онлайн-гра розвиває образне і логічне мислення, увагу, пам'ять, уяву, вчить правильно сприймати зв'язок між частиною і цілим. Пазли дуже корисні для розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Padlet –  це сервіс для спільної роботи  в Інтернеті, за допомогою якого  учні на віртуальній дошці можуть залишити свої коментарі. 

LearningApps – онлайн-сервіс для створення інтерактивних вправ різного типу. За допомогою таких завдань учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що формує пізнавальний інтерес з будь-якої теми.

Wordwall - багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів. Створені інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої, що має доступ до інтернету: на комп'ютері, планшеті, телефоні або інтерактивній дошці. Сервіс пропонує багато шаблонів, за допомогою яких  створюються дидактичні ігри. Є  текстовий редактор, за допомогою якого можна вставляти математичні формули. Створивши ігрову вправу, надаємо посилання учням, вбудовуємо на свій сайт. Завдання легко персоніфікувати, завдяки чому відстежується результат роботи кожного учня. Ігрові вправи можна використовувати як тренажер при повторенні, як навчальні завдання на інтерактивній дошці  чи домашні завдання.

Coggle – це інтерактивна робоча поверхня, що надає можливість розміщувати необхідну інформацію в зрозумілому та креативному вигляді, а також ділитися нею з учнями. Цей сервіс цікавий, простий у використанні. Такі карти знань можна створювати як результат будь-якої проектної роботи, як випереджальне домашнє завдання, як елемент самостійної роботи тощо. Створені ментальні карти суттєво пожвавлять урок та стануть сучасним його доповненням.

Очікувані результати: метою досліджень, які проводились в рамках роботи над проблемною темою, було з’ясувати які види діяльності допоможуть розвити пізнавальну діяльність дитини та впровадити  такі форми та методи в навчальний процес, що допоможуть зацікавати учнів темою медіаграмотності, підвищити мотивацію до навчання. Представлений інтерактивний цифровий контент забезпечує учасників освітнього процесу мультимедійними матеріалами для роботи на уроці або вдома з метою вивчення чи актуалізації матеріалу з медіаосвіти в зручний час, перевірки знань за допомогою тестування, додатковою цікавою інформацією.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи: можна зробити висновок, що використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методик, квест-технологій в освітній діяльності сприяє формуванню вмінь свідомого використання сучасних технологій, вчить перевіряти контент, що представлений в інформаційному просторі. Також в учнів формується навичка критично мислити та відповідально використовувати мережу Інтернет для навчання та розваг.

Використані джерела:

  1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л.А.Найдьонової, М. М. Слюсаревського. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2016. 16 с.
  2. Бути медіаграмотним: десять необхідних компетентностей. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_desyat_neobkhidnikh_kompetentnostey/ (дата звернення: 16.12.2021).
  3. Золотухін Д. 15 кращих українських проектів з медіаграмотності. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2455061-15-krasih-ukrainskih-proektiv-zmediagramotnosti.html (дата звернення: 20.12.2021).
  4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ (дата звернення: 25.12.2021).
  5. Биков В. Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти / В. Ю. Биков / Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. наук.-практ. конф.: [в 2 ч.]. Ч 1. // Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. — 2012. — 1 (2Ч). — С. 14–26.
  6. Пометун О. Інтерактивні технології навчання / О.Пометун, Н.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 134 с.

Шановні освітяни, якщо ви скористаєтеся вправою для проведення заняття і заповнять коротку анкету-апробацію, отримають електронний сертифікат  щодо підвищення кваліфікації.

Ще більше вправ ви зможете знайти у тулбоксі з уроками та вправами , в які інтегровані елементи медіа грамотності АУП. Ці вправи легко застосувати в уже існуючі шкільні та позакласні заняття.

magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram