info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Українська мова
Застосування: На уроці
Вік/клас: 5 клас
Методи: Групова робота, Мозговий штурм, Фронтальна робота
Теми медіаграмотності: Новинна грамотність, Пошук і збір інформації

Вправа для використання на уроці української мови у 5 класі при вивченні теми «БПовторення й узагальнення вивченого в кінці року. Лексикологія» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Лук'яненко Дарія В'ячеславівна, вчителька української мови та літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №31 Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

Мета вправи/заняття: розвиток медіаосвітніх компетентностей учнів під час повторення й узагальнення вивченого з лексикології.

Короткий опис вправи, анотація:

 • Об'єднання в команди за результатами роботи мозкового штурму.
 • Перегляд відео у форматі “німого кіно”.
 • Пошук лексичного матеріалу своєї тематичної групи. Презентація напрацювань.
 • Повторний перегляд медіатексту зі звуком – порівняння результатів, доповнення тематичних матеріалів.
 • Робота зі словниками: з'ясування лексичних значень окремих слів, продовження синонімічних рядів.

Час, необхідний на виконання вправи: 25-30 хв (залежно від кількості учнів у класі і, відповідно, від кількості сформованих команд).

Застосування вправи: вивчення лексикології (фах), розвиток навичок інфомедійної грамотності, інтеграція ІМГ і мовно-літературної освітньої галузі.

Необхідне обладнання/матеріали: медіатекст “Лепетуни”, серія 2; тлумачний словник української мови; словник синонімів.

Форма/метод роботи: фронтальна, робота в командах / мозковий штурм; бесіда; пошуково-дослідницька робота зі словниками.

Детальний опис вправи:

 1. Учні пригадують основні поняття вивченого розділу “Лексикологія” у форматі швидкодуму (мозкового штурму) та об'єднуються в команди за розрахунком понять, наприклад: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, неологізми, терміни, професіоналізми тощо (кількість команд залежить від кількості здобувачів освіти в класі).
 2. Усі команди переглядають одне відео у форматі “німого кіно”, тобто без звуку. Перед переглядом кожна команда одержує завдання: виписати слова своєї тематичної групи, дібрати до них синоніми.

Тематичні групи слів

 • назви продуктів і страв
 • назви посуду
 • назви членів родини
 • назви кольорів
 • назви предметів інтер’єру
 • назви одягу та аксесуарів

Наприклад, назви кольорів: синій – блакитний – електрик…; оранжевий – помаранчевий – жовтогарячий…; назви продуктів борошно – мука; назви страв млинці – оладки – панкейки… 

Учитель є модератором, який стежить за дотриманням лексичних норм (уникання кальок, росіянізмів, просторічної лексики, зловживання словами іншомовного походження).

 1. Команди почергово представляють свої напрацювання.
 2. Учні переглядають медіатекст ще раз, але вже зі звуком. Порівнюють результати першого (тільки візуального) і другого (візуально-аудіально) сприймання інформації. Доповнюють за потреби свої тематичні словники.
 3. Робота зі словниками: учні з'ясовують лексичне значення окремих слів, почутих у відео (незрозумілих, мало зрозумілих, колоритних, питомих українських тощо); продовжують синонімічні ряди, напрацьовані в групах.
 4. Разом з учителем (учителькою) доходять висновку про важливість сприймання інформації з різних джерел як запоруки інфомедійної грамотності.

Очікувані результати:

Українська мова:

 • узагальнення і систематизація знань учнів з лексикології (тематичні групи слів, синоніми й синонімічний ряд, контекстуальні синоніми, лексична помилка);
 • розширення словникового запасу слів;
 • уміння працювати зі словниками;
 • виховання шанобливого ставлення до української мови, бажання вдосконалювати культуру мовлення;

Інфомедійна грамотність:

 • розвиток навичок критичного мислення, уваги, спостережливості;
 • критичне ставлення до інформації з різних джерел;
 • використання різних видів сприймання медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;
 • здатність перетворювати інформацію з медіатексту в різні форми повідомлень;
 • уміння аналізувати та інтерпретувати медіатекст;
 • потреба в критичному сприйнятті інформації.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Заповнення індивідуальної картки зворотного зв’язку        

 • Я не знав(-ла)..., тепер я знаю…
 • Я не розумів(-ла)..., а тепер розумію...
 • Мені не вдавалося..., а тепер вдається...

Використані джерела:

 1. Медіатекст “Лепетуни”, серія 2. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=m6teF-_tNk4
 2. Рекомендації до Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів. – Режим доступу: https://cutt.ly/QxFDPVy
 3. Українська мова 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти): для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://cutt.ly/exHRLiD

 

 

magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram