info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Українська література
Застосування: На уроці, Поза уроком
Вік/клас: 5 клас
Методи: Групова робота, Індивідуальна робота, Фронтальна робота
Теми медіаграмотності: Інфобезпека, Медіасоціалізація, Пошук і збір інформації

Вправа для використання на уроці української літератури у 5 класі при вивченні теми «Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні Євгена Гуцала "Лось". Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Лукьяненко Дарія В'ячеславівна, вчителька української мови та літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

Мета вправи/заняття: розвиток компетентностей інфомедійної грамотності під час вивчення оповідання Євгена Гуцала “Лось”.

Короткий опис вправи, анотація:

 • Перевірка випереджувального домашнтого завдання “Факти про лосів”.
 • Робота з текстом оповідання (знайти підтвердження фактам).
 • Проведення вправи “4 кути”: Заповідник – безпечне місце?.
 • Створення соціальної реклами “Допоможи лосю ...” (робота в групах за різними порами року).

Час необхідний на виконання вправи: 35-40 хвилин.

Застосування вправи: вивчення оповідання Євгена Гуцала “Лось”, розвиток навичок інфомедійної грамотності, інтеграція ІМГ і мовно-літературної освітньої галузі.

Необхідне обладнання/матеріали: текст твору / підручник, ноутбук (комп’ютер), проєктор для демонстрації матеріалів випереджувального завдання (гугл-презентація), пам’ятка “Факт vs Судження”, картки-назви “кутів”, колесо емоцій Роберта Плутчика; для створення соціальної реклами: аркуші А 4 або А 3, фломастери, кольоровий папір, ножиці, клей.

Форма/метод роботи: індивідуальна, групова / дослідницько-пошуковий, метод активних діалогів, емпатії, продуктивно-практичний.

Детальний опис вправи:

 • Випереджувальне домашнє завдання: робота в спільній гугл-презентації “Факти про лосів” (кожному здобувачеві освіти відведено 1 слайд, на якому необхідно представити 3 факти з довідника або енциклопедії, указати джерело). Формат спільної презентації дозволить уникнути повторів.
 • Робота з текстом оповідання “Лось”: знайти підтвердження представленим фактам у вивченому художньому творі, користуючись пам’яткою “Факт vs Судження”.
 • Вправа “4 кути”: Заповідник – безпечне місце?

Учасники займають один із “кутів”. Охочі пояснюють свій вибір. Будь-який із учасників може змінити позицію після заслуханих аргументів.

 • Учні об’єднуються в групи для створення соціальної реклами “Допоможи лосю…”. Розрахунок за порами року: зима, весна, літо, осінь; якщо в класі велика кількість здобувачів освіти, можна додати проміжні сезонні назви, наприклад, провесінь, бабине літо, передзим’я. Залежно від тематичного спрямування групи учні продукують рекламу – постер, білборд, замальовки до соціального ролика тощо – презентують на загал.

Очікувані результати:

 • уміння розмірковувати працювати з текстом художнього твору, знаходити цитати на підтвердження своїх думок;
 • уміння міркувати про великий світ природи й людину в ньому, про добро і зло, любов і милосердя;
 • уміння ілюструвати екологічні проблеми на прикладі твору, дискутувати про них;
 • розуміння важливості турботи про світ природи і рідних людей як неодмінної ознаки гуманної, гідної поведінки;
 • усвідомлення важливості бережливого ставлення до природи;
 • розвиток зв’язного монологічного мовлення;
 • уміння підтримувати дискусію;
 • усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

Інфомедійна грамотність:

 • розвиток навичок критичного мислення, уваги, спостережливості;
 • критичне ставлення до інформації з різних джерел;
 • уміння інтегрувати інформацію, надану в різний спосіб (текстову, графічну, числову тощо) в межах одного або кількох текстів/медіатекстів;
 • потреба в критичному сприйнятті інформації.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

“Палітра настрою”: позначити на колесі емоцій Роберта Плутчика емоції, які відчули під час вивчення оповідання. Охочі коментують свій вибір.

Використані джерела:

 1. Авраменко О. Українська література. 5 кл. : підруч. для закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. – Вид. 2-е, доопрацьоване відповідно до чинної програми. – К. : Грамота, 2018. – С. 203–210.
 2. Колесо емоцій Роберта Плутчика (За матеріалами «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності». – Режим доступу: https://verified.ed-era.com/)
 3. Факт vs Судження (За матеріалами, розробленими в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»)
 4. Рекомендації до Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів. – Режим доступу: https://cutt.ly/QxFDPVy
 5. Українська література 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/txHnXTv

 

magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram