info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Українська література
Застосування: На уроці, Поза уроком
Вік/клас: 5 клас
Методи: Дискусія, Індивідуальна робота
Теми медіаграмотності: Громадянські права і свободи, Етика в медіа, Новинна грамотність, Стереотипи

Вправа для використання на уроці української літератури у 5 класі при вивченні теми «Т.Г. Шевченко "Садок вишневий коло хати" – перлина української лірики. Образи поезії» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Баранова Вікторія Миколаївна, вчителька української мови та літератури Комунального закладу "Смичинський ліцей" Городнянської міської ради Чернігівської області.

Мета вправи/заняття: дослідити образи вірша «Садок вишневий коло хати», структурувати їх у вигляді ментальної карти; створити груповий творчий проєкт з використанням фото та авторських ілюстрацій, провести порівняльний аналіз обох проєктів, визначити рівень впливу на читача; розвивати навички комплексного читання, уміння узагальнювати матеріал, підбирати відповідні ілюстрації; удосконалювати навички роботи з мультимедіа у віртуальному просторі, навички партнерської роботи; розвивати уяву, логічне мислення, пам'ять; виховувати академічну доброчесність, емпатію, толерантне ставлення до партнерів, любов до українського слова

Короткий опис вправи, анотація: згідно з освітнього програмою освітньо-виховний процес спрямований на розвиток ключових компетентностей та реалізацію наскрізних змістових ліній, зокрема виховання критичного мислення, розвиток соціальної особистості. Саме такі завдання ставляться у процесі виконання запропонованого завдання.

На першому етапі здобувачі освіти мають змогу наочно узагальнити образну систему вірша, тим самим усвідомивши їх змістове наповнення (образи-символи). Груповий творчий проєкт покликаний розвивати навички партнерства задля створення спільного продукту. Підбір відповідних ілюстрацій розвиває критичне мислення, а робота експертної групи дозволить уникнути академічної недоброчесності

Час необхідний на виконання вправи: проєкт розрахований на один тиждень (випереджувальне завдання), презентація – до 10хв. Обговорення – до 7хв.

Застосування вправи: під час роботи з поезією Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати» здобувачі освіти захищають проєкт, аналізуючи образну систему твору. Експертна група слідкує за достовірністю запропонованої інформації, захищає авторські права. Вправа доречна на етапі застосування набутих знань на практиці.

Необхідне обладнання/матеріали: комп’ютер, фотоапарат (смартфон), набір для малювання

Форма/метод роботи: ментальна карта, груповий короткостроковий творчий проєкт, проблемне питання

Детальний опис вправи:

За тиждень до класно-урочного опрацювання поезії Т.Г.Шевченка «Садок вишневий коло хати» усі здобувачі освіти 5-го класу отримують випереджувальне завдання: опрацювати вірш, скласти ментальну карту «Образи вірша «Садок вишневий коло хати» за допомогою сайту https://www.mindmeister.com/ . Оскільки 5-класникам може бути складно зорієнтувати в алгоритмі виконання завдання, учитель пропонує початковий варіант карти. Завдання здобувачів освіти – доповнити за таким же принципом карту. Зняток карти можна роздрукувати/відкрити онлайн під час уроку/зберегти як зображення на своєму пристрої. *У разі відсутності доступу до мережі карту можна намалювати від руки. Карту будувати за таким алгоритмом:

А) центр – ключова тема карти «Образи поезії «Садок вишневий коло хати»

Б) відгалуження першого рівня – образи, які змальовані і тексті

В)  відгалуження другого рівня – символічне значення

Г) обов’язково зазначити джерела інформації про символіку образів (автор/назва/посилання енциклопедії, словника тощо)

Здобувачі освіти повинні самостійно знайти символіку того чи іншого образу, скориставшись інформацією з інтернет-джерел. Під час колективного обговорення перевірятиметься достовірність запропонованої інформації

Початок ментальної карти (зразок)

Орієнтовна ментальна карта

Друга частина випереджувального завдання:

Клас об’єднується в три групи: «Фотографи», «Художники», «Експерти». Користуючись ментальною картою, здобувачі освіти повинні проілюструвати кожен названий образ. Це повинна бути невелика презентація, створена за допомогою PowerPoint.

Група «Фотографи» підбирають фото. Бажано авторські. Якщо така можливість відсутня, то скористуватися сайтом  Pinterest, але обов’язково під ілюстрацією вказати автора.

Група «Художники» повинна власноруч намалювати образи тексту. Використання малюнків з мережі заборонено. Лише в якості ідейного натхнення. Малюнки можна робити як у графічних редакторах, так і від руки, а потім сфотографувати малюнок (відсканувати) для презентації.

*цю групу складають здобувачі освіти, які проявляють зацікавленість у вивченні мистецтва, мають здібності до малювання

Група «Експерти» повинна слідкувати за дотримання академічної доброчесності. За день до презентації проєктів експерти перевіряють матеріал презентацій на відповідність поставленим вимогам. Також експерти беруть активну участь в оцінюванні проєктної діяльності, аргументуючи свої зауваження. Кожен експерт заповнить таблицю  для групи «Фотографи» та «Художники»

   *цю групу складають учні, які вільно орієнтуються у віртуальному світі, цікавляться новітніми технологіями, мають високий рівень навчальних досягнень

Поставте оцінку від 0 до 5 за кожним критерієм, де 0 – категоричне «ні»; 1 – «ні»; 2 – скоріше «ні», ніж «так»; 3 – скоріше «так», ніж «ні»; 4 – «так»; 5 – беззаперечно «так»

Критерій «Фотографи» «Художники»
Чи усі образи проілюстровано?
Чи дотримано правил академічної доброчесності?
Чи є ілюстрації та фото акуратними, якісними?
Чи вдало захистила група свій проєкт?

Очікувані результати:

У процесі виконання завдання розвивається критичне ставлення до інформації з різних джерел; використовуються різних видів сприймання текстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації; здобувачі освіти вчаться відділяти головну інформацію від другорядної, добирати аргументи для підтвердження власної думки; дотримуються авторських прав та мережевого етикету; вчаться перетворювати текстову інформацію в схеми та ілюстрації; удосконалюють навички партнертва; створюють оригінальний інтелектуальний продукт.

У підсумку образи поезії «Садок вишневий коло хати» сприймаються більш цілісно, осмислено, не відірвано від повсякденного життя. Здобувачі освіти демонструють власне бачення того чи іншого образу, ілюструючи його відповідно до своїх переконань.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Як підсумок учитель ставить таке проблемне питання:

Який спосіб ілюстрування образів поезії вам здається найбільш вдалим: фото чи малюнок? Поясніть свій вибір

*окремо додається наочна інструкція з користування сайтом для створення ментальних карт

1) перейдіть за посиланням https://www.mindmeister.com/

2) зареєструйтесь через акаунт Гугл

3) натисніть +

4) напишіть назву вашої карти. Для того, щоб додати гілочку, натисніть клавішу Tab. Дизайн можна змінювати, використовуючи палень справа

Використані джерела:

  1. Авраменко О. М. Українська література: підруч. для 5 класу загальноосвіт. навч.закл. – К.: Грамота, 2013. – 288 с.
  2. Тарас ШевченкоПовне зібрання творіву дванадцяти томах. Том перший. Поезія К.: Наук. думка, 1989.-528c. 
  3. Українська література 5-9 класи - навчальна програма: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram