info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Англійська мова
Застосування: На уроці
Вік/клас: 6 клас
Методи: Індивідуальна робота
Теми медіаграмотності: Цифрове здоров’я

Вправа для використання на уроці англійської мови у 6 класі при вивченні теми «Як залишатись здоровим» є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 5-6 класів.

Авторка: Гончарова Антоніна Вікторівна, вчителька англійської мови Харківської гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області. 

Мета вправи: створення умов для розвитку в учнів предметної компетентності та формування основ з медіаграмотності, зокрема уміння критично ставитись до медіа повідомлень і будувати речення за граматичною конструкцією Conditional 1 (перше умовне речення).

Короткий опис вправи, анотація: суть вправи полягає в тому, що учням пропонується завчасно дібрати меню дієтичного харчування, складеного лікарем для підлітків , які мають захворювання на цукровий діабет, гастрит, ішемічну хворобу серця (Diet food). Разом з тим на уроці вчитель представляє учням медіа ресурс (посилання https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/healthy-eating-during-), на якому представлений орієнтовний зразок здорового харчування для підлітка. Учням пропонує порівняти меню, надані лікарем, з меню Інтернету і виявити в чому вони співпадають та не співпадають.

Час на виконання вправи: 20 хвилин.

Застосування вправи: урок розвитку предметної компетентності – уміння будувати речення за конструкцією Сonditional 1, ключової «Екологічна грамотність і здорове життя» – формування потреби дотримуватися здорового способу життя і реалізації змістової лінії «Здоров'я і безпека» – формування для себе безпечного харчування. 

Необхідне обладнання: кожному учню надаються зразки меню дієтичного харчування для підлітків, які мають захворювання на діабет, гастрит, ішемічну хворобу серця (додатки 2, 3, 4), презентація (витяг з Інтернету – повідомлення про здорове харчування для підлітків – додаток 1), зошити, в яких виписана конструкція  першого умовного речення – додаток 5), орієнтовні відповіді для самооцінювання (додаток 6).

Форма роботи: індивідуальна.

Детальний опис вправи: учень отримує меню, в яких лікарями означене дієтичне харчування при хронічних захворюваннях. Також учитель демонструє на слайді витяг з Інтернету – зразок здорового харчування підлітка (додаток 1).

Вправи для виконання:

  1. Пропонується кожному учню порівняти меню, що надається в медіа із запропонованими лікарем для підлітків, що мають хронічні захворювання.
  2. Кожному учню пропонується скласти по 3 стверджувальних і 3 заперечних речення за конструкцією Conditional 1 з висловленням ставлення до Інтернет ресурсу (спираючись на повідомлення), а також 3 стверджувальних  і  3 заперечних речення до меню лікарів за тією ж конструкцією.

Кожне речення оцінюється в 1 бали. Максимальна кількість балів 12. На виконання вправи відводиться 15 хвилин

Після виконаного завдання вчитель пропонує провести самооцінювання  освітньої діяльності. На екрані презентуються орієнтовні відповіді для самооцінювання.

Учням, які допустили помилки, пропонується скласти повторно речення за наданою конструкцією. На самооцінювання відводиться ще 5 хвилин.

Очікувані результати: учні набувають умінь будувати речення за конструкцію Conditional1, а також критично оцінювати медіа повідомлення.

Підсумок/рефлексія. «Закінчи речення», в яких висловіть ставлення до медіа ресурсу, що використовувавсь.

  1. Я вважаю, що надане повідомлення було …
  2. Я буду користуватись (не користуватись) меню з медіа тому, що …
  3. Я скористаюсь меню з медіа за умови…

Учні доходять висновку, що надані лікарем меню та меню з  Інтернету співпадають. Але в меню з Інтернету бракує дозування їжі. Саме з цим питанням і слід звернутись до лікаря.

Додаток 2

Diet food for diabetics:( діабетчик)

Breakfast– cabbage salad 70 gr.boiled fish – 50 gr. tea without sugar, bread

Lunch –vegetable  stew 100 gr.  tea

Dinner – vegetable soup – 250 gr. boiled chicken –70 gr. bread, apple, stewed fruit

Snack –syrnikis– 100 gr. rosehip drink (відвар шипшини)

Supper – steamed meat cutlets -- 150 gr. an egg, bread

Second supper – kefir

Додаток 3

Diet food for gastritis sick: (хворий на гастрит)

Breakfast– a soft-boiled egg, a cracker, light tea

Lunch – biscuits, jelly

Dinner – vegetable soup – 250 gr. boiled chicken –70 gr. stewed fruit

Snack – a banana

Supper –buckwheat  porridge– 70 gr. boiled sausage ( doctorskaya)– 50 gr.

Додаток 4

Diet food for heart sick:

Breakfast– cereal with milk 200 gr. anegg in a pouch. tea

Lunch – two baked apples with sugar.

Dinner – pearl barley soup with vegetables– 250 gr. boiled chicken – 70 gr. smashed carrots –50 gr. stewed fruit

Snack – rosehip drink (відвар шипшини)

Supper –cheese pudding – 50gr, smashed potatoes – 150 gr., boiled fish – 50 gr.

Second supper – kefir

Додаток 5

Conditional Clause : If  + Subject + V1 // Subject + Will + V1

Додаток 6

Орієнтовні відповіді – висловлення ставлення до Інтернет-ресурсу :

1) If we use the Internet resource wisely, we will find correct information

2) If we know the rules of using the Internet, we will feel safe on sites

3) Іf we want to download some program, we will find a reliable site

4) If we don`t know the proper answer , the internet will help us

5) If  we don`t believe the information   from the internet,  we will  compare different resources

6) If we don`t compare different resources on the internet, we won`t be success in our study

Ці відповіді учні створюють за допомогою наступних карток :

1a )  / use the internet resource wisely/ find correct information

2a)  /know the rules of using the Internet /feel safe on sites

3a)  /want to download some program /find a reliable site

4a)  / not/ know the proper answer /the internet/ help us

5a)  /not/ believe the information from the internet/ compare different resources

6a) / not /compare different resources on the internet /not be success in our study

Орієнтовні приклади відповідей, складених учнями самостійно :

Використані джерела:

  1. Державний стандарт для базової та повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів від 30 вересня 2020 р. №898) Електронна версія: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
  2. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи Англійська мова Німецька мова Французька мова Іспанська мова, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, Електронна версія: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
  3. Підручник Prepare 3 (Joanna Kosta, Melanie Williams, Cambridge University Press, 2019)
  4. Healthy Eating During Adolescence | Johns Hopkins Medicine  Електронний ресурс:https://www.hopkinsmedicine.org › health › healthy-eatin
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram