info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку природознавство/інтегрований курс «Я досліджую світ» у 5 класі "Вода на Землі. Властивості, стан води. Кругообіг води"

План-конспект уроку є дипломантом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Природознавство/інтегрований курс «Я досліджую світ»)


Опис досвіду

Система освіти в Україні на сучасному етапі знаходиться на перетині питань використання цифрових технологій та інтерактивних методів та прийомів навчання. З одного боку, майже в кожному навчальному закладі учні користуються новітніми технологіями. З іншого – ситуація ускладнюється нестачею ресурсів, необхідних для забезпечення повноцінного використання новітніх технологій. Питання формування у учнів навчальної самостійності є двобічною проблемою. З першого погляду необхідним є розвиток самостійності, пізнавальної активності, формування власного світовідчуття, з іншого – треба навчати застосовувати набуті знання під час самостійної практичної діяльності.

В процесі викладання предметів природничого циклу та інформатики  постійно проводимо моніторингові дослідження рівнів компетентностей учнів. Невисокий рівень знань та навичок учнів, низький рівень комунікабельності, конструктивного спілкування й співпраці, нездатність критично мислити, творчо вирішувати завдання  - це стало умовою становлення досвіду в практиці нашої спільної роботи.

Головна ідея та інноваційність даної роботи заключається в тому, що вона передбачає поєднання мультимедійних засобів навчання, визначеного віртуального простору - інтерактивної дошки Padlet, хмарного сервісу Learningapps та інтерактивних  форм роботи  під час уроків природознавства та інформатики з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу та стимулювання інтересу учнів до навчання.

Актуальність роботи

Сучасна школа повинна виховувати готовність людини до «інноваційної поведінки». На зміну слухняності, повторення, наслідування приходять нові вимоги: вміння бачити проблеми, спокійно приймати їх і самостійно вирішувати. Це стосується всіх сфер життя: побутової, соціальної і професійної. У зв'язку з реформами освіти в нашій країні, відбувається постійний пошук ефективних методів навчання.

У роботі практикуємо різні інтерактивні методи, але дослідницька діяльність з використанням визначеного віртуального простору Padlet та хмарних сервісів Learningapps вважаємо одним з найефективніших методів інтерактивного навчання. Таке поєднання технологій формує ключові компетентності, яких потребує сучасне життя, розвиває  аналітичні, творчі та комунікативні навички, вкрай необхідних в сучасному світі, сприяє накопиченню багажу практичної інформації, яка може опинитися в житті більш корисною, ніж теоретичні знання. Визначаються міжпредметні зв'язки, тісний зв'язок із життям, а це є мотивацією навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти.

Спільна робота в дистанційному форматі формує у підростаючого покоління звички цивілізованого спілкування, разом із формуванням загальнокультурних цінностей, вміння користуватися інформаційними засобами зв'язку, дотримуючись правил та поважаючи свободу оточуючих.

Очікувані результати використання  інтерактивних методів навчання з використанням визначеного віртуального простору Padlet та хмарних сервісів Microsoft OneDrive

Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Впровадження інтерактивних методів, дослідницької діяльності з використанням визначеного віртуального простору Padlet та хмарних сервісів Microsoft OneDrive дає можливість доповнити і поглибити знання учнів, розвинути інтерес до предмету, формувати у них компетенції, яких потребує сучасне життя, зокрема: соціальні (брати на себе відповідальність, бути активним у прийняти рішень, у суспільному житті); полікультурні (розуміння несхожості людей, взаємоповага до їхньої мови, релігії, культури); комунікативні (опанування усних і писемних спілкувань); інформаційні (уміння здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію); саморозвитку та самоосвіти; продуктивної та творчої діяльності.

Тема: Вода на Землі. Властивості, стан води. Кругообіг води.

Мета: формування природничих, інформаційно-цифрових компетентностей, екологічної грамотності та здорового способу життя через уявлення про роль води в природі та відпрацювання навичок роботи з онлайн  платформами для дистанційного навчання.

Задачі уроку:

- удосконалити знання про  три стани води, властивості води;

- виховувати екологічне мислення учнів, відповідальність за те, що відбувається довкола, прагнення берегти й охороняти природу, зокрема воду, формувати в учнів риси справжніх господарів країни, вміти слухати і чути, отримання навичок роботи у команді;

- удосконалення навичок роботи з онлайн платформами Padlet,  Google та Learningapps.

Очікувані результати:

 • вдосконалення знань про воду, її властивостях та роль в природі та житті людини;
 • вміння працювати з онлайн платформами Padlet, Google та Learningapps;
 • формування в учнів рис справжніх господарів країни, вміння слухати і чути, отримання навичок роботи у команді;
 • розвиток самостійності, пізнавальної активності, формування власного світовідчуття.

Обладнання: прилади для досліду (декілька склянок, склянку, вазу, колбу,  ложка, вода), підручники, зошити, глобуси, комп’ютерний клас з доступом до мережі Інтернет (платформи Padlet,  Google та Learningapps)

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами казки.

Хід уроку

Епіграф до уроку  Ми пізнаємо цінність води лише коли колодязь пересихає.

(Бенджамін Франклін)

І. Організаційний момент.

1.1 Дітям пропонується перед початком роботи промовити такі слова: "Девіз творчих та винахідливих" (Додаток 1)

1.2 Відобразити свій настрій (смайлики) Яким би кольором ви його позначили?

1.3 Для того щоб налаштуватися на роботу, сконцентрувати увагу  і як розминку пропоную побудувати «Живу карту світу».

1.4 Черговий синоптик (доповідь чергового про стан погоди).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.                                                                                                        З об’єктом нашого сьогоднішнього дослідження ви усі з ранку стикалися, а про що йде мова ви зараз дізнаєтеся. Я вважаю, що ви мені допоможете визначити тему уроку, а для цього треба розв’язати деякі загадки. (Перегляд відео на віртуальній інтерактивній дошці padlet https://padlet.com/gagyonish/urw2o72odyl3 )

— Ви відгадували загадки. Давайте ще раз скажемо, про що вони. (Дощ, сніжинка, лід, роса, вода... ) А давайте подумаємо і скажемо одним словом: це все... (Вода)

А тепер нам залишилося визначити тему уроку. Хто здогадався, про що йтиме мова? (Про воду)

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь:  де на Землі знаходиться вода, у яких станах і які властивості має вода – рідина, будемо застосовувати знання отримані на попередніх уроках про речовини, їх фізичні властивості про причини відмінностей між агрегатними станами речовин, явищами природи; дізнаємося про значення води для рослин, тварин і людини. А також  з`ясуємо що таке колообіг води в природі. Проведемо дослід.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Складання «Асоціативного куща» Які уявлення у вас викликає слово «вода»? (на   віртуальній інтерактивній дошці https://padlet.com/gagyonish/ds2sg76fgdq5 )

Пояснення вчителя. Вода — багатство Землі. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Кількість її на планеті зазначено на слайді.

Вода настільки міцно увійшла в наше життя, що ми і не мислимо своє існування без неї. Воду справедливо називають колискою життя. Адже перші живі істоти, що з’явилися на нашій планеті мільйони років тому, мешкали у воді.

Пошукова робота «Допитливий біолог»  (Додаток 2)

 1. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА. (Проведення бесіди та дослідів, у ході яких на основі спостережень учнів усвідомлюють властивості води-рідини.) https://padlet.com/gagyonish/urw2o72odyl3 А які ж властивості  води?

Дослід 1.

 • У кожного на парті є склянка з водою. Спробуйте її перелити в пусту склянку. Що ви побачили?

Дослід 2.

 • А зараз ми з вами спробуємо дізнатися, чи має вода форму. Я наллю води на стіл. Що з нею сталося? Чи має вода форму? А тепер візьму різні за формою посудини: склянку, вазу, колбу. І наллю в кожну з них воду. Що ви помітили? Спробуйте зробити висновок.

Дослід 3.

 • У склянку з водою опустіть ложку. Чи добре її видно? Що ви можете сказати?

Дослід 4.

 • Подивіться, чи має вода колір. Отже, .....

Пошукова робота. Робота з підручником на с.150 (перший пункт)

- Знайдіть у тексті речення, де говориться ще про одну властивість води, про яку ви вже дізналися, коли вивчали термометр. Що буде з пляшкою, якщо її з водою винести на мороз. Чому ж у цьому випадку вода в пляшці не стискається?

Дослід 5.

- Визначте, чи має вода запах. ( Правила визначення запаху)

Пошукова робота. Це цікаво! (Випереджальне завдання)

Відеодослід 6.

https://www.youtube.com/watch?v=I1kBDbBw3qY

 • Як зародилося життя на Землі?
 • Чому живі істоти водойм не замерзають разом з водою?
 • Будова води, з чого вона складається?
 • Від чого захищає вода людство?

- А чи має вода смак? Чи можна порівняти воду із водопровідного крана з водою із джерела чи криниці? Вода з джерела видається смачнішою. В чому ж причина? Справа втому, що смак має лише чиста вода. А чи є така у природі? Немає, адже протікаючи в надрах Землі чи на її поверхні, вода розчиняє різні речовини.

- То від чого залежить смак води?

- Отже , вода – найголовніший розчинник на Землі, тобто вона може розчиняти у собі багато різних речовин і про це ми поговоримо на слідуючому уроці.

Гроно-висновок на віртуальній інтерактивній дошці https://padlet.com/gagyonish/90z9ic63yip4

Словникова робота: (записуємо в зошит - словник) Вода — прозора, безбарвна рідина, яка знаходиться в річках, озерах, морях, океанах, і в чистому вигляді не має запаху та смаку.

Фізхвилинка.  (Додоток 3)                                                                                                                    

 1. Стани води (заповнюють в спільному доступі на Google- документі) https://docs.google.com/document/d/1hMbMJiAtTVkciipYYYEspHAlcvLlsRRkFZdKKJGx7B8/edit?usp=sharing
 2. Скільки води на Землі? Застосування води.

- Глобус – це об’ємне зображення нашої планети, на якій ми живемо. Подивіться на нього. Ви побачите різні кольори на глобусі. Це – кольорове позначення суші і води.

- Коли з космосу космонавти вперше побачили нашу планету, вони були дуже здивовані і зачаровані її красою і назвали Землю «блакитною планетою», Космонавти розповідають, що з космосу нашу Землю доцільніше було б назвати Океанією.

Спробуйте уявити, що із Землі зникла вода, що її нема ніде — ні в повітрі, ні на поверхні, ні під землею. Нема хмар, океанів, підземних джерел, криги, снігу. Ви неодмінно дійдете висновку, що життя за таких умов існувати не може.

Вода — джерело життя на Землі. Саме у воді зародилося колись і зароджується сьогодні життя. Оскільки саме у воді 9 місяців перебуває плід дитини перш ніж народитися.

Вона використовується як сировина у промисловості, джерело енергії, вона є чинником, що визначає погоду, клімат нашої планети.

Вода має велике значення для життя рослин, тварин і людей. Без неї неможливе існування живих організмів. У всякому організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність організму, і сама вода бере участь у багатьох біохімічних реакціях. Відомо, що частка води в рослинах складає 80 %, у водоростях — 98 %, у тілі медузі — 95—98 %, у тілі людини — 65%. Кожна доросла людина щоденно з їжею споживає в середньому майже 2 л води і не може прожити без неї більш ніж 8 діб. При втраті організмом 12 % маси води кров загусає, мов смола, і втрачає здатність рухатися кровоносними судинами.

У медицині вода - розчинник, лікарський засіб, засіб санітарії та гігієни, "транспортний засіб". Підвищення рівня медичного обслуговування та зростання народонаселення планети Земля природним чином веде до зростання водоспоживання на медичні цілі.

У сільському господарстві вода - "транспортний засіб" поживних речовин до клітин рослин і тварин, учасник процесу фотосинтезу, регулятор температури живих організмів. Обсяги води, які витрачаються для поливу сільськогосподарських рослин, при годівлі тварин, птиці, не поступаються обсягами, використовуваним промисловістю.

У побуті вода - засіб санітарії та гігієни, учасник хімічних реакцій, що протікають при приготуванні їжі, теплоносій, "транспортний засіб", що видаляє продукти життєдіяльності людини в каналізацію. Вода миє всіх людей, машини, дороги. Норма водоспоживання на одну людину істотно різна по окремих містах. Згадаймо про приблизно 6 мільярдів людей, що населяють планету Земля і нам стане ясно, чому час від часу виникають розмови про дедалі зростаючі проблеми з питною водою навіть у регіонах планети, де дуже багато води.

Без води не замісити тісто для хліба, не приготувати бетон для будівництва, не зробити ані папір, ані тканину для одягу, ні гуму, ні метал, ні цукерки, ні пластмасу, ні ліків - нічого не зробити без води!

- А чи знаєте ви, що води, необхідної для всього живого не так вже й багато, і люди всіх країн дуже схвильовані тим, що не скрізь її вдосталь. Від цього страждає багато країн і гине їх населення. Подивіться уважно на слайд презентації.

- Чи не правда, що вони змушують замислитися про збереження води на нашій планеті, щоб забезпечити життя людям?

- Хоч ви і маленькі, але й ви можете щось корисне зробити у цій справі. Я пропоную вам намалювати плакат «Бережи воду» або скласти і оформити поради по збереженню води в (побутових) домашніх умовах.

 1. Як зберегти воду?
 • Уявіть собі такий випадок – ви не помітили технічні негаразди або через неуважність щільно не закрили кран, і водичка по крапельці стала капати. За деякий час її витече чимало. Я пропоную вам дома перевірити, скільки води витратиться даремно. Скористуйтесь алгоритмом проведення досліду і разом з батьками обчисліть витрати.

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА. Алгоритм виконання досліду (разом з батьками,дорослими) Документ знаходиться у спільному доступі на Google https://docs.google.com/document/d/1ZK4fCLbncLYYtvALDPx8Pm8kfqO7nDY5a1m0TPFsQqE/edit?usp=sharing

 • А зараз я пропоную вам допомогти Крапельці у розв’язанні її проблем. З’єднайте стрілками від кожної проблеми до її вирішення.

А зараз  для проблем, які зустрічаються найчастіше ми з вами спробуємо знайти рішення. ( обєднайте стрілочкою проблему і її вирішення) Учні виконують в програмі Learningapps https://learningapps.org/display?v=p33q9nrhn18

 1. Дидактична гра «Подорож з краплинками води» з використанням таблиці «Кругообіг води в природі» та анімації

- Послухайте розповідь про пригоди, що сталися з краплинками води, і допоможіть пояснити, чому вони відбулися.

У синьому морі плескалися краплинки води. Пригріло ясне Сонечко, і краплинки випірнули на поверхню погрітися. Але раптом вони стали легкими-легкими і піднялися вгору.

- Що сталося з краплинками?

Краплинкам сподобалося бути легкими і літати. Вони піднімались все вище і вище. Та раптом їм стало холодно, і вони знову стали важкими.

- Чому краплинки стали важкими? На що вони перетворилися? Краплинки знову стали рідиною, а деякі – кристаликами льоду, бо при охолодженні водяна пара переходить у рідкий або твердий стан.

З краплинок і кристаликів льоду високо над Землею утворились хмари. Та тісно було на хмарках краплинкам. Вони наштовхнулись на кристалики льоду і примерзли до них. Кристалик до кристалика – і утворились А що утворилось, ви дізнаєтесь, коли розгадаєте загадку:

Хто на місці не сидить,

А несеться і летить,

Жваво у танку кружляє,

Наших діток звеселяє?

Звісно, це такі пушинки —

Білі зимові… (Сніжинки)

Утворились сніжинки, які вже не могли залишатись на хмарі, бо стали важкими, і впали на Землю. Узимку сніжинки долітають до Землі, і випадає сніг.

 • А чи можуть влітку сніжинки долітати до Землі? Чому? А кристалики льоду?

З дощем чи снігом повернулися назад і наші краплинки. Але на цьому їхня подорож  і пригоди не закінчилися. Вигляне Сонечко, і вони знову помандрують.

- Отже, вода у природі постійно рухається, мандрує. З поверхні Землі у повітря, а звідти назад на Землю.

- Переміщення води у природі і перехід її з одного стану в інший називається кругообігом води. (Показ анімації https://padlet.com/gagyonish/urw2o72odyl3 )

 • Подивіться уважно на слайд і ви побачите скільки треба часу, щоб вода зробила повний кругообіг і повернулася: Океан – 2600 років, ріки та озера – 3 роки 3 місяці, ґрунтові води – 10 місяців.

Словникова робота записуємо в зошит - словник. Велике і мале кола кругообігу води.

Екологічна хвилинка. Перегляд фрагменту мультфільму та відео «Острови зі сміття» за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=cUFHcULdm9o&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=f4bXlNAqE-Y

Прийом «Ти мені - я тобі» Скласти одне питання для товариша по парті. Обговорення відповедів.

V. Релаксація. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Online-test. https://onlinetestpad.com/ua/test/105814-perevіrka-znan-z-temi-vodavlastivostі-vodi
 2. Наведіть приклади використання води людиною та дайте оцінку вчинкам людей.

А чи знаєте ви, що прісної води на нашій планеті в річках, озерах та під землею всього 0,6 %. Це дуже мало, тому ми з вами повинні не тільки любити воду, а й оберігати її. Вода звертається до нас вустами  поета з Миколаївщини Степана Крижанівського:

Монолог води.

Я - вода. І я родилась чистою.

Не для себе ллюся, а для вас.

Озиваюсь мовою врочистою

І лише за правду без прикрас.

Я - вода. Я чиста й чесна віта

Я течу, журчу, туди й сюди.

Чи ти бачиш, окаяний світе,

Що все більше мертвої води?

Хочеш ти ковток водиці чистої,

Щоб була я вічно молода?

Чоловіче, я сама не вистою,

Ти рятуй мене,

Бо Я - вода!

VІ. Підсумок уроку. «Рюкзак.»

Що нового і цікавого ви дізнались на уроці? Які знання візьмете в «дорогу»?

Про що ви розкажете своїм друзям з того, що вивчили на уроці?

Чи змінився ваш настрій під кінець уроку? Який емоційний стан переважав під час уроку? Яким би кольором ви його позначили?

VІІ. Домашнє завдання (Розміщене на віртуальній інтерактивній дошці https://padlet.com/gagyonish/urw2o72odyl3)

Опрацювати текст параграфа 36 -37 (с. 150). Виконати дослідження.

 1. Скласти і запропонувати правила раціонального використовування води.
 2. Скласти кросворд, ребус.
 3. Намалювати плакат «Бережи воду» або скласти і оформити поради по збереженню води в домашніх умовах.
 4. Написати казку про пригоди води.
 5. https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs (Відеозавдання)

Джерела:

 1. https://dovidka.biz.ua/yak-zminyuyetsya-temperatura-z-visotoyu/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
 2. https://dovidka.biz.ua/zagadki-pro-snizhinku/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
 3. https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
 4. https://www.youtube.com/watch?v=HhHoSIxduRg
 5. Формула щастя : нові вірші / С. А. Крижанівський . - К. : Письменник, 1970. - 111 с.
 6. https://vseosvita.ua/
 7. Discovery

Додаток 1

Видумуй, пробуй, твори!

Розум, фантазію прояви!

Активним і уважним будь

І про кмітливість не забудь!

Я- особистість творча,

Я думаю, аналізую,

Я висловлюю свої судження,

Я хочу знати.

Ми починаємо урок, а на уроці ми…

Уважні!

Розумні!

Організовані!

Кмітливі!

Додаток 2

Пошукова робота (випереджальне завдання) «Допитливий біолог»

Сучасний світ рослин і тварин, сама людина завдячують своїм існуванням воді. Рослинам вона потрібна, щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини по всьому тілу. Вода підтримує форму та пружність рослин. Зелені  рослини на світлі з води та вуглекислого газу утворюють органічні речовини. Для багатьох тварин і рослин вода є рідною домівкою—місцем їхнього оселення.

Серед речовин, що входять до складу тіла тварин і людини, воді належить перше місце. Навіть кістки та зуби мають у своєму складі воду. Не говорячи про кров, піт і слину. Яку роль відіграє вода у тілі людини? Насамперед роль розчинника. Тисячі хімічних реакцій, що відбуваються в живому організмі з їжею, без води були б просто неможливі. Поживні речовини, які утворюються при цьому, та речовини, що підлягають видаленню з організму, переносяться кров’ю.  А в складі крові  багато води. Улітку ми споживаємо води більше, ніж узимку. Це зумовлено ще однією важливою її роллю - захищати тіло людини і тварин від перегрівання. Як саме? Під час перегрівання виділяється багато поту. Він випаровується, і шкіра охолоджується. Завдяки цьому навіть за найбільшої спеки температура тіла людини залишається постійною. Без води людина не може прожити більше 5 -7 днів.

Додаток 3 Фізкультхвилинка

Крапля в подорож зібралась,

У валізу речі склала.

Сіла в дощовий експрес

Й без зупинки із небес

Полетіла до Землі.

Її рідні прийняли,

У воді її зустріли,

Танцювали і раділи.

А як крапля накупалась,

Знов у подорож зібралась.

Сонечко згори пригріло,

В паропотяг крапля сіла

І додому попливла,

Вдома справа вже була

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДО УРОКУ «Для допитливих»

ВОДА НА ЗЕМЛІ, ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ, ЗНАЧЕННЯ ВОДИ.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів.

ВОДА – найпоширеніший розчинник на Землі, здатна розчиняти рідкі, тверді, газоподібні речовини, а утворена суміш речовин набуває одного з водою агрегатного стану.

Достатню кількість перебування води в рідкому стані зумовила оптимальна відстань Землі до Сонця 150 мільйонів кілометрів (на ближчій відстані уся вода перетворилась би на пару, на дальшій – на лід).

На планеті вода є двох видів:

 • прісна (річки, озера, сніг, крига, айсберги);
 • солона (моря, океани, солоні озера).

ВОДА НА ЗЕМЛІ НАЯВНА ВСЮДИ:

 • у океанах і морях;
 • на суходолі в річках, озерах, болотах, водосховищах тощо;
 • у льодовиках;
 • в атмосфері утворює хмари;
 • у ґрунті й глибоко під землею;
 • в організмах.

Випаровування – перехід води з рідкого стану в газоподібний.

Замерзання – перехід води з рідкого стану в твердий.

Танення – перехід води з твердого стану в рідкий.

Конденсація – перехід води з газоподібного стану в рідкий.

Чиста вода кипить при температурі 100 °С і замерзає при 0 °С. Якщо в ній буде розчинена сіль, то температура кипіння перевищить 100 °С, а температура замерзання знизиться, тому під час ожеледиці тротуари посипають кухонною сіллю.

 При підйомі вгору температура повітря в тропосфері знижується на 1 км – 6 ° С. На висоті 6-9 км градієнт температури зростає і становить  6,5- 7,5°С - 1 км.

ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ:

 • не має кольору (але у товстих шарах має блакитний відтінок);
 • не має запаху;
 • прозора;
 • кипить при температурі 100 °С;
 • замерзає при температурі 0 °С;
 • добрий розчинник;
 • під час нагрівання розширюється;
 • під час охолодження стискується;
 • під час замерзання знову розширюється;
 • на Землі існує в трьох агрегатних станах (рідкому, твердому й газоподібному);
 • не горить
 • текуча (у рідкому стані);
 • має низьку теплопровідність
 • найпоширеніший мінерал на Землі.

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ.

Значення води у природі:

1) можливий кругообіг води;

2) забезпечує життя живих організмів (розчиняє мінеральні речовини, є умовою фотосинтезу, забезпечує фізіологічні процеси тощо);

3) підтримує форму та пружність рослин;

4) є середовищем для водних рослин і тварин;

5) випаровування води охолоджує живі організми.

Значення води в живій природі:

1) живі організми мають у своєму складі найбільше води;

2) рослини споживають розчинені мінеральні речовини;

3) вода підтримує форму та пружність рослин;

4) зелені рослини на світлі з води та вуглекислого газу утворюють органічні речовини;

5) у фізіологічних процесах використовуються водні розчини;

6) кров містить воду, вона транспортує речовини до клітин;

7) при перегрівання виділяється піт для збереження температурного балансу;

8) водне середовище – місце оселення водних тварин і рослин;

9) доросла людина щодоби споживає близько двох літрів води.

Значення води для людини:

1) забезпечує життєдіяльність;

2) використовується в побуті для варки, чистки;

4) використовується на гідроелектростанціях;

5) водні простори -  транспортні шляхи;

6) забезпечує майже всі галузі промисловості;

7) використовується для поливу, розчинів добрив у сільському господарстві;

8) у медицині фізіологічний розчин, мікстури, плазма тощо;

9) у хімічній промисловості для охолодження, отримання водню;

10) консервуємо овочі та фрукти з розчинами цукру, кухонної солі, оцтової та лимонної кислоти;

11) водойми є місцями відпочинку;

12) рибопродукти водойм вживає в їжу;

13) мінеральну воду використовують для лікування;

14) водою художники розчиняють фарби.

Негативне значення води:

1) повені та паводки для сільського господарства;

2) заболочення придатних земель для сільського господарства при затяжних дощах;

3) розмиває мости, дороги, ґрунти;

4) стихійні лиха цунамі, повені, паводки приносять руйнування;

5) вологість сприяє появі ржі, шкодить матеріалам;

6) висока вологість шкідлива для здоров'я людини.


Підготувала: Бєлова Вікторія Олександрівна, учитель фізики та  інформатики Водянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Добропільської міської ради, Донецької області; Мельник Євгенія Леонтіївна, учитель біології та географії Водянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Добропільської міської ради, Донецької області

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram