info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії у 7 класі "Вода - склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


7 клас (2 години)

Тема. Вода - склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода –  розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

Мета.

 

Сприяти формуванню предметних компетентностей:

учень/учениця називає склад молекули води; наводить приклади водних розчинів; описує поширеність води у природі, фізичні властивості води; розрізняє розчинник і розчинену речовину; обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини; оцінює роль води в життєдіяльності організмів; висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень; використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля; відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

ключових компетентностей (з урахуванням інтегрованих змістових ліній):

учень/учениця вдосконалює вміння використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене запитання; брати участь в обговоренні питань хімічного змісту і робити висновки, чітко, зрозуміло й образно висловлювати свою думку; складати усне і письмове повідомлення на хімічну тему, виголошувати його;

виявляє допитливість щодо хімічних знань; оцінює значення використання сучасних пристроїв для пошуку хімічної інформації, її оброблення; критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі, виявляючи елементи медіаграмотності; створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризуючи хімічні знання;

демонструє  прагнення до самовдосконалення; осмислення результатів самостійного вивчення хімії; розуміння перспектив власного розвитку упродовж життя, пов'язаного із хімічними знаннями;

виявляє ініціативність, здатність генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень;  зміцнюючи віру в себе, у  власні можливості;  готовність до змін та інновацій;

усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; розуміє важливість гармонійної взаємодії людини і природи, відповідального й ощадного ставлення до використання природних ресурсів як джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і спільноти; влаштовувати власне життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля.

Тип уроку:   урок формування предметних та метапредметних компетентностей.

Методи й методичні прийоми: словесні (бесіда, диспут), наочні (ілюстрація, експеримент);  частково-пошукові.

Форми роботи:  колективна (групова), індивідуально-відокремлена, фронтальна.

Обладнання: прилад для демонстрації провідності води та її розчинів; мультимедійний пристрій; ПК з виходом в інтернет; Хімія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Г. Ярошенко.- Харків: СИЦИЯ,  2016. – 192 с.

Хід уроку

МОБІЛІЗУЮЧИЙ ЕТАП УРОКУ

БЛОК  «ВХІД»

І. Організаційний етап. Створення сприятливої атмосфери.

- привітання;

- визначення відсутніх;

- перевірка готовності учнів та класного приміщення до уроку;

- організація уваги.

Доброго дня! Як говорив французький письменник та філософ епохи Відродження Мішель де Монтень: «Найкращім доказом мудрості є безперервно хороший настрій». Я бажаю нам, щоб гарний настрій та мудрість не залишали нас протягом сьогоднішнього уроку, адже мова піде про ЖИТТЯ.

ІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Почали знайомство із представниками простих та складних речовин. Яку просту речовину ми вивчили? (Кисень) Чому розпочали саме з неї?

Сьогодні на уроці ми починаємо вивчення складної речовини, про яку писав ще англійський поет ХІХ століття Джордж Гордон Байрон: «Не зазнавши страждань від спраги, годі збагнути, як багато важить для людей вода» (епіграф на дошці). Про яку речовину буде йти мова? (Вода)

ІІІ. Мотивація.

Чому із десятків мільйонів існуючих складних речовин програма для 7 класу пропонує вивчення саме цієї речовини?

На скільки актуальними та необхідними є знання про воду для пересічного громадянина з огляду на широку рекламну медіаінформацію (термін пояснюється учням)? Чи пов’язане ці знання зі здоров’ям людини?

ІV. Цілепокладання. 

Так, тема сьогоднішнього уроку: «Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини».

На уроці ми не тільки познайомимось зі складом, фізико-хімічними характеристиками речовини, поширенням у природі та значенням водних систем у природі та нашому житті, а й будемо вчитись критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному (термін пояснюється учням) просторі, виявляючи елементи медіаграмотності. Це дозволить нам, як споживачам, критично аналізувати медіаповідомлення з тим, аби помічати там хімічну безграмотність, і  допоможе краще усвідомити потенційну маніпуляцію (термін пояснюється учням)  . Кожна освічена людина повинна бути готовою до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа.

Хочу запропонувати вам скласти «формулу успіху» на сьогоднішній урок, щоб досягти максимального результату, і поділитись своєю «формулою успіху»: ЗВ + РУ + ПН = ОМЗБУ

(знання вчителя + розуміння учнів + практичні навички = обізнаність, медіа грамотність, знання, безпека, успіх).

(за бажанням учні зачитують свою)

ЕТАП  ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ

БЛОК «КОНТРОЛЬ»

БЛОК «ТЕОРІЯ»

V. Введення нового матеріалу.

 1. Склад молекули води.

На уроках хімії ми неодноразово вже мали справу з інформацією про воду, тому можемо охарактеризувати її за хімічною формулою.

! Ст. 144 - дати характеристику за планом (робота в парах з уточненням в четвірках та подальшим фронтальним обговоренням):

 • хімічна формула і валентність хімічних елементів у ній;
 • якісний склад;
 • кількісний склад;
 • відносна молекулярна маса;
 • масова частка Гідрогену й Оксигену у сполуці.

          ? Чи можемо ми віднести воду до  групи оксидів? Чому?

          ? Воду відносять до бінарних сполук. Чому?

 1. Поширеність у природі. Фізичні властивості води.

Вода так добре знайома, така звичайна, що для нас не є загадкою. Здається, що про таку поширену речовину як вода нічого нового дізнатися не можна. Та насправді навіть сьогодні про воду на Землі ми знаємо ще далеко не все.

Напередодні в нашому Classroom ви отримали завдання:

1.Перегляньте відеоматеріал (зі списків відтворення власного каналу вчителя на You Tube) - https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-B2Zf18aH_d4v32q72cPa9m0I3dFPin

2. Про які особливості води ви дізнались?
3. В робочих зошитах запишіть основні висновки, зроблені вами.

(Фронтальне обговорення за відповідями учнів, даними при виконанні домашнього завдання:

? В якому вигляді можна зустріти воду в природі? В якому із агрегатних станів вода в природі зосереджена найбільше? (2/3 поверхні Землі вкрито водою, ¾ її припадає на води Світового океану, решта входить до складу тіл живої природи).

! На фізичній карті показати океани та назвати їх. Наведіть приклади відомих водойм України, а також нашого регіону.

? Перелічіть фізичні властивості води, про які ви дізнались.

? Якою є значення температури кипіння та замерзання води? )

Яка інформація із цього відео є абсолютно достовірною, а яка викликала або може викликати сумніви? Чому?

Пропонуємо ще декілька фактів про воду – гра «Вірю – не вірю» (учень готував повідомлення – всі вони правдиві). Якщо ви «вірите», підіймаєтесь із-за парти (фізкультрозминка) :

 1. Формулі води може відповідати 36 її різновидностей.
 2. Учені виявили більше 10 різновидностей льоду. Є дуже щільний лід з густиною 2,32 г/мл, який тоне наче камінь… Існує «гарячий лід». Він має температуру +76оС. Щоб його розплавити, треба нагріти цей лід до +192оС.
 3. Усі речовини під час нагрівання розширюються, а при охолодженні стискаються. Вода також стискається при охолодженні, але коли її температура досягає +4оС, вона починає розширюватись, хоча її температура знижується.
 4. Ліками від деяких серцево-судинних захворювань є ванни з мінеральною водою.
 5. Є «срібна» вода. Така вода зберігається в поліетиленових мішечках, поміщених у герметично закриті банки і не втрачає свій смак протягом двох років.
 6. Свіжа тала вода має «пам'ять». Якщо нею поїти птахів та тварин, це збільшує приріст молодняку, кури несуть більше яєць, корови дають більше молока.
 7. Струмінь води може перерізати стальну броню завтовшки в декілька десятків сантиметрів.

(Всі факти є достовірними)

(Обговорення результатів. Висновок: не все, що здається неймовірним – є фейком!)

Особливими властивостями води є висока теплоємність та здатність розширюватись при замерзанні.

? Що таке теплоємність з точки зору фізики? (допомога підручника – ст. 146).

? Чому водойми зазвичай не промерзають до дна?

? З чим пов’язане руйнування пішохідних доріжок та автомобільних доріг в містах на протязі зимового періоду?

!!!!!  Необхідні знання з хімії при виробництві тротуарних плиток та при укладанні асфальту.

? Чи проводе вода електричний струм?

Експеримент (електричний струм у дистильованій воді, водопровідній воді, розчині солі).

 1. Вода – розчинник.

? Чи є чиста вода в природі? Чому?

? Що таке прісна  та морська вода? (допомога підручника – ст. 147).

? Яку роль відіграє вода для живих організмів? (більше ніж на 50% живі істоти складаються із води!)

Вживання необхідної кількості води є обов’язковим для кожного живого організму!

Напередодні в нашому Classroom ви отримали завдання:

 1. Перегляньте рекламні відеоролики (зі списків відтворення власного каналу вчителя на You Tube) - https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-B2Zf18aH-5K1YB9o1cTTODJdnWLdSg:
 2. Яку марку води ви виберете для вживання і чому?
 3. Що найбільше вплинуло на ваш вибір.

(Фронтальне обговорення:

? Що найбільше вплинуло на ваш вибір?

? Які хімічні помилки ви помітили?

? Чи завжди гарна картинка, участь знаменитих людей, обіцянки… є запорукою впевненості в якості на користі продукту реклами?

? Якими можуть бути дії людини, щоб переконатись у правдивості інформації?(учні: Вікіпедія, декілька джерел інформації, перегляд відгуків… Пропоную переглянути ще один рекламний ролик:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-B2Zf18aH94WZnW9fJMZDdOw4dm2gHm

? Чи зацікавила вас реклама? Чим саме?

! В ній йде мова про фульвову кислоту, яка створює «природний чорний колір».

! Давайте звернемось до Вікіпедії (учні використовують власні гаджети, вчитель – виводить інформацію на екран).

Висновок: не можна довіряти на 100% інформації, яку ми чуємо!

БЛОК «ПРАКТИКА»

VІ. Презентація результатів виконання завдань.

? «Бережіть воду!!!»  Чому цей заклик такий поширений? Води ж на нашій планеті так багато.

! Перегляд спільної презентації, створеної учнями в  Classroom, з теми «Дбайливе ставлення до води» у форматі соціального посту (випереджувальне завдання)

https://docs.google.com/presentation/d/1BEHfrTVDEoSIGrteegzIfGLj3wbAZ8iHh8GRtln1rnQ/edit?usp=sharing

БЛОК «РЕФЛЕКСІЯ»

VІІ. Підбиття підсумків.

 • Наскільки корисним є вивчений матеріал?
 • Наскільки актуальною є медіаграмотність для сучасної людини?
 • Де можна застосувати на практиці отримані знання?

VІІІ. Власне рефлексія.

 • сенкан «Вода», «Медіаграмотність»

(на екрані: сенкан – віршована форма, що дозволяє в художній формі оцінити вивчене поняття, процес або явище.

 1. Іменник, що відбиває тему.
 2. Два прикметника.
 3. Три дієслова.
 4. Фраза, що виражає особисте ставлення до теми.
 5. Один іменник – синонім до назви теми, або слово асоціація до теми).

Наприклад:        Вода

                           Криштальна, свіжа.

                           Дзюрчить, струмує, переливається.

                           Вона вічно тече, як

                           Життя.

 • цінування;
 • оцініть чи справдились ваші очікування на уроці? Чи досягли ви «успіху», формулу якого склали на початку? Яку оцінку ви поставили собі за урок з урахуванням виконаних вами завдань?;
 • оцінювання згідно критеріїв ви кожний отримаєте у власному кабінеті Classroom.

ІХ. Інформація про домашнє завдання:

Для розуму:

4-6 балів - параграф 31, запитання 1-9 після параграфу (усно).

Для душі:

7-12 балів - ст. 148 № 10 (на вибір)

 • скласти казку або оповідання про воду (з використанням отриманих хімічних знань та інформації);
 • виконати навчальний проект «Вода у творчості художників і поетів».

Для рук:

 • виготовити просторову модель молекули води (води в різних агрегатних станах);
 • намалювати картину на вивчену тему.

Підготувала: Ковбаса Тетяна Віталіївна, СВК, «старший учитель», вчитель хімії Енергодарського навчально-виховного комплексу №1 Енергодарської міської ради  Запорізької області

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram