info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії у 11 класі "Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину)"

План-конспект уроку є дипломантом І ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


Тема уроку: Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину)

«Вместе не трудно, вместе не тесно, вместе легко и всегда интересно!»

Мета уроку:

навчальна: сформувати поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірину; розглянути дію на організм і властивості аспірину; на прикладі аспірину показати значення органічної хімії в охороні здоров’я людини;

розвивальна: сприяти підвищенню інтересу до вивчення хімії, самостійну пізнавальну активність, уміння аналізувати, пояснювати та робити висновки, сприяти розвитку комунікаційної компетентності;

виховна: виховувати спостережливість, уважність, самостійність; відповідальне ставлення учнів до власного здоров’я; профорієнтація.

практична: удосконалювати навички дослідницької діяльності, проведення хімічного експерименту (на прикладі аспірину).

Тип уроку: урок формування компетентностей.

Обладнання: таблетки аспірину, пробірки, штатив, вода, спирт, розчин ферум (ІІІ) хлориду, спиртівка.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (11 клас, рівень стандарту).

Учень (учениця):

встановлює:

 • причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням аспірину;

обґрунтовує:

 • біологічну роль органічних сполук;
 • значення органічної хімії у охороні здоров’я;

висловлює судження:

 • про значення синтетичних методів добування органічних речовин.

Методи і засоби навчання: частково – пошукові, евристичні, пояснювально–ілюстративні, експериментальний.

Підходи: системно–діяльнісний, практико–орієнтований.

Технології навчання: інформаційно–комунікативні, здоров'язбережувальні, змішане навчання.

Хід уроку

Етап уроку / зміст уроку / діяльність вчителя Діяльність учнів / Ресурси

І. Організація класу.

Привітання учнів

 

Учні під час підготовки до уроку витягують фішку певного кольору – поділ на групи.

II. Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Шановні учні, у Вас на столах розміщено етикетки від синтетичних лікарських препаратів. Уважно подивіться і скажіть, що спільного мають ці лікарські препарати?

Давайте сформулюємо тему уроку.

Відповідь учнів (у їх складі наявна ацетилсаліцилова кислота в різній кількості).

Тема уроку - Аспірин

 

 

Лікарські препарати (Додаток 1)

Проблемне питання:

З якої причини ми вивчаємо лікарські препарати, і де ми можемо застосувати отримані знання?

Вдома Ви опрацювали навчальний матеріал з теми “Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину)” в середовищі Google Classroom. На уроці Вам необхідно усвідомити і практично застосувати набуті теоретичні знання. Кожен з Вас сьогодні обрав фішку певного кольору і посів місце в певній групі: 1 група – зелений колір (поняття про лікарські препарати); 2 група – червоний колір (історія відкриття аспірину); 3 група – жовтий колір (хімічний склад, фізичні властивості, добування аспірину); 4 група – оранжевий колір (хімічні властивості аспірину); 5 група – рожевий колір (застосування аспірину та його вплив на організм людини, правила зберігання та використання лікарських засобів); 2 учні виконують ментальну карту з теми вивчення  - білий колір (після 5 групи презентують продукт).

Перед тим, як приступити до роботи пропоную Вам поставити мету Вашої роботи і записати її в листки самооцінювання.

Мета учнів: сформувати поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірину; розглянути дію на організм і властивості аспірину; повторити правила зберігання та використання лікарських засобів.

Відповідь учнів (для лікування хвороб, щоб правильно застосовувати ліки за призначенням)

 

Листок самооцінювання діяльності учня на уроці (Додаток 2)

 

Завдання в середовищі Google Classroom (Додаток 3)

III. Усвідомлення й закріплення на практиці одержаних теоретичних знань.

Учні працюють в групах (10 хвилин), на доповідь до 2 хв.

Використовуємо матеріали підручника §17.

Повторення правил роботи в групі, розподіл ролей (лідер, доповідач, слідкуючий за часом, оцінювач діяльності в групі).

Під час доповідей учнів усі учні фіксують матеріал в зошитах у вигляді кластеру, опорного конспекту тощо.

 

Вид діяльності учнів в групі (Додаток 4)

 

Пам`ятка "Правила роботи в групі" (Додаток 5)

1 група. Поняття про лікарські препарати (група використовує прийом «Кластер»)

Відповідь на питання:

1)          Визначення лікарський препарат.

2)          Яка наука вивчає лікарські засоби?

3)          Класифікація лікарських препаратів.

4)          Приклади лікарських препаратів (на прикладі домашньої аптечки).

5)          Як називають лікарські препарати, які виконують антимікробну (антибактеріальну) дію?

Наведіть приклади. (антисептики, спиртовий розчин бриліантового зеленого)

Передбачувана відповідь учнів 1 групи (Додаток 6)

2 група. Історія відкриття аспірину (використання прийому «Ментальна карта»)

 

Передбачувана відповідь учнів 2 групи (Додаток 7)

3 група. Склад, добування і фізичні властивості аспірину (заповнення таблиці). Завдання і передбачувана відповідь учнів 3 групи (Додаток 8)

4 група. Хімічні властивості аспірину (експериментальне дослідження).

Завдання. Дослідіть перетворення, що відбуваються з ацетилсаліциловою кислотою (аспірином) в процесі розчинення, як ці перетворення позначаться на хімічних властивостях препарату?

 

Завдання і передбачувана відповідь 4 групи (Додаток 9)

5 група. Застосування аспірину та його вплив на організм людини, правила зберігання та використання лікарських засобів (виконують завдання у вигляді колажу).

Питання:

1. З якою метою приймають аспірин?

2. Які наслідки для здоров'я може спричинити самолікування аспірином?

3. Яких правил слід дотримуватися, вживаючи аспірин?

4. Які правила зберігання лікарських препаратів?

5. Чи потрібно обмежувати вживання аспірину особам, схильним до серцево-судинних захворювань?

Малюнки для створення колажу і передбачувана відповідь учнів 5 групи (Додаток 10)

Презентація ментальної карти з теми “Аспірин”

 

 

 

 

 

(Додаток 11)

ІV. Усвідомлення й практичне закріплення знань. 12 учнів виконують тестування на комп’ютерах. Інші учні виконують тестування письмово на окремих аркушах.

 

 

Тестове опитування "Аспірин" (Додаток 12)

V. Підсумок уроку. Оцінювання. Рефлексія.

Питання для груп:

1) Виходячи з хімічної будови молекули аспірину сформулюйте його  властивості і сфери застосування.

2) Поясніть біологічну роль аспірину.

3) Яке значення для людей має синтез аспірину?

Драбина успіху: «знаю» - «розумію» - «вмію»

Взяти на перевірку 5-7 зошитів учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Домашнє завдання.

§17 (вивчити), впр. 1-5

Завдання в гугл-класі

Додаткові завдання: 7-9 б.

1. Проаналізуйте, які лікарські препарати найчастіше використовують у вашому домі.

2. Підготуйте повідомлення про один із синтетичних лікарських препаратів.

10 б. Розв’яжіть задачу.

Обчислити масу саліцилової кислоти, яку необхідно використати для одержання 1 упаковки аспірину (10 г).

 

Народна мудрість говорить:

«Гроші втратив - нічого не втратив, час втратив - багато втратив, здоров'я втратив - все втратив». Будьте здорові!!!

Додаток 1

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

                    Додаток 2

Лист самооцінювання діяльності на уроці

Мета уроку ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Вид діяльності Виконання «+» чи «-»
Опрацювання д/з  
Самостійна постановка мети уроку  
Робота в групі  
Усні відповіді  
Задавання питань  
Складання кластеру (опорного конспекту)  
Виконання тестового опитування  
Рефлексія «Драбина успіху»  
   

Додаток 3

Завдання в середовищі Google Classroom

Додаток 4

Вид діяльності Члени групи (прізвище та ім’я)
1 2 3 4 5
         
Лідер групи          
Доповідач          
Слідкує за часом          
Виконує експеримент          
Відповідає на питання          
Задає питання іншим групам          
Фіксує матеріал (кластер, таблиця, колаж, схема, рівняння хімічних реакцій)          

Додаток 5

Памятка «Правила работы в группе»

 1. Слушай, что говорят другие.
 2. Делай выводы об услышанном, задавай вопросы.
 3. Говори спокойно ясно, только по делу.
 4. Анализируй свою деятельность, вовремя корректируй недостатки.
 5. Помогай товарищам, если они об этом просят.
 6. Точно выполняй возложенную на тебя роль.

Фото уроку в 11Б класі (групова робота)

Додаток 6

Передбачувана відповідь учнів 1 групи

Лікувальні препарати, лікарські засоби, ліки або медикаменти — це речовини або суміші речовин, що вживаються для профілактики, діагностики, лікування захворювань, усунення болю. Лікарські засоби вивчає фармакологія та фармація. Фармацевтика — частина фармації, зв'язана безпосередньо з виробництвом ліків. Розвиток хімії в ХХ ст. привів до лавиноподібного збільшення арсеналу синтетичних лікарських засобів. Таким чином, синтетичні препарати витіснили комплексні ліки природного походження. Один із таких препаратів, який набув широкого застосування в медицині є аспірин.

Додаток 7

Передбачувана відповідь учнів 2 групи

Людський рід, зрозуміло, страждав від хвороб завжди, а у міру розвитку медицини лише давав їм все нові і нові назви. Ще незабутній Гіппократ, посилаючись на єгипетські папіруси, призначав відвар кори вербового дерева від лихоманки і болю. Активна субстанція цього відвару (вона насправді полегшувала біль), як ми тепер знаємо, - саліцилова кислота. Її назва відбулася від латинського найменування верби - Salix alba. Вихваляли болезаспокійливу дію верби і римляни. У 1859 р. був винайдений синтез саліцилової кислоти. Це дозволило вже в 1874-му заснувати першу велику фабрику по виробництву синтетичних саліцилатів з фенолу, карбон (ІV) оксиду і натрію. В одного зі співробітників фірми «Байєр» на ім'я Фелікс Гофман, який займався аніліновими барвниками, батько страждав артритом (запалення суглобів), але мав непереносимість саліцилатів натрію через хронічне подразнення шлунку (що не дивно, тому що доза в 6-8 г саліцилату в день є, поза сумнівом, сильним подразником для травного тракту).

Гофман розшукував в хімічній літературі відомості про похідні саліцилату натрію з меншою кислотністю і наткнувся на дані про ацетилсаліцилову кислоту (вона була синтезована 30 роками раніше). Ацетилсаліцилова кислота виявилася більш приємною на смак і, як підкреслював Гофман, більш ефективно допомагала його батькові. Новому препарату дали назву «аспірин». У 1899 р. на фірмі «Байєр» почалося виробництво препарату під назвою «аспірин» як аналгетичний, жарознижуючий і протизапальний засіб. У той час препарат випускався у вигляді порошку, розфасованого в скляні пляшечки. Не дивлячись на свою сторічну історію, аспірин і зараз входить до числа перших двадцяти лікарських препаратів, що найчастіше прописуються лікарями у всьому світі, тому його по праву називають “ліками століття”.

Додаток 8

Завдання і передбачувана відповідь 3 групи

Ознака Характеристика
Хімічний склад аспірину (структурна і молекулярна формули, функціональна група)  
Добування (обговорення синтезу аспірину)  (інформація – підручник §17 мал. 17.3)  
Фізичні властивості (перелічити фізичні властивості аспірину і провести дослід розчинення аспірину в воді та спирті)

Завдання. Опишіть фізичні властивості аспірину, використовуючи свої власні спостереження отримані в побуті.

Демонстрація досліду. Розчинність аспірину.

Вносимо у три пробірки по 1 таблетці аспірину. В 1 пробірку додаємо 3 мл. води кімнатної температури. У 2 пробірку—3 мл. води нагрітої до 38°С, а в 3—3 мл. етилового спирту.

Прокоментуйте: як залежить розчинність аспірину від температури води та характеру розчинника?

Передбачувана відповідь учнів

Ознака Характеристика
Хімічний склад аспірину (структурна і молекулярна формули, функціональна група)

2- ацетилоксибензойна кислота, ацетат саліцилової кислоти

С9Н8О4

Добування (обговорення синтезу аспірину)  (інформація – підручник §17 мал. 17.3)

отримують дією оцтового ангідриду або ацетилхлориду на саліцилову кислоту

Вчитель: рівняння реакцій не для обов’язкового запам’ятовування!!!!

Фізичні властивості (перелічити фізичні властивості аспірину і провести дослід розчинення аспірину в воді та спирті)

Кристалізується з утворенням безбарвних моноклінних багатогранників або голок, трохи кислих на смак.

Чиста речовина являє собою білий кристалічний порошок, майже без запаху.

Запах оцтової кислоти свідчить про те, що речовина почала гідролізуватися. Ацетилсаліцилова кислоти погано розчиняється у воді, розчинна в гарячій воді, в спирті, в розчинах лугів, ефірі і хлороформі.

Температура плавлення аспірину 135°С,

густина—1,4г/мл.,

при температурі 490°С самозаймається.

Фізичні властивості аспірину.

Завдання. Опишіть фізичні властивості аспірину, використовуючи свої власні спостереження отримані в побуті. (Очікувана відповідь: Кристалізується з утворенням безбарвних моноклінних багатогранників або голок, трохи кислих на смак. Чиста речовина являє собою білий кристалічний порошок, майже без запаху. Запах оцтової кислоти свідчить про те, що речовина почала гідролізуватися. Ацетилсаліцилова кислоти погано розчиняється у воді, розчинна в гарячій воді, в спирті, в розчинах лугів, ефірі і хлороформі.

Одна частина ацетилсаліцилової кислоти розчиняється в: 300 частинах води, 20 частинах ефіру, 17 частинах хлороформу,  7 частинах 96% етанолу)

Демонстрація досліду. Розчинність аспірину.

Вносимо у три пробірки по 1 таблетці аспірину. В 1 пробірку додаємо 3 мл. води кімнатної температури. У 2 пробірку—3 мл. води нагрітої до 38°С, а в 3—3 мл. етилового спирту.

Прокоментуйте: як залежить розчинність аспірину від температури води та характеру розчинника? Температура плавлення аспірину 135°С, густина—1,4г/мл., при температурі 490°С самозаймається.

Додаток 9

Завдання і передбачувана відповідь 4 групи

4 група. Хімічні властивості аспірину (експериментальне дослідження).

А) Завдання. Пригадайте, які продукти утворюються під час згорання органічних речовин. Напишіть рівняння реакції горіння аспірину.

Б) У повсякденному житті людина застосовує величезну кількість речовин, і, на жаль, деякі не виконують інструкції, що додаються до лікарських речовин. Прикладом цього може служити запивання різними соками деяких ліків.

Завдання. Вивчіть перетворення, що відбуваються з ацетилсаліциловою кислотою (аспірином) в процесі розчинення, як ці перетворення позначаться на хімічних властивостях препарату?

Хід роботи

 1. Подрібніть таблетку аспірину в ступці і розчиніть у воді (обсяг води 10-15 мл).
 2. Перенесіть в пробірку 2-3 мл отриманого розчину.
 3. Прокип'ятіть розчин. (Дотримуйтесь техніку безпеки!)
 4. Визначте реакцію середовища в отриманому розчині.
 5. Зробіть висновок.

Питання для обговорення

 • який вплив на шлунок має надлишковий прийом аспірину?
 • чому не можна запивати аспірин соками?
 • сформулюйте правила вживання аспірину.

В) Реакція аспірину з хлоридом заліза (ІІІ).

Хід роботи

 1. Подрібніть таблетку аспірину в ступці і розчиніть у воді (обсяг води 10-15 мл).
 2. Прилийте кілька крапель хлориду заліза (III).
 3. Зробіть висновок.

Питання для обговорення

1) Чому не спостерігається зміна забарвлення розчину на темно-фіолетовій? Про що це свідчить?

Г) Завдання. Вивчіть перетворення, що відбуваються з аспірином в процесі нагрівання і з'ясуйте, як ці перетворення відображаються на хімічних властивостях препарату.

Хід роботи

 1. Подрібніть таблетку аспірину в ступці і розчиніть у воді (обсяг води 10-15 мл).
 2. Перенесіть в пробірку 2-3 мл отриманого розчину.
 3. Прокип'ятіть розчин. (Дотримуйтесь техніки безпеки!)
 4. Охолодіть розчин.
 5. Прилийте трохи хлориду заліза (III).
 6. Зробіть висновок.

Питання для обговорення

 • На чому ґрунтується консервуюча дія аспірину?
 • Чи можна використовувати аспірин для консервування продуктів?

ВІДПОВІДІ

А) При температурі 490°С самозаймається.

Завдання. Пригадайте, які продукти утворюються під час згорання органічних речовин. Напишіть рівняння реакції горіння аспірину.

С9Н8О4 + 9О2 = 9СО2 +4Н2О

Б) У повсякденному житті людина застосовує величезну кількість речовин, і, на жаль, деякі не виконують інструкції, що додаються до лікарських речовин. Прикладом цього може служити запивання соками деяких ліків.

Завдання. Вивчіть перетворення, що відбуваються з ацетилсаліциловою кислотою (аспірином) в процесі розчинення, як ці перетворення позначаться на хімічних властивостях препарату?

Хід роботи

 1. Подрібніть таблетку аспірину в ступці і розчиніть у воді (обсяг води 10-15 мл).
 2. Перенесіть в пробірку 2-3 мл отриманого розчину.
 3. Прокип'ятіть розчин. (Дотримуйтесь техніку безпеки!)
 4. Визначте реакцію середовища в отриманому розчині.
 5. Зробіть висновок.

Питання для обговорення

 • який вплив на шлунок має надлишковий прийом аспірину?
 • чому не можна запивати аспірин соком?

Передбачувана відповідь.

Аспірин при надмірній дозі може викликати роздратування і запалення слизової оболонки шлунка, так як при розчиненні у воді аспірин дає кислу реакцію середовища. Якщо запивати його соком, то кисла реакція середовища тільки посилиться, що негативно позначиться на організмі людини. Правила вживання аспірину для лікування!

В) Завдання. Вивчіть перетворення, що відбуваються з аспірином в процесі нагрівання і з'ясуйте, як ці перетворення відображаються на хімічних властивостях препарату.

Хід роботи

 1. Подрібніть таблетку аспірину в ступці і розчиніть у воді (обсяг води 10-15 мл).
 2. Перенесіть в пробірку 2-3 мл отриманого розчину.
 3. Прокип'ятіть розчин. (Дотримуйтесь техніки безпеки!)
 4. Охолодіть розчин.
 5. Прилийте трохи хлориду заліза (III).
 6. Зробіть висновок.

Питання для обговорення

 • На чому грунтується консервуюча дія аспірину?
 • Чи можна використовувати аспірин для консервування продуктів?

 Передбачувана відповідь.

Спочатку учні відзначають наявність карбоксильної групи в аспірині і роблять попередній висновок про те, що консервуюча дія ацетилсаліцилової кислоти пов'язана з тим, що в розчині створюється кислотне середовище, що перешкоджає розмноженню бактерій. Написавши рівняння реакції, вони помічають, що в процесі гідролізу аспірину утворюється фенольне з'єднання, яке крім бактерицидного має токсичну дію на організм людини. В результаті вони приходять до висновку, що використання аспірину в якості консервуючої  добавки неприпустимо. Наявність фенольного з'єднання в розчині вони доводять, провівши якісну реакцію з хлоридом заліза (III) (фіолетове забарвлення розчину).

Додаток 10

Передбачувана відповідь учнів 5 групи

Аспірин – відомий медичний препарат, який зустрічається практично в кожній аптечці, його використовують як жарознижувальний, болезаспокійливий, протизапальний засіб. Багатьом здається, що невелика біла таблетка – майже панацея від усіх хворобливих і неприємних симптомів, болить голова – допоможе аспірин, піднялася температура – допоможе аспірин, багато п’ють аспірин, коли болить живіт, горло, коли хворіють грипом чи ГРВІ. Популярне знеболювальне (анальгетик), розроблений в 20 столітті як ліки від головного болю і артриту. При тривалому використання навіть в помірних дозах аспірин може викликати шлункову кровотечу, пошкодження нирок і дефекти слуху, тому аспірин не рекомендують дітям до 12 років. При таких хворобах як грип, вітряна віспа, кір прийом аспірину заборонений, лікування цим препаратом може спричинити синдром Рейє (впливає на функціонування печінки, нирок і мозку), що призводить у більшості випадків до летального результату. Ацетилсаліцилова кислота повністю протипоказана вагітним і годуючим жінкам.

Проте дослідження показують, що аспірин може попередити інфаркт і тромбоз, тому схильним до серцево-судинних захворювань людям рекомендується постійно вживати його у малих дозуваннях (близько 80 мг на добу). Якщо у воду, де стоять квіти, кинути пігулку аспірину, квіти простоять довше, тому що аспірин перешкоджує розвитку мікроорганізмів. Деякі господині додають аспірин при консервації в банки, що може нашкодити організму. Тому краще все-таки застосовувати аспірин за прямим призначенням. Також при температурі вище 200°С аспірин використовують для пайки. Аспірин також входить до складу багатьох косметичних засобів (шампуні, лосьйони тощо).

Для зменшення подразнюючої дії на шлунково-кишковий тракт препарат слід приймати після їди, запиваючи водою, молоком або лужною мінеральною водою.

При больовому синдромі слабкої та середньої інтенсивності і гарячкових станах разова доза для дорослих становить 250-500 мг, максимальна разова доза - 1000 мг. При необхідності препарат можна приймати 3-4 рази на добу з інтервалом не менше 4 годин. Максимальна добова доза - 3000 мг.

Не слід приймати препарат більше 5 днів як знеболювальний засіб і більше 3 днів як жарознижуючий засіб без призначення лікаря.

Аспірин має як плюси, так і мінуси. До основних переваг відносяться:

 • Зниження температури
 • Зменшення місцевих запальних процесів
 • Зменшення болю слабкої і середньої інтенсивності

Головними недоліками є:

 • Отруєння, ураження ЦНС в результаті передозування
 • Роздратування слизових оболонок шлунка
 • Порушення функції печінки і / або нирок

Додаток 11

Додаток 12

Тестове опитування.

 1. Яка рослина є природним джерелом саліцилової кислоти?

А) дуб   Б) верба   В) береза   Г) вільха

 1. Як називають речовини що виявляють антимікробну дію?

А) анальгетики   Б) антипіретики  В) антиоксиданти    Г) антисептики

 1. Яка кислота є діючою кислотою в складі аспірину?

А) яблучна  Б) ацетилсаліцилова  В) лимонна  Г) аскорбінова

 1. Укажіть речовину для промислового синтезу аспірину:

А) етанол   Б) глюкоза   В) фенол   Г) етаналь

 1. З нижче зазначеного переліку виберіть ті, що відносяться до аспірину:

А) жарознижувальний, протизапальний засіб       Б) легко розчиняється в спирті та лугах  В)   у вологому середовищі гідролізується     Г) перешкоджає розвитку мікроорганізмів   Д) добре розчиняється в холодній воді  Є) при температурі 100°С самозаймається   Ж) перешкоджає тромбозу

 1. Для ацетилсаліцилової кислоти характерні хімічні реакції:

А) повного окиснення (горіння)    Б) гідроліз

В) реакція з ферум (ІІІ) хлоридом       Г) реакція з натрій гідроксидом

 1. Вкажіть вченого, який вперше синтезував аспірин і в якому році?

А) Ш. Жерар, 1853 р.   Б) Ф. Гофман, 1897 р.    В) Ф. Герхардт, 1853 р.

 1. Яка функціональна група входить до складу молекули аспірину:

А) – СОН       Б) – ОН        В) – СООН         Г) – СОО –

 1. Зазначте реакцію, за якою отримують аспірин:

 1. Аспірин за хімічною будовою молекули представляє собою:

А) альдегідоспирт      Б) карбонову кислоту

В) складний ефір       Г) ароматичну кислоту


Розробила: Давиденко Оксана Василівна, учитель Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram