info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку хімії у 11 класі "Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Хімія»)


Конспект уроку з хімії 11 клас із елементами медіаграмотності 

Тема: Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів

Мета

навчальна: сформувати поняття про нуклеїнові кислоти; ознайомити з будовою, властивостями, структурою молекул нуклеїнових кислот, як біополімерів; актуалізувати знання з біології про принцип комплементарності в ДНК; розкрити роль нуклеїнових кислот у живій природі; розширити знання учнів про різноманіття органічних сполук на прикладі  нуклеїнових кислот; показати біологічну роль нуклеїнових кислот.

розвивальна: продовжити розвивати вміння узагальнювати й систематизувати інформацію; розвивати в учнів розуміння  нуклеїнових кислот як найважливіших сполук, що зумовлюють існування всіх живих організмів; розвивати інтерес учнів до пізнавальної діяльності; розвивати вміння критично мислити,  працювати з інформацією та систематизувати її.

виховна: виховувати бережливе ставлення до власного організму, почуття любові до науки та наукових знань, відповідальності за поширену інформацію (правдиву чи неправдиву).

Обладнання: комп’ютер, принтер, смартфони, доступ до мережі Інтернет мультимедійний проектор, додаткова література, великоформатні аркуші (за бажанням).

Базові поняття: нуклеїнові кислоти, полінуклеотиди, нуклеотиди, нітратні основи, урацил, тимін, аденін, гуанін, цитозин, рибоза, дезоксирибоза, ДНК, РНК, комплементарність.

Тип уроку: комбінований.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні — бесіда, розповідь, самостійні, репродуктивні, частково-пошукові, інтерактивні, творчі.

Епіграф

Скажи мені, і я забуду

Покажи мені, і я запам’ятаю.

Дай можливість діяти самому,

і я навчусь.

Китайська мудрість

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань (відповідь на питання з використання смартфонів та інтернет сервісу Kahoot!). Додаток 1

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми живемо в світі, де інформація постійно нас оточує, інформація, яка є надзвичайно важливою та надзвичайно цікавою для багатьох з нас. Мабуть, жодна сучасна людина не може жити без інформації. Що таке інформація? З одного боку, це абстрактне поняття, яке має різне значення залежно від контексту, з іншого боку, це задокументовані відомості про події та явища, які відбуваються у суспільстві та оточуючому природному середовищі. Насправді інформація є надзвичайним  важливим ресурсом, і досить часто ми самі не усвідомлюємо її значення. Але значення має інформація для нас, нашого організму, процесів життєдіяльності? Наш організм є надзвичайно великим скупченням інформації. Всі ознаки притаманні для біологічного виду закодовано в його геномі. На  сьогоднішньому уроці  ми дамо відповідь на питання: «Які хімічні сполуки відповідають за передачу генетичної інформації та особливості їх будови з точки зору хімії». Отже, темою сьогоднішнього уроку є: «Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.»

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (рекомендується супроводжувати презентацією)

Нуклеїнові кислоти — це природні високомолекулярні сполуки (полінуклеотиди), які відіграють величезну роль у зберіганні і передачі спадкової інформації в живих організмах. Молекулярна маса нуклеїнових кислот може змінюватися від сотень тисяч до десятків мільярдів. Вони були відкриті і виділені з клітинних ядер ще в XIX ст., проте їх біологічна роль була з’ясована лише в другій половині XX ст. До складу нуклеотиду — структурної ланки нуклеїнових кислот — входять три складові частини:

1) нітратні основи — піримідинова або пуринова. Піримідинові основи — похідні піримідину, що входять до складу нуклеїнових кислот: урацил, тимін, цитозин. Для основ, що містять групу -OH , характерна рухлива рівновага структурних ізомерів, зумовлена переносом протона від Оксигену до Нітрогену і навпаки.

2) моносахарид Рибоза і 2-дезоксирибоза належать до моносахаридів, що містять п’ять атомів Карбону. У складі нуклеїнових кислот вони містяться в циклічних β-формах.

3) залишок ортофосфатної кислоти Залежно від того, який моносахарид міститься в структурній ланці полінуклеотида — рибоза або 2-дезоксирибоза, розрізняють:

— рибонуклеїнові кислоти РНК;

— дезоксирибонуклеїнові кислоти ДНК.

На основі аналізу отриманої інформації учням пропонується скласти опорну схему. Додаток 2

Робота в групах з використанням прийому «Розкадровка» (Поділяємо тему на мікротеми (наприклад, місце знаходження НК, їх відкриття, будова нуклеотидів, властивості ДНК, значення ДНК, види РНК, порівняння НК тощо). Далі учні опрацьовують мікротеми за різними джерелами інформації. Для цього використовую блог. Учням пропонується відсортувати наявну візуальну інформацію за мікротемами, що опрацьовувалися. У групах створюються окремі «кадри» теми. Наприкінці відбувається презентація створених кадрів. Спільним продуктом роботи стає візуальна модель всієї теми, що вивчається як приклад інфографіка до теми). Посилання на інформацію закодоване у вигляді QR-коду Додаток 3

Презентація учнями отриманих результатів (кадрів) до теми.

V. Узагальнення та систематизація знань

Виконання завдання за допомогою інтернет сервісу LearningApps. Додаток 4

Вправа «Акваріум»: пояснити вираз:

«ДНК – це досконалий витвір природи, якнайкраще пристосований до того, щоб зв’язувати минуле з майбутнім, «зберігати вогнище життя», і зручний матеріал «у руках еволюції».

VІ. Рефлексія

Підведення підсумків з використанням аркуш контролю за допомогою Google-форм

На уроці я:

 • дізнався…
 • зрозумів…
 • навчився…
 • найбільший мій успіх – це…
 • найбільші труднощі я відчув…
 • я не вмів, а тепер умію…
 • я змінив своє ставлення до…
 • на наступному уроці я хочу…

VІІ. Домашнє завдання (на вибір 2 або 3)

 1. Опрацювати параграф підручника
 2. Підготувати Facebook сторінки вчених які встановили структуру молекули ДНК за зразком Додаток 5
 3. Розробити «Doodle» (заставка для Google) до дня відкриття структури ДНК.

Додаток 1

Фрагмент завдань в сервісі Kahoot!

Додаток 2

Орієнтовна  схема учнівської роботи  будови нуклеїнових кислот

Додаток 3

Посилання  на інформацію у блозі для роботи в групах з використанням прийому «Розкадровка».

Додаток 4

Зразок завдання з інтернет сервісу LearningApps

Додаток 5

Список використаних джерел

 1. «Prometheus». Медіаграмотність: практичні навички [Електронний ресурс] / «Prometheus». – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA102+2018_T3/info.
 2. ГЕНЕРАТОР QR КОДОВ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://qrcoder.ru/.
 3. Джеймс Уотсон [Електронний ресурс] // Wikipedia – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81.
 4. Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2018. – С. 101-104
 5. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Хімія. Навчальна програма для 10-11 класів
 6. Нуклеїнові кислоти [Електронний ресурс] // LearningApps.org – Режим доступу до ресурсу: https://learningapps.org/.
 7. Нуклеїнові кислоти [Електронний ресурс] // Електронні засоби навчання – Режим доступу до ресурсу: http://www.znanius.com/4137.html.
 8. Попель П. П. Хімія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень) / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 352 с.
 9. Френсіс Крік [Електронний ресурс] // Wikipedia – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81_%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BA.

Розробив: Дмитро Володимирович Гайдук, вчитель комунального закладу "Настасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів", с. Настасів Тернопільський район Тернопільська область

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram