info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку фізики у 8 класі «Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива»

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. («Фізика»)


Урок фізики. 8 клас

Тема уроку: «Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива»

Мета уроку: сформувати поняття про енергію палива; забезпечити розуміння фізичного змісту питомої теплоти палива; увести формулу кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння палива; відпрацювати навички розв’язання задач.

Продовжити розвивати ключові компетентності, а саме:

Спілкування державною мовою через розвиток навичок усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії; представляти текстову інформацію в іншому вигляді;

Математичну компетентність через усвідомлення важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях через використовувати знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки;

Інформаційно-цифрову компетентність через популяризацію медіаосвіти та медіаграмотності, здатність визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;

Уміння навчатись упродовж життя через застосовування набутих знань для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення:

Соціальну та громадянську компетентність через вміння активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання. 

Викликати в учнів інтерес до вивчення фізики, міфології через сучасні соціальні мережі, заохочувати співробітництво дітей не тільки у віртуальній реальності, а і у груповій діяльності.

Очікувані результати:

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплота згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; два способи зміни внутрішньої енергії тіла;

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Вид уроку: проектування та розробка сторінки соцмережі.

Інтеграція з інформатикою, міжпредметні зв’язки з хімією, зарубіжною літературою (міфологія).

Обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, обладнання для досліду.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП (1 хв)

Діти об’єднані в 4 групи по 6 осіб.

 • Доброго дня, діти! (Слайд 1)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ (7 хв)

Ви всі такі допитливі та розумні, і мені хотілось би більше про вас дізнатись, проте, на жаль, у нас обмаль часу. А як ви знайомитесь, спілкуєтеся з друзям? Так, сьогодні 80% вашого спілкування відбувається у соцмережах. Цей термін був введений 1954 року соціологом Джеймсом Барнсом ще навіть до появи інтернету. Людина – істота соціальна, і спілкуватися вона почала ще до того, як навчилася розмовляти. А як же спілкувалися первісні люди? Що можна назвати першою соціальною мережею? Якщо опустити деякі моменти, то можна сказати, що першою соціальною мережею були вогнища, які розпалювали в давнину, щоб зігрітися, поспілкуватися та повідомити про небезпеку. А що? Є дві людини – ось вам вершини мережі, а багаття – канал зв’язку.

А звідки вогонь з’явився на землі? Так, добре…

А ось перегляньте відео (перегляд відео про Прометея).

Хто це? Тож хто вже здогадався, про що буде йти сьогодні мова? Так, про вогонь. Але як це можна сказати іншими словами…

Розгорніть свої робочі зошити та запишіть число, вид роботи, тему уроку: «Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива». (Слайд 2)

А форматом уроку в нас буде звичний для вас спосіб спілкування – сторінка Прометея у соціальній мережі, який, як нам відомо з давньогрецької міфології, подарував людям вогонь. Сьогодні ми з вами допоможемо цьому поважному та літньому титану, створимо проект сторінки й наповнимо її контентом. (Слайд 3) Працюємо ми групами, які ви добровільно сформували напередодні уроку. Відкрийте теку на вашому робочому столі, файл №1. Запишіть на цьому аркуші імена та прізвища адміністратора та учасників вашої групи. Працюючи в групах, не забуваємо про правила (Слайд 4).

Який же матеріал ми там розмістимо? Як ви вважаєте, які питання ми сьогодні повинні опрацювати?  Яка інформація буде цікава відвідувачам наших сторінок?

Групи озвучують свої очікування від уроку. Запишіть на аркушику (файл 2) та розмістіть на проекті сторінки. Свій «лайк» я поставлю … групам, які найточніше висловили свої очікування.

Вогонь – це що? Який він на смак? Який на дотик? Який він за кольором?

Із чим у вас асоціюється процес згоряння палива? Так, згоряння палива супроводжується теплом, світлом, кольором… Але це лише наше сприйняття. На сторінці має місце наукова, достовірна інформація. Без чого не можливо горіння? Так, без кисню.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (13 хв)

У 3-у файлі ви маєте аркуш, на якому треба розмістити елементи хімічної реакції взаємодії метану та кисню за формулою:

СН4+2О2 2О+СО2+Q

Групи розміщують елементи на аркуші, аркуш на сторінці та отримують «лайки». (Слайд 5)

Добре, а що ми вже знаємо та можемо викласти на сторінці? Навіщо нам потрібен вогонь, тепло? Діти відповідають.

А що саме приніс Прометей? Які види палива існують?

Відкрите файл № 4. Зараз вам потрібно буде знайти «фейк», а саме: у кожному з рядків знайти зайве слово, викреслити його, а слова, що залишились, об’єднати за певною ознакою, яку вказати в «коментах». Якщо є проблеми, використайте гіперпосилання на стор. 75.

 1. Кам’яне вугілля, торф, дрова, нафта – тверде паливо.
 2. Сухе пальне, дизельне пальне, гас, бензин – рідке паливо.
 3. Природний газ, нафта, пропан, бутан – газоподібне паливо.
 4. Нафта, торф, бензин, дрова – природні речовини.
 5. Гас, природний газ, порох, етиловий спирт – одержані людиною.

Дякую, бачу ви гарно орієнтуєтесь у потоках інформації та швидко знаходите фейки. Найточніші коментарі отримують «лайки». (Слайд 6)

Поки ви шукали «фейки», на сторінку прийшло повідомлення (файл 5):

 • Скільки вогню ти доніс до Землі?
 • Як знайти кількість теплоти, що отримуємо при згорянні палива?
 • Від чого вона залежить?

Учні відповідають. Дякую. Проте це лише гіпотези. Як, спираючись на матеріал на нашій сторінці, довести, що залежить від маси речовини? Для доведення однієї з гіпотез я пропоную «переглянути» живий відеодослід. Капітанів команд я запрошую взяти участь у нашому імпровізованому «ютуб-каналі». Що це? Сухе пальне. Від якого зі шматочків отримаємо більше тепла? Давайте перевіримо. Паливо згоряє. Діти вимірюють температуру.

Поки воно горить, переглянемо на слайді перевірку другої гіпотези.

(Слайд 7, 8)

Дякую. Який висновок ми можемо зробити? Кількість теплоти  залежить від виду палива та його маси.

Q=__m

Кількість теплоти – одинця вимірювання? Маса?

А як у формулу ввести вид палива?(q) Де ми його беремо? Ці значення вже обчислені дослідним шляхом і знаходяться в таблиці № 6, с. 230.

1 МДж = 1*106 Дж = 1000000 Дж

Коефіцієнт q – питома теплота згоряння палива. Що вона вказує? У яких одиницях вимірюється?

А зараз зі сторінки 75 підручника я пропоную «перепостити» в робочі зошити формули, підписавши фізичні величини та одинці вимірювання. Я, з вашого дозволу, теж візьму участь в оздоблені ваших сторінок. (Слайд 9, 10)

Фізкультхвилинка. Працюючи за комп’ютером – треба відпочивати (2 хв).

 • Подивіться праворуч, подивіться ліворуч, подивіться вгору, подивіться донизу…
 • Подивіться на щось біле, подивіться на щось темне,
 • Подивіться на щось приємне, подивіться на щось красиве,
 • Торкніться чогось червоного, торкніться чогось теплого,
 • Закрийте очі – уявіть собі вогнище.
 • Розплющте очі.
 • Зігрійте свої долоні.

Приніс Прометей вогонь. Паливо згоряє. Навіщо? Куди воно витрачається? Які процеси відбуваються при отриманні тілом чи речовиною певної кількості теплоти?

Ваша задача – зібрати наступну таблицю та розмістити її на сторінці.

Нагрівання/охолодження  
Плавлення/кристалізація  
Пароутворення/конденсація  

Група, що виконала першою це завдання, отримує «лайки».

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ (16 хв)

Як пов’язано нагрівання, плавлення, пароутворення та сьогоднішня наша тема?

Розв’язання задач (у зошиті, на дошці та на аркуші для групи, яка записує на дошці).

За розв’язання – «лайки».

І група (№ завдання – кількість лайків за правильне розв’язання)

 1. Яка кількість теплоти виділилася при повному згоранні 200 г бензину?
 2. Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 5 л дизельного палива?
 3. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 30 кг палива кам’яного вугілля? Скільки води можна нагріти від 15 °С до 55 °С цією кількістю теплоти?

ІІ група (№ завдання – кількість лайків за правильне розв’язання)

 1. Яка кількість теплоти виділилася при повному згоранні 300 г дизельного палива?
 2. Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 4 л спирту?
 3. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 40 кг палива антрациту? Скільки води можна нагріти від 20 °С до 70 °С цією кількістю теплоти?

ІІІ група (№ завдання – кількість лайків за правильне розв’язання)

 1. Яка кількість теплоти виділилася при повному згоранні 400 г гасу?
 2. Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 6 л дизельного палива?
 3. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 25 кг палива торфу? Скільки води можна нагріти від 15 °С до 65 °С цією кількістю теплоти?

ІV група (№ завдання – кількість лайків за правильне розв’язання)

 1. Яка кількість теплоти виділилася при повному згоранні 300 г бензину?
 2. Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 5 л спирту?
 3. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 30 кг палива дрова сухі? Скільки води можна нагріти від 20 °С до 60 °С цією кількістю теплоти?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ (2 хв)

За яким хештегом можна знайти вашу сторінку?

Допишіть один, або декілька хештегів…

Крім того, кожній команді я дала один суперлайк, який ви можете поставити тільки іншій групі. Оберіть найкращу, на вашу думку, сторінку.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (2 хв) (Слайд 11)

Додому запишіть: опрацювати § 15. Вправа 15 (3, 4) *15(6) – переформулюйте питання так, щоб воно звучало, як фейкова новина, а на додаткову оцінку для нашої сторінки підготуйте повідомлення про історію приборкання вогню.

VІІ. РЕФЛЕКСІЯ (2 хв) (Слайд 12)

 • А мені б хотілося отримати інформацію за таким хештегами:

#менезацікавило

#менезігрівало

#меневразило

#менезапалило

 

Вже декілька тисяч років

Прометей запалює серця.

Я хочу, щоб із нашого уроку

Запам’яталась вам порада ця:

 

У кожного в сердечку іскра пломеніє,

Що запалив величний Прометей –

Підтримуйте ж її, або вона зотліє.

Живіть Людиною серед людей!

(Слайд 13)

Тепла, світла вам!

Презентація до уроку>>>


Підготувала: Бак Тетяна Миколаївна, учитель фізики Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram