info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

План-конспект уроку біології у 8 класі "Організм людини як цілісна саморегульована біологічна система. Взаємодія регуляторних систем організму"

План-конспект уроку є дипломантом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів у 2018/19 н.р. (Біологія).


Урок біології, 8 клас

Тема: Організм людини як цілісна саморегульована біологічна система. Взаємодія регуляторних систем організму

Мета:   узагальнити та систематизувати знання учнів  про організм людини як складну біологічну саморегульовану систему;

формувати ключові та предметні компетентності:

 • уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
 • загальнокультурну – дотримуватися культури хімічної мови, зв’язно висловлюватися в контексті змісту;
 • здоров′язбережувальну – викликати позитивні емоції шляхом опанування новими методами роботи в групах;
 • соціальну – розвивати вміння працювати в колективі, вміння з повагою ставитися до вчителя, однокласників;
 • інформаційну – навчати учнів використовувати довідники, мережу Інтернет, як джерела інформації;
 • комунікативну – удосконалювати вміння учнів формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.

Основні терміни і поняття: біологічна система, адаптація, саморегуляція, обмін речовин та енергії.

Обладнання: схема еволюції гомінід, фотографії та картини різних географічних ландшафтів, таблиці, комп’ютер.

Методи навчання: методи критичного мислення, інформаційно-рецептивний (бесіда, розповідь), репродуктивний (заповнення схем), проблемно-пошуковий (пошук відповідей на проблемні запитання, формулювання висновків).

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Девіз уроку –  «Від того, що ми знаємо, залежить, ким ми станемо» (Ж. Ростан).

Хід уроку

І. Розминка. Емоційне налаштування класу.

Вправа «Дерево сподівань»

Учні на початку уроку висловлюють свої сподівання та побажання щодо  того, про що піде мова на уроці. Кольоровими стікерами формуємо «квіти» очікувань. На завершальному етапі уроку кольоровими « яблуками » пропонуємо учням завершити роботу над цим деревом.

 Для того, щоб  були різні думки  та сподівання, необхідно  налаштувати учнів на цей урок.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Проблемно-пошукове питання.

«Хто я?..., Хто ти?..., Хто ми?...» (Людина)

 • Пошукаємо на ці питання відповідь і в кінці уроку дізнаємось, чи досягли ми своєї мети.

Органічний світ досить різноманітний і виник він в результаті еволюційного процесу на Землі. У 7 класі ви знайомились з дивовижним світом тварин: вивчали їх різноманітність, будову, життєдіяльність, поведінку. Людина має багато спільного з представниками тваринного світу. Незважаючи на те, що люди відрізняються за кольором шкіри та деякими іншими ознаками, існує визначення, що все людство – це один біологічний вид.

 • Тепер давайте пригадаємо, що таке вид.

Вид – це сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які дають плідне потомство.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Людина пройшла досить складний шлях еволюції – від людиноподібних мавп до сучасної людини. Людина, схожа на сучасну, з'явилася приблизно сорок тисяч років тому. На її формування вплинули ряд біологічних, історичних та соціальних чинників.  І тому людина, на відміну від тварини, є суб'єктом суспільних відносин.

     А які відносини належать до суспільних?

Процес виникнення і формування людини сучасного типу називають антропогенезом.

 • Прослідкуємо систематичне положення людини.

Людину оточує світ, який представлений різними системами: простими і складними, цікавими і не зовсім, природними і штучними. Кожна з цих систем має свою будову, складові частини, своє призначення.

Використовуючи знання з курсу «Природознавство», пригадайте, що таке «Система». (Сукупність об'єктів і відношень між ними, порядок, зумовлений правильним розташуванням частин, що утворюють єдине ціле в певному процесі).

 • Які ви можете привести приклади систем? (Сонячна, екологічна, водопровідна, місто)
 • Які системи живих організмів ви знаєте? (Рослинна, тваринна,  людини)

* Біологічна жива система – це структурне і функціональне об’єднання біологічних елементів різного рівня складності.

* Біологічна система нижчого рівня, входить до складу біологічних систем вищого рівня. Білки, нуклеїнові кислоти,  клітини,   тканини,  органи, системи органів    цілісний організм.

Робота в парах.

Вправа. «Асоціативний кущ»

Давайте пригадаємо та встановимо всі системи людини, які ми вивчили протягом курсу біології 8 класу. Для того, щоб систематизувати  знання та пригадати всі системи організму людини,  кожен учень складає по черзі всю схему, а потім узагальнено – на дошці.

Завдання. Створити схему «Структурна організація організму людини»

Організм людини – це і є сукупність біологічних систем, які взаємодіють між собою. Клітина – це найменша біологічна система. Отже, всі складовіорганізму людини не працюють окремо і не існують незалежно одна від одної. Усі вони є частиною організму і мають свої властивості.

Поряд із людиною на Землі мешкає багато інших живих істот Хвою сосни з першого погляду не важко відрізнити від пір’я птахів. Кактус зовсім не схожий на зайця. А трава не має нічого спільного з твариною, яка на ній пасеться. Кожний представник живої природи – своєрідний, неповторний у своїй особистості організм, не дивлячись на те, що все живе на нашій планеті побудовано з однакових хімічних речовин.

Вправа. «З-Х-Д» «Знаю - хочу знати - дiзнався»

Узагальнення знань у вигляді таблиці, учні групують їх та створюють певну систему.Текст невідомий, але який близький до тексту підручника.  Працює три групи, кожна заповнює свої графи таблиці. Прочитайте уважно поданий текст та з’ясуйте, що нового в ньому ви зустріли, а що вже вам було відомо.

Текст. Організм людини - єдине ціле. Людина з її складною анатомічною будовою, фізіологічними і психічними особливостями являє собою вищий етап еволюції органічного світу. Характерною для всякого організму є певна організація його структур. У процесі еволюції багатоклітинних організмів відбулася диференціація клітин: з'явилися клітини різних розмірів, форми, будови і функцій. З однаково диференційованих клітин утворюються тканинихарактерна властивість яких - структурне об'єднання, морфологічна і функціональна спільність і взаємодія клітин. Різні тканини спеціалізовані по функціях. Так, характерною властивістю м'язової тканини є скоротливість; нервової тканини - передача збудження і т. д. Кілька тканин, об'єднаних в певний комплекс, утворюють орган (нирка, очі, шлунок тощо).

Не можна уявити собі організм людини як набір окремих органів, що виконують свої власні функції і не піддаються впливу сусідніх. Наш організм являє собою єдине ціле, складові частини якого являють найбільш досконале та гармонійне створення з усіх тих, які тільки могла створити природа. Всі органи і їх призначення взаємопов'язані. Організм - біологічна система, що складається з взаємозалежних і супідрядних елементів, взаємовідносини яких і особливості їх будови підпорядковані їх функціонуванню як єдиного цілого. Організм людини складається з систем органів, які взаємодіють між собою. Кожен орган здійснює свою функцію. Тому від правильного функціонування всіх органів багато в чому залежить життєдіяльність всього організму. Однак багато складних процесів, такі, як дихання, виділення та ін., одним органом виконані бути не можуть. Їх здійснює система органів.

Знаю Хочу знати Дiзнався

1. Людина – біологічний вид

2. Організм людини – біологічна система

1. Чому організм людини – єдине ціле.

2. Як взаємопов’язані системи органів та їх функції.

1. Організм - біологічна система, що складається з взаємозалежних і підрядних елементів.

2. Кожен орган здійснює свою функцію.

V. Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

Кооперативне навчання – робота в групах.

Вправа. «Сінквейн»

Узагальнити інформацію, отриману на уроці у вигляді неримованого вірша, який містить  компактно всі поняття, з’ясовані під час заняття. Сінквейни складають у змішаних групах та записують кожен рядок маркерами різних кольорів на аркушах, які потім кріплять на дошку для ознайомлення всіма групами.

Можливо для кожної групи, щоб учитель запропонував перше слово сінквейну, а можливо, щоб його вибрали учасники груп із певних запропонованих шляхом жеребкування.

ПРИКЛАД

Вправа. «Шість капелюхів»

Колір капелюха вказує на тип завдання. Учні діляться на команди (або для 1 дитини назначається роль). Капелюхи шести кольорів.

Білий – розкажіть про тему лише у фактах і цифрах.

Жовтий – подумайте, чому…

Чорний – доведіть, що…

Червоний – подумайте, який емоційний стан може викликати в нас ця тема.

Зелений – подумайте, як використати цю тему в житті.

Синій – узагальніть висловлювання всіх попередніх груп.

 

Назвіть науки, які вивчають людину та входять до складу комплексної науки біології. Які цікаві цифрові дані з біології людини ви запам’ятали?

 

Як ви гадаєте, чому для нас важливо мати міцні та ґрунтовні знання з біології людини ?

 

Доведіть, що завдяки  біології людини можливе покращення та продовження життя людини.

Яка тема з курсу «Біологія людини» була вам самою цікавою? Чому?
Подумайте, які саме знання з біології людини ви можете використати в повсякденному житті?
Отже, біологія людини – складна комплексна наука, до складу якої входять анатомія, фізіологія, біохімія, цитологія та багато інших. Організм  людини – складна біологічна саморегульована система, яка має широкі пристосувальні можливості та регулюється двома шляхами – нервовим та  гуморальним.

VI. Підбиття підсумків уроку.

 • А зараз повернемось на мить до початку уроку. Яке в нас було проблемно-пошукове питання? (Хто я?..., Хто ти?..., Хто ми?...)
 • Чи знайшли ми на нього відповідь?

Вправа «Ланцюжок»

 Так, адже я – людина, ти – людина, ми – люди,

тому що:

 • Наш організм – це жива біологічна система.
 • Людина пройшла складний шлях еволюції.
 • Людина має певне місце в систематиці органічного світу.
 • Людині притаманні всі прояви живого.
 • Людина має молекулярний хімічний склад організму.
 • Людині властиві всі рівні організації.
 • Людина – найбільш складна галузь наукового пошуку.

Вправа «Кубування»

Кубування - метод навчання, який полегшує роз­гляд різних аспектів теми. Застосовується на етапах актуалізації чи усвідомлення змісту. Картонний кубик із написами на гранях. Застосовуючи цю стратегію, слід пам'ятати, що чер­говість граней передбачає перехід від менш складних завдань (з точки зору розумової діяльності) до більш складних ( в порядку по черговості цифр на гранях куба).

 • ОПИШІТЬ терміни та поняття, які ви дізналися та які вам цікаві.
 • ПОРІВНЯЙТЕ гуморальну та нервову регуляції функцій людського організму.
 • ВСТАНОВІТЬ АСОЦІАЦІЇ МІЖ основними поняттями біології:  рух, опора,  кровообіг, дихання, органи чуттів, мозок.
 • ПРОАНАЛІЗУЙТЕ, де  та коли ми зможемо користуватись даними поняттями?
 • АРГУМЕНТУЙТЕ «ЗА» ТА «ПРОТИ»: які поняття варто  буде використовувати в житті, а які – ні?
 • ЗАСТОСУЙТЕ отримані знання для формування здоров’язберігаючого світогляду.

Аргументоване оцінювання учнів.

VII. Домашнє завдання.

Вправа «Колаж»

Створити із картинок журналів та малюнків з мережі Інтернет фото - колаж на тему «Щаслива людина». Підберіть малюнки, створіть колаж та коротку розповідь до нього  у вигляді есе на тему «В чому щастя людини».

Вправа «Складіть  есе»

Цікавим прикладом може бути есе, написане у формі «сократівського діалогу» (або у формі «запитання – відповідь»). Учні отримують завдання написати есе  на тему: «В чому щастя людини». Використовується для підведення підсумків уроку та  обґрунтування  висновків.

ПРИКЛАД ЕСЕ

- У мене до тебе є дивне запитання, але ти все ж спробуй на нього відповісти.
-  Ну, спробую.
- Ти  - ЩАСЛИВА   людина?
-  Дійсно, дуже дивне запитання. Невже ти не бачиш перед собою мене - людину? А чи щасливий я – на це запитання не може бути однозначної відповіді. А чому ти мене про це запитуєш? 

 - Вчора я серйозно задумався над цим.
-  І якого ти дійшов висновку?
- Я не маю сумніву в тому, що ми з тобою Homo sapiens, і щастя людини залежить саме від неї самої.                                                                                                  

 - А що треба людині для щастя?                                                                                             

- Я хочу тобі сказати словами з поезії:

Кажуть щастя людське́

невловимо витає над світом,

Манить в вирій життєвий

прозорим безхмарним крилом.

Доторкнутися спробуй

і до серця свого притулити

Долю щедру й багату,

по-вінця налиту добром.

Щоби бачити поруч

улюблені стомлені очі,

Щоб дитяче обличчя

ясніло домашнім теплом…

Може, щастя тоді

мимоволі зігріти захоче

Ніжним дотиком рук,

що, як вітер, майнуть над чолом!

Ірина Вовк. "КАЖУТЬ ЩАСТЯ ЛЮДСЬКЕ…"

Література

 1. Матяш Н. Ю. Біологія: підруч. для 8 кл.: – К. : Генеза, 2016 – с. 4-6.
 2. Грищенко А. В. Людини в системі органічного світу. Біологія. - Х. : Основа, 2007. - № 9-с.9-12
 3. Соболь В. І. Біологія. Довідник – К.-П. : Абетка, 2014-с.495,503.
 4. Панькова Г. Я. Поняття про біологічні системи. Біологія.- Х. : Основа, 2013. - № 25-с.17-20
 5. Яковлєва Є. В. Уроки біології у 8 кл. : Методичний посібник. – З. : Просвіта, 2001-с.9
 6. Інтернет-ресурси: https://www.googl.com.ua/
 1. Творча група вчителів біології. Навчально – методичний посібник: Методи навчання критичному мисленню на уроках біології 8 клас.

Розробила: Ю. П. Коробова, учитель біології  ІІ  категорії, Санжариської  ЗОШ І-ІІ ст. Смілянської районної ради  Черкаська області

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram