info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи»

21.01.2016  

Міністерство освіти і науки України

Інститут модернізації змісту освіти НАПН України

Інститут соціальної і політичної психології НАПН України

Академія української преси

Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської ОДА

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи», яка відбудеться 27 квітня 2016 року.

Мета конференції: поєднання зусиль науковців та практиків для розвитку медіаосвіти України та імплементації світового досвіду у вітчизняну освіту.

Напрями роботи конференції:

 • особливості сучасного медіапростору і нові виклики для освіти;
 • міжнародний досвід медіаосвіти;
 • медіапсихологія: проблеми і результати досліджень;
 • організаційно-педагогічні стратегії масового впровадження медіаосвіти;
 • інтегрована медіаосвіта: досвід упровадження;
 • медіаосвіта в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • формування медіакомпетентного педагога;
 • діяльність публічних і бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у формуванні медіакомпетентного педагога;
 • медіакультура сім’ї.

У програмі конференції – проведення майстер-класів у режимі онлайн, демонстрація відеозаписів практичних занять на базі експериментальних навчальних закладів і публічних бібліотек, презентація постерів, стендових доповідей.

Запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, керівники навчальних закладів, педагогічні працівники, студенти вищих навчальних закладів, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Календар роботи Інтернет-конференції:

 • прийом заявок для участі у конференції – до 27 березня 2016 року;
 • прийом тез доповідей – до 27 березня 2016 року;
 • пробне підключення – 25 квітня 2016 року о 10.00 (інформаційне повідомлення з посиланням буде розміщено на головній сторінці сайту Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в розділі «Анонси» http://moippo.mk.ua/;
 • робота конференції 27 квітня 2016 року.

Форми та умови участі

Участь у конференції безкоштовна (без надання матеріалів конференції).

Учасник конференції може замовити:

 • програму конференції – вартість 25 грн.;
 • сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.;
 • збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість одного примірника 150 грн.;
 • збірник матеріалів конференції, електронний варіант на CD-диску – вартість 50 грн.

Вартість замовлених матеріалів сплачується на розрахунковий рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання заявки на участь.

Для публікації тез доповідей у збірнику необхідно відправити на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції та тези доповіді (електронна адреса kafedra-moippo@ukr.net).

Одержання заявки на участь та тез доповідей електронною поштою необхідно перевірити за контактними телефонами або е-mail.

За результатами роботи конференції Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти планується публікація збірника тез доповідей та спецвипуску наукового часопису «Вересень». Учасник має право представити тільки одну наукову працю, яка раніше не була опублікована.

Вимоги до подання публікації у збірник матеріалів конференції

Тези доповіді просимо надсилати на електронну адресу kafedra-moippo@ukr.net з поміткою «Тези».

Вимоги до тез доповідей: обсяг – 2 сторінки тексту формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman; кегель – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. Також необхідно вказати УДК тез та відомості про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, посада, місце роботи, контактний телефон.

Вимоги до розміщення статті в науковому часописі «Вересень»

Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 25 грн.

Матеріали оформлюються відповідно до вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-05/1. Для розгляду питання про публікацію статті у фаховому виданні необхідно надіслати на електронну пошту katya.ulisko@gmail.com з поміткою «Стаття» наступне:

 • статтю;
 • рецензію з завіреним підписом від фахівця в даній галузі із вченим ступенем.

Мова видання – українська (обов’язкові анотації українською, англійською та російською мовами).

Назва статті прописується великими напівжирними літерами українською, російською та англійською мовами.

Також необхідно обов’язково вказати УДК статті, список використаної літератури та відомості про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, посада, місце роботи, контактний телефон.

Стаття повинна містити таку структуру:

 • вступ;
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання), нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким приділена означена проблема;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів зі статистичною обробкою даних;
 • висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Вимоги до статті:

обсяг – до 10 сторінок тексту формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman; кегель – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами, враховуючи зауваження.

Статті, що не відповідають наведеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи»

(усі графи просимо заповнювати без скорочень)

1.

Прізвище  

2.

Ім’я  

3.

По батькові  

4.

Науковий ступінь  

5.

Вчене звання  

6.

Назва навчального закладу, установи, організації  

7.

Посада  

8.

Країна  

9.

Місто  
10. Поштова адреса  
11. Контактний номер телефону  
12. E-mail  
13. Назва доповіді  

14.

Форма участі у конференції (потрібне позначте) Виступ онлайн

Участь онлайн (тільки підключення до трансляції)

Додатково замовляю (відмітити):

програма конференції – 25 грн.

сертифікат учасника – 25 грн.

збірник матеріалів конференції (роздрукований   варіант) – 150 грн.

збірник матеріалів на CD-диску – 50 грн.

ОРГКОМІТЕТ

Адреса оргкомітету: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, Україна, 54001; e-mail: kafedra-moippo@ukr.net, тел./факс (0512) 37 85 89.

Контактна особа з проблематики конференції та організаційних питань: Крячко Тетяна Павлівна – старший викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО. Тел. (095) 577 22 88, (066) 262 82 66.

Контактна особа з розміщення матеріалів конференції у збірнику матеріалів: Хортів Ганна Валеріївна – старший викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО. Тел. (063) 194 53 31, (050) 207 91 62.

Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених колег!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук, директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету;

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, заступник директора Інституту соціальної і політичної психології  Національної Академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти ІСПП, співголова оргкомітету;

Іванов Валерій Феліксович, професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси, співголова оргкомітету;

Димитров Михайло Федорович, директор управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, співголова оргкомітету;

Шуляр Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. директора МОІППО, заслужений учитель України, заступник голови оргкомітету.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Каськова Ганна Леонідівна, заступник директора департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації;

Удовиченко Олена Олександрівна, заступник директора департаменту Миколаївської обласної державної адміністрації;

Півень Галина Григорівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО;

Бєлова Ірина Михайлівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО;

Роскіна Тетяна Іванівна, директор науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, голова Миколаївської  обласної бібліотечної асоціації;

Сокуренко Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО;

Гич Галина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО;

Крячко Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО;

Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту освіти МОІППО, секретар;

Десятов Дмитро Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільствознавчих дисциплін МОІППО;

Волошенюк Оксана Валеріївна, менеджер медіаосвітніх проектів Академії української преси, провідний мистецтвознавець відділу кіномистецтва і телебачення ІМФЄ ім. М. Рильського НАН України;

Поддубна Лариса Олександрівна, заступник начальника, начальник відділу закладів культури та охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram