info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Формування медіаграмотності педагогів

Формування медіаграмотності педагогів: Навчально-методичний посібник [за заг. редакцією Л. Д. Покроєвої, Г. А. Дегтярьової]. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 252 с.

 


Харківською академією неперервної освіти за власні кошти видано навчально-методичний посібник «Формування медіаграмотності педагогів» (наклад – 1815 примірників), який рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для організаторів та викладачів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і методистів системи післядипломної педагогічної освіти (лист № 1/11-17899 від 11.11.2014 р.).

Над змістом посібника працювали працівники Харківської академії неперервної освіти: Покроєва Л. Д., ректор Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Дегтярьова Г. А., доцент секції методики викладання мов і літератури кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук; Носенко В.В., завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи та методист цього же Центру Нурєєва Т.К.; викладачі Харківської державної академії культури: Алфьорова З. І., декан факультету кінотелемистецтва, професор; Акименко О. С., аспірантка; Старкова Г.В., викладач, кандидат культурології; а також доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук Казакова Т. В.

Цей посібник містить матеріали для педагогічних працівників позашкільних, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, які цікавляться проблемами впровадження медіаосвіти. Усі слухачі курсів підвищення кваліфікації будуть отримувати цей посібник безкоштовно.

Зміст

Вступ

5

Розділ 1. Теоретичні основи медіаграмотності

6

1.1. Медіаосвіта (медіаграмотність) як складова педагогічної науки

6

Тема 1.1.1. Медіаосвіта (медіаграмотність) як новий напрям в педагогіці. Стан і перспективи її впровадження в освітню галузь

6

Тема 1.1.2. Історія розвитку медіаосвіти і свобода засобів масової інформації

27

Тема 1.1.3. Медіа як фактор формування нової картини світу

67

1.2. Кіноосвіта та сучасна екранна культура

74

Тема 1.2.1. Сучасна екранна культура та поняття «аудіовізуальна грамотність»

74

1.3. Журналістські стандарти

97

1.3.1. Стандарти журналістського тексту та їх порушення

97

1.4. Медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення

108

Тема 1.4.1. Критичне мислення як здатність аналізувати медіа інформацію

108

Розділ 2. Практична медіалогія

136

2.1. Негативні соціальні тенденції, що створюють мас-медіа

136

Тема 2.1.1. Вплив засобів масової комунікації на створення антисоціальних тенденцій розвитку суспільства

136

Тема 2.1.2. Сучасні маніпулятивні технології у сфері

мас-медіа, їх профілактика

143

Тема 2.1.3. Патологічна медіазалежність

149

2.2. Психолого-педагогічні аспекти застосування засобів масової інформації в освіті

161

Тема 2.2.1. Психолого-педагогічні аспекти застосування ЗМІ в освіті. Мультимедійність як психолого-педагогічні умови сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

161

2.3. Медіа в навчально-виховному процесі навчальних закладів

173

Тема 2.3.1. Медіа в навчально-виховному процесі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Методика проведення медіаосвітніх занять

173

Тема 2.3.2. Роль медіаосвіти у формуванні морально-етичних орієнтирів

188

2.4. Медіакомпетентність особистості

194

Тема 2.4.1. Медіакомпетенція як засіб створення середовища для культурного й духовного зростання особистості

194

Тема 2.4.2. Технології аналізу медіа текстів. Аналіз медіа текстів

211

Тема 2.4.3. Інформаційні глибини вербального мас-медійного тексту

221

2.5. Нові медіа, їх вплив на особистість

231

Тема 2.5.1. Нові медіа у світлі сучасних процесів

у журналістиці

231

Тема 2.5.2. Ігровий аспект медіаосвіти. Типологія комп’ютерних ігор

241

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram