info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МЕДІАОСВІТИ І МЕДІАГРАМОТНОСТІ

12.01.2016  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МЕДІАОСВІТИ
І МЕДІАГРАМОТНОСТІ

(18-19.03.2016)

Інформаційний лист

 

Четверта міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» відбудеться 18 – 19 березня 2016 року в м. Києві.

Аудиторія учасників – учителі загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічні працівники вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, співробітники бібліотек, науковці та працівники мас-медіа. 

Основні напрями роботи конференції:

 • Медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасному соціально-політичному та культурному полі України;
 • Медіаосвіта і медіаграмотність під час викладання суспільних дисциплін;
 • Медіаосвіта як педагогічна інновація;
 • Медіапсихологія і медіаосвіта;
 • Медіаосвіта і медіаграмотність у загальноосвітніх навчальних закладах: практика, проблеми, перспективи;
 • Медіаосвіта і медіаграмотність в постдипломній та вищій педагогічній освіті;
 • Медіа- та інформаційна грамотність: новий функціонал бібліотек;
 • Медіаосвіта: моделі упровадження у позашкільних навчальних закладах.

 

Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

Організатори планують запросити за рахунок оргкомітету випускників восьми Шкіл з медіаосвіти, що відбулися у 2011-2015 роках, які викладають медіаосвіту у вигляді окремого предмету чи інтегровано. Школи з медіаосвіти дали змогу підготувати близько 150 вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів ОІППО і вищих навчальних педагогічних закладів до викладання медіаосвітніх дисциплін.

 

Для інших категорій учасників фінансові витрати (проїзд, проживання і харчування) покриваються за власний рахунок.

 

Заявки та тексти статей на участь у конференції приймаються до 20 лютого.

У випадку, якщо учасник не планує виступити з доповіддю, він має надати Оргкомітету план-конспект заняття (уроку) з медіаосвіти або з елементами медіаосвіти.

Заповнити анкету учасника можна тут >>>

Вимоги до статей:

            Структура та зміст статті мають відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:

 1. Постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених частин загальної проблеми, які розкриває дана стаття.
 3. Постановка завдань дослідження.
 4.  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
 6. Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

 

Вимоги до оформлення статей:

 1. У правому верхньому кутку сторінки – імя та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською та англійською мовами.
 2. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.
 3. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.
 4. Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».
 5. Матеріали конференції друкуються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.
 6. Статті подаються в електронному варіанті на адресу info@aup.com.ua. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.

 

За результатами конференції буде безкоштовно сформовано електронний збірник матеріалів, який можна занатажити у червні 2016 року в PDF-форматі на сайті АУП: www.aup.com.ua, на порталі «Медіаосвіта і медіаграмотність»: www.medialiteracy.org.ua та на веб-сторінці Лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти НАПН України www.mediaosvita.org.ua

 

З питань участі в конференції звертатись:

Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм АУП

oksana@aup.com.ua

(067) 5049802

Юлія Гуза, редактор порталу «Медіаосвіта і медіаграмотність».

info@aup.com.ua

(063) 142 09 61

Веб-сторінка: www.aup.com.ua

Веб-портал: www.medialiteracy.org.ua

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/aupfoundation/ 

                                  

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: Іванов Валерій Феліксович, президент Академії української преси, доктор філологічних наук, професор.

Члени оргкомітету:

Волошенюк Оксана  Валеріївна, провідний  мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси;

Дегтярьова Галина Анатоліївна, завідувач кафедри методики викладання мов і  літератури Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

Кононенко Юрій Григорович, директор Департаменту середньої загальноосвітньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук.

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу. Інформація, представлена в рамках заходу, є відповідальністю Академії української преси та не обов’язково відображає точку зору Інтерньюз Нетворк.

Проект відбувається за підтримки Програми «Матра» Міністерства закордонних справ Нідерландів

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram