info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Розпочата реєстрація до участі у Сьомій міжнародній науково-методичній конференції: сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку

20.02.2019  
Розпочата реєстрація до участі у Сьомій міжнародній науково-методичній конференції: сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

DEUTSCHE WELLE AKADEMIE

АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ­ПРЕСИ

СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:
СУЧАСНИЙ ПРОСТІР МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

21-22 березня 2019 рік

Інформаційний лист

Сьома міжнародна науково-методична конференція: сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку відбудеться 21 – 22 березня 2019 року в м. Києві.

Аудиторія учасників – працівники дошкільних навчальних закладів, учителі закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічні працівники вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, науковці та працівники мас-медіа, представники органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Основні напрями роботи конференції:

 • медіаосвіта в дошкільних закладах і початковій школі;
 • медіаосвіта та медіаграмотність в середній школі;
 • медіаосвіта та медіаграмотність у вищій школі, післядипломній педагогічній освіті;
 • медіаосвіта та медіаграмотність впродовж життя.

Витрати на участь у конференції покривають організатори (проїзд, проживання та харчування).

Заявки приймаються до 11 березня 2019 року.

За результатами конференції буде безкоштовно сформований електронний збірник матеріалів та розміщений на сайті АУП: www.aup.com.ua й на порталі «Медіаосвіта і медіаграмотність»: www.medialiteracy.org.ua.

Тексти статей приймаються на адресу y.guza@aup.com.ua до 22 березня 2019 року.

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА>>>

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ Є ВИСТУП, ПОДАННЯ СТАТТІ АБО ТЕ Й ІНШЕ.

Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Вимоги до статей:

Структура та зміст статті мають відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:

 1. Постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних частин загальної проблеми, які розкриває ця стаття.
 3. Постановка завдань дослідження.
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
 6. Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.
 7. Обсяг статті від 5 до 12 сторінок.

Вимоги до оформлення статей:

 1. У правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, місце роботи та посада (повністю без скорочень усі дані). Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт напівжирний), у кінці – список використаних джерел. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською та англійською мовами.
 2. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку, друга – номер сторінки.
 3. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.
 4. Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».
 5. Матеріали конференції подаються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.
 6. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.
 7. Статті подаються в електронному варіанті на адресу y.guza@aup.com.ua.

Із питань участі в конференції звертатись до Юлії Гузи, координатора проектів АУП.

Електронна пошта: y.guza@aup.com.ua

Тел: (067) 638 71 62

Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram