info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи»

12.01.2015  

Запрошуємо Вас залучитися до роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи», яка відбудеться 14-15 травня 2015 р. на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

·         Соціальні комунікації в умовах модернізації національного інформаційного простору.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Формуляр заявки учасника додається.


• матеріали, оформлені відповідно до вимог (назва файлу латиницею – П. І. Б. автора, стаття); 
• відомості про автора та рецензія наукового керівника (для студентів) (назва файлу – Zayavka_ Savostina O. –латиницею). 

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Модернізація соціогуманітарного простору : історичний досвід, виклики та перспективи»

  • Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) 
  • Науковий ступінь, вчене звання 
  • Місце роботи, посада 
  • Назва доповіді 
  • Напрям, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні) 
  • Електронна адреса 
  • Контактний телефон
  • Використання проекційної техніки так (зазначте якої) ні 
  • Ваша участь у конференції передбачає виступ із доповіддю друк  матеріалів
  • Потреба у житлі так (зазначити: гуртожиток чи готель) ні

 

Вимоги щодо оформлення статей


Обсяг публікації – 3-5 сторінок книжкового формату А 4.
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – TimesNewRomanCyr, кегль – 12 пт,
 міжрядковий інтервал 1,0, абзац – 1,25 см. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 
Порядок розміщення матеріалу. У першому рядку, у лівому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали; другий рядок – науковий ступінь, звання (для студентів – факультет, курс), форматування по лівому краю; третій рядок – місто, назва навчального закладу, великими прописними буквами, форматування по центру; четвертий рядок – назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по лівому краю; потім анотація (2-3 речення) та ключові словаанглійською мовою і далі з одиничним інтервалом- це зняти) розміщується основний текст. Вирівнювання тексту – по ширині. Таблиці (підписані) друкуються вбудованим редактором Microsoft Word, рисунки (підписані і згруповані) – вбудованим редактором Microsoft Office. 
Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України. Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17, арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

Зразок оформлення статті


Ірина Захарченко (Житомир)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація (2-3 речення) та ключові слова англійською мовою

Текст статті


Список використаних джерел та літератури :


Примітка. Матеріали статті мають обов’язково базуватися на результатах власного дослідження та не містити логічних, стилістичних, друкарських помилок. За зміст матеріалів, коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий керівник (для студентів).

З питань роботи секції «Соціальні комунікації в умовах модернізації національного інформаційного простору» звертатися до Тараненко Олени Валеріївни – в.о. зав. кафедри журналістики ДонНУ за електронною адресою taranenkoelena@rambler.ru

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram