info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу»

12.10.2015  

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

Академія Української Преси

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Філософія комунікації:

освіта як форма суспільного діалогу»

22 жовтня 2015 року

м. Дніпропетровськ

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Мета конференції: об’єднання інтелектуальних зусиль представників науки, освіти, влади, ЗМІ у концептуалізації стратегічних напрямків розвитку комунікаційного простору соціальних систем, спрямованих на пізнання, освіту та самореалізацію особистості;

розробка уявлень про особливості освітнього процесу в інноваційному, інформаційному, мережевому суспільстві та міждисциплінарного понятійного апарату аналізу комунікативних процесів, мереж та технологій у сучасних соціальних системах.

 

Ключові напрямки конференції:

 

1.                 Філософія комунікації

1.1.     Осягнення феномену комунікації в сучасному філософському дискурсі.

1.2.     Комунікація в історико-філософському окресленні.

1.3.     Соціальна комунікація та соціальна філософія: межі перетину.

1.4.     Основні напрямки дослідження теорії комунікації.

1.5.     Природа комунікації та комунікаційних систем.

1.6.     Мережева комунікація в інформаційному суспільстві.

1.7.                 Комунікація як інформаційний обмін в технологічно організованих системах.

1.8.     Комунікація в ігровому просторі.

 

2.                 Освіта як форма суспільного діалогу

2.1.     Освіта в епоху тотальної комунікації.

2.2.     Освіта як співбуття учителя і учня.

2.3.     Діалог як засіб самореалізації особистості.

2.4.     Педагогічний медіатекст як специфічний спосіб комунікації автора й аудиторії та репрезентації знань.

2.5.     Реалізація мережевих комунікативних практик засобами нових медіа в освіті та науці.

2.6.     Освітній діалог у геймовому просторі.

2.7.     Комунікативні аспекти формування інформаційно-освітнього простору.

2.8.     Комунікативний простір сучасної освіти: творчість, пізнання, трансляція.

 

3.         Проблеми становлення інформаційно-комунікаційного простору сучасної культури

3.1.     Культура участі: мільйони діалогів.

3.2.     Простір і суб’єкти сучасного полікультурного комунікативного процесу.

3.3.     Антропологічні та аксіологічні виклики сучасного комунікаційного простору.

3.4.     Національно-культурна ідентичність та міжкультурний діалог в умовах глобалізації.

3.5.     Комунікація у сучасному полікультурному просторі.

3.6.     Музей як модератор культурного діалогу.

 

4.         Стратегії державно-громадського управління освітою: діалог та відкритість.

4.1.     Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень.

4.2.     Електронне урядування як основа модернізації системи державного управління.

4.3.     Стратегічні аспекти управління інформаційними проектами та процесами.

4.4.     Інформаційне середовище взаємодії органів публічного управління та громадськості.

4.5.     Розробка механізмів громадської участі при формуванні політики у галузі освіти.

4.6.     Громадська експертиза освітніх результатів як форма конструктивного діалогу суспільства і школи.

 

5.         Від медіаосвіти до медіафілософії: особливості трансформації

5.1.     Медіа як система неформальної освіти.

5.2.     Медіаосвіта як форма відкритої освіти.

5.3.     Медіа як фактор соціалізації особистості.

5.4.     Особливості творчості в сучасному медіапросторі.

5.5.     Роль медіа у діалозі людини і світу.

5.6.     Масові комунікації та соціальні стереотипи.

5.7.     Інформаційні війни в медіатекстах: реальність чи міф.

 

6.         Комунікація: сучасні грані психологічного осмислення.

6.1.     Комунікація у світлі сучасного соціально-психологічного та соціально-педагогічного осмислення.

6.2.     Комунікативна відкритість як проблема психології комунікації.

6.3.     Наслідки та перспективи дослідження феномену споживацького ставлення до медіа.

6.4.     Екологія сучасного простору комунікації.

6.5.     Інформаційні війни – ігри розуму.

6.6.     Психологічний інструментарій подолання медіазалежності.

6.7.     Психологія натовпу у сучасному інформаційному просторі.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, державні службовці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Робочі мови – українська, російська.

Організаційні форми проведення: пленарне засідання, панельні дискусії, робота секцій.

Початок роботи конференції – 10. 00.

Реєстрація – з 9.00 до 10.00

Вимоги до оформлення тез доповіді: обсяг від 2 до 6 сторінок. Формат тексту MS Word 2003, шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2,5 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується анотацією робочою мовою конференції (українською або російською) до 50 слів та переліком ключових слів. 

 

Розташування структурних елементів тез доповіді


                                                                                            Прізвище І.Б.
Назва доповіді

Анотація українською чи російською мовою

Ключові слова:

Тези доповіді

Список використаних джерел

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає –150 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірника матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

Для участі у конференції необхідно у термін до 15 жовтня 2015 року зареєструватись на сайті конференції  http://journal.osvita-dnepr.com або подати заявку листом на електронну адресу кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО journal.osvitadnepr@gmail.com. Обов’язковим є позначення теми листа «Філософія комунікації».

 

Зразок заявки:

 

Заявка

на участь Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу»

 

Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________

Місце роботи або навчання____________________________________

Посада______________________________________________________

Адреса______________________________________________________

Контактні телефони_________________________________________

Е-mail_______________________________________________________

Тема доповіді________________________________________________

Назва секції__________________________________________________

 

 

Публікація матеріалів конференції.

Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 18 жовтня 2015 року подати:

·  тези доповіді;

·  скановану квитанцію про оплату організаційного внеску

на електронну адресу оргкомітету journal.osvitadnepr@gmail.com

Обов’язковим є позначення теми листа «Філософія комунікації».

 

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

 

Одержувач: ПриватБанк

Найменування банку: ПриватБанк

Номер рахунку: 29244825509100

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Сутність платежу: організаційний внесок за участь у роботі конференції

Підстава платежу: приватний переказ від…(ПІБ платника)

Одержувач: Харлаш Людмила Михайлівна

ІНН: 2239300889

Номер картки одержувача: 47312171 06843285

 

Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Оргкомітет конференції має можливість надрукувати статті за темами доповідей у наукових фахових виданнях за напрямками: філософські науки, історичні науки, соціологічні науки, політичні науки. Публікація здійснюється відповідно до вимог видавництва.

Адреса оргкомітету:

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70; тел.: 056-732-47-71(66) (кафедра управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО).

Відповідальні особи:

Бутурліна Оксана Василівна (050-34-00-782)

Пасічник Любов Володимирівна (066-188-79-95)

 

E-mail: journal.osvitadnepr@gmail.com

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram