info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Зарубіжна література, Факультатив
Застосування: На уроці, Поза уроком
Вік/клас: 9 клас, Навчання впродовж життя, Студенти
Методи: Аналіз медіатекстів, Групова робота, Індивідуальна робота, Критичне мисленння, Мозговий штурм, Фронтальна робота
Теми медіаграмотності: Критичне мислення, Пошук і збір інформації
П.І.Б. автора: Білозуб Олена Олександрівна
Короткий опис вправи, анотація:

Прийом «Fishbone» (діаграма «риб’ячої кістки» (англ. Fishbone Diagram) – один з найбільш ефективних прийомів встановлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу і факторами, які впливають на нього. Додатково метод дозволяє розвивати навички роботи з інформацією і вміння робити висновки, ставити і вирішувати проблеми.

Голова "рибини" являє собою проблему, питання або тему, які підлягають аналізу.

Скелет - верхні "кісточки"  фіксують основні поняття теми, причини, які привели до проблеми.

Нижні  - факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, або суть понять, зображених на схемі.
Хвіст - відповідь на поставлене запитання, висновки, узагальнення.
Під час аналізу медіатекстів учні з'ясовують особливості проблематики, розкриття літературного  образу головної героїні, образної символіки драми "Ляльковий дім"

Мета вправи/заняття:

У результаті навчально-пізнавальної діяльності учні/учениці зможуть:

 • осмислити проблематику  драми Г.Ібсена «Ляльковий дім»;
 • на прикладі образу головної героїні Нори Хельмер простежити шлях становлення особистості жінки,
 •  зрозуміти символіку твору;
 • удосконалювати вміння та навички аналізу драматичного твору;
 • розвивати дослідницькі здібності і критичне мислення.

Необхідне обладнання/матеріали:
 • комп'ютер, мобільний пристрій;
 • якісний Інтернет-зв'язок;
 • Google-aккаунт;
 • при письмовому виконанні вправи - зошит  і ручки/олівці;
 • при віддаленому виконанні вправи – інтерактивна віртуальна дошка Google Jamboard, яка дозволить  демонструвати ключову інформацію та вносити нову інформацію  під час уроку в Zoom чи Google Meet;
 • логіка та критичне мислення.

Алгоритм роботи:

 • До кожного завдання  створено онлайн-плакати /"фрейми" на дошці Google Jamboard .https://jamboard.google.com/d/1TMDZV4B7ixOBc3LkFJrnWXTxx54usf10G_aYLvNTIIw/edit?usp=sharing

 • На 1,4,7  фреймах  розписано завдання для кожного учня або групи (вправа "Мозковий штурм" проблеми)
 • Учні добирають факти з медіатексту, заповнюють діаграму, вписуючи необхідну інформацію на окремих стікерах (при фронтальній роботі зі своїм логотипом).
 • По закінченню - презентація роботи та спільне обговорення.
Очікувані результати:

Учень (учениця):

 • глибоко усвідомлює філософський зміст драматичного твору;
 • виявляє у творі провідні проблеми, теми, мотиви;
 • вільно оперує текстовим матеріалом твору;
 • називає художні засоби  створення художнього образу;
 • висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій твору;
 • усвідомлює необхідність брати на себе відповідальність за власні рішення;
 • критично мислить;
 • генерує нові ідеї;
 • працює індивідуально, фронтально, в парі. 

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Відповіді на проблемні запитання:

 • Що ж таке справжнє сімейне щастя?
 • Хто вона - Нора Хельмер: слабка жінка чи особистість?
 • Яким ви бачите фінал твору?

Використані джерела:

  magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram