info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Математика, Природознавство, Фізика
Застосування: Медіаграмотність для дорослих, На уроці, Поза уроком
Вік/клас: 7 клас, 9 клас
Методи: Аналіз медіатекстів, Групова робота, Дискусія, Критичне мисленння, Мозговий штурм
Теми медіаграмотності: Критичне мислення, Маніпуляція, Новинна грамотність, Пошук і збір інформації

ПІБ автора(ки)*: Сорока Ірина Анатоліївна

Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте*: Рівненський ліцей №14 Рівненської міської ради

Ваша посада*: учителька фізики

Короткий опис вправи, анотація*: Вправа поєднує завдання з фізики (тема «Рух і взаємодія») та медіаграмотності (тема «Фактчек»).   

Мета вправи/заняття*: формувати розуміння, як працюють медіа; вправлятися в розмежуванні фактів від думок і суджень; навчити ефективно працювати з інформаційним потенціалом медіаресурсів; формувати базові навички емоційного інтелекту, стійкість до маніпулятивних впливів.

Необхідне обладнання/матеріали*: мультимедійні засоби навчання; посилання на презентацію до вправи: https://drive.google.com/drive/folders/1bAT6GMYTwAy70pStJBGn5GOtD5fTy3lD?usp=sharing

Детальний опис вправи/уроку*:

Хід уроку

 1. Мотиваційний етап  
  1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (привітання, налаштування на роботу). Перегляд мотиваційного відео про шоу на батутах (слайд 1).
  1. Актуалізація суб’єктивного досвіду:

Чи відчували ви силу, з якою вас штовхає батут? 

Продовжте речення «Якщо з більшою силою подієш на батут, то …» (вище підлетиш).

Бесіда. Обговоримо запропоновані назви до цього відео (слайд 2). 

Який із заголовків викривлює інформацію найбільше? 

 • Політ без крил
 • Батут - найекономніший «літальний пристрій»
 • Сила пружинного батуту дозволяє людині злетіти

Вправа «Маніпулятивний заголовок»

Завдання: учням потрібно зацікавити певну групу людей – цільову аудиторію, щоб вони переглянули це відео, яку із запропонованих назв ви оберете для:

 • Чоловіків-підприємців
 • Романтичних жінок 
 • Школярів, які вивчають розділ «Рух і взаємодія » 

Висновок: Будемо обережні - заголовок може бути маніпулятивним. 

Не вся інформація, створена людиною, є правдивою, тому виникла необхдність у фактчекерах – людях, які перевіряють інформацію.

Методичний коментар: учителю потрібно показати учням, як створювати карту знань на прикладі карти знань «Фактчекер». 

Переглянемо карту знань «Фактчекер». Щоб створити карту знань, потрібно виділити головне, встановити зв’язки, зобразити їх схематично. Для цього ставимо запитання, наприклад: як термін фактчекер замінити одним зрозумілим словом? що робить фактчекер? які бувають вердикти? Карта знань систематизує знання і сприяє їх швидкому запам’ятовуванню. 

Додаткова інформація для учителя: у журналістському фактчекінгу вердикти бувають різні: правда; напівправда; неправда; маніпуляція; технічна помилка; перебільшення; фактична помилка; фейк; не зовсім правда, але й не брехня; без вердикту. Педагог пропонує учням перелік вердиктів на свій розсуд, враховуючи індивідуальні особливості учнів (вік, обізнаність в журналістиці, медіаграмотність тощо). Учням необхідно винести вердикт та пояснити свої аргументи. Необхідно наголосити, що під час фактчекінгу надається пріоритет більш авторитетному джерелу, наводиться мінімум другорядних аргументів, вибудовується чітка та зрозуміла логіка доказів, необхідна точність передачі і опрацювання деталей аргументації. 

 1. Актуалізація опорних знань

Спробуємо себе в ролі фактчекерів: встановимо вердикт, заразом перевіримо виконання домашнього завдання. У тексті над кожним реченням потрібно поствити цифри: 1- правда, 2- неправда, 3-описка, 4-фейк. 

Вправа «Вердикт фактчекера»

Си́ла — фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл і є мірою дії одного тіла на інше. Сила позначається літерою S (від англійського «strong» - сильний). Одиниця сили в СІ позначається Н, названа на честь письменника Некрасова,              1Н = 1. Сила не спричиняє зміну швидкості, має числове значення та напрям, тому називається від’ємною величиною. На малюнках силу позначаємо стрілкою; чим більша сила, тим довша стрілка. Якщо діють одночасно кілька сил, то їх можна замінити однією, яка буде називатися рівнорійною. Якщо на тіло діють сили в одному напрямку, то рівнодійна дорівнює сумі їх значень, а напрямок залишається тим самим. Якщо діють сили протилежно напрямлені, то рівнодійна дорівнює їх різниці, а напрям залишається той, що в меншої сили.

Розв’яжемо задачу про батутну пружину. (Слайд 7).

Задача. Визначте довжину пружини батута під час її робочого навантаження, маючи наступні технічні характеристики пружини:

Початкова довжина пружини 100.00 мм
Робоче навантаження 3718.8 H
Жорсткість пружини 20.66 H/мм
  


Дано:                                    F = kx          

l0 = 100 мм = 0,1м                 x =  

F = 3718,8 Н                        x = l-l0

k = 20,66  = 20660            l-l0      

                        l - ?                          l =  +l0

                                                     [ l ] =   + м =  +м=м

                                                        l = 0,28 м

Відповідь: l=0,28 м

Демонструючи слайд 7, учитель поступово відкриває розв’язок задачі після коментування учнів. 

Очікувані результати*: Повторення вивченого раніше матеріалу про силу пружності; учень володіє такими медіанавичками: оцінювати та інтерпретувати інформацію, критично мислити (уміння ставити запитання, обґрунтовувати власну позицію, аналізувати передумови та причини), знає хто такий фактчекер.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи*: Обговорення: Хто такий фактчекер? Які команди українських фактчекерів ви знаєте? Написати лист до Роберта Гука, посилаючись на факти з його біографії (з метою проведення фактчеку вашого листа на наступному уроці).

Використані джерела*

 1. Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо: методичний посібник до курсу громадянської освіти для 10-го класу закладів загальної середньої освіти в 7-ми частинах / П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.; за ред. П. Кендзьора. – Львів: В.Д. «Панорама», 2018
 2. Концепція впровадження медіа - освіти в Україні // Освіта. – 2010 (7 - 14 липня). – No 32.
 3. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / за ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза. – К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. – 201 с. 
 4. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навч. посібн. / О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко та ін.; За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. — К. : Міленіум, 2009.
 5. Медіаосвіта. Основи медіаграмотності: навчально-методичний посібник для курсу “Основи медіаграмотності” / укл.С.О.Троян, Ткачук А.В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2019. 
 6. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів / За загал. ред. В.Ф. Іванова. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. 
 7. Череповська Н. І. Медіатворчість як соціально-психологічний ресурс особистості. Типологія відео сприймання: Зб. наук. праць Інституту психології АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 т. / за ред. В. О. Моляко. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. В. Франка, 2009.-Т. 12. — Вип. 8.

Інформаційні ресурси

 1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні: http://osvita.mediasapiens.ua/...
 2. Курс «Медіаграмотність для освітян» автори: Горбачов С., Найдьонова Л. (платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus). https://prometheus.org.ua
 3. Матеріали проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».
 4. Матеріали Тренінгу для тренерів з медіаграмотності 29-31 жовтня 2018р. (лектори: Тараненко О., Гороховський О., Іванова Т.)
 5. Пошукова система у базі лекцій, наукових статей, навчальних посібників та підручників з усього світу / Google Академія – Р ежим доступу до ресурсу: http://scholar.google.com.ua/
 6. Сайт лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти НАПН України http://mediaosvita.org.ua/uk/
 7. курсу «Медіаграмотність для освітян» автори: Горбачов С., Найдьонова Л. (платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus).
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram