info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Українська мова
Застосування: На уроці
Вік/клас: 5 клас
Методи: Аналіз медіатекстів, Декодування, Дискусія, Індивідуальна робота, Мозговий штурм, Фронтальна робота
Теми медіаграмотності: Маніпуляція, Мова ненависті, Пошук і збір інформації
П.І.Б. автора: Галина ДЕГТЯРЬОВА, завідувачка кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, випускниця 1-ї Літньої школи медіаосвіти АУП (2011), регіональний координатор впровадження медіаосвіти в заклади освіти Харківської області, медіатренер, медіапедагог, учасниця міжнародного проєкту «МедіаНавігатор», всеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (IREX). Співавтор низки посібників з медіаосвіти та медіаграмотності, зокрема науково-методичних посібників для закладів післядипломної освіти «Формування медіаграмотності педагогів» (2014), рекомендованого МОН України; 2-х посібників для вчителів початкових класів (2017, 2018), 4-х для вчителів-предметників (2013, 2014, 2018, 2020), рекомендованих ІМЗО МОН України; 3-х парціальних програм, рекомендованих ІМЗО МОН України (2019), і 2-х навчально-методичних посібників (2020, 2021) для вихователів ЗДО та інших.
Короткий опис вправи, анотація:

На уроці розвитку мовленнєвого розвитку зі створення усного твору-опису тварин як дидактичний матеріал використано світлини «бойових котиків», кота-арештанта, робота з якими передбачає акцентування уваги на особливостях наукового та художнього описів, сприяє розвитку вмінь співставляти словесну та візуальну інформацію, виділяти індивідуальні особливості описуваних тварин, якими вони різняться від собі подібних, здійснювати аналіз, декодування та інтерпретацію візуальної інформації (зображень), виявляти візуальні маніпуляції на основі критичного сприйняття інформації, добирати заголовки новини до фото, описувати тварин.


Мета вправи/заняття:
 • - учити створювати опис тварини за світлинами;

  - учити добирати заголовки та писати новину;

  - розвивати в учнів навички роботи в групах, індивідуально;

  - розвивати критичне мислення задля ефективної роботи з інформацією (її пошук, аналізу, декодування та інтерпретація) та розпізнавання візуальних маніпуляцій;

  - розвивати інформаційну та візуальну грамотність;

  - співставляти візуальні та словесні образи, описувати зображення;

  - критично оцінювати візуальну інформацію, зокрема меми

  - вміння усно висловлюватися і тлумачити поняття, думки, факти та погляди.


Необхідне обладнання/матеріали:

мультимедійне оснащення (інтерактивна дошка), презентація для супроводу уроку, світлини.


Привітання. Вступ. Оголошення мети й теми уроку.

Вправа «Декодуємо зображення»

– А зараз ми поговоримо ще про одного котика. Його світлину побачила у себе в стрічці у фейсбуці. Багато хто лайкнув або запостив її, не замислюючись над тим, що хотіли нам сказати цим зображенням.

Мінідискусія

– Чи можна постити інформацію в соцмережах, не проаналізувавши її?

– Роздивіться світлину.

– Що одразу спало на думку, коли ви побачили цього кота?

– Які почуття викликає ця світлина у вас?

– Що не так із цією світлиною?

– Хто створив цю світлину? З якою метою?

– Якщо кіт молодець, то чому ж у такому разі його поставили біля поліцейської лінійки?

– Як ви гадаєте, хто його заарештував? У якій країні? Які деталі зі світлини вам це підказали?

– Якщо на росії, то хіба там могли написати «Насрав оркам в танк» і відправити руський воєнний корабель у добре всім відомому напрямку?

– Якщо ж в Україні, то в чому провина кота?

– Чи справді кота було заарештовано чи це фейк? Відповідь вам підкаже зображення злодія. Зверніть увагу на те, яка інформація має бути розміщена на табличці, яку затриманий тримає в руках?

– Як ви гадаєте, у яких ЗМІ могла бути надрукована ця світлина з таким підписом «Медаль котові!»? Поясніть, чому ви так думаєте.

– Які візуальні маніпулятивні прийоми використано авторами світлини котика? (Головний герой – котик, а коти такі «няшні», завжди викликають розчулення, співчуття. Образ кота-арештанта. Крупний план. Чесні очі. Усе це розраховано на емоційне сприйняття. Відсутня повна інформація про кота (кличка, де, коли з ним це сталося, чому арештували…). Текст на табличці, яку кіт тримає в лапах. Ненормативна лексика.)

P.S. Варто звернути увагу учнів на недоречність використання ненормативної лексики в нашому мовленні. Не варто виправдовувати її використання війною, поганим настроєм тощо.

– Придумайте заголовок до новини за поданою світлиною.

P.S. По завершенні роботи учні/учениці презентують свої заголовки до світлини. Визначають найбільш вдалий заголовок. Обговорюють словесні засоби впливу на людську свідомість та способи маніпуляцій.

– Опишіть кота-арештанта, героя події. Сподіваюсь, ви зрозуміли, щоб скласти вдалий опис тварини, потрібно підмітити її основні ознаки, якими вона відрізняється від решти тварин, навіть собі подібних. Скористайтесь також порадами, як скласти гарний опис тварини, які ви сьогодні опрацювали, та таблицею «Схема опису тварини».

Таблиця «Схема опису тварини»

Зачин Що? Кого? описуємо – З чого почнемо опис? (Хто? Котик, його кличка.)
Основна
частина
Ознаки
предмета
– Які ознаки котика треба розкрити?
(Як виглядає: а) розмір; б) масть; в) шерсть (хутро, шкіра); г) форма тулуба; ґ) писок, очі, ніс, вуха, лапи, хвіст тощо; д) особливості вдачі)
Кінцівка Своє ставлення до предмета опису – Моє ставлення до тварини. Що відрізняє котика від інших домашніх котів? (Сміливий, не побоявся висловити свою точку зору, заарештований, злодій).

– Самостійна робота над складанням опису кота-арештанта.

– Презентація своїх описів кота (1-3 учні/учениці).

Домашнє завдання.

 1. Про нашого кота-арештанта напишіть новину за власним заголовком або заголовком, який вам найбільше сподобався, давши відповідь на питання: Що? Де? Коли? Чому відбулось? Які наслідки?
 2. У новину обов’язково додайте опис кота в художньому стилі.
Очікувані результати:

Очікувані результати:

Українська мова

Учень/учениця

 • реагує на почуту/побачену інформацію (коментар); висловлює свою думку;
 • визначає основні порушені в тексті/медіатексті проблеми, пов’язуючи їх із життєвим досвідом [6 МОВ 2.2.1];
 • формулює тему та основну думку тексту [6 МОВ 2.2.2-3];
 • розпізнає в тексті/медіатексті основні виражальні засоби [6 МОВ 2.2.6-2];
 • аналізу є й удосконалю є зміст написаного, доповнює окремі його частини відповідно до теми й мети висловлення [6 МОВ 3.3.2];
 • пояснює значення здобутої з прочитаного тексту (художнього тексту, медіатексту тощо) інформації в контексті власного досвіду для розв’язання потрібних завдань [6 МОВ 2.4.1];
 • перетворює тексти (художні тексти, медіатексти тощо) словесно (переказ, мету й адресата, спираючись на власний життєвий досвід; описання й аналіз емоційного стану інших осіб або літературних персонажів, їхніх учинків і/або висловлень; створення власних текстів (опис); логічне структурування власного тексту; удосконалення змісту тощо) тощо) [6 МОВ 2.6.1];
 • створює опис тварини за світлинами;
 • робить висновки на основі почутої інформації тощо.

Інфомедійна грамотність

Учень/учениця

 • критично ставиться до інформації;
 • уміє аналізувати та інтерпретувати медіатекст;
 • передає простими фразами прихований зміст повідомлення, виражений за допомогою типових, зрозумілих для сприйняття невербальних засобів [6УМД1.1.3];
 • здійснює самоконтроль, рефлексію;
 • визначає мету інформації; формулює теми та ідеї почутої/побаченої інформації;
 • добирає відповідно до поставленого завдання або самостійно визначених цілей інформацію з одного чи кількох джерел [6 МОВ 1.3.1];
 • знаходить, опрацьовує і зберігає інформацію; аналізує її зміст;
 • аналізує вплив світлин на якість сприйняття інформації людиною, її емоції;
 • вплив заголовків на емоції;
 • визначає маніпулятивні зображення, заголовки;
 • продукує повідомлення, дотримуючись принципу повноти інформації;
 • добирає способи уникнення маніпулятивного впливу заголовків, зображень.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Я знаю…

Я вмію…

Новим для мене на уроці було…

Я навчився/навчилася…

Я усвідомив/усвідомила…

P.S. Під час рефлексії варто акцентувати увагу учнів/учениць на тому, що для того, щоб не стати жертвою маніпуляції, потрібно будь-яку інформацію ретельно перевіряти, особливо під час війни.


Використані джерела:
 1. Вдовиченко Галина 36 і 6 котів. Львів : Видавництво Старого Лева. 2015. 136 с.
 2. Вдовиченко Галина 36 і 6 котів-детективів. Львів : Видавництво Старого Лева. 2017. 144 с.
 3. Вдовиченко Галина 36 і 6 котів-компаньйонів. Львів : Видавництво Старого Лева. 2019. 160 с.
 4. Вдовиченко Галина 36 і 6 котів-рятувальників. Львів : Видавництво Старого Лева. 2021. 168 с.
 5. Кіт свійський [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
 6. Наші котики… та інші військові талісмани! [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2022/01/09/nashi-kotyky-ta-inshi-vijskovi-talismany/
 7. Формування медіаграмотності учнів / Г.А. Дегтярьова. Х. : Харківська академія неперервної освіти. 2019. 48 с. Серія «Актуальні питання становлення та розвитку Нової української школи».

  magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram