info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Інформатика, Математика, Медіаграмотність в умовах війни, Основи здоров’я, Фізика, Хімія
Застосування: На уроці, Поза уроком
Вік/клас: 8 клас, 9 клас, Навчання впродовж життя
Методи: Групова робота, Дискусія, Критичне мисленння, Фронтальна робота
Теми медіаграмотності: Інфобезпека, Критичне мислення, Медіасоціалізація, Медіаспоживання (психологія сприйняття медіа), Пошук і збір інформації

ПІБ автора(ки) *: Джулинська Галина Антонівна

Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте*: опорний заклад «Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області»

Ваша посада*: вчитель математики та інформатики

Короткий опис вправи, анотація*: Із повномасштабним вторгненням росіїї наше життя кардинально змінилося. Перед нами багато викликів та випробувань, серед яких життя без електроенергії, вимкнення електроенергії. Коли у нас почали вимикати світло, все частіше у мережі Інтернет почали з’являтися відео та повідомлення про альтернативні джерела електроенергії, лампи та свічки. Проте виникає запитання, чи можна довіряти всій інформації, яка появляється в мережі. Метою уроку є навчити учнів перевіряти інформацію та робити висновки, на що слід звертати увагу, переглядаючи інформацію в Інтернет.

Мета вправи/заняття*:  предметна компетентність: 

повторити теоретичний матеріал з тем «Інтернет», «Безпека в Інтернеті», «Властивості речовин»; узагальнити, систематизувати і поглибити знання учнів про безпеку в Інтернеті, медіаграмотність; розвивати вміння мислити, працювати самостійно, робити висновки, аналізувати інформацію та їх джерела; розвивати інтерес до нових знань і прагнення їх набути; 

ключові компетентності:

математична компетентність — уміння оперувати числовою інформацією, порівнювати числову інформацію, робити логічні висновки; 

спілкування державною мовою – уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; розуміти, пояснювати певні висновки та рішення, грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію; 

основні компетентності у природничих науках і технологіях - уміння будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ; 

інформаційно-комунікаційна – уміння використовувати різні джерела інформації, розробляти власні програмні продукти; вміння вчитися протягом життя – уміння визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

соціальна та громадянська компетентності – уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

ініціативність і підприємливість – уміння генерувати нові ідеї; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання, використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності з метою вибору найкращого рішення; 

екологічна грамотність і здорове життя – уміння дбайливо ставитися до свого здоров’я, до навколишнього середовища, сприяти розвитку в учнів екологічної культури.

Необхідне обладнання/матеріали*:  Обладнання: мультимедійне обладнання вчителя та учнів; доступ до мережі Інтернет. 

Інтернет-ресурси: сервіс для створення інтерактивних презентацій, опитувань, голосування в режимі реального часу, що дозволяє отримувати моментальний зворотний зв'язок від аудиторії https://www.mentimeter.com/;

спільна робота із документами Google Диск Google Диск для збереження матеріалів (відео);

Word Art – основний інструмент для створення хмар слів із зображеннями. 

Програмні засоби: Microsoft Office Power Point – програма для створення мультимедійних презентацій; 

Детальний опис вправи/уроку*:  

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності. 

Учням пропонується вправа «Хмара слів». За допомогою сервісу Word Art створено хмару слів із основних понять, з якими учасники освітнього процесу будуть зустрічатися протягом уроку, які потрібно опрацювати. Хмару слів виведено на екран інтерактивної дошки:

Учням запропоновано пояснення термінів на аркушах паперу. Завдання: знайти термін у хмарі слів та співставити його із тлумаченням. На виконання завдання відводиться 3 хвилини.

Словник

 – засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, призначені для її донесення крізь просторові, часові чи інші перепони.

– це сукупність інформації, ідей та повідомлень, які викладені в письмовий, візуальній або звуковій формі, через яку відбувається комунікація та взаємодія з іншими людьми, яка має на меті досягнення конкретних цілей.

 – фото чи короткі відео (тривалістю до 15 секунд) у соціальних мережах, які доступні для перегляду 24 години, після чого архівуються або видаляються.

 – доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним.

 – людина, думка якої має значення для певної аудиторії. Найчастіше вона взаємодіє з цією аудиторією через соціальні мережі: InstagramFacebook або YouTube.

 – це один з напрямків журналістського контролю. Перевірка фактів спрямована на виявлення невідповідностей між наявними фактами та навколишньою дійсністю.

– nой, хто слідкує за оновленнями певної веб-сторінки або профілю в соцмережі; підписник, читач.

подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. 

Після самостійної роботи учнів спільно із вчителем починається перевірка правильності виконання завдання та пояснення термінів. Учні наводять приклади із життя.

Словник

Медіа – засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, призначені для її донесення крізь просторові, часові чи інші перепони.

Контент – це сукупність інформації, ідей та повідомлень, які викладені в письмовий, візуальній або звуковій формі, через яку відбувається комунікація та взаємодія з іншими людьми, яка має на меті досягнення конкретних цілей.

Сторіз – фото чи короткі відео (тривалістю до 15 секунд) у соціальних мережах, які доступні для перегляду 24 години, після чого архівуються або видаляються.

Верифікація – доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним.

Інфлюенсер – людина, думка якої має значення для певної аудиторії. Найчастіше вона взаємодіє з цією аудиторією через соціальні мережі: InstagramFacebook або YouTube.

Фактчекер – це один з напрямків журналістського контролю. Перевірка фактів спрямована на виявлення невідповідностей між наявними фактами та навколишньою дійсністю.

Фоловер – nой, хто слідкує за оновленнями певної веб-сторінки або профілю в соцмережі; підписник, читач.

Фейк - подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. 

Вчитель: На сьогоднішньому уроці ми теж спробуємо перевірити факти у Інтернеті та будемо доводити, чи істинні повідомлення чи фейкові. Тобто ми будемо перевіряти факти, будемо фактчекерами.

ІІІ. Основний етап уроку. З’ясування фактів, експерименти з поетапним обгрунтуванням.

Із повномасштабним вторгненням росіїї наше життя кардинально змінилося. Перед нами багато викликів та випробувань, серед яких життя без електроенергії, вимкнення електроенергії. Коли у нас почали вимикати світло, все частіше у мережі Інтернет почали з’являтися відео та повідомлення про альтернативні джерела електроенергії, лампи та свічки. Проте виникає запитання, чи можна довіряти всій інформації, яка появляється в мережі. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо перевірити деяку інформацію та зробити висновок, на що слід звертати увагу, переглядаючи інформацію в Інтернет.

Отож, розпочинаємо. Одна із інформацій, яка з’явилася у мережі Інтернет, - це свічка із картоплі. Давайте переглянемо відео

Свічка із картоплі, яка горить добу для війни, виживання і туризму - YouTube

Як зробити свічку з картоплі та що для цього потрібно:

 • велика картоплина;
 • блюдце;
 • сірники;
 • олія.

Як зробити свічку з картоплі: покрокова інструкція

 1. Розрізати картоплю навпіл, зробити всередині неї отвір. 
 2. Налити в отвір трохи олії — 50–80 мл. (краще рафіновану)
 3. У середину отвору прикріпити 3 сірники, краще половинки. 
 4. Покласти овоч у блюдце та підпалити сірники.

Вчитель: Як ви вважаєте правдива це інформація чи фейкова? Давайте проголосуйте, висловіть свою точку зору. Для цього скористайтеся сервісом mentimeter https://www.menti.com/aldj7ruae8gv

Давайте розглянемо ще один спосіб, який пропонують в мережі Інтернет для створення свічки – це свічка із мандарини. DIY: Candles out of ORANGES! - YouTube

Вчитель: В даному експерименті використовують як фітіль осереддя мандарини. Як вивважаєте, чи це правдива інформація, чи фейкова? Прошу проголосувати.

Вчитель: А зараз спробуємо перевірити, чи правдивою є інформація, чи можна використовувати дані способи, щоб створити свічку і освітити приміщення у вечірній час, коли вимикають електроенергію.

(Учні класу діляться на дві групи. І група – перевіряє першу інформацію, створює свічку із картоплі, а ІІ група – перевіряє другу інформацію, створює свічку із мандарини. Учні демонструють отримані результати та роблять висновки).

Вчитель: Ми побачили, що картоплю справді можна використати, щоб створити свічку та слід не забувати про правила техніки безпеки. Запропонуйте правила, якими слід скористатися, роблячи свічку та використовуючи її. (учні діляться своїми пропозиціями та їх обговорюють)

У мережі Інтернет я зустріла ще відео, на якому запропоновано не лише використати картоплю для освітлення, але картоплю використовують для зарядки мобільного телефона. Mobile Charger Making By Potato - YouTube

Як ви вважаєте, можна використати такий спосіб для заряджання телефона? https://www.menti.com/alyng5prf92v

Давайте спробуємо перевірити достовірність інформації. (спільно з учнями робить учитель експеримент).

Вчитель: Ми переконалися, що за допомогою картоплі не можна зарядити телефон, але давайте ще раз поглянемо на особливості відео і спробуємо зрозуміти, коли обманюють і як можна було перевірити і зразу зробити висновок, що щось не так. Звичайно, що висновок можна зробити, вивчаючи фізику. 

(Учні висловлюють свої думки з приводу фізичного пояснення. Звертаємо увагу, де у відео є обман, звертаємо увагу на те, що відключені коментарі; кількість переглядів. Пояснюємо причину таких фейкових відео.)

Вчитель: Багато в мережі є ще відео про тернопільську свічку. Цікаво? 

Аварійне освітлення, вічна свічка або свічка по Тернопільськи, альтернатива, найпростіший ліхтарик - YouTube

Давайте перевіримо, чи можна зробити такий ліхтарик в домашніх умовах. 

Учні експериментують і роблять висновки. 

Вчитель: Поясніть з точки зору фізики, чому світиться діод? Вашим домашнім завданням буде з’ясувати, чому таку свічку називають «тернопільською»? Напевне, вперше її створили саме у нашім регіоні.

Вчитель: Учні нашого закладу долучились до створення окопних свічок для наших Захисників. (демонструється окопна свічка) Такі свічки допомагають нашим воїнам і для освітлення, і навіть можна підігріти воду чи чай.

IV. Підведення підсумків.

Вчитель: Ми сьогодні багато переглянули відео, з’ясували нову для себе інформацію, навчились аналізувати її. Давайте спробуємо створити рекомендації для своїх друзів, як користуватися інформацією в мережі, на що слід звертати увагу.

(Учні висловлюють свої думки, підводять підсумки за допомогою інтерактивного плаката padlet. Учитель підсумовує) Правила безпечного користування інформацією в мережі (padlet.com)

Отож, щоб бути безпечним користувачем мережі, слід дотримуватись таких правил:

Очікувані результати*:  Сформувати в учнів уміння критично мислити, аналізувати інформацію та робити висновки. 

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи*:  Учні висловлюють свої думки, підводять підсумки за допомогою інтерактивного плаката padlet. Учитель підсумовує)Правила безпечного користування інформацією в мережі (padlet.com)

Використані джерела*:  

 1. Свічка із картоплі, яка горить добу для війни, виживання і туризму - YouTube
 2. Mobile Charger Making By Potato - YouTube
 3. Аварійне освітлення, вічна свічка або свічка по Тернопільськи, альтернатива, найпростіший ліхтарик - YouTube
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram