info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Англійська мова, Громадянська освіта, Етика, Інформатика, Історія, Медіаграмотність в умовах війни, Правознавство, Українська мова, Факультатив
Застосування: Медіаграмотність для дорослих, На уроці, Поза уроком, Поза школою
Вік/клас: 10 клас, 11 клас, 12 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, Навчання впродовж життя, Студенти
Методи: Аналіз медіатекстів, Групова робота, Дискусія, Критичне мисленння, Мозговий штурм
Теми медіаграмотності: Громадянські права і свободи, Етика в медіа, Інфобезпека, Критичне мислення, Маніпуляція, Медіаспоживання (психологія сприйняття медіа), Новинна грамотність, Пошук і збір інформації, Стереотипи, Цифрове здоров’я

ПІБ автора(ки) *: Князєва Вікторія Миколаївна 

Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте*: Мелітопольська гімназія №23 Мелітопольської міської ради Запорізької області

Ваша посада*: вчитель інформатики та англійської мови

Короткий опис вправи, анотація*: вправа спрямована на визначення понять «блогер», «лідер думок»; на формування світогляду щодо свободи слова, думки тощо, обов’язків та відповідальності публічних осіб перед суспільством

Мета вправи/заняття*: ознайомитися з суттю поняття «блог», «блогер»; оцінити вплив лідерів думок; формування навичок критичного мислення та відповідальності за свій вибір

Необхідне обладнання/матеріали*: маркерні, магнітні дошки або фліп-чарти, папір А4 20-30 шт., маркери (в залежності від кількості учасників), папір для фліп-чарта (2 шт.), друковані матеріали Додатків А-Г 

Детальний опис вправи/уроку*

Тема: Рівні свободи

Тривалість: 65 хвилин

    Рекомендації щодо проведення

 • Наведені вправи рекомендується проводити після циклу вправ, які спрямовані на визначення цінностей і принципів демократії, прав та свобод громадянина. Вітається ознайомлення із Загальною декларацією прав людини та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до вікових особливостей учасників тренінгів можна застосувати варіант цих документів, спрощений для дітей.
 • Звернення тренера/фасилітатора до учасників у вправах зазначені курсивом.
 • Для тренінгу формуються групи від 2-х до 4-х учасників в кожній.

Хід заняття

І. Розминка

Вправа "Броунівський рух" (5 хвилин)

Група зображує броунівський рух: учасники ходять по приміщенню. Потім, за сигналом, вони формують групи за принципом, оголошеним тренером/фасилітатором. Наприкінці фасилітатор називає принцип об’єднання, який допоможе сформувати групи  для подальшої роботи.

ІІ. Основна частина (55 хвилин)

«Мозковий штурм» (2 хв.)

Питання для проведення «мозкового штурму»:

 • Хто такий «блогер»?

(приклади відповідей - людина, яка: надає інформацію, розважає, хоче творчо самореалізуватися, заробити, бути почутим/почутою)

 • За офіційним визначенням (у Вікіпедії):

Блогер — людина, що є автором блогу

Блог - це інформаційно наповнений щоденник, одна з форм авторського проєкту. Автори блогів пишуть про те, що з ними відбувається, висловлюють свої думки з приводу тих чи інших тем, подій.

Вправа «Хто є хто?» ( 15хв.)

Учасники об’єднуються у групи, які сформувалися після руханки.

 • Розподіліть надані вам приклади блогів у три групи за визначеними особисто вами ознаками. Ознаки записувати/прикріпляти як заголовок кожної групи (5 хв.).

Учасникам надаються картки з прикладами діяльності блогерів (Додаток А). За можливістю це робити на вертикальних поверхнях (магнітних дошках чи користуватися наліпками), щоб був вільний доступ всім учасникам для подальшого обговорення.

Обговорення: 

 • Кожна група називає ознаки, за якими відбувався вибір і його (по 1 хв. на групу).
 • Фасилітатором наводяться офіційно прийняті дефініції видів блогерів:

1. Опініон-лідер – лідер, який має суттєвий вплив на думки і світогляд людей. Його судження, вчинки та ідеї слугують взірцем для інших (наприклад, дієтолог, як лідер думки в питаннях здорового харчування).

2. Селебрітіс – відомі, знамениті люди (актори, співаки).

3. Блогер – той, хто отримав підписника шляхом органічного зростання і різних активностей. Тобто, це «онлайн друг», спосіб життя якого імпонує підписнику. 

 • Чи змінили ви думку щодо свого попереднього вибору? (надається 3 хв. на обговорення, зміни)
 • Чи виникли у вас труднощі? У чому вони полягають? (P.S. деяких блогерів можна віднести одночасно більше ніж до однієї групи) 

Вправа «Немає меж?» ( 35 хв.) /за технікою «світове кафе»/

Учасники формують інші групи за будь-яким принципом (через руханку, випадковими стікерами тощо).

Кожній групі пропонується визначити:

 1. Якими мають бути цінності, що формують особистість блогера? 
 2. І якими принципами має керуватися блогер у своїй діяльності (відповідно до визначених цінностей)?

Кожна група формує зміст двох аркушів (10 хв.) (Додаток Б):

Загнутый угол: Принципи блогера
1. 
2. 
3.
Загнутый угол: Цінності блогера
1. 
2. 
3.

Після цього в групі залишається по одному представнику (господар/господиня) для пояснення точки зору вибору групи. Інші учасники «мандрують» по групах (наприклад, за годинниковою стрілкою), вислуховують  господаря/господиню групи та вносять свої зміни: вносять уточнення в існуючі твердження, дають згоду/незгоду, привносять щось своє (по 3 хв.)

Групи повертаються до себе, аналізують правки та ранжують отримані результати (2 хв).

Кожна група називає по черзі цінності, а потім принципи, які були вибрані. Фасилітатор на аркушах фліп-чарта записує відповідно n-вибраних цінностей і k-сформованих принципів (без повторів). 

Фасилітатор роздає групам приклад запропонованих ГО «Центр ґендерної освіти» ціннісних орієнтирів та принципів для блогерів та блогерок (Додаток ВДодаток Г).

Обговорення:

 • Чи погоджуєтесь ви з пропозицією, що «Свобода слова, свобода вираження поглядів, свобода створення контенту» має займати першу шпальту? Чому (так/ні)?
 • Чи мають бути дотичними поняття «свобода слова, поглядів,…» для пересічної людини (споживача контенту) та блогера (джерела контенту)?
 • Якими стандартами, інструментами має регулюватися «рівень свободи» і чи можна застосовувати цей термін?

Очікувані результати*: сформованість поняття «блогер»; визначення категорій «рівень свободи», «відповідальність» та їх коефіцієнт у діяльності блогера; розвиток критичного мислення під час читання медіатекстів, просмотру фото і відеоматеріалів; формування «крихти недовіри» до контенту, який пропонує «лідер думок» для того, щоб бути готовим до факт-чекінгу отриманої інформації 

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи*

 • Свобода слова це:

«… не право говорити все, що заманеться, це – відповідальність за свої слова»?

«… Блогери також мають нести відповідальність за те, що пишуть – і не особливу, блогерську, а загальнолюдську відповідальність. Крім того, варто не забувати – все, що опубліковане в інтернеті вже не є приватним»?

 • Старий афоризм: «Не думай. Якщо думаєш — не говори. Якщо говориш — не пиши. Якщо пишеш — не підписуйся. Але якщо ти думаєш, говориш, пишеш і підписуєшся — не дивуйся»

Використані джерела*

magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram