info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Громадянська освіта, Історія
Застосування: На уроці, Поза уроком
Вік/клас: 10 клас
Методи: Аналіз медіатекстів, Групова робота, Кейси, Критичне мисленння
Теми медіаграмотності: Критичне мислення, Маніпуляція, Медіаспоживання (психологія сприйняття медіа), Мова ненависті
П.І.Б. автора: Невтира Ольга Михайлівна
Короткий опис вправи, анотація: Вправу можна використовувати на уроках  історії України в 10 класі при вивченні розділу 6 “Україна в роки Другої світової війни” та  Громадянської освіти в 10 класі при вивченні  розділу 5 “Світ інформації та мас-медіа”.  На основі візуальних джерел часів Другої світової війни розглядаються ідеологічні засади сталінського режиму та українського національно-визвольного руху в цей період. В якості візуальних джерел використані карикатури, плакати та грошові документи (облігації СРСР та бойовий фонд УПА) як радянського режиму, так і українського національно-визвольного руху.
Мета вправи/заняття:
 • дати  оцінку злочинній діяльності комуністичного тоталітарного режиму
 • виявляти розуміння глибини трагедії українців як бездержавної нації в  часи Другої світової війни
 • формувати навички критичного мислення та групової роботи

Необхідне обладнання/матеріали:
 • чисті аркуші, ручки, столи
 • роздруковані візуальні джерела

Детальний опис вправи з додатками https://docs.google.com/document/d/1upt0HX_3fVu4MQEMIk0bbPZeANGZRjNd48W-K-CKZpQ/edit?usp=sharing

ЗАВДАННЯ.

Учні та учениці класу попередньо об'єднуються у три  групи. Кожна група отримує по два візуальні джерела часів Другої світової війни. Перша група  - карикатури, друга група - облігації займу, третя група плакати (Додатки 2-4)  та аркуш із завданням до документів (Додаток 1). Одне джерело створене на замовлення радянської влади інше представниками українського національно-визвольного руху.  Завдання до документів - проаналізувати візуальні джерела, давши відповіді на питання:

 • До яку виду медіа можна віднести подані ілюстрації
 • Виділіть факти і судження, які відображають ілюстрації
 • Хто і з  якою метою створив ці документи?
 • Які емоції викликають ілюстрації і чому? 
 • Як ви оцінюєте подію, явище, процес, який відображає ілюстрація?

Оголосіть завдання на загал і запропонуйте групам обговорити відповіді та зафіксувати їх на папері. Надайте час на виконання - 7-10 хвилин. Запросіть групи представити результати  на загал. Поставте питання всім групам: 

Які висновки щодо впливу наданих документів на населення можна зробити? Візуальні джерела створені на замовлення радянської влади мають маніпулятивний характер

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. Повідомте учням, що під час вивчення теми “Україна в роки Другої світової війни” розглянемо як ворогуючі сторони використовували прийоми пропаганди у контропропаганди. СРСР в 20-30-ті роки ХХ століття  активно використовував пропагандистські технології. А під час Другої світової війни вони набули ще більшого розмаху. Потрібно було  мобілізувати населення та збройні сили  для ведення важкої війни, а також впливати на сили та населення, які вороже ставилися до радянської влади. У хід йшли візуальні документи, аудіо та відеотрансляції. Ми розглянемо як радянська влада вела пропаганду взагалі і зокрема проти українського національно-визвольного руху. В таких умовах учасники українського руху Опору повинні були організувати контрпропаганду. Національної української держави не існувало, проте було достатньо боєздатне військо — Українська повстанська армія. Вона воювала на кілька фронтів, насамперед проти більшовицької росії та ще проти нацистської Німеччини. Однак не обмежувалася лише збройним протистоянням, а вела й контрпропагандистську діяльність. У підпільних умовах керівники УПА налагодили потужну видавничу мережу і поширювали ідеї визвольної боротьби. Найбільшої популярності набули листівки-карикатури про більшовицьку брехню про рівність і братерство. А сам СРСР зображався як тюрма народів, причому не лише українського. [4]

ПІДСУМУЙТЕ. 

Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни не міг  блокувати радянську пропаганду. Тому представники українського руху Опору вели контрпропагандистську роботу. Радянська пропаганда викликала емоційну реакцію. І переважно це були негативні емоції, дегуманізація ворога. Пропагандистські документи українського національно  визвольного руху спонукають людину  аналізувати і думати над інформацією, мають в своїй основі ціннісну складову.

Очікувані результати: Навички й уміння з інфомедійної грамотності
 • уміння розрізняти факти і судження
 • уміння аналізувати візуальні джерела 
 • уміння ідентифікувати вплив медіа на емоції
Уміння працювати в групі
Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:
 • здійснювати комунікацію; опрацьовувати інформацію  різних візуальних джерел, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;
 • критично оцінювати, виявляти маніпуляції історичною та актуальною для суспільства інформацією у процесі аналізу  медіа текстів

Використані джерела:

1.Агітація і пропаганда УПА: плакати, листівки та облігації. СКАНИ [Електронний ресурс] // Історична правда: електронна версія. - Режим доступу до ресурсу: https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2011/03/7/29826/#nanogallery/ngy2p/0/7 

2.Военный заём 200 рублей 1944 года. - Режим доступу до ресурсу: https://violity.com/109119403-voennyj-zayom-200-rublej-1944-goda/?utm_source=also_like&utm_medium=voennyj-zayom-200-rublej-1944-goda&utm_campaign=350uah 

3.Ніл Хасевич. Людина, яка створила візуальний образ УПА [Електронний ресурс] // Історична правда: електронна версія. - Режим доступу до ресурсу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/03/4/28939/

4.Пивоваров С., Спірін Є.  Карикатури УПА 1940—1950-х років: росія грабує і вбиває українців, СРСР — тюрма народів, боротьба проти Сталіна та Гітлера. Історія в 15 ілюстраціях-мемах [Електронний ресурс] // Бабель: електронна версія. - Режим доступу до ресурсу: https://babel.ua/texts/82649-karikaturi-upa-1940-1950-h-rokiv-rosiya-grabuye-i-vbivaye-ukrajinciv-srsr-tyurma-narodiv-borotba-proti-stalina-ta-gitlera-istoriya-v-15-ilyustraciyah-memah 

5.Хаос образів. Плакати Другої світової війни. - Режим доступу до ресурсу: https://supportyourart.com/stories/haos-obraziv-plakaty-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/ 


  magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram