info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Біологія
Застосування: На уроці
Вік/клас: 10 клас, 9 клас
Методи: Аналіз медіатекстів, Групова робота, Ігрова діяльність, Індивідуальна робота, Мозговий штурм
Теми медіаграмотності: Етика в медіа, Медіаспоживання (психологія сприйняття медіа), Пошук і збір інформації
П.І.Б. автора: Cєрік Ольга ВАдимівна
Короткий опис вправи, анотація:

Пропоную освітню технологію - квест, що забезпечує активність здобувачів освіти, пізнавальний інтерес, чергування різних видів діяльності та переживання ситуації успіху.


Мета вправи/заняття:

Поглибити поняття неклітинні форми життя, віріон, капсид; охарактеризувати будову вірусів; з’сувати гіпотези походження вірусів. 


Необхідне обладнання/матеріали:

авторська презентація, авторські інтерактивні вправи, відеофрагмент, робота з мас-медіа


Клас 10
Тема програми Біорізноманіття
Тема уроку Неклітинні форми життя: віруси.
Мета уроку Øнавчальні: поглибити поняття віруси, віріон, капсид; називати гіпотези походження вірусів, шляхи проникнення вірусів у клітини;

Øрозвивальні: розвивати самостійність, вміння аналізувати, формувати критичне мислення на основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків, удосконалювати навички роботи з мас-медіа й уміння узагальнювати матеріал, робити аргументовані висновки, застосовувати отримані знання у повсякденному житті;

Øвиховні: формувати інтерес до біології, науковий світогляд, виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих

Ключові компетентності спілкування державною та іноземними мовами, інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя
Методи та прийоми словесні (бесіда), словесно-наочні (робота з наочністю, слайдами презентації, відеофрагментом, блогом вчителя), практичні, проблемно-пошуковий, самостійна робота (за Ю.К. Бабанським); прийоми «Меседж», «Кейс-метод», «Ланцюжок думок»
Засоби навчання авторська презентація, авторська інтерактивна вправа, відеофрагмент за посиланням, робота з мас-медіа (дидактичний матеріал, підручник, інтернет-ресурси), авторський тест
Міжпредметні зв’язи основи здоров’я, екологія, українська мова, інформатика
Форми організації фронтальна, парна, групова, індивідуальна
Тип уроку комбінований урок (за В.О. Онищуком).
Вид уроку урок-квест
Прогнозовані результати здобувачі освіти характеризують будову вірусів; аналізують засоби боротьби із вірусними; усвідомлюють значення різних форм життя для збереження здоров’я людини
Очікувані результати:

Здобувачі освіти характеризують будову вірусів; аналізують засоби боротьби із вірусними; усвідомлюють значення різних форм життя для збереження здоров’я людини


Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Поглибили поняття неклітинні форми життя, віріон, капсид; характеризують будову вірусів; з’сували гіпотези походження вірусів. 


Використані джерела:

1.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія і екологія. 10-11 класи. Стандарт і академічний рівень. Київ 2010. Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407 .

2.Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2018. – 272 с. Наказ МОН № 1/11-8195 від 02.08.2018.

3.Тегова хмара. Віруси. Режим доступу: https://www.menti.com/ . – Назва з титул. екрана.

4.Неклітинні форми життя. [Електронний ресурс] // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. Режим доступу: http://surl.li/bkxea . – Назва з титул. екрана.

5.Вправа. [Електронний ресурс] // Learning Apps. Режим доступу: https://learningapps.org/watch?v=pbg3veyn522 . – Назва з титул. екрана.

6.Вправа. [Електронний ресурс] // Learning Apps. Режим доступу: https://learningapps.org/watch?v=pi8oc6mej22 . – Назва з титул. екрана.

7.Віруси. [Електронний ресурс] // Youtube. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1vQauErovSg. – Назва з титул. екрана.


    magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram