info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Українська мова
Застосування: На уроці
Вік/клас: 8 клас
Методи: Аналіз медіатекстів, Індивідуальна робота, Критичне мисленння, Фронтальна робота
Теми медіаграмотності: Критичне мислення, Медіаспоживання (психологія сприйняття медіа)
П.І.Б. автора: Кисленко Світлана Адольфівна
Короткий опис вправи, анотація:

Вправу можна інтегрувати в предмет основної школи мовно-літературної галузі, зокрема, українську мову.

Тема, на якій можна застосувати:

"Українська мова. 8 клас.

Словосполучення. Синтаксичний розбір словосполучення".

Орієнтовний час для виконання вправи - 15-20 хв.


Мета вправи/заняття:

Формувати у школярів культуру дослідження медіа, розвивати фінансову грамотність, критичне мислення щодо аналізу медіатекстів різних форм і жанрів, підвищувати пізнавальну активність учнів у процесі пошукової діяльності, удосконалювати  навички самостійно здобувати знання.


Необхідне обладнання/матеріали:

Проєктор, ноутбук, смартфони, доступ до інтернету, підручник «Заболотний О., Заболотний В. Українська мова. 8 клас.  Київ : Генеза, 2021. С. 20–21».


         У сьогочасному насиченому інформаційному світі бути обізнаним і грамотним – не тільки престижно й модно, а й життєво необхідно. Особливо це стосується фінансової грамотності. Не секрет, що переважна більшість школярів мало цікавиться фінансовими питаннями сімейного бюджету. Вміти користуватися власними коштами, заробляти кишенькові гроші, заощаджувати і витрачати – головні риси сучасної людини.

Запитання до учнів:

 • Чи володієте ви навичками фінансової грамотності? Якими саме?

З метою візуалізації вчитель пропонує учням зайти на сайт:

https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-juniora

Завдання для учнів:

 • Ознайомтеся із цим медіатекстом. Яка інформація вас зацікавила найбільше?
 • Що корисного особисто для себе ви взяли із цієї статті сайту?
 • Які завдання ви запропонували б своїм батькам?

Пропозиції учнів:

- читання влітку;

- самостійне приготування консервації;

- гарне навчання (наприклад, три «12» за тиждень);

- миття вікон;

- допомога з ремонтом у будинку;

- допомога на городі;

- приготування святкової вечері.

Опрацювання навчального матеріалу на основі прочитаного медіатексту

https://pidruchnyk.com.ua/792-ukrayinska-mova-zabolotniy-8-klas-2016.html

( у підручнику ст. 20–21)

Словосполучення – це синтаксична одиниця, яка утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів. Одне з яких – головне, а інше – залежне.

За способом вираження головного слова словосполучення поділяються на іменні, дієслівні, прислівникові.

Дослідницьке завдання:

 • Випишіть з одного із речень медіаповідомлення різні види словосполучень.
 • Виконайте синтаксичний  розбір двох словосполучень за поданим зразком.

Зразок:

Коли дитина заходить у свій Приват24, вона бачить усі завдання та в разі їхнього виконання підтверджує в додатку чи додає фото результатів.

Свій Приват24 – словосполучення, іменне, просте.

Бачить завдання – словосполучення, дієслівне, просте.

Очікувані результати:

Формування предметних компетентностей:

 • мовної: формувати вміння виокремлювати словосполучення із запропонованого тексту;
 • мовленнєвої: розвивати вміння виконувати синтаксичний аналіз словосполучення;
 • функціональної: удосконалювати навички грамотного письма.

Формування ключових компетентностей:

 • саморозвитку та самоосвіти: відповідно до мети, яку ставить учитель, моделювати, виконувати необхідні дії, оцінювати власні результати, уміти висловлювати оцінні судження;
 • комунікативної: володіти позитивними навичками спілкування, уміти взаємодіяти в колективі;
 • інформаційної: уміти здобувати необхідну інформацію з медіа;
 • фінансової грамотності: уміти використати отримані знання в життєвих ситуаціях;
 • полікультурної: дотримуватися норм мовленнєвої культури.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Формулювання висновків

Отже, під час виконання вправи «Дослідники медіа» ми не тільки опрацювали важливу тему «Словосполучення» з української мови, а й зробили перші кроки для розвитку власної фінансової грамотності.


Використані джерела:
 1. Барадія Н., Покась Л. Формування фінансової грамотності через впровадження педагогічних технологій. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2019. Вип. 23. Том 1. С. 89–94.
 2. Зятюк С. Фінансова грамотність дітей є одним з пріоритетів Нової української школи. За кордоном ця практика розвинулась уже давно. URL: https://education.24tv.ua/dogovori-spetsialni-blanki-fingramotnist-dlya-ostanninovini_n1539966.
 3. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні у новій редакції, схвалена 21.04.2016 Президією Національної академії педагогічних наук України. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/11048/2010-09-29-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini/.
 4. Медіаосвіта на заняттях з фінансової грамотності. Навчальне видання. / за ред. Волошенюк О., Іванова В. Київ : АУП, ЦВП, 2021. 76 с.

  magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram